Sunteți pe pagina 1din 2

Tema 3

Prof. Sărăcin Mihaela

Pornind de la argumentele formulate în suportul de curs, identificați avantajele proiectării


demersului didactic pe baza unităților de învățare (max. 1,5 pagini). Exemplificați cu aspecte
din experiența dumneavoastră (evidențiind ce s-a schimbat în momentul trecerii la un
curriculum bazat pe competențe în activitatea dumneavoastră de proiectare).

Procesul de proiectare didactică trebuie să aibă la bază o abordare modernă, bazată pe


competențe ci nu pe conținuturi. În acest context, al noului curriculum și al noilor programe
școlare proiectarea pe unități de învățare capătă un rol primordial în cadrul proiectării
didactice.
Unitatea de învățare reprezintă o structură didactică deschisă și flexibilă. Proiectarea
didactică pe unități de învățare răspunde la întrebările ce stau la baza organizării activităților
în aproape orice structură, organizație, instituție, etc.
- În ce scop voi face? – Identificarea competențelor.
- Ce voi face? – Selectarea conținuturilor.
- Cu ce voi face? – Analiza resurselor.
- Cum voi face? – Determinarea activităților de învățare.
- Cât s-a realizat? – Stabilirea instrumentelor de evaluare.
Avantajele proiectării didactice pe baza unităților de învățare sunt.
- Fiind centrată pe competențe determină formarea la elevi a unui comportament specific
- Competențele pot fi selectate și în funcție de specificul clasei
- Este unitară din punct de vedere tematic. Temele sunt selectate prin parcurgerea cu atenție
a programei școlare.
- Doar prin corelarea competentelor specifice cu activitățile de învățare și conținuturi
demersul didactic poare fi complet și cu finalitate.
- Numărul de ore poate varia, fiind stabilit de nevoile elevului/colectivului
- Se finalizează prin proiectarea evaluării
Prin proiectarea didactică pe baza unităților de învățare, se dorește, din punctul meu de
vedere, realizarea unei proiectării holistice ce va avea ca finalitate dezvoltarea
competențelor și atingerea profilului absolventului.

S-ar putea să vă placă și