Sunteți pe pagina 1din 44

CUPRINS

INTRODUCERE...................................................................................................... 3

Capitolul 1. PREZENTAREA SOCIETAŢII COMERCIALE S.C. „NEW


IMAGE CREATIVE” S.R.L............................................................... 4

1.1. Scurt istoric al salonului Anastasia Studio.................................................. 4


1.2. Înfiinţare şi statut juridic al SC „NEW IMAGE CREATIVE”................... 5
1.2.1 Prezentarea certificatului de înregistrare al societăţii comerciale
„New Image Creative S.R.L.” şi a menţiunilor ulteriore .................... 5
1.2.2 Prezentarea Certificatului Constatator al societăţii comerciale „New
Image Creative S.R.L.”........................................................................ 6
1.2.3 Actul Constitutiv al societăţii comerciale ” NEW IMAGE
CREATIVE S.R.L.”............................................................................. 7
1.3. Relatiile societaţii comerciale ”NEW IMAGE CREATIVE” S.R.L. cu
terţii................................................................................................................ 7
1.3.1. Principalii furnizori ai societăţii comerciale „New Image Creative”
S.R.L.................................................................................................... 7
1.3.2. Principalii clienţi ai societăţii comerciale „New Image Creative
S.R.L.”.................................................................................................. 9
1.3.3. Personalul societăţii comerciale „New Image Creative” S.R.L. ........ 9
1.4. Organizarea compartimentului financiar- 10
contabil.......................................
1.5. Baza tehnico- 12
materială.................................................................................

Capitolul 2. LUCRĂRI PREGĂTITOARE PENTRU ÎNTOCMIREA


SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE ÎN CADRUL
SOCIETĂŢII „SC NEW IMAGE CREATIVE S.R.L.”.................. 13

2.1. Stabilirea balanţei conturilor înainte de inventariere.................................. 13


2.2. Inventarierea generală a 14
patrimoniului........................................................
2.3. Contabilitatea operaţiilor de regulariza....................................................... 16
2.4. Determinarea rezultatului contabil, rezultatului fiscal, a impozitului pe
profit şi contabilizarea acestuia.................................................................... 21
2.5. Întocmirea balanţei de 22
verificarefinală........................................................
2.6. Întocmirea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale.................................. 23

Capitolul 3. ANALIZA VENITURILOR, CHELTUIELILOR

1
REZULTATELOR PE TIPURI DE ACTIVITĂŢI......................... 26

3.1. Veniturile şi cheltuielile din activitatea de exploatare................................. 27


3.2. Veniturile şi cheltuielile din activitatea de financiară.................................. 28
3.3. Veniturile şi cheltuielile din activitatea extraordinară................................. 30

Capitolul 4. REDACTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE ALE


SOCIETĂŢII COMERCIALE NEW IMAGE CREATIVE
S.R.L. .................................................................................................... 31

4.1. Indicatorii de lichiditate............................................................................... 32


4.2. Indicatorii de risc......................................................................................... 34
4.3. Indicatorii de activitate (indicatori de 36
gestiune)...........................................
4.4. Indicatori ai profitabilităţii........................................................................... 40

CONCLUZII ŞI PROPUNERI .............................................................................. 43

BIBLIOGRAFIE ..................................................................................................... 45

Anexa 1 Situaţiile financiare anuale pentru anul 2006 .............................................


Anexa 2 Situaţiile financiare anuale pentru anul 2007 .............................................
Anexa 3 Situaţiile financiare anuale pentru anul 2008 .............................................

INTRODUCERE

Autorul a ales pentru realizarea lucrării de licenţă disciplina Contabilitate deoarece


a considerat că după trei semestre universitare de studiu teoretic al acestei materii,
aprofundarea acesteia într–un mod practic pe un studiu concret de caz va duce la
eficientizarea cunoştiinţelor acestuia, ajutându–l să practice cu succes pe piaţa muncii
meseria pe care şi–a ales–o şi pentru care s–a pregătit în toţi aceşti ani de studiu, cea de
manager general sau de departament într–o unitate turistică.
Situaţiile financiare cu scop general trebuie să ofere o imagine fidelă a

