Sunteți pe pagina 1din 5

Ş.A.M.

NOCRICH
STR. PRINCIPALĂ NR. 157
COM. NOCRICH JUD. SIBIU
TEL. : 0269 582124
TEL./FAX. : 0269 582101
MAIL : sam.nocrich@yahoo.com

DECIZIA NR.63
Din 24.08.2010
Privind constituirea Comisiei de organizare si desfasurare a examenului de
corigenta

Avand in vedere:
-situatia scolara a elevilor,validata in Consiliul Profesoral,intrunit in ziua de
10-.06.2010,sedinta consemnata in registrul de procese verbale
-precizarile ROFUIP-referitoare la examenele organizate in unitatea de invatamant
In temeiul:
-art 145(1) din legea nr.84/1995 republicata,cu modificarile si completarile
ulterioare
-art 109(6)din legea 128/1997 cu modificarile si completarile ulterioare
-art 21 c) din ROFUIP
Directorul SAM Nocrich,Calin Alexandra,numit prin ordinul OMECT nr.4110 din
23.05.2010
DECIDE:
ART 1.Se constituie Comisia de organizare si desfasurare a examenului de incheiere
a situatiei scolare in urmatoarea componenta in urmatoarea componenta:
Prof.Calin Alexandra-presedinte
Prof.Mihulet Achim-membru
Inv.Nicoara Luiza-membru
A.Pentru obiectul limba si comunicare
1.prof.Susman Anca-examinator
2.prof.Mihulet Achim-examinator
B.Pentru obiectul matematica si stiinte ale naturii
1.prof.Ciobanu Petre-examinator
2.prof.Bajan Mihaela-examinator
C.pentru invatamantul primar
1.inv.Susman Eleonora-examinator
2.inv.Rostas Covalev Titu-examinator
ART.2.Sesiunea de examen se desfasoara in perioada:
-pentru clasa VIII-a 26-27.08.2010
-pentru clasele I-VII 30.08-03.09.2010
ART.3.Comisia indeplineste atributii prevazute in ROFUIP ,cu privire la organizare
si desfasurare a examenului de incheiere a situatiei scolare
ART.4 Presedintele comisiei preda secretarului unitatii scolare toate documentele
specifice acestei activitati(cataloage de examen,lucrarile scrise si insemnarile elevilor
la proba orala.Predarea documentelor sw va face imediat dupa finalizarea
examenului
ART.5.Secretarul unitatii de invatamant afiseaza in ziua urmatoare dupa incheierea
sesiunii de examene,rezultatele acestuia-la loc vizibil.
ART.6.Prezenta decizie se comunicamembrilor comisiei de examen,in scris,de catre
serviciul secretariat,pe baza de semnatura.

Director SAM Nocrich


Prof.Calin Alexandra
Ş.A.M. NOCRICH
STR. PRINCIPALĂ NR. 157
COM. NOCRICH JUD. SIBIU
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
TEL. : 0269 582124
TEL./FAX. : 0269 582101
MAIL : sam.nocrich@yahoo.com

DECIZIA NR.62
Din 24.08.2010
Privind constituirea Comisiei de organizare si desfasurare a examenului de
incheiere a situatiei scolare
Avand in vedere:
-situatia scolara a elevilor,validata in Consiliul Profesoral,intrunit in ziua de
10-.06.2010,sedinta consemnata in registrul de procese verbale
-precizarile ROFUIP-referitoare la examenele organizate in unitatea de invatamant
In temeiul:
-art 145(1) din legea nr.84/1995 republicata,cu modificarile si completarile
ulterioare
-art 109(6)din legea 128/1997 cu modificarile si completarile ulterioare
-art 21 c) din ROFUIP
Directorul SAM Nocrich,Calin Alexandra,numit prin ordinul OMECT nr.4110 din
23.05.2010
DECIDE:
ART 1.Se constituie Comisia de organizare si desfasurare a examenului de incheiere
a situatiei scolare in urmatoarea componenta in urmatoarea componenta:
Prof.Calin Alexandra-presedinte
Prof.Mihulet Achim-membru
Inv.Nicoara Luiza-membru
A.Pentru obiectul limba si comunicare
1.prof.Susman Anca-examinator
2.prof.Mihulet Achim-examinator
B.Pentru obiectul matematica si stiinte ale naturii
1.prof.Ciobanu Petre-examinator
2.prof.Bajan Mihaela-examinator
C.pentru invatamantul primar
1.inv.Susman Eleonora-examinator
2.inv.Rostas Covalev Titu-examinator
ART.2.Sesiunea de examen se desfasoara in perioada:
-pentru clasa VIII-a 16-25.08.2010
-pentru clasele I-VII 23-27.08.2010
ART.3.Comisia indeplineste atributii prevazute in ROFUIP ,cu privire la organizare
si desfasurare a examenului de incheiere a situatiei scolare
ART.4 Presedintele comisiei preda secretarului unitatii scolare toate documentele
specifice acestei activitati(cataloage de examen,lucrarile scrise si insemnarile elevilor
la proba orala.Predarea documentelor sw va face imediat dupa finalizarea
examenului
ART.5.Secretarul unitatii de invatamant afiseaza in ziua urmatoare dupa incheierea
sesiunii de examene,rezultatele acestuia-la loc vizibil.
ART.6.Prezenta decizie se comunicamembrilor comisiei de examen,in scris,de catre
serviciul secretariat,pe baza de semnatura.

Director SAM Nocrich


Prof.Calin Alexandra
Ş.A.M. NOCRICH
STR. PRINCIPALĂ NR. 157
COM. NOCRICH JUD. SIBIU
TEL. : 0269 582124
TEL./FAX. : 0269 582101
MAIL : sam.nocrich@yahoo.com

DECIZIA NR.64
Din 31.08.2010

Privind incetarea contractului de munca a invatatoarei RUSU ANA MARIA in


temeiul prevederilor art.15 si art 142 din legea invatamantului ,republicata ,cu
modificarile ulterioare si a prevederilor art 5 .art 7,art 9-13 din legea 128/1997,a
prevederilor art 11-29 din metodologia privind miscarea cadrelor didactice
aprobata prin OMECI nr 5885/2009 si 5886/2009,prevederile art 6 din ROFa
inspectoratelor scolare aprobat prin OMIS nr.3224/1996
In baza deciziei nr 272 din 14/05.2010 a ISJ SIBIU si a codului muncii-legea
53/1995 cu modificarile ulterioare,Cap Vart.55 alin b)
Directorul SAM Nocrich,Calin Alexandra,numit prin ordinul OMECT nr.4110 din
23.05.2010
DECIDE:
ART 1.Incepand cu data de 01.09.2010 se desface contractul individual de munca pe
perioada nedeterminata a doamnei RUSU ANA MARIA-cadru didactic titular pe
postul de invatator scoala Hosman in temeiul legii nr.53/1995 cu modificarile
ulterioare,art 55 ali.b),pe baza solicitarii personale de pretransfer la cerere intr-o
alta unitate de invatamant.
ART 2.Serviciul secretariat –contabilitate va duce la indeplinire prezenta decizie cu
respectare prevederilor legislatiei in vigoare si va face modificarile ce se impun
pentru REVISAL
ART 3.Prezenta decizie va fi transmisa persoanei in cauza ,pe baza de semnatura,de
catre serviciul secretariat al unitatii

Director
Prof.Calin Alexandra