Sunteți pe pagina 1din 10

Tip document: Cod:

PTE – 6 – 01
Inlocuieste :
PROCEDURA TEHNICA
Page 1 din 9
DE EXECUŢIE
Editia: 1/1
DECEMBRIE 2012

TEHNOLOGIA DE EXECUTIE
A PROBEI DE PRESIUNE PENTRU
RETELELE DE ALIMENTARE CU APA

APROBAT:
DIRECTOR GENERAL
Stefan Bacila
Ediţia: I
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

Cod: PTE-6-01 Revizia: 0


TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A PROBEI DE Data: DEC.
PRESIUNE PENTRU RETELELE DE 2012
ALIMENTARE CU APA Page 2 din
Proiect: “MODERNIZARE, REABILITARE SI EXTINDERE
10
RETELE APA SI CANAL IN ORASUL BREZOI, JUDETUL
VALCEA ”

TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A PROBEI DE


PRESIUNE PENTRU RETELELE DE
ALIMENTARE CU APA

Elaborat

Nume Resp. C.Q., Nicolae Bacila


Semnătura
Ediţia: I
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

Cod: PTE-6-01 Revizia: 0


TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A PROBEI DE Data: DEC.
PRESIUNE PENTRU RETELELE DE 2012
ALIMENTARE CU APA Page 3 din
Proiect: “MODERNIZARE, REABILITARE SI EXTINDERE
10
RETELE APA SI CANAL IN ORASUL BREZOI, JUDETUL
VALCEA ”

LISTA DE DIFUZARE

Nr.crt Numar act trimitere


DESTINATARUL Ex.Nr. Data
. sau numele si semnatura
1
2
3
4
5
6

LISTA MODIFICĂRILOR
pe parcursul valabilităţii prezentei ediţii
Elaborat

Nume Resp. C.Q., Nicolae Bacila


Semnătura
Ediţia: I
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

Cod: PTE-6-01 Revizia: 0


TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A PROBEI DE Data: DEC.
PRESIUNE PENTRU RETELELE DE 2012
ALIMENTARE CU APA Page 4 din
Proiect: “MODERNIZARE, REABILITARE SI EXTINDERE
10
RETELE APA SI CANAL IN ORASUL BREZOI, JUDETUL
VALCEA ”

Cine a aprobat Cine a înregistrat


modificarea modificarea
Data Modificarea Pag.
(Numele şi (Numele şi
funcţia) semnătura)

Elaborat

Nume Resp. C.Q., Nicolae Bacila


Semnătura
Ediţia: I
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

Cod: PTE-6-01 Revizia: 0


TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A PROBEI DE Data: DEC.
PRESIUNE PENTRU RETELELE DE 2012
ALIMENTARE CU APA Page 5 din
Proiect: “MODERNIZARE, REABILITARE SI EXTINDERE
10
RETELE APA SI CANAL IN ORASUL BREZOI, JUDETUL
VALCEA ”

1. SCOP

1.1. Prezenta procedura are scopul de a asigura conditiile necesare pentru executarea probei
de presiune pentru retelele de alimentare cu apa conform cerintelor de calitate prevazute in
proiecte si normele specifice.

2. DOMENIU

2.1. Procedura se aplica la toate lucrarile de retele de alimentare cu apa in constructii, in


cadrul lucrarilor executate de catre SC TERRA BUILDING SRL JV GRUPO MOYUA ,
proiect:
2.2. " Extinderea retelei de apa si canalizare menajera in localitatile Loamnes si mandra,
comuna Loamnes, judetul Sibiu”

3. DEFINITII

o INSTALATIE – Unitate tehnica stationara in care se desfasoara unul sau mai multe
procese tehnologice si orice alte activitati direct asociate cu acestea si care prin emisiile
lor pot avea impact asupra calitatii mediului.
o APA POTABILA –
Apa care poate fi consumata de om, direct sau indirect, timp indelungat, fara a-i
prejudicia sanatatea, indeplinind conditiile STAS 1342-84.
o SISTEM DE ALIMENTARE CU APA – Ansamblu de constructii si instalatii prin care apa
este preluata dintr-o sursa naturala, este tratata, transportata, inmagazinata si
distribuita folosintelor, in cantitatea si calitatea ceruta.
o RETEA DE DISTRIBUTIE – Parte din sistemul de alimentare cu apa, alcatuita din
conducte, armaturi si constructii anexa prin care apa este distribuita tuturor
utilizatorilor in cantitatea si la presiunea dorita.
o PRESIUNE DE INCERCARE - Valoarea presiunii la care se incearca inainte de darea lor in
functiune conductele sau canalele, in scopul verificarii rezistentei mecanice si
etanseitatii.
o RACORD DE APA – Ansamblu de constructii si instalatii prin care se realizeaza legatura
intre reteaua de distributie comunala si reteaua de distributie interioara din cladiri sau
incinte.

