Sunteți pe pagina 1din 18

Tip document: Cod:

PL - 11
Inlocuieste :
Procedura de executie :
ISO 9001:2008 Page 1 din 186
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007 Editia: 1 /Ianuarie 2011

Retele electrice - ILUMINAT. -

APROBAT:
DIRECTOR GENERAL,

ELABORAT:
RESP. C.Q.
Ediţia: I
PROCEDURA DE EXECUTIE:

Cod: PTE - 18 Revizia: 0


Data: IUNIE 2011
RETELE ELECTRICE - ILUMINAT. Page 2 din 18

Tehnologie de executie:

RETELE ELECTRICE -ILUMINAT.

Elaborat
Aprobat
Nume Resp. CQ DIRECTOR GENERAL
Semnătura
Ediţia: I
PROCEDURA DE EXECUTIE:

Cod: PTE - 18 Revizia: 0


Data: IUNIE 2011
RETELE ELECTRICE - ILUMINAT. Page 3 din 18

LISTA DE DIFUZARE

Nr.crt Numar act trimitere


DESTINATARUL Ex.Nr. Data
. sau numele si semnatura
1 RMCSM 1
2 DIRECTOR GENERAL 2
3 SEFI SANTIERE 3
4 SEFI PUNCTE DE LUCRU 4
5 SEF LABORATOR 5
6 CQ 6

LISTA MODIFICĂRILOR

Elaborat
Aprobat
Nume Resp. CQ DIRECTOR GENERAL
Semnătura
Ediţia: I
PROCEDURA DE EXECUTIE:

Cod: PTE - 18 Revizia: 0


Data: IUNIE 2011
RETELE ELECTRICE - ILUMINAT. Page 4 din 18

pe parcursul valabilităţii prezentei ediţii

Cine a aprobat Cine a înregistrat


modificarea modificarea
Data Modificarea Pag.
(Numele şi (Numele şi
funcţia) semnătura)

Elaborat
Aprobat
Nume Resp. CQ DIRECTOR GENERAL
Semnătura
Ediţia: I
PROCEDURA DE EXECUTIE:

Cod: PTE - 18 Revizia: 0


Data: IUNIE 2011
RETELE ELECTRICE - ILUMINAT. Page 5 din 18

1. SCOP

Procedura stabileste toate fazele de executie ale lucrarilor de iluminat, spatii pentru servicii si
centre de intretinere, prevazute in Proiectul Tehnic de Executie si Caietul de Sarcini.
Procedura are ca scop precizarea actiunilor, operatiilor, fazelor tehnologice, sculele, utilajele
si forta de muca necesare realizarii lucrarilor respective.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplica la executarea cadrul lucrarilor executate de catre S.C. TERRA BUILDING –
MORSA SRL.

3. TERMENI DE REFERINTA

 DRUM – Cale de comunicatie terestra special amenajata pentru circulatia vehiculelor si


pietonilor.
 DRUM PUBLIC – Obiectiv de utilitate publica destinat circulatiei rutiere in scopul satisfacerii
cerintelor de transport unitar ale economiei nationale, ale populatiei si de aparare a tarii.
 DRUM NATIONAL – Drum public de interes national care asigura legaturile dintre capitala tarii
si orasele resedinta de judet, municipii sau alte localitati importante, precum si cu tarile
invecinate.
 AUTOSTRADA – Drum public de interes national, de mare capacitate si viteza, rezervat
exclusiv circulatiei autovehiculelor, prevazut cu doua cai unidirectionale separate printr-o
zona mediana, avand cel putin doua benzi de circulatie pe sens si banda de stationare
accidentala, intersectii denivelate si accese limitate, intrarea si iesirea autovehiculelor fiind
permisa numai prin locuri special amenajate denumite noduri de circulatie. Poseda dotari
speciale pentru siguranta si confortul utilizatorilor.
 SPATII PENTRU SERVICII – Constructii anexe ale unei autostrazi care asigura posibilitati de
repaus si refacere ale utilizatorilor prin dotarea cu baruri, restaurante, moteluri, magazine
etc., precum si spatii pentru asigurarea conditiilor de functionare normala a autovehiculelor
(statii de alimentare cu carburanti si statii de intretinere si reparatii auto).
 BANDA DE ACCELERARE – Banda de circulatie suplimentara, adiacenta partii carosabile,
prevazuta la intersectia dintre doua drumuri pentru a permite autovehiculelor dintr-un flux
lateral sa atinga, la intrarea pe o autostrada sau pe un drum principal, viteza corespunzatoare
arterei respective.
Elaborat
Aprobat
Nume Resp. CQ DIRECTOR GENERAL
Semnătura
Ediţia: I
PROCEDURA DE EXECUTIE:

