Sunteți pe pagina 1din 3

ŢĂRILE VECINE ROMÂNIEI

ŢARA UNGARIA SERBIA BULGARIA MOLDOVA UCRAINA


Poziţia geografică Poziţia geografică în În Europa Centrală În Europa Sudică, în În Europa Sudică, în În SE Europei În Europa de Est
Europa Pen. Balcanică Pen. Balcanică Centrale
Poziţia geografică În NV În SV În S În E În N şi în E
faţă de România
Ieşire la mare nu nu da nu da
Caracteristici Relief Predomină câmpia C. Panonică, Munţii Predomină munţii: Pod. Moldovei Munţii Carpaţii
naturale (C. Panonică), dar Carpaţi (Serbiei), Munţii Balcani, Rila (400m), C. Păduroşi (2000m),
sunt şi Munţii Munţii Dinarici (alt. (2900m), Rodopi, C. Moldovei, C. Pod. Podolic
Carpaţi (BaKony, 2000m) Mariţei Nistrului hercinic,Pod.
Matra) alt.1000m Doneţk C. Mării
Negre
Clima Temperată de Temperată de Temperată de Temperat – Temperat –
tranziţie, 80-100C, tranziţie cu tranziţie şi continentală, 80- continentală, 70-
700-900mm, bat influenţe medite- mediteraneeană, 100C, 450-550mm 100C, 500-700mm
vânturile de vest raneeane, 80-100C, 100-110C, 700-
700-900mm 900mm
Apele Dunărea, Tisa, Dunărea, Tisa, Dunărea, Lom, Nistru, Prut, Nipru, Nistru, Don,
Someş, Mureş, Criş, Sava, Drava, Mariţa, M. Neagră, Dunărea, lacuri de Dunărea, M.
L. Balaton tectonic Morava, L.Porţile- lacuri de acumulare acumulare Neagră Limanul
de-Fier Nistrului, lacuri pe
Nipru
Vegetaţia silvostepa (pusta Păduri de foioase, Păduri de foioase şi Păduri de stejar, Păduri de foioase,
maghiară), păduri specii conifere, specii silvostepă stepă, silvostepă
de foioase mediteraneene mediteraneene
Resurse naturale Bauxită, lignit, Lignit, bauxită, Lignit, huilă, fier, Cărbuni inferiori, Huilă (Doneţk), fier,
huilă, petrol, gaze, cupru, roci de neferoase, roci de roci de construcţie mangan, lignit,
roci de construcţie construcţie construcţie gaze, roci de c.
Caracteristici Populaţia Maghiari Sârbi Bulgari (9% turci) români, ruşi Ucrainieni
umane Familia etnică fino-ugrică Slavă Slavă romanică, slavă Slavă
Religie Catolică ortodoxă, ortodoxă ortodoxă Ortodoxă
predominantă musulmană în S
Capitala Budapesta Belgrad Sofia Chişinău Kiev
Alte oraşe Debrecen, Gyӧr, Novi Sad, Subotica, Varna, Burgas, Bălţi, Tiraspol, Odessa, Doneţk,
Pecs, Szeged Pristina, Nis Vidin, Ruse Tighina, Cahul Cernăuţi, Harkov
Forma de Republică Republică republică Republică Republică
guvernământ
Industrie Ind. metalurgică Hidrocentrale pe Atomocentrală la Energie electrică, Siderurgie, energie
Economie (aluminiu, Dunăre, industrie Koslodui, industria industrie alimentară electrică, nave,
electronică), metalurgică, metalurgică,nave, (vin, ulei, zahăr) maşini şi utilaje
chimică,energiei el. chimică, lemnului petrochimică
Agricultură Cereale, vin, sfeclă Cereale, sfeclă Cereale, viţă-de-vie, Cereale, viţă-de-vie, Cereale, floarea
legume, trandafiri plante tehnice soarelui, sfeclă
Transporturi Pe Dunăre (port Pe Dunăre (Novi Pe Dunăre (Vidin, Poduri peste Prut Pe mare (Odessa)
Budapesta) Sad, Belgrad) Ruse), pe mare
(Varna, Burgas)
Turism Cultural, Cultural, montan Montan, litoral, Cultural Montan, litoral,
balneoclimateric cultural cultural
Geopolitică Organizaţii UE, NATO A făcut parte din UE, NATO A făcut parte din A făcut parte din
Iugoslavia URSS URSS
Zone fierbinţi Comunităţi de Kosovo în S Transnistria Pen. Crimeea
maghiari în ţările
vecine
Relaţiile cu România Elemente naturale Elemente naturale Elemente naturale Elemente naturale Elemente naturale
comune: Munţii comune: Munţii comune: Dunărea, comune: Pod. comune: Carpaţii,
Carpaţi, C. Panonică Carpaţi, C. litoralul M. Negre. Moldovei, Prut, cu Dep.
Dunărea, Tisa, Panonică, Dunărea, Cadrilaterul a fost Dunăre. Istorie Maramureş,
Someşul, Crisurile, Tisa, Defileul teritoriu românesc comună, Dunărea, Tisa, Siret,
Mureşul. Există Dunării. (v. castelul reginei personalităţi istorice Prut, Marea
comunităţi Hidrocentrale Maria de la Balcic). şi culturale comune, Neagră, Delta
maghiare în construite Anumite pe 27 martie Dunării. Există
România şi invers. împreună. evenimente istorice aniversăm 100 de teritorii româneşti
Istorie comună în Comunităţi sârbe în comune. ani de la unirea în Ucraina de azi.
anumite momente. România şi invers. Basarabiei cu Rom.