4. DOCUMENTE DE REFERINTA
Elaborat

Nume Resp. C.Q., Nicolae Bacila


Semnătura
Ediţia: I
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

Cod: PTE-6-01 Revizia: 0


TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A PROBEI DE Data: DEC.
PRESIUNE PENTRU RETELELE DE 2012
ALIMENTARE CU APA Page 6 din
Proiect: “MODERNIZARE, REABILITARE SI EXTINDERE
10
RETELE APA SI CANAL IN ORASUL BREZOI, JUDETUL
VALCEA ”

4.1. Standardul SR EN ISO 9001:2001 – Sisteme de management al calitatii. Cerinte.


4.2. Manual de asigurare a calitatii
4.3. Caiet de sarcini.
4.4. Proiecte si detalii tehnice de executie.
4.5. Normativ C 56-85 – Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de
constructii si instalatii aferente

5. RESPONSABILITATI

5.1. Responsabilul tehnic cu executia – RTE

5.1.1. Admite executia lucrarilor de retele de alimentare cu apa numai pe baza proiectelor si a
detaliilor de executie verificate de specialisti si verificatori de proiecte atestati.
5.1.2. Verifica daca executia lucrarilor de retele de alimentare cu apa respecta cerintele de
calitate specificate in documentatia de executie si daca aceste lucrari sunt executate in
conformitate cu normativele si legile in vigoare.
5.1.3. Participa la autorizarea continuarii lucrarilor in fazele determinante si semneaza
procesul verbal.
5.1.4. In cazul in care constata neconformitati la lucrarile de retele de alimentare cu apa de
care raspunde, dispune oprirea executiei, prin dispozitie de santier, avand in vedere si
conditiile din caietele de sarcini, normativele in vigoare, proiectul de executie etc.
5.1.5. Autorizeaza continuarea lucrarilor numai dupa remedierea neconformitatilor.

5.2. Seful de lucrare / seful punctului de lucru

5.2.1. Raspunde de aplicarea intocmai a prezentei proceduri, a documentatiei de executie, a


fisei procesului si se asigura de intocmirea inregistrarilor de calitate.
5.2.2. Asigura utilizarea de echipamente corespunzatoare in timpul operatiilor procesului.
5.2.3. Anunta responsabilul CQ santier atunci cand s-a ajuns in faza de control a calitatii
specificata in fisa procesului.
5.2.4. Este responsabil de mentinerea si conservarea indicatorilor privind stadiul inspectiilor si
incercarilor.
5.2.5. Asigura amenajarea de spatii de depozitare si dotarea tehnica necesara pentru
manipularea, depozitarea si conservarea materialelor.

5.3. Responsabilul CQ santier


Elaborat

Nume Resp. C.Q., Nicolae Bacila


Semnătura
Ediţia: I
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

Cod: PTE-6-01 Revizia: 0


TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A PROBEI DE Data: DEC.
PRESIUNE PENTRU RETELELE DE 2012
ALIMENTARE CU APA Page 7 din
Proiect: “MODERNIZARE, REABILITARE SI EXTINDERE
10
RETELE APA SI CANAL IN ORASUL BREZOI, JUDETUL
VALCEA ”

5.3.1. Respecta si indeplineste prevederile fisei procesului pe lucrare, legile si reglementarile


tehnice referitoare la calitate si procedurile aplicabile cu privire la conducerea si asigurarea
calitatii.
5.3.2. Participa la receptia calitativa a materiilor prime, a materialelor, prefabricatelor,
elementelor de constructii si instalatii ce urmeaza a se pune in lucrare.
5.3.3. Urmareste modul de intocmire a inregistrarilor referitoare la calitatea lucrarilor.
5.3.4. Identifica si descrie neconformitatile, consemnandu-le in Raportul de neconformitate,
pentru lucrarile de retele de alimentare cu apa in executie.