Cod: PTE - 18 Revizia: 0


Data: IUNIE 2011
RETELE ELECTRICE - ILUMINAT. Page 6 din 18

 BANDA DE DECELERARE – Banda de circulatie suplimentara, adiacenta partii carosabile,


prevazuta la intersectia dintre doua drumuri pentru a permite autovehiculelor care isi reduc
viteza la iesirea pe un drum lateral, sa nu jeneze participantii la trafic de pe drumul pe care il
parasesc.

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

o Proiectul de executie, cu detaliile tehnice de executie aferente.


o Caiete de sarcini.
o Standardele si normativele mentionate in caietele de sarcini.
o Legea 10/95 privind calitatea in constructii.
o PD 162-2002
o Normativul C 56-85
o SR 662
o CD 31/2002
o CD 173
o STAS 2914-84

5. RESPONSABILITATI

Executantul  asigura  :
 Documentatia in faza DDE.
 Studiile asupra materialelor ce urmeaza a fi puse in opera.
 Caietele de sarcini emise de proiectant
 Documentele de calitate ce atesta realizarea lucrarilor, cf. Proiect Tehnic de Executie si Caiete
de Sarcini.

o Seful de Santier raspunde de aplicarea corecta a prezentei metodologii de lucru si a


documentatiei tehnice de executie, de intocmirea inregistrarilor de calitate aferente
atributiilor de serviciu si a evidentei acesteia.
o Responsabilul de controlul calitatii (CQ) pe lucrare urmareste aplicarea intocmai atat a
prezentei metodologii de lucru, cat si a proiectului tehnic de executie, intocmirea corecta a
inregistrarilor de calitate si evidenta acestora.

Elaborat
Aprobat
Nume Resp. CQ DIRECTOR GENERAL
Semnătura
Ediţia: I
PROCEDURA DE EXECUTIE:

Cod: PTE - 18 Revizia: 0


Data: IUNIE 2011
RETELE ELECTRICE - ILUMINAT. Page 7 din 18

o Compartimentul mecanic raspunde de asigurarea si buna functionare a utilajelor destinate si


existente la punctul de lucru (buldozere, excavatoare, bascule, repartizatoare, autogredere,
compactoare lise si pe pneuri, macarale etc.) aferente executarii lucrarilor de iluminat, spatii
pentru srvicii si centre de intretinere.
o Laboratorul : raspunde de prelevarea probelor pentru incercari si verificari, intocmirea
corecta a inregistrarilor de calitate in documentele (formularele) tipizate de laborator, a
inregistrarilor impuse de Caietele de Sarcini, atat inainte (“a priori“) cat si pe parcursul
executiei lucrarilor, precum si de prezentarea acestora in timp util si operativ celor implicati.

6. METODOLOGIA SI CONDITII PREALABILE

Dotarile autostrazii, pot fi grupate in urmatoarele tipuri, in functie de caracteristicile


functionale ale spatiului:
a) parcari si spatii pentru servicii
b) statii de taxare si puncte de control trecere frontiera
c) centre de intretinere si coordonare, centre de intretinere si puncte de sprijin pentru
intretinere.
Dotarile autostrazii, respectiv parcari si spatii pentru servicii, precum si statii de taxare si
puncte de control trecere frontiera vor fi accesibile doar utilizatorilor de pe autostrada.
Dotarile trebuie sa fie accesibile persoanelor cu handicap in conformitate cu reglementarile in
vigoare.