2
rezultatelor şi poziţiei financiare a unei societaţi la sfârsitul exerciţiului financiar, oferind
informaţii utile unei categorii largi de utilizatori. În funcţie de natura şi dimensiunea
evenimentelor ce au loc între data bilanţului şi data la care sunt semnate situaţiile
financiare, aceste tranzacţii pot fi, de asemenea, incluse în situaţiile financiare sau
prezentate în notele la situaţiile financiare. Utilizatorii vor fi interesaţi să aibă acces la
aceste informaţii deoarece deciziile pe care le iau cu privire la societatea respectivă sunt
afectate de acestea.
Valorile ce trebuie incluse sau prezentate in situaţiile financiare cu scop general se
stabilesc utilizându-se raţionamente profesionale. Aceste decizii vor fi fundamentate pe
anumiţi factori, ca de exemplu, cât de semnificative sunt informaţiile şi dacă acestea
trebuie prezentate separat, fie în bilanţ, fie în contul de profit şi pierderi, fie în notele la
situaţiile financiare, precum şi cât de interesaţi sunt utilizatorii situaţiilor financiare să aibă
acces la aceste informaţii, chiar dacă acestea pot să nu se refere la tranzacţii de valoare.
Lucrarea a fost aleasă pe tema: Bilanţul contabil şi poziţia economico-financiară a
întreprinderii (pe exemplul S.C. New Image Creative), societate care prin obiectul de
activitate prevăzut în actul constitutiv realizează servicii de înfrumuseţare şi îngrijire
corporală:

Capitolul 1

PREZENTAREA SOCIETAŢII COMERCIALE


S.C. „NEW IMAGE CREATIVE” S.R.L.

1.1. Scurt istoric al salonului Anastasia Studio

"Tehnica se poate învaţa... arta nu se poate deprinde ci este în noi... dar fără
tehnică nu se poate exprima arta..."

3
Plecând de la aceste cuvinte ale stilistului John Santilli, o să încerc să prezint
salonul de frumuseţe „NEW IMAGE CREATIVE S.R.L.” care face parte din cunoscutul
brand al saloanelor de frumuseţe „Anastasia Studio”. Echipa acestui salon este formată din
oameni talentaţi, care pun accent pe artă şi pasiune.
Salonul „New Image Creative” din brand-ul „Anastasia Studio” a fost deschis în
octombrie 2005 şi pe parcurs a avut o cale de succes. Salonul redă esenţa unui aspect
strălucitor, a unui look de invidiat şi nu în ultimul rând a relaxării şi bunei dispoziţii.
Ambientul deosebit, cu aer cosmopolit, a atras în scurt timp de la lansare consumatorii.
Stiliştii din Chişinău, specializaţi la Moscova şi Kiev vă pot uimi, cu siguranţă, prin
profesionalismul lor şi, în mod cert, aduc un iz de nou în segmentul coafurilor,
manechiurilor şi cosmeticii din Bucureşti.
Având dotări de ultimă generaţie şi lucrând în condiţii de securitate clinico-
biologică pentru sănătatea dumneavoastră, utilizând ustensile şi aparate sterile ce
corespund normelor sanitare ale Uniunii Europene, personalul profesionist al salonul de
frumuseţe „NEW IMAGE CREATIVE” SRL. poate demonstra, cu înalt profesionalism,
valoarea acestuia. Personalul acestui salon te poate sfătui în legătură cu tendinţele nou-
apărute şi iţi oferă posibilitatea de a alege dintr-o paletă largă de modele şi culori, un nou
stil sau o idee nouă.
Serviciile oferite de societatea comercială „New Image Creative S.R.L.” sunt
prezentate în tebelul de mai jos:

Tabelul 1.1. Serviciile oferite de „S.C. New Image Creative S.R.L.”


