Sunteți pe pagina 1din 10

Ministerul Educației

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație Modelul 24

Atenție! Acest material NU reprezintă punctul de vedere oficial din partea Ministerului Educației.

_________________________________________________________________________________________
Evaluarea Națională 2021 Probă scrisă la limba și literatura română
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație Modelul 24

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Se acordă zece puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de două ore.

SUBIECTUL I (70 de puncte)


Citește fiecare dintre textele de mai jos pentru a putea răspunde la cerințele formulate.

Textul 1

Ce viu sclipesc sub cer Bucegii!


Numai eternul Vârf cu Dor,
Înstreinat de lumea noastră,
Se pierde-n taina unui nor.

Zadarnic razele de soare


Vor să destrame vălu-i greu,
Zadarnic cearcă să-l patrunză
Și sufletul, și ochiul meu.

El înde el petrece singur,


Ca geniul cu gândirea lui
Nu-l mișcă vuietele vremii,
Nici rugăciunea nimănui.

Târziu, când ți-a pierit nădejdea,


Te lasă-o clipă să-l admiri,
Măreț din vălu-i se arată
Adânc uimitelor priviri.

Și-ncet se-nchide iar în taina-i


Nempărtășită nimănui,
Tăcut și mândru ca un rege
Gelos de maiestatea lui.

Panait Cerna, Vârful cu dor

______________________________________________________________________________

Textul 2
Vitraliul și fereastra
,,Aşa se numeşte cartea mea despre poeţi contemporani. (...) Vitraliul şi fereastra – în
combinări infinite şi joc personalizat de doze şi imbricări – pot descrie şi vârstele biologice ale
poetului transferate în pagină. În cele din urmă, poemul e singurul loc la îndemâna omului în care
rostirea marilor întrebări face deja cât un răspuns.

_________________________________________________________________________________________
Evaluarea Națională 2021 Probă scrisă la limba și literatura română
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație Modelul 24

Poezia e întrebare/îndoială disimulată, căci dă ocol metaforal datelor lumii pentru a prinde
în plasa vorbelor „enigma nesplicată”. Dinspre cititor privite lucrurile, vitraliul şi fereastra îşi arată
mai ales asemănările. Cum toată lumea ştie că „poezia e mai grea” – aşa se zice că ar fi
definit-o cândva un mare poet român –, cititorul de poezie îşi exersează în faţa oricărui poem, fie el
vitraliu ori fereastră, acelaşi instrument: descifrarea. Poemul/poetul conţine o intenţie de
comunicare, iar nouă ne cere să descoperim despre ce anume este vorba. Ambiguitatea limbii este
sau e bănuită a fi maximă în cazul unui poem.
Versurile sunt ziceri axiomatice, au efect catalizator nu doar direct, ci şi în gol. Te transpun
într-o stare meditativă, îndoită şi, neapărat, superioară. Rostirea unui mare vers nu pretinde
niciodată comentarii şi detalieri. Ea te situează automat în zona profunzimii şi a adevărurilor ultime.
Lectura unui poem te contaminează cu reflexivitatea lui disperată. Căci: „Poezia nu se poate defini.
Însă că poezia există nimeni nu se îndoieşte … departe de a fi lipsiţi de intelectualitate, poeţii par a
spune ceva... Tocmai această aparenţă că au de spus ceva, fără nici un interes de conţinut, este
miezul oricărui lirism... Ca să se facă înţeleşi, poeţii se joacă, făcând ca şi nebunii gestul comunicării
fără să comunice în fond nimic decât nevoia fundamentală a sufletului uman de a prinde sensul
lumii…” (G. Călinescu). Pendulând între vedere şi viziune (în sensul pe care îl dă termenilor Ioana
Em. Petrescu, de pildă), scrisul e metafora încăpătoare a cunoaşterii, pe cât de mirabilă, pe atât de
zadarnică.”

Irina Petraș, Vitraliul și fereastra,


(fragment despre poezie, cu referire la propriul volum)

A.
1. Identifică și notează rima și măsura versurilor din prima strofă a poeziei. 2 puncte

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 2
În opinia autoarei Irina Petraș, un instrument important al cititorului este:
a) rostirea.
b) analiza.
c) descifrarea.
d) comentariul.

Răspunsul corect: □ 2 puncte

3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1
Următorul vers din strofa întâi, ,,Ce viu sclipesc sub cer Bucegii!” Indică:
a) o imagine vizuală.
b) o imagine auditivă.
c) o imagine olfactivă.
d) o imagine motorie.

Răspunsul corect: □ 2 puncte

_________________________________________________________________________________________
Evaluarea Națională 2021 Probă scrisă la limba și literatura română
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație Modelul 24

4. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1
În textul descriptiv în versuri, intitulat Vârful cu dor, scris de Panait Cerna, se evidențiază:
a) portretul unei ființe dragi.
b) descrierea artistică a unui pisc de munte.
c) reprezentarea poetică a unui codru.
d) tabloul unei nopți de toamnă.

Răspunsul corect: □ 2 puncte

5. Notează ,,X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea
acestuia, bazându-te pe informațiile din cele două texte . 6 puncte
Enunț Corect Incorect
O caracteristică a textului literar poetic 1 este utilizarea unui limbaj
figurat.
Adjectivul pronominal poesiv ,,meu”, din strofa a doua a poeziei, reprezintă o
marcă lexico-gramaticală a prezenței eului liric în text.
În textul liric Vârful cu dor, poetul nu admiră maiestatea muntelui.
Potrivit Irinei Petraș, poemul sau poetul solicită cititorului să descopere
mesajul transmis.
Lectura unui poem te contaminează cu idei marețe.
Scrisul este perceput ca o metaforă a cunoașterii.

