Sunteți pe pagina 1din 5

SEMNELE DE PUNCTUAŢIE ŞI DE ORTOGRAFIE

SEMNUL UTILIZARE EXEMPLIFICARE

 
Punctul ·        Marchează ·        Citeşte mult.
sfârşitul unei
. propoziţii sau  Citeşte şi rezolvă probleme.
fraze enunţiative.
·        M.S. (  Maiestatea
·        Se pune după sa )                                                                                            
o prescurtare.
Semnul ·        Marchează ·        Cine vorbeşte?
întrebării sfârşitul unei
propoziţii sau  Îmi spuneţi / cine vorbeşte? /
? fraze interogative.
·        Unde?
·        Se pune
după un cuvânt
interogativ.
   Marchează ·        Ce frumos e afară!
sfârşitul unei
Semnul propoziţii / Priveşte / cât e de înalt    muntele! /
exclamării fraze
exclamative. ·        Fii atent!
! 
 Marchează ·        Fii atent / şi nu te mai juca! /
sfârşitul unei
propoziţii / ·        Ionel! astâmpără-te!
fraze
imperative. ·        Of! mă deranjezi!

 Desparte un
vocativ sau o
interjecţie de
restul
enunţului.

  Marchează o ·        Te rog să...


întrerupere în cursul
Punctele vorbirii (al gândirii). ·        „În vremea veche, [...] pe când Dumnezeu...
de
suspensie Indică lipsa unui
fragment din text.
...  / [...]
  Se folosesc înaintea ·        Căutăm în text: epitete, comparaţii, metafore, ...
unei enumerări.
Două ·        I-a spus:
puncte Arată începutul
vorbirii -         Adu-mi, te rog, o cană cu apă!
(:) directe ( vorbirea
unui per-sonaj ). ·        Timp estimat: 12
minute.                                                                                      
Se pun înaintea unei  
explicaţii sau a unei
precizări.

 
Linia de ·        Delimitează ·        „ şi gura vetrei - cu flăcări şi cu jar - îngână basmul...”
pauză o  explicaţie, o
completare de
_ restul enunţului.
  ÎN FRAZĂ  

  ·        Desparte ·        Citesc lecţia, / desenez, / rezolv probleme. /


propoziţii de
  acelaşi fel,  
coordonate prin
Virgula juxtapunere . ·        Ziua aceea, / în care am aflat rezultatul, / mi-a rămas
în amintire. /
(,) ·        Desparte o
atributivă ·        Deşi plouă, / ies la plimbare./
explicativă de
regenta ei.  

·        Desparte ·        Merg afară, / zise ea, / după ce termin lecţiile. /


anumite
subordonate  de ·        A cumpărat: mere, pere, struguri.
regenta lor.(vezi
tabelul ·        Este isteţ, harnic, ascul-tător.
subordonatelor!)
·        Nepoata mea, Iulia, este drăgălaşă.
·        Desparte o
incidentă de ·        Alergând, s-a împiedicat.
restul frazei.
Ascultat, a fost notat cu zece.
ÎN PROPOZIŢIE
·        Mureşul, în câmpie, are cursul lin.
·        Desparte
elementele unei ·        Da, ai dreptate.
enumeraţii.
Nu, n-ai dreptate.
·        Desparte
două părţi de
·        Ionel, astâmpără-te!
propoziţie de
acelaşi fel ( 2S, 2
·        Of, cât mă superi!
np, 2A..., 2C... ).
·        Eu am aflat din ziar, el, de la radio.
·        Desparte
apoziţia simplă
sau
dezvoltată (A.s.ap
. - N) de restul
propoziţiei.

·        Desparte
gerunziile şi
participiile aflate
la începutul
comunicării de
restul propoziţiei.

·        Desparte
complementele
circumstanţiale
aşezate între
subiect şi
predicat.

·        Desparte
adverbele de afir-
maţie sau de
negaţie ( egale cu
o propoziţie ) de
restul enunţului.

·        Desparte
substantivul în
cazul vocativ de
restul propoziţiei.

·        Desparte o
interjecţie
exclamativă de
restul propoziţiei.

·        Marchează
lipsa predicatului.
Punctul şi Desparte o propoziţie Găsiţi apostroful şi cratima folosite în text; explicaţi folosirea lor
virgula sau un grup de
propoziţii de restul
; frazei.
  ·        Închid între ·        „Peste vârfuri trece lună,” / „Lacul”
ele un citat sau
Ghilimelel un  titlu. ·        „Înţelepciunea e rară”, zise bunicul.
e
·        Marchează ·        A venit şi „deşteptul” de Gigel!
„...” cuvintele unui
personaj ( în locul ·        „Vorba ceea: «Lasă-l, măi! L-aş lăsa eu, dar...»”
  liniei de dialog ).
  ·        Indică
folosirea unui
«»
cuvânt cu sens
figurat.
 
·        Indică
existenţa  unui
citat în citat.

 
Linia de Indică începutul ·        -- Vino aici, a spus el.
dialog vorbirii directe (a
fiecărui personaj ).
__
  ·        Indică  
scrierea corectă a
Cratima unui cuvânt  gura-leului,
compus.
-       galben-auriu,...
·        Indică
rostirea împreună  te-am ( văzut )
a două sau mai
multe cuvinte, într-o ( poveste )
cu / fără dispariţia
unei silabe       ducându-se
( uneori şi
dispariţia  unui  E nevoie de doi-trei oameni.
sunet / dispariţia
hiatului  ). ·        C.F.R.-ul

·        Se pune între ·        show-uri /  show-ul


două numerale
pentru a exprima
aproximaţia.

·        Leagă
desinenţa sau
articolul hotărât
de abrevieri sau
de unele
neologisme.
  ·        Indică lipsa ·        pân’ diseară
accidentală a unui
Apostroful sunet sau a unui ·        al’ dată
grup de sunete
’ dintr-un cuvânt. ·        ’89
·        Indică lipsa
unor cifre (în
scrierea anilor)

S-ar putea să vă placă și