6.1. Parcari si spatii pentru servicii

Dotarile comune pentru parcari si spatii pentru servicii sunt urmatoarele:


- benzi de accelerare si decelerare
- semne si marcaje rutiere
- sistem de canalizare menajera si pluviala
- energia electrica si gospodarire de apa potabila
- sistem de iluminare exterioara
- sistemul de telefonie
- spatii pentru parcari autoturisme, autocamioane (cu exceptia parcarilor de scurta
durata) si autobuze
- parcare exterioara legata cu sistemul de drumuri obisnuite (recomandare pentru
spatii pentru servicii)
- spatii de protectie si de agrement
- imprejmuire

Elaborat
Aprobat
Nume Resp. CQ DIRECTOR GENERAL
Semnătura
Ediţia: I
PROCEDURA DE EXECUTIE:

Cod: PTE - 18 Revizia: 0


Data: IUNIE 2011
RETELE ELECTRICE - ILUMINAT. Page 8 din 18

- WC public
Parcarea este o zona de odihna separata fizic de autostrada in care spatiile pentru parcare
trebuie sa aiba protectie de min. 10 m latime fata de marginea autostrazii. Fiecare parcare trebuie
prevazuta cu benzi de accelerare si decelerare, semnale si marcaje rutiere.
Spațiile pentru servicii aflate pe ambele părți ale autostrăzii, având suprafața de minim 5.000
mp vor include fiecare 2.000 mp de parcări care urmează să fie construite.
Spațiile pentru servicii vor fi de tip S2 așa cum prevăd Standardele Românești (PD 162) în ceea
ce priveste aspectul, dar trebuie să respecte cerinţele minime de 5.000 mp (fig.1).
Semnele de circulație si marcajele rutiere permanente vor fi în conformitate cu standardele
relevante, cu Convenția de la Viena ("Convenția privind semnele si semnale de Circulație din 1968" si
Acordul European de la 1971 care o completează) si cu codul rutier român; cu SR 1848 / 1,2,3 -2004
(Siguranța circulației – indicatoare rutiere) si SR 1848 / 7 -2004 (Siguranța circulației – Marcaje
rutiere). Toate indicatoarele rutiere vor fi reflectorizante si vor fi în conformitate cu Standardul
românesc SR 1848 / 1, 2 si 3 -2004 (Siguranța circulației – indicatoare rutiere) si cu standardele
aplicabile.

Elaborat
Aprobat
Nume Resp. CQ DIRECTOR GENERAL
Semnătura
Ediţia: I
PROCEDURA DE EXECUTIE:

Cod: PTE - 18 Revizia: 0


Data: IUNIE 2011
RETELE ELECTRICE - ILUMINAT. Page 9 din 18

– Fig.1. Spatii pentru servicii tip S2 –

LEGENDA:
1. Statie alimentare carburanti 10. Parcaje autoturisme
2. Auto service 11. Parcaje autobuze
3. Restaurant 12. Parcaje camioane
4. Rezervor apa + statie pompe 13. Spatii de protectie
5. Statie tratare apa 14. Centrala termica
6. Separator de grasimi 15. Gospodarire combustibil pentru
7. Statie de epurare mecano–biologica centrala termica
8. Statie pompe ape uzate 16. Imprejmuire
9. Post de transformare 17. Cladire sociala + comert

Elaborat
Aprobat
Nume Resp. CQ DIRECTOR GENERAL
Semnătura
Ediţia: I
PROCEDURA DE EXECUTIE:

