Sunteți pe pagina 1din 4

Joia Mare (Grupa de vârstă 10-12)

Introducere

Cina Cea de Taină, Ungerea şi Trădarea – Dragostea lui Iisus pentru prietenii Lui, Apostolii

Obiective

La sfârşitul Lecţiei, copii trebuie:

· Să descrie actul lui Iisus de a spăla picioarele ucenicilor ca un exemplu de smerenie


· Să pună în contrast femeia păcătoasă (care a uns picioarele lui Hristos) cu Iuda
· Să relaţioneze Cina Cea de taină cu primirea Sfintei Împărtăşanii

Materiale

· Biblii
· O cană curată sau un pahar
· Icoana cu Cina Cea de Taină
http://saints.oca.org/IconDirectory/LG/HolyWeek/mysticalsupper02.jpg (vezi şi anexa)
· Hârtie şi creioane pentru fiecare copil
· Creioane colorate pe care copiii le pot împărţi între ei
· Planşe de perete cu cuvintele Rugăciunii de început şi ale Troparului. Acestea pot fi realizate foarte
simplu. Păstrează-le în sala de clasă şi foloseşte-le pentru a-i ajuta pe copii să înveţe şi să memoreze
cuvintele

Resurse

· Icoana cu Cina Cea de Taină


· Textul cu Deniile din Săptămâna Mare

Metodologie

1 Rugăciunea de început
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului care pretutindea eşti şi pe toate le împlineşti.
Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată
întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Explică înţelesul frazei „ şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea” aşa cum ai făcut în prima Lecţie.

2 Revizuire
Revizuieşte versul memorat în ultima Lecţie: Eu, Lumină am venit în lume, (astfel) ca tot cel ce
crede în Mine să nu rămână în întuneric (Ioan 11: 46).
www.hristosimpartasitcopiilor.blogspot.com 1
3 Activitate şi Discuţie

Din Sfânta Scriptură: Spune-le copiilor (şi arată-le cana sau paharul) să numească lucruri pe care le
putem face cu apa ca să îi servim pe ceilalţi (să dăm cuiva să bea, să curăţăm sau să spălăm lucruri pe
care le-a folosit o altă persoană, pentru a avea apă pentru alimente, pentru a stinge focul etc.)

Apoi, scrie aceste fraze pe tablă :

1. pregătiţi o băutură cu gheaţă când apa este foarte caldă


2. puneţi la uscat un lighean plin cu rufe spălate
3. spălaţi picioarele unui coleg
4. înotaţi sau plutiţi într-o piscină frumoasă

Copiii stau în picioare. Spune : « Toate aceste lucruri implică prezenţa apei. Gândiţi-vă pe care dintre
aceste lucruri v-ar plăcea cel mai mult să le faceţi”. După cinci secunde de gândire pentru ca să facă
alegerea, indică un colţ sau o zonă din sală drept numărul 1, altă zonă drept numărul 2 şi aşa mai
departe. Lasă-i pe copii să se mute în zona de clasă care reprezintă alegerea lor. Este probabil ca nimeni
să nu aleagă numărul 3 ca fiind lucrul favorit.

Apoi, întreabă-i care ar fi lucrul cel mai puţin plăcut pe care l-ar alege. Din nou, indică zonele din clasă
pentru fiecare răspuns. De data aceasta şansele ca ei să aleagă numărul 3 sunt cele mai mari.

Întreabă-i pe copii dacă ştiu cum călătoreau pe jos oamenii în timpul Mântuitorului Iisus. Lasă-i să
răspundă dacă ştiu, iar în cazul în care nu ştiu, spune-le că în acele zile oamenii călătoreau pe drumuri
prăfuite, purtau sandale sau aveau picioarele acoperite cu alte tipuri de încălţăminte care, de fapt, nu
acopereau piciorul în întregime. De aceea, era un gest de curtoazie ca oaspetelui care călătorise să îi fie
spălate picioarele. Era una din activităţile cele mai înjositoare şi, de obicei, era făcută de către un sclav
sau de către o slugă.

Întreabă : « Ce a făcut Iisus în noaptea de la Cina Cea de Taină şi I-a uimit pe ucenicii Lui ?» Copii pot
să ştie că El le-a spălat picioarele. Citiţi împreună povestirea de la Ioan 13: 1-17. Discutaţi. Întreabă-i:
“De ce a ales Iisus acest gest?” Lasă-i pe copii să spună propriile idei sau răspunsuri. (Ajută-i să vadă
de ce Iisus a dat ucenicilor acest exemplu de smerenie reală: era o activitate de slugă şi El a vrut ca acei
care Îl considerau Stăpân să aibă un adevărat exemplu de smerenie.)

