Sunteți pe pagina 1din 4

R O M Â N I A

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN COVASNA NESECRET


SERVICIUL RESURSE UMANE Nr. 20209 din 01.03.2021
Cod operator date cu caracter personal nr. 6442

APROB
Postarea pe site-ul I.PJ. Covasna
ŞEF AL INSPECTORATULUI

ANUNŢ
privind testarea psihologică a candidaților pentru admiterea
în instituțiile de învățământ postliceal ale M.A.I
- Sesiunea Februarie Martie 2021-

Testarea psihologică a candidaților se va desfășura pe serii conform anexei la prezentul


anunț în perioada 03-04.03.20210 începând cu ora 08:30 în municipiul Sfântu-Gheorghe la
sediul Inspectoratului Județean de Jandarmi Covasna, B-dul General Grigore Bălan nr.71.
Pentru susținerea testării psihologice, candidații vor avea asupra lor în mod obligatoriu
cartea de identitate și un pix cu pastă albastră! Este interzis accesul în sală unde se va desfășura
testarea cu telefoanele mobile.
Având în vedere necesitatea respectării regulilor de prevenire a răspândirii virusului
SarsCov 2 și în vederea ușurării procedurii de triaj, candidații vor avea deja asupra lor declarația
pe propria răspundere completată, semnată și datată 03 sau 04.03.2021, pe care o vor preda,
pentru verificare persoanelor care efectuează triajul. (Declarația pe propria răspundere în scopul
prevenirii și limitării îmbonăvirii cu virusul SARS – COV2 se regăsește în Anexa nr.2 la anunț).
Rezultatele la evaluarea psihologică vor fi postate pe pagina de Internet a Inspectoratului
de Județean Arad: https://cv.politiaromana.ro - Secțiunea carieră/Admitere .
Pentru candidații declarați „INAPT„ la evaluarea psihologică activitatea de recrutare va
înceta ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.
Eventualele contestații cu privire la rezultatul evaluării psihologice, se formulează în scris,
în nume personal, se adresează Centrului de Psihosociologie al M.A.I. și se depun la sediul
Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Covasna, str. Korosi
Csoma Sandor nr. 16, Municipiul Sf.Gheorghe, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la
cunoștință a avizului psihologic.

P. ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE


Comisar de poliţie,

Red:/conversion/tmp/activity_task_scratch/542777520.doc

CONFIDENŢIAL.Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr 679/2016


Sfântu Gheorghe, Str. Korosi Csoma Sandor, Nr. 16, Cod postal 520009;
Tel.: 0267 / 307400 / 21113, fax 0267 / 313408

Pagina 1 din 4
Anexa nr. 1 la anunțul nr. _______ din data de __.03.2021

Tabel cuprinzând candidații recrutați de Inspectoratul de Poliție Județean Covasna, pentru


admiterea în instituțiile de învățământ postliceal ale M.A.I.
- Sesiunea Februarie Martie 2021-

Planificați la evaluarea psihologică ÎN DATA DE 03.03.2021, ORA 08:30:

Nr. crt Cod unic de identificare

1 CV-SVL-LC-25824
2 CV-SVL-LC-25825
3 CV-SVL-MN-25826
4 CV-SVL-LC-25827
5 CV-SVL-LC-25828
6 CV-SVL-LC-25829
7 CV-SVL-LC-25830
8 CV-SVL-LC-25831
9 CV-SVL-MN-25832
10 CV-SVL-MN-25833
11 CV-SVL-RR-25834
12 CV-SVL-RR-25835
13 CV-SVL-LC-25836
14 CV-SVL-LC-25837
15 CV-SVL-LC-25838
16 CV-SVL-MN-25842
17 CV-SVL-MN-25843
18 CV-SVL-LC-25844
19 CV-SVL-MN-25845
20 CV-SVL-MN-25846
21 CV-SVL-LC-25847
22 CV-SVL-LC-25848
23 CV-SVL-MN-25852
24 CV-SVL-LC-25854
25 CV-SVL-MN-25855
26 CV-SVL-LC-25856
27 CV-SVL-LC-25861