Cod: PTE - 18 Revizia: 0


Data: IUNIE 2011
RETELE ELECTRICE - ILUMINAT. Page 10 din 18

Spatiile pentru servicii vor fi prevazute in plus, fata de parcari, cu statie de alimentare
cu carburanti, lubrifianti si service auto, motel si restaurant pentru utilizatori, spatii
comerciale si pentru servicii de turism.
a) statie de alimentare cu carburanti
b) spatii comerciale
c) restaurant
d) autoservice.
Constructiile din spatiile pentru servicii trebuie sa fie prevazute cu urmatoarele:
o instalatii de incalzire, electrice etc.
o rezervoare de combustibil pentru centrala termica
o instalatii de ventilatii si climatizare
Se recomanda ca spatiile comerciale sa fie amplasate inainte de punctul de alimentare
cu carburanti (in sensul de parcurgere al spatiului) si motelul sa aiba parcaj propriu.
Criteriile de dimensionare pentru parcari si spatii pentru servicii sunt:
a) traficul mediu zilnic, anual.
b) componenta traficului
c) tipul serviciilor oferite
d) distantele pana la alte servicii similare
e) valorificarea avantajelor oferite de mediul ambiant.
Amplasarea parcarilor si a spatiilor pentru servicii, se recomanda a se face alternativ.
Distanta de amplasare a parcarilor sau spatiilor pentru servicii fata de nodurile rutiere
va fi de min. 2,0 km. In cazul in care nu poate fi respectata aceasta distanta, spatiile pentru
servicii poti fi amplasate si adiacent nodurilor rutiere cu conditia ca iesirea si intrarea in
autostrada sa se faca in punctele comune pentru ambele functionalitati.
Distanta de amplasare una fata de alta a parcarilor se recomanda a fi de 5 ÷15 km
functie de conditiile locale.
Distantele de amplasare dintre spatiile pentru servicii se recomanda a fi cele din fig.2.
Alegerea amplasamentului parcarilor sau al spatiilor pentru servicii se va face prin
luarea in considerare a urmatorilor factori:
i) topografia terenului
ii) traseul in plan si profil longitudinal
iii) apropierea fata de localitati
iv) valorificarea punctelor de atractie turistica
In functie de topografia terenului, parcarile si spatiile pentru servicii se vor amplasa perechi
(stanga – dreapta), astfel incat sa nu fie necesara traversarea la nivel a cailor de circulatie. In mod
exceptional, se poate admite o decalare a amplasamentelor de pe o parte fata de alta, cu o distanta
ce se recomanda sa nu fie mai mare de 2,0 km.

Elaborat
Aprobat
Nume Resp. CQ DIRECTOR GENERAL
Semnătura
Ediţia: I
PROCEDURA DE EXECUTIE:

Cod: PTE - 18 Revizia: 0


Data: IUNIE 2011
RETELE ELECTRICE - ILUMINAT. Page 11 din 18

In cazul parcarilor, topografia denivelata a terenului poate fi folosita in mod favorabil la


crearea unor spatii speciale a unei ambiante deosebite, departe de traficul de pe autostrada.
In ceea ce privesc spatiile pentru servicii, alegerea amplasamentelor se va face astfel incat sa
se reduca la maximum lucrarile de terasamente.

– Fig.2 –

Distanta necesara pentru oprire trebuie sa fie intotdeauna asigurata, mai ales in apropierea
punctelor de intrare si iesire de pe autostrada. Se recomanda evitarea amplasamentelor pe
autostrada in zonele cu declivitate mai mare de 4%.

Elaborat
Aprobat
Nume Resp. CQ DIRECTOR GENERAL
Semnătura
Ediţia: I
PROCEDURA DE EXECUTIE:

Cod: PTE - 18 Revizia: 0


Data: IUNIE 2011
RETELE ELECTRICE - ILUMINAT. Page 12 din 18

In ceea ce priveste amplasarea spatiilor pentru servicii fata de retelele de alimentare cu apa si
canalizare, energie electrica, telefonie, drumuri obisnuite etc.
Amplasamentele parcarilor si spatiilor pentru servicii se vor face luand in considerare si
existenta in zona a obiectivelor turistice, astfel incat sa se evitedeteriorarea valorilor peisagistice sau
istorice, dar in acelasi timp sa permita utilizatorului sa se bucure de atractiile amplasamentului.

