Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞĂ DE EVALUARE ȘI TRATAMENT

Stagii de practică
UNITATEA SANITARĂ: DATA:
COORDONATOR DE PRACTICĂ:
INIŢIALE NUME PACIENT: GEN: VÂRSTA:

DIAGNOSTIC PRINCIPAL: DIAGNOSTICE SECUNDARE:

ISTORICUL AFECŢIUNII:
SEMIOLOGIE
Simptome: Semne:
Instituția..........................................................

OBIECTIVELE RECUPERĂRII: 3.
1. ADEVERINȚĂ 4.
2. 5.
METODE ŞI MIJLOACE DE RECUPERARE FOLOSITE: TREI EXEMPLE DE DE EXERCIŢII FOLOSITE:
Se eliberează prezenta pentru a confirma realizarea stagiului
1. de practică în cadrul.............................................

(numele instituției/cabinetului/clincii etc.) de către studentul ............................................................................................,

înmatriculat în anul.... la programul de studiu …………………………………. al Facultății de Educație Fizică și Sport

din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava în perioada......................................


2.
Menționăm că studentul a realizat în total...... ore de practică.

Data
3. Tutore de practică (nume, prenume, semnătură)

EVALUARE INIŢIALĂ: EVALUARE FINALĂ:


Durere: Durere:

Forţă musculară: Forţă musculară:

Mobilitate: Mobilitate:

Alte scale de evaluare: Alte scale de evaluare:

S-ar putea să vă placă și