Sunteți pe pagina 1din 1

1.Primul oraș din România cu străzi iluminate electric.

2.Reactor nuclear care utilizează uraniul drept combustibil și apa grea ca moderator.
3.Ansamblu de fenomene fizice electrice care se produc datorită deplasării sarcinilor electrice.
4.Proces în care nucleul unui atom se scindează în două sau mai multe nuclee mai mici.
5.Multiplu al unității de măsură pentru puterea electrică, egal cu 106 W.
6.Localitate din România unde există o centrală nucleară.
7.Instalații complexe în care energia hidraulică a căderilor de apă este transformată în energie
mecanică și electrică.
8.Ansamblu tehnic care transformă energia mecanică în energie electrică.
9.Instalație folosită pentru producerea vaporilor de apă la o anumită temperatură și presiune (trei
cuvinte).
10.Instalații care produc energie electrică pe baza conversiei energiei termice obținute prin arderea
combustibililor.
11.Instalație complexă în care se realizează fisiunea nucleelor elementelor grele.
12.Cea mai importantă formă de energie pentru dezvoltarea economică industrială a oricărui stat
(două cuvinte).
13.Combustibili solizi.
14.Componentă a miezului reactorului nuclear, necesară pentru încetinirea neutronilor rezultați din
reacția de fisiune.