N Compartiment Serviciu
r
Extensii cu clipsuri, extensii păr natural, tunsori personalizate,
1 Coafor coafuri de ocazii, coafuri de mireasă, vopsit
Manichiură clasică, manichiură express, maniciură Spa, unghii false
Maneciură (Acryl), unghii false (Gel), construcţie (Acryl), construcţie (Gel),

2 aplicaţii ştrasuri, flori uscate, picturi şi modele pe unghii

4
Pedichiură clasică, pedichiură express, pedichiură Spa, construcţie
3 Pedichiură Acryl, construcţie Gel, aplicaţii ştrasuri, flori uscate, picturi şi modele
pe unghii.
Extensii gene naturale, permanent gene, make-up permanent, machiaj
4 Cosmetică de mireasă, machiaj de ocazie, machiaj de seară / zi, tratamente
faciale şi corporale, piling mâini şi picioare

5 Epilat Epilat mustaţă, mâini, picioare, axilă, etc.


6 Masaj
7 Tatuaj
Sursa: autorul

1.2. Înfiinţare şi statut juridic al SC „NEW IMAGE CREATIVE”

P. Samuelson – laureat al Premiului Nobel pentru economie – spunea că “este


absolut indispensabil omului de a se iniţia, cât mai puţin, în elementele contabilităţii. Toţi
cei care lucrează în economie trebuie să fie în măsură să înţeleagă cele două relevee
esenţiale: să ştie bilanţul şi contul de rezultat”, acesta fiind şi motivul principal pentru care
un întreprinzător începe o afacere – obţinerea unui profit.

1.2.1. Prezentarea certificatului de înregistrare al societăţii comerciale


„New Image Creative” şi a menţiunilor ulteriore

Societatea a luat fiinţă prin actul constitutiv înregistrat la Camera de Comerţ a


municipiului Bucureşti sub numărul J40/16978/10.10.2005 avându-i ca asociati pe doamna
CANULESCU FLORENTINA-SILVIA, cetăţean român, domiciliată în Bucureşti, str.
Baba Novac nr. 3, bl. S2, sc. B, et. 5, ap. 76, sector 3, posesoare a C.I. seria RR nr. 353450,
eliberată de SPCEP mun. Bucureşti, la data de 14.09.2005, CNP 2811012038706 şi
CAULEA ELENA, cetaţean român, domiciliată in mun. Bucureşti, Str. Dreptăţii nr.10,
bl.O3, sc. 3, et. 5, ap. 141, sector 6, posesoare a C.I. seria RT nr. 158374, eliberată de
Secţia 21 la data de 26.04.2001, CNP 2770319416011, cu un capital social de 200 lei
RON (2.000.000 lei ROL), aport în numerar, împărţit în 20 părţi sociale a câte 10 lei RON
(1.000.000 lei ROL).
Sediul societăţii este în oraşul Bucureşti, Sectorul 4, Str. Trestiana, Nr. 11, Bloc.14,
Scara.2, Etaj.1, Ap.51., având durata de funcţionare nelimitată.
Obiectul de activitate al S.C. „NEW IMAGE CREATIVE” constă în:
5
 COD CAEN 9320 Coafura şi alte activităţi de înfrumuseţare
 COD CAEN 9304 Activităţi de întreţinere corporală
Principalele tipuri de activităţi desfăşurate sunt: Coafor, manichiură, pedichiură, cosmetică,
tratament, epilat, tatuaj.

1.2.2. Prezentarea Certificatului Constatator al societăţii comerciale


„New Image Creative”

Certificatul constatator a fost emis în data de 31.03.2006 şi eliberat în data de


03.04.2006, de către Oficiul Registrului Comerţului, în temeiul art. 17, alin. (1), lit. a)
din Legea nr. 359 / 2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul
comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea
fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările
şi completările ulterioare, eliberat în baza declaraţiei pe propria răspundere înregistrată sub
nr. 103411 din 28.03.2006
Firma: NEW IMAGE CREATIVE S.R.L.
Sediul social: BUCUREŞTI, SECTORUL 4, Str. TRESTIANA, Nr.11, Bloc.14,
Scara.2, Etaj.1, Ap.51
Cod unic de înregistrare: 18026232 din data de 10.10.2005
Număr de ordine în registrul comerţului J40 / 16978 / 2005 din data de 10.10.2005.
Prezentul certificat constatator atestă că s-a înregistrat declaraţia pe propria răspundere
conform căreia firma nu desfăşoară activităţile prevăzute în actul constitutiv sau
modificator în spaţiul destinat sediului social din Bucureşti, Sectorul 4, Str. Trestiana, Nr.
11, Bloc.14, Scara.2, Etaj.1, Ap.51

