Sunteți pe pagina 1din 6

Profesor Bucur Aida /Aria Curiculară: Consiliere și dezvoltare personală Nr.

inregistrare

Disciplina: Consiliere și dezvoltare personală 2021-2022

Clasa a V-a, 1 oră/săptămână

Manual folosit : Consiliere și dezvoltare personal, Ed Uniscan, Simona Popa

AVIZAT,

DIRECTOR, PROF. PANȚUROIU ANAMARIA

PLANIFICAREA ANUALĂ
AN ȘCOLAR 2021-2022

Planificare Anuală

Perioada Domeniul Tematic Număr


de ore

SEMESTRUL I: 13.09. 2021 - 22 .12.2021 Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos şi echilibrat 14


(14 săptămâni ).
Dezvoltare emoţională şi socială
• 25 - 31 octombrie 2021: vacanță
pentru învățământ preșcolar și primar;

1
• 23 decembrie 2021 - 9 ianuarie
2022: vacanța de iarnă- vacanţă
intersemestrială

SEMESTRUL II: 10.01.2022 - 10.06.2022 (20 Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos şi echilibrat 20
săptămâni).
Managementul învăţării
*Programul ,,Școala Altfel’’: 8 - 14 aprilie
Managementul carierei
2022.

• 15 aprilie 2022 - 1 mai 2022:


vacanța de primăvară;

• 11 iunie 2022 - până la data din


septembrie 2022 la care vor începe
cursurile anului școlar 2022 – 2023,
vacanța de vară.

Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33


de săptămâni de cursuri și se încheie la
data de 3 iunie 2022

Total ore an şcolar : 33 Total săptămâni an şcolar: 34

“Şcoala Altfel” se va desfăşura în intervalul 08-14- Aprilie 2022, pe baza unei planificări aflate la decizia unităţii de învăţământ

2
Planificare calendaristică pe semestrul I

Nr. Domeniul Tematic Conţinuturi asociate Competenţe Specifice Nr. Sapt. Obs
CRT ore

1 Prezentarea manualului 1 S1
2 Evaluare initiala 1 S2
3 Autocunoaştere şi stil de 1.1 Identificarea resurselor personale şi a 6 S3-S8
viaţă sănătos şi echilibrat Unitatea 1. Cine oportunitaţilor de dezvoltare specifice vârstei
sunt eu? 2.1 Recunoaşterea unei varietăţi de emoţii
Lecţia 1. Întâlnire cu trăite în raport cu sine şi cu ceilalţi
noi înşine 2.2 Acordarea feedbackului pozitiv în
Lecţia 2. Cum sunt relaţionarea cu ceilalţi
eu? 3.2 Prezentarea progreselor în învaţare,
Lecţia 3. Care sunt utilizând modalitaţi variate de comunicare
valorile şi credinţele 1.2 Analiza surselor de stres şi a consecinţelor acestuia
mele? asupra sănătăţii si a stării de bine
Lecţia 4. Ce atitudine
am faţă de mine
Autoevaluare și
reflecție

4 Dezvoltare emoţională şi Unitatea 2. Ce 2.1 Recunoaşterea unei varietăţi de emoţii trăite în 6 S9-S14
socială simtim? raport cu sine si cu ceilalţi
2.2 Acordarea feedbackului pozitiv în relaţionarea cu
Lecţia 1. Întâlnire cu ceilalţi
emoţiile 1.1 Identificarea resurselor personale şi a

3
Lecţia 2. Să oportunităţilor de dezvoltare specifice vârstei
recunoaştem şi să 1.2 Analiza surselor de stres şi a consecinţelor acestuia
înţelegem emoţiile! asupra sănătăţii şi a stării de bine
Lecţia 3. Să 3.2 Prezentarea progreselor în învaţare, utilizând
conştientizăm modalităţi variate de comunicare
emoţiile noastre
Lecţia 4. Cum
exprimăm emoţiile?
Autoevaluare și
reflecție

Planificare calendaristică pe semestrul II

Nr. Domeniul Tematic Conţinuturi asociate Competenţe Specifice Nr. Sapt Obs.
ore

4
CRT

1. Dezvoltare emoţională şi Unitatea 3. Cum 2.1 Recunoaşterea unei varietăţi de emoţii trăite în 3 S1 –
socială relaţionam? raport cu sine si cu ceilalţi S3
Lecţia 1. Întâlnire cu ceilalţi 2.2 Acordarea feedbackului pozitiv în relaţionarea
Lecţia 2. Comunicarea cu ceilalţi
Asertivă 1.1 Identificarea resurselor personale şi a
Lecţia 3. Cooperăm şi ne oportunităţilor de dezvoltare specifice vârstei
ajutăm 1.2 Analiza surselor de stres şi a consecinţelor
Lecţia 4. Rezolvăm conflictele acestuia asupra sănătăţii şi a stării de bine
şi ne împăcăm 3.2 Prezentarea progreselor în învaţare, utilizând
modalităţi variate de comunicare

2. Autocunoaştere şi stil de Unitatea 4. O viaţă 1.2 Analiza surselor de stres şi a conseciţtelor 5 S4-S9
viaţă sănătos şi echilibrat sănătoasă! acestuia asupra sănătţtii şi a stării de bine
1.1 Identificarea resurselor personale şi a
Lecţia 1. Schimbare şi oportunităţilor de dezvoltare specifice vârstei
dezvoltare 2.1 Recunoaşterea unei varietăţi de emoţii trăite în
Lecţia 2.”Păstrează haina de raport cu sine şi cu ceilalţi
nouă şi sănătatea de tânăr!” 2.2 Acordarea feedbackului pozitiv în relaţionarea
Lecţia 3. “Măsoară de şapte cu ceilalţi
ori şi taie odată!”
Lecţia 4. “Paza bună trece
primejdia rea”
Autoevaluare și reflecție

5
2 Managementul Învăţării Unitatea 5. De ce şi cum 3.1 Identificarea factorilor personali şi de context 4 S10-
invăţ? care faciliteaza/blocheaza învăţarea S14
Lecţia 1. Ce şi de ce învăţ? 3.2 Prezentarea progreselor în învăţare, utilizând
Lecţia 2. Cum învăţ? modalităţi variate de comunicare
Lecţia 3. Ce mă ajută şi ce mă 4.1 Recunoaşterea oportunităţilor pe care le oferă
împiedică să învăţ? educaţia pentru alegerea carierei
Lecţia 4. Care este stilul meu 1.1 Identificarea resurselor personale şi a
de învăţare? oportunităţilor de dezvoltare specifice vârstei
2.2 Acordarea feedbackului pozitiv în relaţionarea
cu ceilalţi

3 Managementul Carierei Unitatea 6. Cine vreau să 4.1 Recunoaşterea oportunităţilor pe care le oferă 4 S15-
devin? educaţia pentru alegerea carierei S19
Lecţia 1. Ce meserii cunosc? 4.2 Identificarea unor ocupaţii din domenii diferite
Lecţia 2. Ce meserii mă atrag? de activitate şi a beneficiilor acestora pentru
Lecţia 3. Cum iau decizii? persoană şi pentru societate
Lecţia 4. Cum ajung ce îmi 3.1 Identificarea factorilor personali şi de context
doresc? care facilitează/blochează învăţarea
3.2 Prezentarea progreselor în învăţare, utilizând
modalităţi variate de comunicare

5 Evaluare finală. Prezentarea Portofoliilor de învaţare 1 S20

* Școala Altfel va avea loc în săptămâna 08-14-Aprilie 2022și va avea un program specific stabilit la nivel de școală

S-ar putea să vă placă și