Sunteți pe pagina 1din 12

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.

17 GALAŢI

Clasa a III-a B Step by Step

Unitatea de învățare:,Semnele nescrise ale naturii”


Data: 21 ianuarie 2021
Propunător: prof.înv.primar: Balaban Gh.Teodora
ACTIVITATEA I
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ

Competențe specifice LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ


3.3 Formularea unei păreri despre o povestire/ personajele acesteia
4.3 Realizarea unei scurte descrieri ale unor elemente din mediul apropiat pornind de la întrebări de sprijin
Obiective:
3.3.1 Să-și exprime acordul/ dezacordul față de acțiunile omului asupra naturii;
4.3.1 Să descrie locul unde ar vrea să se joace argumentând alegerea făcută.
Competențe specifice ȘTIINȚE
3.2 Recunoașterea consecințelor propriului comportament asupra mediului înconjurător
Obiective:
3.2.1 Să identifice acțiunile necesare protejării naturii.
Competențe specifice MATEMATICĂ
2.5 Efectuarea de înmulțiri de numere în concentrul 0-10 000 și de împărțiri folosind tabla înmulțirii, respectiv tabla împărțirii
Obiective:
2.5.1 Să rezolve operațiile de împărțire date.

Resurse
Resurse procedurale: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, observaţia.
Resurse materiale:calendarul naturii, mesajul zilei, agenda zilei;
Formă de organizare:online
Evaluare: observația sistematică
Resurse informaţionale:
Gabriela Bratu „Aplicaţii ale metodelor de gândire critică în învăţământul
primar”
V.Pârâială, D.Pârâial, C.Bălan, A.Vasilache, T.Ranasă, Activităţi în completarea programului din ciclul primar, Editura Euristic, Iaşi 2004
Programa școlară pentru disciplina Limba și literatura română, clasa a III-a – a IV-a, aprobată prin O.M.Nr. 5003 /02.12.2014
Programa școlară pentru disciplina Matematică, clasa aprobată a III-a – a –IV-a prin O.M.Nr. 5003 /02.12.2014
09:00 - 09:30 – ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ
09:40 – 10:10 – LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ- Natura nu te iartă după Passionaria Stoicescu
10:20 – 10:50 - MATEMATICĂ – Exerciții și probleme - Împărțirea
11:00 – 11:30 – ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE- Universul
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
Etapele Conținutul informațional al lecției Resurse Forme
activităţi Activ. cadrului didactic Activ. elevilor Procedurale Materiale Forme de De
i organizare evaluare
Moment Activitatea se realizează în mediul Instructajul Frontal
organizatoric online. Se pregătesc materiale Elevii se conectează la linkul verbal online
necesare. primit Conversaţia

Captarea Se solicită elevilor să deseneze un Observarea


atenţiei emoticon care să redea starea lor. Elevii desenează emoticonul si Explicaţia sistematica
Se poartă discuții pe baza prezintă la cameră desenul. Hartie Frontal
sentimenntelor la început de zi. Creioane colorate

Calendarul naturii Obs.


Împreuna cu elevii voi Elevii vor participa la Conversaţia sistematica
Calendarul completa calendarul naturii, completarea calendarului și vor Exerciţiul https://docs.google.c Aprecieri
naturii precizându-se data zilei în curs alege simbolul potrivit vremei. Aprecierea om/drawings/d/16H Frontal orale
şi observaţiile meteo. verbala vwmhIyy9DKC8QI
Propune elevilor câteva exerciţii şi AVhYpjXH446wV
precizează câteva semnificaţii ale zilei. BX7tLvibgEfWPk/e
dit

Mesajul zilei Solicit elevilor să citescă cu atenție Elevii citesc provocăriile și Mesajul zilei Obs.
şi agenda provocările şi apoi să rezolve sarcinile rezolvă sarcinile propuse. Lectura Agenda zilei Frontal Sistematică
propuse. Exerciţiul Aprecieri
Explicatia orale

Aprecieri
Noutăţile Elevii care au noutăți își vor debloca Elevii urmăresc cu atenţie. Conversaţia Frontal orale
microfonul pentru a le prezenta Obs.
sistematică
21 ianuarie 2021
Bună dimineața, ecologiștilor!