1.2.3. Actul Constitutiv al societăţii comerciale ”NEW IMAGE CREATIVE”

Societatea comercială S.C. „NEW IMAGE CREATIVE” S.R.L. şi-a înregistrat


actul constitutiv la Baroul Bucureşti, Uniunea Avocaţilor din România în data de
29.07.2005. Acest act constitutiv a fost înregistrat de către avocatul Victor Habasescu în
conformitate cu dispoziţiie din art. 3, al. 1, teza a 3-a din Legea 51/1995. În concluzia
anexei nr. 1 a lucrării de licentă, actului constitutiv al societăţii S.C. „New Image Creative”

6
S.R.L., societatea comercială are mai multe obiecte de activitate, dar aceasta se axează
doar pe unele dintre ele, şi anume servicii de îngrijire şi înfrumuseţare.

1.3. Relaţiile societăţii comerciale S.C.”NEW IMAGE CREATIVE” S.R.L. cu


terţii.

Furnizorii sunt poate cel mai important pilon într-o afacere, mai ales dacă aceştia
reprezintă o marcă de renume, cu experientă vastă în domeniul pe care îl prctică. Societatea
comercială S.C. New Image Creative S.R.L. au o mare varietate de furnizori fiecare axaţi
pe diferite domenii şi produse, autorul a ales şi a prezentat pe scurt, în cele ce urmează, unii
dintre cei mai importanţi furnizori ai societăţii analizate în lucrarea sa de licenţă.

1.3.1. Principalii furnizorii ai societăţii comerciale


”New Image Creative”

Printre principalii furnizori ai societăţii comerciale „New Image


Creative” se enumeră

GIGI COSMETIC LABORATORIES


Marca produselor cosmetice profesionale „GIGI Cosmetic
Laboratories” este cunoscută în întreaga lume, lider de necontestat în Israel, „GIGI
Cosmetic Laboratories” cuprinde atât produse destinate uzului în centre specializate cât şi
produse pentru acasă, cu eficacitate dovedită de-a lungul celor 50 de ani de existenţă ai
„GIGI Cosmetic Laboratories” a fost fondată în anul 1957 în Tel-Aviv de către
eruditul farmacist israelian, Eliezer Landau şi în prezent este una dintre cele mai mari
companii de cosmetică profesională din lume.
PHITOMER
La ora actuală există multe astfel de produse pe bază de sare marină, de alge şi
plante marine. Firma Phytomer înfiinţată în 1971 la Saint-Malo în Franţa de către doctorul
Jean Gedouin, este prima firmă din lume care a înteles că trebuie să fructifice toate darurile
apelor marine. După multe studii efectuate, aceasta a lansat pe piată primele cosmetice şi
terapii care se bazau pe efectele apelor marine. În produsele acestei companii se regăsesc,
nealterate, toate proprietăţile specifice mării.