6. DESCRIEREA ACTIVITATII PROCEDURATE

6.1.Conditii si verificari prealabile

6.1.1. Concordanta lucrarilor executate fata de proiect;


6.1.2. Caracteristicile robinetelor, hidrantilor, golirilor, ventilelor, clapetelor, etc;
6.1.3. Pozitia hidrantilor si a vanelor ingropate;
6.1.4. Pozitiile si executia caminelor, echiparea acestora;
6.1.5. Protectia anticoroziva si termoizolatiile, unde este cazul;
6.1.6. Calitatea sudurilor si a imbinarilor;
6.1.7. Executia masivelor de ancoraj la conductele ce nu pot prelua eforturi axiale;
6.1.8. Executia umpluturilor compactate pe o inaltime de 30 cm peste generatoarea
superioara cu scopul de testare a conductei in cazul retelelor subterane (zonele de
imbinare, suduri, mufe, etc. raman libere.
6.1.9. Fixarea capacelor la capetele tronsonului:
- prin sudare;
- prin popi, in masivele de ancoraj.
6.1.10. Montarea pompei de mana cu piston cu care se realizeaza presiunea de incercare, la
capatul cel mai coborat al tronsonului de incercat;
6.1.11. Asigurarea sursei si volumul de apa necesar probelor.

Elaborat

Nume Resp. C.Q., Nicolae Bacila


Semnătura
Ediţia: I
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

Cod: PTE-6-01 Revizia: 0


TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A PROBEI DE Data: DEC.
PRESIUNE PENTRU RETELELE DE 2012
ALIMENTARE CU APA Page 8 din
Proiect: “MODERNIZARE, REABILITARE SI EXTINDERE
10
RETELE APA SI CANAL IN ORASUL BREZOI, JUDETUL
VALCEA ”

6.2.Proba de presiune 

6.2.1. Incercarea se executa pe:


- tronsoane max 500 m;
- pe ansamblu a conductelor, si se face numai cu apa.
6.2.2. Inainte de umplerea tronsonului cu apa, se inchid capetele tronsonului cu capace
asigurate, sprijinite, conform precizarilor din proiect.
6.2.3. Nu se folosesc robinete sau vane ca piese de inchidere a capetelor tronsoanelor
supuse probei.
6.2.4. Umplerea tronsonului cu apa se face prin punctul cel mai de jos al acestuia dupa ce, in
prealabil, s-au deschis robinetele de aerisire prevazute in punctele inalte si care se
inchid treptat, numai dupa ce prin robinetele respective se evacueaza apa fara aer.
6.2.5. In vederea eliminarii complete a aerului din conducta, se recomanda ca umplerea sa se
faca cu debite conform tabel:

Dn (mm) <600 600-1200 1200-1600 >1600


g/1/s 5 15 25 40

6.2.6. Tuburile de azbociment si de beton precomprimat si armat se lasa un timp de cel putin
24 ore sub o presiune de 2-3 bar pentru saturarea cu apa.
6.2.7. Presiunea de proba se masoara si se realizeaza in punctul cel mai coborat al retelei;
6.2.8. Proba de presiune pentru conductele din HDPE si PAFSIN se face conform datelor
producatorului;
6.2.9. Proba de presiune este recomandabil a se efectua pe timp racoros, dimineata sau seara
pentru ca rezultatele sa nu fie influentate de variatiile mari de temperatura;
6.2.10. Probele de presiune se executa numai la temperaturi minime de +5 C, prognozate pe o
durata de 3 zile;
6.2.11. Dupa trecerea timpului aferent saturarii cu apa a conductelor (in cazul celor din beton
armat si azbociment) se ridica presiunea pina la 5 bari si apoi in trepte de 2 bari, la un
sfert de ora pana la realizarea presiunii de incercare.
6.2.12. Presiunea de incercare se alege in functie de materialul conductei si trebuie sa fie mai
mare decat presiunea in regim si suprapresiunea din lovitura de berbec (tabelul 1).