6. Menționează, în câte un enunț, tiparul textual pentru cele două texte de mai jos:
6 puncte
a) ,,Măreț din vălu-i se arată
Adânc uimitelor priviri.”
b) ,,Rostirea unui mare vers nu pretinde niciodată comentarii şi detalieri. Ea te
situează automat în zona profunzimii şi a adevărurilor ultime.”
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

7. Interpretează, în cel puțin 30 de cuvinte, o figură de stil identificată în textul 1, pe care o vei
preciza. 6 puncte
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
Evaluarea Națională 2021 Probă scrisă la limba și literatura română
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație Modelul 24

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

8. Care este emoția transmisă prin atmosfera descrisă în textul poetic al lui Panait Cerna?
Motivează-ți răspunsul, în 50-90 de cuvinte, valorificând textul dat. 6 puncte
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
Evaluarea Națională 2021 Probă scrisă la limba și literatura română
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație Modelul 24

9. Asociază, cu un alt text literar, studiat sau citit, creația literară poetică, Vârful cu dor, scrisă
de Panait Cerna, prezentând, în 50-100 de cuvinte, o asemănare și o deosebire dintre ele.
6 puncte

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
Evaluarea Națională 2021 Probă scrisă la limba și literatura română
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație Modelul 24

B.
1. Transcrie din fragmentul următor un cuvânt cu diftong și unul cu vocale în hiat:
2 puncte
Ea te situează automat în zona profunzimii şi a adevărurilor ultime.
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.


Seria în care cuvintele sunt formate prin mijloace interne de îmbogățire a vocabularului este:
a) pendulând, vedere, viziune .
b) sufletului, uman, prinde.
c) făcând, nebunii, gestul.
d) numai, înstrăinat, noastră.

Răspunsul corect: □ 2 puncte

3. Construiește câte un enunț cu antonimele cuvintelor, subliniate în textul 1. 4 puncte


1)___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2)_____________________________________________________________________________________

4. Identifică în textul de mai jos pronumele, precizând felul și cazul acestora:


6 puncte
,,Dinspre cititor privite lucrurile, vitraliul şi fereastra îşi arată mai ales asemănările. Cum toată
lumea ştie că „poezia e mai grea” – aşa se zice că ar fi definit-o cândva un mare poet
român...”

1)___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2)___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

3)___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
Evaluarea Națională 2021 Probă scrisă la limba și literatura română
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație Modelul 24

5. Alcătuiește un enunț interogativ, în care cuvântul ,,clipă” să îndeplinească funcția sintactică


de nume predicativ și un enunț afirmativ, în care verbul ,,a descifra” să îndeplinească funcția
sintactică de atribut:
6 puncte
1)____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2)____________________________________________________________________________

6. Transcrie propozițiile din fraza următoare, precizând felul acestora:


,,În cele din urmă, poemul e singurul loc la îndemâna omului în care rostirea marilor
întrebări face deja cât un răspuns..” 6 puncte

1)_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2)_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

7. Încercuiește varianta corectă a cuvintelor din fragmentul de jurnal al unui absolvent de


gimnaziu, redat mai jos:
6 puncte

,,Ieram / Eram prin clasa a VIII-a și am fost la / l-a un eveniment cultural, desfășurat chiar în
școala nuastră / noastră. Momentul era special, deoarece / de oarece fusese invitat un critic
literar de marcă pentru cultura spațiului românesc. Fiecare trebuia să-i adresăm câte o întrebare.
Eu l-am întrebat ce este acela un critic literar? Invitatul mi-a răspuns fără să ezite. Un critic literar
este un cititor de cursă lungă, care pelângă / pe lângă faptul că pune în ordine creațiile literare, le
și comentează într-un / întrun mod artistic, căci și criticul are farmecul lui.”

______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
Evaluarea Națională 2021 Probă scrisă la limba și literatura română
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație Modelul 24

Subiectul al II-lea (20 de puncte)

Crezi că o poezie poate emoționa asemenea unui tablou artistic sau o melodie? Scrie un text
argumentativ, de cel puțin 150 de cuvinte, în care să susții răspunsul la întrebarea de mai sus, valorificând la
alegere unul dintre cele două texte-suport și o experiență personală sau de lectură.
În scrierea textului, vei avea în vedere:
- formularea unei opinii;
- prezentarea a două argumente care să susțină opinia formulată;
- enunțarea unei concluzii;
- utilizarea corectă a conectorilor în argumentare
Punctajul pentru compunere se acordă astfel:
 conținutul compunerii – 12 puncte
 redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența textului – 1
punct; proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; corectitudine gramaticală – 1 punct; claritatea
exprimării ideilor – 1 punct; respectarea normelor de ortografie – 1 punct; respectarea normelor de
punctuație – 1 punct; lizibilitate – 1 punct).

Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum
150 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
Evaluarea Națională 2021 Probă scrisă la limba și literatura română
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație Modelul 24

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
____________________

_________________________________________________________________________________________
Evaluarea Națională 2021 Probă scrisă la limba și literatura română