7
Toate aceste produse au preţuri destul de ridicate care sunt, totuşi, proporţionale cu
calităţile sale remarcabile.
HOLY LAND COSMETICS
„Holy Land Cosmetics” se ocupă cu elaborarea şi fabricarea produselor cosmetice
profesionale, prezentând soluţii ultra moderne în vederea îngrijirii tenului.
Produsele sale se adresează tuturor tipurilor de ten, repară orice problemă cauzată
de factorii interni şi externi ce atacă pielea. Sunt distribuite exclusiv în cabinete
dermatologice, centre SPA, clinici de estetică sau saloane cosmetice.
Specialiştii ce lucrează cu aceste produsele beneficiază de ultimile noutăţi apărute
în domeniul cosmeticii profesionale, obţinute după îndelungate cercetări în domeniul
îngrijirii pielii şi încetinirii proceselor de îmbătrânire.
LCN - Wilde Cosmetics
„Wilde Cosmetics” este o companie modernă în domeniul produselor cosmetice
care oferă produse şi servicii inovative pentru un domeniu foarte special. Cercetarea
constantă şi dezvoltarea au făcut din WILDE una dintre companiile de renume din lume în
domeniul cosmeticii unghiilor. WILDE continuă să stabilească standarde şi trenduri prin
dezvoltarea de noi produse. „Wilde Cosmetics”oferă instrumente, pile, accesorii, soluţii
dezinfectante, produse de îngrijire şi tratamente profesionale pentru picioare, produse de
îngrijire şi tratamente profesionale pentru mâini, accesorii pentru unghii, produse pentru
pictură unghii, geluri de modelare, produse de aderenţă, de sigilare şi răşini sintetice,
unghii artificiale, tips, tratamente spa pentru mâini şi unghii.
PEGGY SAGE
„Peggy Sage” este lider mondial în domeniul cosmeticelor
profesionale. Un brand, zeci de produse, sute de idei, mii de clienţi.
Marca „Peggy Sage” a pătruns pe piaţă începând cu anul 1925 prin
produsele de manichiură şi pedichiura. Acest brand este prezent pe 5
continente şi în peste 60 de ţări venind în ajutorul clienţilor cu produse de manichiura,
pedichura, make-up, aparatură şi tehnicile necesare. Numele „Peggy Sage” s-a impus de-a
lungul timpului prin creativitate, seriozitate şi originalitate, lansând permanent produse de
calitate, culori în tendinţă, profesionale moderne şi texturi fine menite să protejeze
epiderma.
L'OREAL
L'Oréal Paris, marcă franţuzească de renume mondial în
domeniul produselor cosmetice, oferă atât femeilor cât şi barbatilor din

8
întreaga lume, produse cosmetice şi de îngrijire având la bază ultimele progrese ştiinţifice.
L'Oréal Paris este luxul pe care şi-l permit toţi cei care doresc să exceleze la capitolul
frumuseţe. Marcă recunoscută internaţional, L'Oréal Paris reprezintă avangarda tehnologiei
şi dorinţa de a veni în întâmpinarea nevoilor consumatorilor.

1.3.2. Principalii clienţi ai societăţii

Clientela societăţii comerciale New Image Creative este compusă în mare parte de
persoane fizice, doamne din înalta societate dar şi oameni de rând. Salonul fiind amplasat
în imediata apropiere a hotelului Haword Johnson, întâmpină şi deserveşte deseori
doamnele şi domnii din strainătate veniţi în romania în calitate de turişti sau oameni de
afacere.
1.3.3. Personalul societăţii comerciale

O femeie trebuie să fie întotdeauna frumoasă, elegantă şi plină de viaţă. Societatea


comercială „New Image Creative” din brand-ul Anastasia Studio dispune de personal
calificat care să uimească prin profesionalismul lor şi în mod cert să aducă un iz de nou în
ceea ce priveşte frumuseţea. Personalul societăţii este compus din 8 salariaţi, stilişti din
Chişinău, specializaţi la Moscova şi Kiev, aducând astfel noi idei şi concepte în domeniul
coaforului şi a unghiilor.

1.4. Organizarea compartimentului financiar-contabil.

Organizarea şi conducerea contabilităţii proprie se realizează prin serviciul


financiar contabil, ca instrument principal de cunoaştere a gestiunii şi controlul
patrimoniului, a rezultatelor, în conformitate cu Legea Contabilităţii nr. 82/1991, a
directivelor europene şi standardelor contabile internaţionale.
Evidenţa contabilă a societăţii comerciale „New Image Creative” este externalizată,
de aceste servicii ocupânduse o societate comercială de contabilitate, revizie contabilă şi
consultanţă în domeniul fiscal, aici fiind încadraţi economişti cu vechime corespunzătoare
în domeniul economic.
Este ţinută la zi, lunar se întocmeşte balanţa de verificare, declaraţii fiscale
solicitate de administraţia financiară şi cele de la casa de pensii, asigurări de sănătate,