Dimensionarea capacitatii spatiilor pentru servicii depind de:


a) volumul de trafic (traficul mediu zilnic anual, tipul si fluctuatiile de trafic)
b) componenta traficului
c) tipurile de servicii oferite
d) distanta de la alte servicii similare
Se va tine seama de urmatoarele reguli privind circulatia si distribuirea amplasamentelor in
interiorul parcarilor si spatiilor pentru servicii:
o circulatia trebuie sa se desfasoare in acelasi sens cu partea de autostrada la care este
conectata.
o drumurile interne si parcarile autovehiculelor grele se vor amplasa in spatele cladirilor,
pentru ca acestea sa poata fi vazute.
Spatiile de parcare interioare trebuie sa fie amplasate in imediata apropiere a spatiilor de
agrement (care sunt echipate cu banci, mese, fantani cu apa potabila, copertine etc.) pentru a reduce
distanta de circulatie pietonala la minimum si a permite parasirea autovehiculului nesupravegheat.
Parcarile pentru autobuze se vor amplasa in apropierea spatiilor de agrement si vor fi
orientate astfel incat sa asigure protectie maxima pentru pasageri.
Drumurile de acces la spatiu si cele cu circulatie interna vor fi cu sens unic si vor avea
minimum 6,0 m latime, incluzand marcajele laterale si acostamentele.
Parcarile si spatiile pentru servicii trebuie sa fie separate de autostrada printr-o zona
intermediara de protectie de minim 10,0 m latime, sau in cazuri exceptionale de 7,50 m.
Benzile de accelerare si decelerare, intersectiile drumurilor interne, statiile de alimentare cu
carburanti si suprafetele de parcare trebuie sa fie iluminate pentru a asigura maximum de suguranta
pentru trafic.
Deasupra semnelor de avertizare aflate de-a lungul autostrazii, precum si in parcarile si in
spatiile pentru servicii trebuie sa existe marcaje rutiere si semnalizari cu urmatoarele scopuri:
a) reducerea vitezei
b) semnalizarea din timp a intersectiilor
c) sa evite oprirea in afara zonelor special desemnate pentru parcare
d) sa atraga atentia asupra diferitelor servicii oferite in zona..
Parcarile si spatiile [pentru servicii trebuie sa fie prevazute atat cu sistem intern de furnizare a
apei potabile, cat si cu sisteme interne de canalizare menajera si pluviala. Aceste sisteme vor fi

Elaborat
Aprobat
Nume Resp. CQ DIRECTOR GENERAL
Semnătura
Ediţia: I
PROCEDURA DE EXECUTIE:

Cod: PTE - 18 Revizia: 0


Data: IUNIE 2011
RETELE ELECTRICE - ILUMINAT. Page 13 din 18

racordate de referinta la retelele publice; in situatia in care aceste sisteme nu pot fi racordate la
retelele publice de canalizare toata apa impura va trebui tratata inainte de deversare in emisari.
Parcarile vor fi aranjate astfel incat sa fie umbrite de copaci sau de arbusti. Intreaga zona ce
separa spatiul de autostrada trebuie sa fie plantata, preferabil cu plante care necesita ingrijire redusa,
dar a caror densitate poate constitui o protectie impotriva vehiculelor care ruleaza pe autostrada si
pot deveni un pericol pentru pietonii care circula pe alei. In vecinatatea intrarii sau iesirii din spatiile
pentru odihna si servicii plantele trebuie sa fie de inaltime limitata, astfel incat sa nu dauneze
vizibilitatii soferului.
Spatiile pentru servicii amplasate in zone de interes deosebit, care au spatiu adecvat si niveluri
de trafic pe autostrada sufucient de mari pot fi prevazute cu centre de informare. In interiorul
cladirilor se va prevedea un birou care poate furniza toate informatiile necesare.
Dotarile sanitare vor fi prevazute de preferinta cu obiecte sanitare nedetasabile cu control
automat, usor de curatat, cu conducte de evacuare mai mari decat cele obisnuite si mai usor de
inspectat.
In spatiile pentru servicii dotate special pentru servirea vehiculelor grele, dotarile sanitare vor
fi amplasate in cladiri speciale langa zona de parcare si vor avea mai multe utilitati (ex. dusuri,
garderobe etc.)

