Sunteți pe pagina 1din 4

Test 1

III A) scrie ecuatia reactiei chimice de ardere a metanului.


b) calculeaza caldura care se degaja la arderea a 3 moli de metan stiind ca puterea calorica a
metanului este 9463,68 kcal/m3.

A) CH4+ 2O2⇒CO2+ 2H2O


b)Se determina volumul celor 3 moli de CH4
1 mol CH4= 22,4 L
3 moli CH4= 3∙22,4 = 67,2 L

Se determina caldura degajata la arderea a 67,2 L CH4 stiind ca la arderea 1m3 se degaja 9463,68 kcal

1 m3 = 1000 L

1000 L CH4……………………….9463,68 kcal

67,2 L CH4………………………….x ⇒x = 67,2∙9463,68/1000 = 635,96 kcal

IV Un alcan necunoscut , A , contine in procente masice 16,28% H . Se cere : 


a) determina formula moleculara a alcanului;
b) scrie formulele de structura si denumeste izomerii alcanului A.

Formula generală a unui alcan este   şi are masa  .

14n+2 grame alcan conţin ............................. 2n+2 grame hidrogen


100 grame alcan conţin ................................. 16.28

=> alcanul:C6H14 (hexan)

izomeri: n-hexan, 2 metil pentan, 3 metil pentan, 2-3 dimetil butan, 2-2 dimetil butan

De ce 14n+2 ? E formula generala? 

Din moment ce masa carbonului este 12, a hidrogenului este 1, iar formula generală este CnH2n+2,
înseamnă că masa compusului cu acea formulă este: 12n + 2n + 2 = 14n+2. 
V Triclorometanul , cloroformul , este un anestezic foarte puternic si totodata un bun solvent folosit
in sinteze organice . 
a) scrieti ecuatia reactiei chimice de obtinere a cloroformului din metan 
b) calculeaza volumul de clor masurat la 27grade celsius si 1 atm. necesar clorurarii a 3 moli de metan
cu obtinere de cloroform . 

CH4+3Cl2⇒CHCl3+3HCl
1mol metan--------3moli clor
3moli metan------x
x=9moli clor
legile gazelor pv=niu RT⇒   
         
    v=niu(mol)×RT/p=9×0,082×300/1=221,4 litri

T=273+t=273=27=300grad kelvin

Sau

1 mol metan .................. 3 moli Cl2


3 moli metan ................. x
x=3*3= 9 moli Cl2

n = număr moli
T = 273+27 grade Kelvin = 300 K
R = 0.082 (constantă)
Test 2

III Negru de fum se obtine printr-o oxidare incompleta a metanului si este o materie prima importanta
in industria vopselelor negre si a anvelopelor de cauciuc.
A) Scrie ecuatia reactiei chimice de obtinere a negruiu de fum din metan.
B) Calculeaza masa de carbune fin care se obtine prin oxidarea incompleta din 6,72 m3 metan de
puritate 96%.

CH4+O2=C+2H20

-calculez volumul de metan pur, din volumul dat:  p/100=m,pur / m,impur


96/100 = m,pur/6,72m³---> m,pur=6,451 m³
-din reactie, rezulta ca 1 Kmol metan  produce 1 Kmol C
                          sau    22,4m³ metan  produce  12kgC
                       atunci    6,51m³  produce    m= 3,487kg C

IV 9,2 g amestec echimolecular de metan (CH4) si etan (C2H6) se supun arderii 


a)Scrie ecuatiile reactiilor chimice de ardere pentru cele doua substante
b)Calculeaza volumul de aer necesar arderii amestecului

A) CH4 + 2O2 --> CO2 + 2H2O + Q

CH3-CH3 + 7/2O2 ---> 2CO2 + 3H2O + Q

16n + 30n = 9,2g 


46n = 9,2 ⇒   n = 0,2 moli 
nO2 = 2n + 3,5n = 5,5n = 1,1 moli   V O2 = 1,1·22,4 = 24,64 l
V aer = 5 V O2 = 123,2 l

Sau

N=m/M => m=n*M 


notam raportul molar metan:etan=x:x deoarece e amestec 
mmetan=16x si m etan=30x 
mamestec=46x=9,2 => x=0,2moli 
1mol...44,8l 
CH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O 
0,2moli..8,96l 
1mol.....78,4l 
C2H6 + 7/2O2 -> 2CO2 + 3H2O 
0,2moli..15,68l 
VO2=24,64l 
Vaer=5VO2=5*24,64=123,2l
V Un volum de 150 de metri cubi de metan de puritate 98%,masurat in conditii normale,se supune
pirolizei.Stiind ca doar 80% din metan se transforma in acetilena,iar restul se descompune in
elemente,se cere:
a)scrie ecuatiile reactiilor chimice care au loc;
b)calculeaza compozitia procentuala in procente molare a amestecului gazos obtinut.

2CH4 = C2H2 + 3H2 


CH4= C + 2H2 r. de descompunere in elemente 

Aplicam puritatea: 
daca in 100 metri cubi metan avem.............98 metri cubi metan pur 
atunci in 150 metri cubi metan avem...........x=147 metri cubi metan pur 

Acum: 
Ce volum de metan se transforma in acetilena 
daca din 100 m cubi metan .........................80 m cubi se transforma in acetilena 
atunci din 147 m cubi metan .........................y m cubi 
y=117.6 m cubi 

147-117.6=29.4 m cubi de metan care se descompune in elemente 


La sfarsit amestecul gazos va fi format din: C2H2, H2 (total) 
Lucram pe reactie: 
117.6....x .............y 
2CH4 = C2H2 + 3H2 
2*22.4....22.4.....3*22.4 
x=58.8 m cubi acetilena 
y=176.4 m cubi hidrogen 
29.4 .........z 
CH4= C + 2H2 
22.4.........2*22.4 
z=58.8 m cubi hidrogen 

La final: 
58,8mcubi C2H2 
235,2mcubi H2 
Total: 294mcubi amestec gazos 
Aplicam procentajul (procentele de mol=procente volumetrice) deci numai trebuie sa schimbam in moli: 
294........58,8.........235,2 
100..........x...............y 
x= 20% C2H2 
y= 80% H2

S-ar putea să vă placă și