Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

DATA:

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: G.P.P.Nr.1 Slatina

PROFESOR ÎNVĂȚĂ MÂNT PREȘCOLAR:Ciucă Irina

GRUPA: Mare „C”

TEMA ANUALĂ DE ÎNVĂȚARE: “Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”

TEMA SĂPTĂMÂNII:„ O poveste pentru fiecare”

TEMA ZILEI: Ghici ce personaje au venit în vizită?

TEMA ZILEI: Căsuța cu povești”

MESAJUL ZILEI: „ Prin joc şi voie bună


Să fim personaje în lumea poveştilor împreună!”

I.ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ

1.ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ:

- Salutul
- Calendarul naturii
- Noutatea zilei

2. TRANZIŢII: “Câte unul pe cărare” – joc muzical;

3. RUTINE: “Prietenul la nevoie se cunoaşte” – deprinderea de a se ajuta in


rezolvarea sarcinilor.

ADP: „Cu ce personaj de poveste vreau să seamăn? De ce?”-convorbire


,,Azi, cerul este ...”(completarea calendarului naturii),

II.ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA)

1.ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES:

1. Artă:
Tema activităţii:„Micii artişti”

Mijloc de realizare: Povestea preferată -desen

Obiective operaţionale:

Să deseneze povestea preferată;

Metode şi procedee: observaţia, conversatia, explicaţia, demonstraţia,


exerciţiul.

Material didactic: imagini din poveşti, fișă de lucru, creioane colorate,

Forma de organizare:individual

2. Joc de masă:

Tema activităţii: „PUZZLE-POVESTI ÎNDRĂGITE”

Mijloc de realizare: reconstituire imagini

Obiective operaţionale:

Să aleagă piesele corespunzătoare poveştilor precizate;

Să reconstituie scene din poveşti ;

Metode şi procedee: observaţia, conversatia, explicaţia, demonstraţia,


exerciţiul.

Material didactic: puzzle cu imagini din poveşti,

Forma de organizare: individual

3. Construcţii:

Tema activităţii:„Căsuţa din pădure”

Mijloc de realizare: joc de construcţii(asamblare)

Obiective operaţionale:
Să îmbine piese Lego pentru a obţine tema dată;
Metode şi procedee: observaţia, conversaţia, explicaţia,demonstraţia, exerciţiul
Material didactic: truse de construcţii , carton;

Forma de organizare: individual

4. Ştiinţă:

Tema activităţii:„Rezolvă corect fişa”

Mijloc de realizare: fișe de lucru

Obiective operaţionale:

Să formeze prin încercuire mulţimi cu 1-7 elemente;

Să asocieze cifra corespunzătoare numărului de elemente;

Metode şi procedee:observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul

Material didactic:fişe de lucru, creioane;

Forma de organizare: individual

5. Bibliotecă:

Tema activităţii:„Povestea preferată”

Mijloc de realizare: citire de imagini

Obiective operaţionale:

Să „citească” imaginile;


Să aşeze imaginile în ordinea cronologică a desfăşurării evenimentelor.

Metode şi procedee:observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul

Material didactic: imagini din poveştile cunoscute de copii ( Scufiţa Roşie,


Fata babei şi fata moşului, Capra cu trei iezi, Ursul păcalit de vulpe, Punguţa cu
doi bani),panou.

Forma de organizare: pe grupe


2. ACTIVITĂŢI DE RELAXARE, RECUPERARE ŞI RECREERE

,,Ştafeta personajelor din poveşti’’ –joc sportive

Să respecte regulile jocului manifestând spirit de echipă şi fair play

„Carnavalul din pădure”- dans tematic

Săexecute mişcări ritmice specifice dansului;


Să coordoneze mişcările cu muzica.

III. ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENŢIALE

TEMA ACTIVITĂŢII INTEGRATE: „ Căsuța cu povești”

DOMENII EXPERIENŢIALE INTEGRATE: Domeniul ştiinţă + Domeniul


limbă şi comunicare

CATEGORII DE ACTIVITĂŢI:-Educarea limbajului


-Activitate matematică

MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic

TIPUL ACTIVITĂŢII: verificare de cunoştinţe

SCOPUL ACTIVITĂŢII:

 Dezvoltarea creativității și expresivității limbajului oral prin poveși;

Verificarea cunoştinţelor matematice:raportarea cantității la cifră și cifra la


cantitate în limitele1-7;raportare la personaje din povești;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

DLC- Educarea limbajului

Să selecteze siluetele personajelor conform sarcinii formulate de educatoare;

Să plaseze silueta la povestea potrivită;


Să recunoască personajul după descrierea făcută de educatoare;

Să identifice personajele pozitive şi negative din poveştile învăţate;

DŞ – Activitate matematică

Să numere crescător/descrescător (lim. 1-7);

Să formeze grupe de personaje din povești și să raporteze corect cifra la


cantitate ;

Să rezolve corect fișa de lucru;

SARCINA DIDACTICĂ: Identificarea personajelor şi a poveştilor pe baza


imaginilor,replicilor personajelor şi ghicitorilor; rezolvarea sarcinilor
matematice.

REGULA JOCULUI: Copilul care a fost atins cu bacheta fermecată va rezolva


o sarcina dată;

ELEMENTE DE JOC: surpriza, ghicirea, mânuirea materialelor, închiderea şi


deschiderea ochilor, aplauze, versuri,baghetă fermecată,

STRATEGII DIDACTICE :

a)metode şi procedee: expunerea, demonstraţia, conversaţia, explicaţia,


exerciţiul, , jocul, problematizarea, cubul

b)material didactic: scrisoare de la Zâna Poveştilor, siluete cu personaje din


poveştile învăţate, ,cifre,fișă

c)forme de organizare: frontal, individual.

RESURSE:

umane: educatoarea şi grupa de copii;

temporale : 45 min.

BIBLIOGRAFIE:
“Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3-6/7 ani ” – 2008
Breben, Silvia; Gongea, Elena; Ruiu, Georgeta; Fulga, Mihaela – “Metode
interactive de grup” – ghid metodic, editura Arves

Culea, Laurenţia; Sesovici, Angela; ş.a.- “Activitatea integrată din grădiniţă


(Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar)” -Ed.
Didactica Publishing House, Bucureşti, 2008

Florica Mitu, Stefania Antonovici - „Jocuri didactice integrate pentru


învăţământul preşcolar”-material auxiliar, Editura Humanitas
Educational,2005.

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ:

I. SALUTUL

Copiii se aşează în semicerc. Educatoarea salută copiii :”Bună


dimineaţa,copii!”. Toţi copiii răspund la salut, după care li se prezintă copiilor
trăistuța cu poveşti în care se află cubul poveştilor. Copiii urmează ca pe parcursul acestei
zile să rezolve sarcinile date de cubul poveştilor

CALENDARUL NATURII ŞI PREZENŢA


Li se va cere copiilor să precizeze cum e vremea în această dimineaţă şi cum au venit
îmbrăcaţi până la grădiniţă, dacă le-a fost cald sau frig şi vor completa calendarul naturii,
specificând anotimpul, starea vremii, cu ajutorul etichetelor tipărite şi cu simboluri
corespunzătoare. Apoi, vor completa tabela prezenţei, fiecare copil aşezându-şi fotografia în
Trenuletul prezenţei. (Câti copii călătoresc astăzi în lumea poveştilor?). Se vor număra,
compara, care sunt mai mulţi, mai puţini.

II. ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI/ ACTIVITATEA DE GRUP:

„Dacă ai fi un personaj din poveşti, cine ai fi?” – copiii îşi aleg un personaj din
poveştile cunoscute, argumentând alegerea făcută.

III. NOUTĂŢI/EVENIMENTE/ŞTIREA ZILEI:

Se va realiza prin primirea unei scrisori din partea Zânei Poveştilor.