6.2. CENTRE DE INTRETINERE

Distributia pe autostrada si amplasamentul centrelor de intretinere si coordonare trebuie sa


fie facuta in concordanta cu planurile de dezvoltare a retelei rutiere din zona.
Structura si organizarea centrului trebuie sa serveasca scopului principal de asigurare a
sigurantei circulatiei pe autostrada, in orice situatie.
Principalele functii ale centrului de intretinere si coordonare (fig.3) sunt urmatoarele:
a) coordonarea activitatii de exploatare a autostrazii
b) toate operatiunile de curatare de pe autostrada propriu-zisa si din zona autostrazii,
inclusivcuratarea periodica a santurilor, curatarea podurilor, cladirilor, parcarilor si
spatiilor de serviciu etc.
c) toate operatiunile de curatire si inlocuire a marcajelor, dispozitivelor de siguranta (garduri,
parapete etc.)
d) toate reparatiile si inlocuirile necesare ca urmare a deteriorarilor cauzate de accidente
e) reparatii locale ale imbracamintii rutiere
f) operatiuni de taiere si curatare a pomilor, precum si ingrijirea spatiilor verzi
g) toate operatiunile specifice perioadei de iarna, de indepartare a zapezii si a ghetii.
Centrele de intretinere si coordonare vor fi organizate, in principiu, astfel:
a) sectorul pentru reparatii
b) sectorul pentru depozitare

Elaborat
Aprobat
Nume Resp. CQ DIRECTOR GENERAL
Semnătura
Ediţia: I
PROCEDURA DE EXECUTIE:

Cod: PTE - 18 Revizia: 0


Data: IUNIE 2011
RETELE ELECTRICE - ILUMINAT. Page 14 din 18

c) sectorul administrativ
d) sectorul de locuinte al bazei
e) utilitati si constructii aferente acestora
Sectorul pentru reparatii curpinde:
a) ateliere
b) garaje
c) statie de spalare cu rampa
d) remiza utilaje
e) centrala termica
f) parcaje
Sectorul pentru depozitare cuprinde:
a) depozit de materiale
b) depozit de sare si fondanti chimici
c) rezervor de substante chimice lichide
d) platforma de depozitare a materialelor antiderapante
e) statie de alimentare cu carburanti si lubrifianti

Elaborat
Aprobat
Nume Resp. CQ DIRECTOR GENERAL
Semnătura
Ediţia: I
PROCEDURA DE EXECUTIE:

Cod: PTE - 18 Revizia: 0


Data: IUNIE 2011
RETELE ELECTRICE - ILUMINAT. Page 15 din 18

– Fig.3. Centru de intretinere si coordonare –

LEGENDA:
1. Cladire operationala
9. Platforma namol
2. Atelier intretinere
10. Decantor separator de namol si ulei +
3. Magazine materiale antiderapante
statie pompare spalare
4. Statie alimentare carburanti (cabine, pompe
11. Post transformare aerian
distributie + rezervoare carburanti)
12. Statie epurare mecano – biologica
5. Separator de grasimi
13. Statie pompe ape uzate
6. Rezervor de apa + stati de pompare
14. Platforme parcare
7. Put forat
15. Rezervoare carburant pentru
8. Rampa spalare
centrala termica
16. Imprejmuire si porti

Sectorul administrativ cuprinde:


a) cladire social administrativa si dispecerat
b) laboratorul rutier
c) grup de poarta si imprejmuire
Sectorul de locuinte al bazei cuprinde:
a) cladire pentru locuit
b) cladire pentru gospodarie
c) loc de odihna
Utilitati si constructiile aferente acestora sunt urmatoarele:
a) gospodarie apa potabila
b) canalizare menajera si pluviala
c) instalatii electrice si de iluminat perimetral
d) centrala termica si gospodarie de combustibil
Toate cladirile, magaziile si atelierele centrului de intretinere si coordonare trebuie sa fie
direct conectate la ambele parti carosabile ale autostrazii.
Pentru operatiunile de iarna in punctele critice sau in zonele autostrazii in care se considera
necesar (ex.: zona montana), se pot infiinta puncte de sprijin separate, dotate cu personal,
utilaje pentru deszapezire cu solventi chimici, mijloace de comunicatie si centrul de intretinere.