Planificați la evaluarea psihologică ÎN DATA DE 04.03.2021, ORA 08:30:


CONFIDENŢIAL.Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr 679/2016


Sfântu Gheorghe, Str. Korosi Csoma Sandor, Nr. 16, Cod postal 520009;
Tel.: 0267 / 307400 / 21113, fax 0267 / 313408

Pagina 2 din 4
Nr. crt Cod unic de identificare

1 CV-SVL-MN-25862
2 CV-SVL-MN-25863
3 CV-SVL-MN-25866
4 CV-SVL-LC-25867
5 CV-SVL-LC-25868
6 CV-SVL-LC-25882
7 CV-SVL-LC-25886
8 CV-SVL-LC-25887
9 CV-SVL-MN-25888
10 CV-SVL-LC-25889
11 CV-SVL-LC-25890
12 CV-SVL-LC-25891
13 CV-SVL-LC-25892
14 CV-SVL-LC-25893
15 CV-SVL-LC-25894
16 CV-SVL-LC-25895
17 CV-SVL-LC-25896
18 CV-SVL-LC-25897
19 CV-SVL-MN-25898
20 CV-SVL-LC-25899
21 CV-SVL-LC-25900
22 CV-SVL-MN-25901
23 CV-SVL-LC-25902
24 CV-SVL-LC-25903
25 CV-SVL-LC-25904
26 CV-SVL-LC-25905

Anexa nr. 2 la anunțul nr. _______ din data de __.03.2021

CONFIDENŢIAL.Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr 679/2016


Sfântu Gheorghe, Str. Korosi Csoma Sandor, Nr. 16, Cod postal 520009;
Tel.: 0267 / 307400 / 21113, fax 0267 / 313408

Pagina 3 din 4
CHESTIONAR PENTRU EVALUAREA RISCULUI
DE IMBOLNĂVIRE CU COVID-19

NUME, PRENUME ...............................................................................................

TEMPERATURA LA INTRARE ÎN UNITATE ......................... (grade Celsius)

1. Ați prezentat un debut brusc a cel puțin unuia dintre simptome : tuse, febră, durere în gât,
scurtarea respirației (creșterea frecvenței respiratorii)?
DA  NU

2. Ați avut o călătorie internațională în ultimele 14 zile?


DA  NU

3. Sunteți o persoană care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu COVID-19 în ultimele


14 zile?
DA  NU

4. Ați avut contact fizic direct cu un caz COVID-19 (ex. strângere de mână neurmată de igiena
mâinilor) în ultimele 14 zile?
DA  NU

5. Ați avut contact neprotejat cu secreții infecțioase ale unui caz de COVID-19 (ex. întimpul tusei,
atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de mănușă) în ultimele 14 zile?
DA  NU

6. Ați avut contact față în față cu un caz de COVID-19 la o distanță mai mică de 2m și pe o durată
de peste 15 min în ultimele 14 zile?
DA  NU

7. Ați fost în aceeași încăpere cu un caz COVID-19, timp de minim 15 min și la o distanță mai
mică de 2m, în ultimele 14 zile?
DA  NU

8. Sunteți o persoană care acordă îngrijire directă unui pacient cu COVID-19?


DA  NU

9. Ați avut contact în avion cu un caz de COVID-19 și ați stat pe unul din cele 2 rânduri în orice
direcție față de un caz în ultimele 14 zile?
DA  NU

10. Ați călătorit împreună cu o persoană cunoscută cu COVID-19 sau ați acordat îngrijire în avion
unei persoane cunoscute cu COVID-19 în ultimele 14 zile?
DA  NU

Data ............................... Semnătura .............................

CONFIDENŢIAL.Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr 679/2016


Sfântu Gheorghe, Str. Korosi Csoma Sandor, Nr. 16, Cod postal 520009;
Tel.: 0267 / 307400 / 21113, fax 0267 / 313408

Pagina 4 din 4