Tabelul 1 : Corespondenta intre presiunea de regim ‘’p.r’’ si presiunea de incercare ‘’pi’’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
Tipul materialului p.r. [bar] p.i. [bar]
Elaborat

Nume Resp. C.Q., Nicolae Bacila


Semnătura
Ediţia: I
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

Cod: PTE-6-01 Revizia: 0


TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A PROBEI DE Data: DEC.
PRESIUNE PENTRU RETELELE DE 2012
ALIMENTARE CU APA Page 9 din
Proiect: “MODERNIZARE, REABILITARE SI EXTINDERE
10
RETELE APA SI CANAL IN ORASUL BREZOI, JUDETUL
VALCEA ”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
Otel <5 2 x p.r.
>5 1,5 x p.r.; min 10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
Fonta <5 2 x p.r.
>5 1,5 x p.r. ; min 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------
Azbociment
>5 1,5 x p.r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
Material plastic
>5 1,5 x p.r.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------
Beton armat precomprimat Presiunea nominala pt. care
sunt produse
tuburile de catre fabrica furnizoare.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------

6.1.13. Pentru fiecare tronson se va tine o evidenta a datelor obtinute incheindu-se proces-
verbal pentru fiecare tronson (sectie).
6.1.14. Pentru conductele din tuburi de fonta, otel, azbociment si material plastic, incercarea
se considera reusita, daca presiunea a scazut cu mai putin de 10%, timp de o ora de la
atingerea presiunii de incercare si nu apar scurgeri vizibile de apa. In cazul in care
aceste conditii nu sunt indeplinite, se refac lucrarile ce prezinta defecte pe tronsonul
supus incercarii si se repeta incercarea pina la obtinerea conditiilor mentionate.
6.1.15. La conductele din tuburi de beton armat proba de presiune dureaza 24 ore. La fiecare
ora din cele 24 de proba se ridica presiunea la cea de incercare si se masoara cantitatea
de apa introdusa. Incercarea hidraulica se considera reusita daca pierderea de apa nu
depaseste 0,04 l/h x mp de suprafata interioara a peretelui conductei incercate.
6.1.16. La fel se procedeaza si pentru conductele din tuburi de azbociment unde pierderea de
apa in tuburi, maxima admisa, este de cca. 0.03l/h x mp.

Elaborat

Nume Resp. C.Q., Nicolae Bacila


Semnătura
Ediţia: I
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

Cod: PTE-6-01 Revizia: 0


TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A PROBEI DE Data: DEC.
PRESIUNE PENTRU RETELELE DE 2012
ALIMENTARE CU APA Page 10 din
Proiect: “MODERNIZARE, REABILITARE SI EXTINDERE
10
RETELE APA SI CANAL IN ORASUL BREZOI, JUDETUL
VALCEA ”

6.1.17. In cazul in care proba nu este favorabila, se marcheaza defectiunile si se goleste


conducta. Se remediaza defectiunile si proba se reface intocmindu-se proces-verbal de
remediere.
6.1.18. Incercarea conductelor care functioneaza la subpresiune se va face la o suprapresiune
de 3 kgf/cmp si la un vacuum de 0,7 kgf/cmp. Incercarea se considera reusita in cazul
cand, dupa o ora, vacuumetrul, respectiv manometrul, indica o variatie a presiunii de
maximum 10 mm Hg (0,013 kgf/cmp).
6.1.19. Proba de presiune se considera reusita pe tronsonul respectiv daca sunt indeplinite
urmatoarele conditii:
o la examinarea vizuala sa nu prezinte scurgeri vizibile de apa, pete de
umezeala pe tuburi si in special in zona mufelor, la imbinari;
o pierderea de presiune sa nu depaseasca valorile prevazute in proiect.
6.1.20. Dupa terminarea probei de tronson, acesta se umple cu pamant si se executa legatura
cu tronsonul adiacent, probat anterior, imbinarile intre tronsoane ramanand
descoperite pana la proba generala a conductei de aductiune.
6.1.21. Incercarea definitiva, pe ansamblul conductei se face in regim de functionare a
acesteia, prin observarea timp de 2 (doua) ore a imbinarilor dintre tronsoane, care nu
trebuie sa prezinte pierderi vizibile de apa.

7. INREGISTRARI DE CALITATE

7.1. Proces verbal de receptie calitativa (de etanseitate).

Inregistrarile vor fi predate Beneficiarului la terminarea lucrarilor, pentru intocmirea


Cartii tehnice a constructiei.

Elaborat

Nume Resp. C.Q., Nicolae Bacila


Semnătura

S-ar putea să vă placă și