9
şomaj şi inspectoratul teritorial de muncă, iar la sfârşitul anului bilanţul contabil, contul de
profit şi pierdere împreună cu anexe.
În contabilitate se folosesc, şi se înregistrează în registrele de contabilitate:
registrul jurnal, registrul – inventar, cartea mare şi registrul de evidenţă al profitului.
 Compartimentul Financiar contabil efectuează analize pentru toate
domeniile de activitate şi răspunde de punerea în valoare a tuturor resurselor materiale şi
umane din întreprindere, în scopul obţinerii unei înalte eficienţe economice. În realizarea
atribuţiilor ce îi revin, colaborează cu celelalte compartimente din întreprindere şi cu
instituţii financiar-bancare. Astfel, compartimentul financiar contabil:
 asigură prin planul financiar şi de trezorerie fondurile necesare societăţii
comerciale;
 întocmeşte când este cazul planul de credite şi de casă pe care le depune la
banca finanţatoare;
 ia măsuri pentru reducerea costurilor, recalcularea normativului de mijloace
circulante şi posibilitatea de mărire a vitezei de rotaţie a acestor mijloace;
 răspunde de realizarea integrală şi la timp a planului financiar propunând
măsuri eficiente de recuperare a pierderilor;
 asigură plata la termen a sumelor care constituie obligaţia societăţii faţă de
bugetul de stat şi alte obligaţii faţă de terţi;
 urmăreşte şi încasează toate facturile pentru produsele livrate;
 asigură şi răspunde de efectuarea corectă şi la timp a calculului privind
drepturile salariale ale personalului;
 întocmeşte proiectul planului de finanţare-creditare a investiţiilor şi se ocupă
de celelalte operaţiuni financiare în derularea investiţiilor;
 urmăreşte permanent circulaţia documentelor de decontare cu banca;
 asigură desfăşurarea ritmică a operaţiunilor de decontare cu furnizorii şi
beneficiarii;
 răspunde de calculul veniturilor, rentabilităţii şi beneficiilor, de impozite şi
viteza de rotaţie a mijloacelor circulante;
 analizează activitatea economico-financiară pe bază de bilanţ, ia măsuri pentru
înlăturarea pierderilor;
 formulează decizii economice pe linia lichidităţii şi solvabilităţii;
 conduce şi coordonează activitatea compartimentelor şi salariaţilor cu atribuţii
în domeniul contabilităţii;

10
 organizează şi asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor contabile
privind fondurile fixe, mijloacele circulante, amortizările, costurile, investiţiile, atât la
nivelul componentelor organizatorice cât şi pe ansamblul societăţii;
 organizează contabilitatea sintetică şi analitică a mijloacelor fixe pe locuri de
folosinţă, pe categorii de mijloace fixe şi pe obiecte de evidenţă distincte potrivit
clasificării mijloacelor fixe;
 urmăreşte reparaţiile capitale curente precum şi reviziile periodice;
 asigură respectarea cu stricteţe a prevederilor legale privind integritatea
patrimoniului şi ia toate măsurile necesare pentru reîntregirea acestuia în cazul în care a
fost păgubit;
 întocmeşte lunar balanţele de verificare pentru conturile sintetice şi cele
analitice şi asigură corelarea acestora;
 organizează inventarierea periodică a tuturor valorilor patrimoniale, urmăreşte
definitivarea rezultatelor inventarierii, încheie dări de seamă contabile;
 întocmeşte situaţia principalilor indicatori financiari-contabili lunari,
bilanţurile trimestriale şi anuale şi asigură întocmirea raporturilor explicative aferente
acestora;
 asigură perfecţionarea sistemului informatic în vederea raţionalizării şi
simplificării lucrărilor de înregistrare, evidenţă şi prelucrare a datelor şi informaţiilor cu
caracter financiar-contabil;
 controlează permanent, la toate nivelele, derularea atribuţiilor contabile şi
stabileşte soluţiile şi măsurile pentru înlăturarea posibilelor deficienţe şi necorelări.
 răspunde de organizarea şi efectuarea, în conformitate cu prevederile legii, a
controlului financiar preventiv atât la nivelul societăţii cât şi la nivelul fiecărei componente
organizatorice în parte;
 asigură instruirea şi coordonarea metodologică a salariaţilor şi
compartimentelor care sunt mandatate să exercite controlul financiar preventiv;
 răspunde direct de respectarea legalităţii şi certificarea eficienţei a
operaţiunilor privind: încheierea contractelor cu partenerii; încasările şi plăţile în lei şi
valută de orice natură, efectuate în numerar şi prin operaţiuni bancare, cu persoane juridice
sau fizice; trecerea pe cheltuieli, fonduri sau rezultate a unor sume care duc la diminuarea
profitului sau capitalului social; gajarea, închirierea sau concesionarea bunurilor societăţii;
solicitarea de credite bancare şi cererile pentru deschiderea finanţării şi decontarea
investiţiilor; stabilirea preţurilor şi tarifelor; lansarea în fabricaţie a produselor; eliberarea