Ce ne spun versetele 1-3 despre dumnezeirea lui Iisus? (El ştia lucruri pe care doar Fiul lui Dumnezeu
le-ar fi putut cunoaşte, atât despre ce va face Iuda, cât şi despre teribilul chin căruia trebuia să îi facă
faţă pentru a salva întreaga umanitate, pe toţi oamenii.)

4 Icoana şi Troparul

Uitaţi-vă împreună la icoana Cinei celei de Taină. Observaţi semnele de apropiere (Ioan stătea cu capul
rezemat pe pieptul Mântuitorului). Cântaţi sau spuneţi împreună Troparul (Utrenia din Vinerea Mare):

Când măriţii ucenici la spălarea Cinei s-au luminat, atunci Iuda cel rău credincios, cu iubirea de argint
bolnăvindu-se s-a întunecat, şi judecătorilor celor fără de lege, pe Tine, Judecătorul cel drept, Te-a dat.
Vezi dar, iubitorule de avuţii, pe Cel ce pentru acestea spânzurare şi-a agonisit. Fugi de sufletul
nesăţios, cel ce a îndrăznit unele ca acestea asupra Învăţătorului, Cela ce eşti spre toţi Bun, Doamne,
slavă Ţie.

www.hristosimpartasitcopiilor.blogspot.com 2
Fii sigur (sigură) că toţi copii au înţeles anumite cuvinte:

„cel rău credincios” înseamnă lipsă cel lipsit de respect şi dragoste faţă de Dumnezeu;

„iubirea de argint” este o dorinţă covârşitoare de a avea bani, dragostea pentru bani; observaţi că
imnul o numeşte “boală”.

5 Sfânta Scriptură

Citiţi împreună de la Matei 26: 6-30. Roagă-i pe copii să compare (aşa cum fac şi Deniile) pe femeia
care a uns picioarele lui Hristos cu Iuda. Foloseşte aceste întrebări şi lasă-i pe copii să dea răspunsurile.
Sugestiile pentru a accentua unele puncte sunt marcate în italic :

Ce a vrut Iisus să spună în versetul 11: “Îi aveţi pe cei săraci întotdeauna cu voi?” (Aceasta înseamnă că
cel sărac poate fi ajutat întotdeauna sau i se poate arăta dragostea, dar că este un timp limitat pentru
ca oamenii să îşi arate dragostea pentru El, de vreme ce El nu va mai fi în lume pentru multă vreme.
De aceea, El i-a spus lui Iuda să nu o dojenească pe femeia care făcea un lucru atât de frumos pentru
El. Iisus cunoştea inima lui Iuda şi ştia că grija lui Iuda pentru săraci nu era sinceră.)

Întreabă: "Sunteţi de acord că a face un « lucru plăcut » pentru cineva este important sau nu? Cum
încercăm ca şi creştini să facem « lucruri frumoase » pentru Dumnezeu?" Lasă-i pe copii să răspundă.
Sugerează-le răspunsuri ca : Împodobim bisericile şi veşmintele, dăm ce avem mai bun lui Dumnezeu
dacă venim la Biserică la timp şi dacă ne rugăm atent când se spun rugăciunile ; ne arătăm dragostea
faţă de alte persoane care se roagă împreună cu noi. Bineînţeles că avem şi responsabilitate către cei
săraci şi către cei care sunt în nevoi. De aceea, în Dumnezeieasca Liturghie ne rugăm pentru « cei care
îşi aduc aminte de cei săraci ».

Dă fiecărui copil hârtie şi creioane obişnuite, dar şi creioane colorate. Roagă-i să descrie, în cuvinte sau
desenând sau printr-un simbol, un lucru frumos pe care ştiu că cineva l-a făcut, pentru ei sau pentru
altcineva. Apoi roagă-i să scrie despre sau să deseneze o cale prin care pot şi ei încerca să facă un lucru
frumos asemănător, pentru o altă persoană.

Lasă-i pe copii, dacă vor, să împărtăşească unii altora ceea ce au scris sau ceea ce au descris.

6 Rugăciunea de sfârşit
Spuneţi sau cântaţi Troparul împreună.

www.dce.oca.org
Traducere de Eufemia Toma

www.hristosimpartasitcopiilor.blogspot.com 3
www.hristosimpartasitcopiilor.blogspot.com 4