1.În care dintre cele două locuri aţi vrea să vă jucaţi? De ce?
2 .”Prepară” o poțiune magică care să salveze Pământul! Selectează doar acțiunile care
ajută la protejarea planetei pe care trăim.

reciclăm îngrijim plantele


protejăm pădurile
vânare excesivă deversarea deșeurilor în ape
plantăm copaci rupem florile
folosim rațional resursele naturale

3.Sub fiecare rezultat al unei împărțiri se ascunde o literă. Calculează și descoperă mesajul!
72:9 36:6 81:9 49:7 30:2 48:8 56:7 63:9

90:10 36:2 24:2 54:9 45:3 45:5 12:12

A=6 Ă =1 E= 18 I= 12 N=8 R=15 T=9 U=7

Noutăți: 1. 2. 3. 4.
ACTIVITATEA II
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

COMPETENŢE SPECIFICE:
1.1 Extragerea unor informații de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil
3.1 Extragerea unor informații de detaliu din texte informative sau literare
3.4 Evaluarea conținutului unui text pentru a evidenția cuvinte-cheie și alte aspecte importante ale
acestuia
.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
1.1.1Să completeze enunțurile date cu informații din text;
3.1.1Să formuleze răspunsuri la întrebările referitoare la conținutul textului;
3.4.1Să stabilească legăturile între elementele date completând tabelul cu informații din text.

STRATEGII DIDACTICE UTILIZATE:


METODE ŞI PROCEDEE SPECIFICE LIMBII ROMÂNE
 Citire în ritm propriu, conversaţia, exerciţiul, explicaţia, aprecierea verbală
MIJLOACE DIDACTICE:
 Citire: Manual, caiet de lucru.
MODURI DE ORGANIZARE A ÎNVĂŢĂRII
Individual
EVALUAREA LA SCAUNUL AUTORULUI
 Citire: - se vor urmări:
 Identificarea elementelor esenţiale ale textului;
 Rezolvarea corectă a exerciţiilor;
 Formularea de răspunsuri clare în propoziții.
BIBLIOGRAFIE:
 Programa școlară pentru disciplina LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, clasa clasa a III-a – a IV-
a, aprobată prin O.M.Nr. 5003 /02.12.2014
 https://wordwall.net/resource/9511734/natura-nu-te-iart%C4%83-dup%C4%83-pasionaria-stoicescu
 https://wordwall.net/resource/9188143/natura-nu-te-iart%C4%83-dup%C4%83-passionaria-stoicescu
Matematică

COMPETENŢE SPECIFICE:
2.5 Efectuarea de înmulțiri de numere în concentrul 0-10 000 și de împărțiri folosind tabla înmulțirii, respectiv
tabla împărțirii
5.1 Utilizarea terminologiei specifice și a unor simboluri matematice în rezolvarea și/sau compunerea de
probleme cu raționamente simple

OBIECTIVE OPERAŢIONALE
2.5.1 Să efectueze exerciții cu operațiile învățate respectând ordinea efectuării operațiilor și semnificația
parantezelor rotunde;
5.1.1 Să afle numerele necunoscute din exercițiile date;
5.1.2 Să folosească corect, într-un exercițiu, paranteza rotundă pentru a obține rezultatul dat.

STRATEGII DIDACTICE UTILIZATE:

METODE ŞI PROCEDEE SPECIFICE MATEMATICII:


 munca independentă, conversaţia, exerciţiul, explicaţia, problematizarea

MIJLOACE DIDACTICE:
 Caietul special.

MODURI DE ORGANIZARE A ÎNVĂŢĂRII


individual
EVALUAREA LA SCAUNUL AUTORULUI
- se va urmări:
 Verbalizarea modalităţilor de calcul folosite în rezolvarea exercţiilor
 Rezolvarea corectă a exerciţiilor de pe fişa de lucru.
BIBLIOGRAFIE:
 Programa școlară pentru disciplina Matematică clasa aprobată a III-a – a –IV-a prin O.M.Nr. 5003 /
02.12.2014

 Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel,- Matematică -
Caietul elevului pentru clasa a III-a - editura Intuitext
- https://im-a-puzzle.com/look_i_m_a_math_puzzle_5AQJDoML.puzzle
Arte vizuale și abilități practice

COMPETENŢE SPECIFICE:
1.2Diferențierea caracteristicilor expresive ale elementelor de limbaj plastic în compoziții și în mediul
înconjurător
2.2Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi (hârtie, confecții textile, ceramică,
sticlă etc.)
OBIECTIVE OPERAŢIONALE
1.2.1Să observe etapele de lucru necesare realizării tehnicii decolorării cu pic;
2.2.1Să realizeze lucrarea folosind tehnica decolorării cu pic respectând etapele de lucru.

STRATEGII DIDACTICE UTILIZATE:

 Conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, muncă independentă.

MIJLOACE DIDACTICE:
 Cerneală, pic

MODURI DE ORGANIZARE A ÎNVĂŢĂRII

individual

EVALUAREA LA SCAUNUL AUTORULUI


 - se va urmări:
o Respectarea etapelor de lucru.
o Aspectul îngrijit al lucrărilor.
BIBLIOGRAFIE:
 Programa școlară pentru disciplina ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE, clasa
aprobată a III-a – a –IV-a prin O.M.Nr. 5003 /02.12.2014

S-ar putea să vă placă și