Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECTIE

ŞCOALA:

DATA:

CLASELE: I- IV-a

INSTITUTOR:

ARIA CURRICULARĂ: Limba si comunicare

DISCIPLINA: Lectura

SUBIECTUL:POVESTEA SPICULUI DE GRAU (poveste populara)

TIPUL LECŢIEI: mixta

SCOPUL:
1.Familiarizarea cu un text literar la prima vedere ;
2.Dezvoltarea capacităţilor de analiza a unui text literar;
3.Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru lectura;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1:Să citeasca fluent, cursiv, expresiv un text literar;
O2:Să răspundă rapid la intrebarile propuse cu raspunsuri corecte,complete, nuantate;
O3:Să extraga ideile principale ;
O4:Să ordoneze intamplarile in ordinea lor cronologica;
O5:Să povesteasca continutul textului;
O6: Să participe activ la lectie.

METODE ŞI PROCEDEE:
- conversaţia, explicaţia, observaţia, exerciţiul;

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
-fişe de lucru,caiete de munca independenta;

FORME DE ORGANIZARE:
- frontală;
- individuală

BIBLIOGRAFIE:
1.Literatura pentru copii-disciplina optionala, clasa a III-a; Aurelia Fierascu; Ana
Lapovita; Editura Petrion; Bucuresti; 2001;
2.Predarea orientată după necesiţile copilului”-Kate Burke Walsh, C.E.D.P. STEP BY
STEP;
3.*** - Curriculum naţional, Programe şcolare pentru învăţământul primar, Bucureşti,
1998;
4. „Teoria şi metodologia curriculum-ului”-Virgil Frunza, Editura Muntenia, Constanţa,
2003;
DESFASURAREA LECTIEI

Momentele Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor Metode Material didactic


lecţiei şi procedee
1. Moment Asigur condiţiile necesare pentru buna Elevii se pregătesc pentru ora
organizatoric desfăşurare a lecţiei.Pregătesc de lectura.
materialele necesare.

2. . Adresez întrebări referitoare la textele Dau raspunsul la intrebari. conversaţia Manual


Reactualizarea citite in lectia anterioara: explicaţia Fise
cunoştinţelor -Ce texte am citit la lectura ora trecuta? Elevii sunt atenti la exerciţiul lecturi
-Cine a gasit alt final al completari.
povestii : « Boierul si Pacala »?
-Puteti sa-l caracterizati pe Pacala?
-Are autor acel text?

3. Captarea Prezint diferite texte apartinand lecturii Raspund la intrebari, conversaţia


atenţiei populare sau culte: povesti, poezii, diferentiind textele. explicaţia Diferite carti
basme, snoave, zicatori, ghicitori, exerciţiul
proverbe.

Elevii vor diferentia textele cu autor si


fara autori, lirice, epice, dramatice.
4. Anunţarea -Anunţ tema şi obiectivele urmărite pe Ascultă explicaţiile date, conversaţia
temei şi a parcursul orei. intervenind pentru lămurire . explicaţia
obiectivelor -Scriu data şi titlul la tablă.
5. Dirijarea Propun citirea textului “POVESTEA Elevii claselor a IV-a si a II-a conversaţia
învăţării SPICULUI DE GRAU (poveste citesc textul -fisa de lucru cu
populara)” de 2-3 elevi de clasa a IV-a si diferit:integral,in lant, pe “Povestea spicului de
de 2-4 elevi din clasa a II-a. fragmente. grau”
Apoi voi da citire eu textului, pentru o
mai buna intelegere. Vor prezenta intamplarile in
ordine cronologica.
Se va solicita elevilor sa prezinte Elevii observa ca textul nu
ordinea cronologica a intamplarilor. are autor .
Se va explica faptul ca este un text care
face parte din literatura populara explicaţia

Răspund la solicitări. exerciţiul


Se va adresa un sir de intrebari care vor
conduce la expunerea pe scurt a
intamplarii.
Solicit elevilor sa povesteasca pe scurt conversaţia
povestirea.
exerciţiul
Se va incerca gasirea unui alt final al
intamplarii.

Elevii claselor I-III vor alcatui propozitii


(oral) cu noile cuvinte intalnite in text.
6.Obţinerea Propun spre rezolvare raspunsurile la Rezolvă sarcinile de lucru , exerciţiul Fise de lucru
performanţei urmatoarele enunturi lacunare: respectând timpul dat.
a) Aceasta intamplare s-a Elevii vor raspunde:
-odata
petrecut ........... .
b) Oamenii -in grupuri/aspra
traiau ................................
si duceau o viata ............ .
-la vanatoare
d) Intr-una din zile, tot satul plecase
la ....................... . -doar o copila balaie
-sa puna cate un lemn pe foc
e)Acasa
ramasese .................................. -jocul flacarilor
-tipete disperate
f)Ea avea
sarcina ................................... -se incolacise/mierle
g)Privea
linistita .......................................
-de fetita/un bat aprins
h)Deodata se auzira
niste........................ -un spic galben/puna boabele
in pamant/ingrijeasca
i)Un sarpe urias............................pe
plantele rasarite/fac
trunchiul unui copac si vroia sa spic/boabele
manance puii unei............... .
j)Puii fura salvati...............
cu ...............
k)Mierla dadu in dar.................si o
-nu mai moara de foame
sfatui sa..................sa...........si dupa
ce.............
sa culeaga...............si sa le semene
din nou.
l)Spicul daruit ajuta fetita si neamul
sau sa............................

7.Evaluare Elevii claselor I-III vor alcatui enunturi Rezolvă sarcinile de munca -caietul de munca
cu noile cuvinte despre textul citit (in independenta . independenta
scris). Se vor enumera ideile
Se enumera ideile principale. principale, care se dezvolta:
1)Viata grea a oamenilor de
demult
2)Copila si focul
3)Tipetele disperate
4)Salvarea puilor de mierla
5)Darul mierlei
6)Salvarea oamenilor de
foamete

Propun povestirea intamplarilor in ordine


cronologica de catre elevii claselor a IV-
a.
8.Apreciere si Fac o serie de aprecieri şi recomandări Elevii ascultă aprecierile conversaţia
notare privind activitatea de la ora de lectura, făcute. exerciţiul
punctând răspunsurile bune şi foarte
bune, modul în care au lucrat.

9.Tema pentru Se indică tema pentru acasă: Notează tema. conversaţia


acasa De adresat zece intrebari fara raspuns explicaţia
despre continul textului.