Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea”Andrei Șaguna” Constanța

Facultatea de Drept și Științe Administrative


Specializarea Drept An I, sem.I
An universitar:2020-2021
Disciplina: DREPT CIVIL – TEORIE GENERALĂ
Anul I/ Sem. I

Listă subiecte

1. Definiți noțiunea de ”drept civil” și prezentați delimitarea acestuia față de alte ramuri de drept.
2. Bunurile. Definiți noțiunea și enumerați exemplificativ modul de clasificare al acestora.
3. Enumerați descriptiv condițiile de formă ale actului juridic civil.
4. Definiți noțiunile de dreptul public. Enumerați descriptiv ramurile de drept ce aparțin dreptului
public.
5. Enumerați descriptiv principalele mijloace de probă.
6. Condițiile de validitate ale actului juridic civil. Definiți noțiunea de obiect al actului juridic civil.
7. Raportul juridic civil. Definiți noțiunea și prezentați structura raportului juridic civil.
8. Actul juridic civil. Definiți noțiunea și enumerați descriptiv modul de clasificare al acestora.
9. Condițiile de validitate ale actului juridic civil. Definiți noțiunea de cauză al acestuia.
10. Izvoarele dreptului civil. Enumerați descriptiv izvoarele dreptului civil și prezentați ordinea de
aplicare a acestora.
11. Efectele actului juridic. Prezentați principiul irevocabilității actului juridic civil.
12. Decăderea. Definiți noțiunea și prezentați efectele acesteia.
13. Principiile aplicării legii civile. Enumerați descriptiv principiile aplicării legii civile și precizați
ordinea de aplicare a acestora.
14. Condiții de validitate ale actului juridic civil. Definiți și enumerați descriptiv condițiile de
validitate ale actului juridic civil.
15. Nulitate a actului juridic civil. Definiți noțiunea și prezentați modurile de clasificare ale acesteia.
16. Capacitatea de a încheia acte juridice. Prezentați noțiunea de capacitate de folosință a persoanei.
17. Nulitatea actului juridic civil. Prezentați comparativ noțiunea de nulitate absolută cu cea de
nulitate relativă.
18. Efectele actului juridic civil. Prezentaț principiul relativității efectelor actui juridic civil.
19. Definiți noțiunea de normă de drept și prezentați modul de clasificare a acestora.
20. Capacitatea de a încheia acte juridice a persoanei. Prezentați noțiunea de capacitate de exercițiu a
persoanei.
21. Modalitățile actului juridic civil. Definiți noțiunea și enumerați descriptiv modalitățile actului
juridic civil, precizând efectele pe care le produc acestea.
22. Definiți noțiunea de patrimoniu și prezentați corelația dintre bunuri și patrimoniu.
23. Condițiile de fond ale actului juridic civil. Enumerați descriptiv condițiile de fond necesare
pentru validitatea actului juridic civil.
24. Prescripția extintivă. Definiți noțiunea, enumerați termenele de prescripție și prezentați efectele
pe care le produce aceasta.
25. Interpretarea legii civile. Enumerați descriptiv regulile și argumentele folosite în interpretarea
logică.
26. Consimțământul. Definiți noțiunea și enumerați descriptiv viciile de consimțământ.
27. Principiile efectelor actelor juridice. Prezentați principiul forței obligatorii a actului juridic civil.
28. Definiți noțiunile de dreptul privat. Enumerați descriptiv ramurile de drept ce aparțin dreptului
privat.
29. Enumerați izvoarele raporturilor juridice concrete și prezentați criteriile de clasificare ale
acestora.
30. Definiți noțiunea de simulație și precizați formele sub care aceasta se poate exercita.

Titular disciplină
Asis.Univ.Dr..Tomescu Raluca

S-ar putea să vă placă și