Elaborat
Aprobat
Nume Resp. CQ DIRECTOR GENERAL
Semnătura
Ediţia: I
PROCEDURA DE EXECUTIE:

Cod: PTE - 18 Revizia: 0


Data: IUNIE 2011
RETELE ELECTRICE - ILUMINAT. Page 16 din 18

7. CONTROLUL CALITATII EXECUTIEI LUCRARILOR DE ILUMINAT, SPATII PENTRU SERVICII SI CENTRE


DE INTRETINERE

Pe tot parcursul executiei lucrarilor de iluminat, spatii pentru servicii si centre de intretinere,
se vor face verificari in ceea ce priveste, atat respectarea proiectului tehnic si a detaliilor de
executie, cat si verificari asupra materialelor folosite la realizarea infrastructurii si suprastructurii
specificate doar in Caietele de sarcini (balast, lianti hidraulici, material de umplutura, mixturi
asfaltice, corpuri de iluminat etc.).

8. CONDITII TEHNICE, REGULI SI METODE DE VERIFICARE

Pe tot parcursul executiei lucrarilor de iluminat, spatii pentru servicii si centre de intretinere
se vor face verificari in ceea ce privesc respectarea Proiectului tehnic si a detaliilor de executie si
prevederile Caietelor de sarcini.

9. RECEPTIA LUCRARILOR

9.1. Receptia partiala

Receptia pe faze se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatii sunt
complet terminate si toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu Proiectul tehnic de executie
si Caietele de Sarcini
Comisia de receptie examineaza lucrarile si verifica indeplinirea metodologiilor de lucru
calitative impuse de Proiectul tehnic de executie si Caietele de Sarcini, precum si constatarile
consemnate pe parcursul executiei de catre organele de control.
In urma acestei receptii se incheie „Procesul verbal”, care se inainteaza Consultantei.

9.2. Receptia preliminara

Inspectia preliminara si receptia, acolo unde este cazul, vor fi efectuate dupa terminarea
lucrarilor si incercarilor in concordanta cu prevederile acestor specificatii tehnice.

Elaborat
Aprobat
Nume Resp. CQ DIRECTOR GENERAL
Semnătura
Ediţia: I
PROCEDURA DE EXECUTIE:

Cod: PTE - 18 Revizia: 0


Data: IUNIE 2011
RETELE ELECTRICE - ILUMINAT. Page 17 din 18

Comitetul de receptie va examina lucrarile si va verifica indeplinirea cerintelor de calitate si


maniera executiei conform cu plansele si specificatiile tehnice din Proiectul tehnic de executie si
Caietele de Sarcini, cat si cu rapoartele incheiate in timpul constructiei.
Se vor verifica de asemenea indeplinirea tuturor masurilor de remediere necesare dupa
receptia partiala.
Dupa aceasta inspectie si receptie, daca este cazul, se va incheia un raport la sfarsitul
lucrarilor.

9.3. Receptia finala

Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face in conditiile
prevederilor din Caietele de Sarcini.

10. DIMENSIONARE UTILAJE :

Prezentam mai jos lista tuturor utilajelor ce se vor folosi la lucrarile de iluminat, spatii pentru
servicii si centre de intretinere :

Nr. UTILAJUL NUMAR DE BUCATI


1 Excavatoare
2 Buldozere
3 Autogredere
4 Cilindrii compactori
5 Cisterna de apa
6 Camioane 8to si /sau 20 to
7 Repartizatoare
8 Macarale. Nacele

Elaborat
Aprobat
Nume Resp. CQ DIRECTOR GENERAL
Semnătura
Ediţia: I
PROCEDURA DE EXECUTIE:

Cod: PTE - 18 Revizia: 0


Data: IUNIE 2011
RETELE ELECTRICE - ILUMINAT. Page 18 din 18

9 Utilaj pentru realizarea marcajelor

11. INREGISTRARI DE CALITATE :

o Procese verbale de trasare ;


o Provese verbale de lucrari ascunse ;
o Procese verbale de receptie calitativa
o Rapoarte de neconformitate ;
o Rapoarte de actiuni corective ;
o Dispozitii/Instructii de santier ;
o Rapoarte de incercari emise de laboratorul de santier ;
o Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
Inregistrarile vor fi predate Consultantei la terminarea lucrarilor, pentru intocmirea Cartii
tehnice a constructiei.

Elaborat
Aprobat
Nume Resp. CQ DIRECTOR GENERAL
Semnătura

S-ar putea să vă placă și