Deoarece copiii sunt nerăbdători să afle ce conţine scrisoarea, educatoarea le va
citi mesajul Zânei:

Dragi copii,
Am aflat foarte multe lucruri bune despre voi. De aceea vă provoc la o
activitate plină de surprize, joc şi voie bună. Am aflat că vouă vă plac
poveştile aşa că, astăzi, aveţi ocazia să deveniţi personaje din poveşti şi să
intraţi în „Căsuţa poveştilor”, unde vă aşteaptă o surpriză.
Sunt sigură că veţi reuşi! Mult succes!
D-na educatoare vă va explica regulile
jocului, să fiţi atenţi şi să o ascultaţi.
Cu mult drag,
Zâna Poveştilor
Mesajul zilei : „ Prin joc şi voie bună
Să fim personaje în lumea poveştilor împreună!”

Educatoarea prezintă şi explică copiilor că vor avea de trecut peste obstacolele


pe care le-a pregătit „Zăna Povestilor” pentru a putea intra în Căsuţa Poveştilor.

RUTINE : “Prietenul la nevoie se cunoaşte” – deprinderea de a se ajuta în


realizarea
sarcinilor.

TRANZIŢII: “Câte unul pe cărare” – joc muzical;

Reactualizarea cunoştinţelor se realizează prin activitatea pe centre de


interes( copiii primesc brăţări colorate – roşu, galben, albastru, verde, alb –
fiecare copil se îndreaptă spre centrul de interes care este marcat cu aceeaşi
culoare ca cea a brăţării sale). Se prezintă sarcinile la fiecare centru. Copiii vor
lucra independent sau pe grupe; vor desena imagini din poveşti, vor realiza
puzzle, vor construi căsuţa bunicii din povestea „Scufiţa Roşie” şi vor rezolva
cât mai corect sarcinile de pe fişa de lucru prin metoda activă „Schimbă
perechea”.
Prin metoda ,,Veniţi, povestiţi, aplaudaţi!” se realizează evaluarea activităţilor
pe centre.

TRANZIŢIE: “Câte unul pe cărare” – joc muzical;

Tranziţie: „Ursul păcălit de vulpe” – cântec

În cadrul activităţilor pe domenii experienţiale (ADE) copiii vor juca jocul


,,Personaje din Căsuţa poveştilor” unde vor trebui să numească povestea din
care face parte tabloul, să recunoască personajele din poveşti după siluete, să
plaseze silueta la povestea corectă, să identifice personajele după replicile
prezentate, să ordoneze imaginile în ordinea crescătoare a cifrelor, să numere
peştii din sacul vulpii şi să aşeze tot atâtea flori în coşuleţul Scufiţei Roşii cât
indică cifra, să realizeze Diagrama Venn pentru poveştile „Punguţa cu doi bani”
şi„Fata babei şi fata moşului”, să realizeze Piramida poveştilor, să se grupeze în
funcţie de însemnul primit pentru desfăşurarea metodei „Eticheta martor”.
Se desfăşoară jocul sportiv „Ştafeta personajelor din poveşti”.
Prin tranziţia : „Carnaval, carnaval” – cântec, copiii intră în „Căsuţa poveştilor"
unde vor primi în dar de la Zâna poveştilor măşti cu personaje din poveşti cu
ajutorul cărora se vor costuma şi vor dansa în cadrul „Carnavalului din pădure”-
dans tematic.
La sfârşitul zilei se fac aprecieri generale asupra desfăşurării activităţii
concluzionând: Zâna este foarte bucuroasă că a i reuşit să intrați în Căsuța
Poveştilor. I-am demonstrat prin activitatea de astăzi că recunoaştem
personajele din poveştile învăţate,ştim să numărăm în lim. 1-7, aşa că într-
adevăr...
„ Prin joc şi voie bună
Am devenit eroi în lumea poveştilor împreună!”
Copiii primesc stimulente cu personaje din poveşti.

S-ar putea să vă placă și