11
în consum a materiilor prime, materialelor şi altor bunuri din depozite şi magazii;
stabilirea manoperei pe produs; determinarea, fundamentarea şi executarea reparaţiilor
capitale a modernizărilor şi reviziilor generale ale mijloacelor fixe;
 sesizează repetabilitatea unor deficienţe şi/sau evoluţia dezavantajoasă a
eficienţei în unele operaţii sau sectoare şi iniţiază acţiuni detaliate de control preventiv
pentru identificarea şi atenuarea cauzelor care le produc.

1.5. Baza tehnico-materială

Salonul este dotat cu aparatura şi posturi de lucru performante, aranjate într-un mod
estetic care inspiră artă şi creaţie. Datorită culorilor alese, curăţeniei şi dotărilor ultra
performante ale salonului, clientul reuşeşte să se relaxeze, să profite din plin de serviciile
oferite, să fie sigur atât din punct de vedere al sănătăţii cât şi din punct de vedere al
frumuseţii. Totodată salonul este dotat şi aranjat respectând Normele Europene,
principalele dotări ale salonului sunt:
Şase posturi pentru coafor, un cabinet de tratamente dotat cu toate aparatele
performante, două posturi de lucru pentru manechiură, doua posturi de lucru pentru,
pedichiură, solar, imprimarea tatuajelor, televizor plasma, aere condiţionate, etc

Capitolul 2

LUCRĂRI PREGĂTITOARE PENTRU ÎNTOCMIREA


SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE ÎN CADRUL
SOCIETĂŢII COMERCIALE „NEW IMAGE CREATIVE S.R.L.”

12
Întocmirea situaţiilor financiare anuale reprezintă un proces complex de agregare a
datelor în vederea construirii indicatorilor economico-financiari privind situaţia
patrimoniului şi rezultatele obţinute. Derularea acestui proces se concretizează într-o suită
de lucrări contabile de închidere a exerciţiului financiar contabil, desfăşurate în următoarea
succesiune:

2.1. Stabilirea balanţei conturilor înainte de inventariere

Pentru centralizarea şi controlul exactităţii datelor înregistrate în conturi se


intocmeşte balanta de verificare înainte de inventarierea patrimoniului.
Balanţa de verificare sau balanţa conturilor este procedeul specific metodei
contabilităţii care asigură verificarea exactităţii înregistrărilor operaţiilor economice în
conturi, legătura dintre conturile sintetice şi conturile analitice, precum şi centralizarea
datelor contabilităţii curente. Ea trebuie să cuprindă toate conturile utilizate de o unitate
patrimonială în perioada de timp pentru care se întocmeşte.
Normele contabile româneşti statuează că „pentru verificarea înregistrării corecte în
contabilitate a operaţiunilor se întocmeşte lunar balanţa de verificare”, deci şi la alte
momente decât cele la care se întocmesc conturile anuale, respectiv documentele de sinteză
contabilă.
Scopul principal al întocmirii balanţei de verificare înainte de inventarierea
generală a patrimoniului îl constituie stabilirea stocului scriptic de la data inventarierii, stoc
care va fi preluat în listele de inventariere şi comparat cu stocul faptic stabilit la
inventariere. Astfel se vor verifica egalităţile specifice balanţei de verificare în funcţie de
balanţa întocmită (cu una, două, trei sau patru egalităţi). Stocul scriptic se poate determina
întocmind oricare din aceste balanţe, dar considerăm utilă întocmirea balanţei cu patru
egalităţi. Prezintă totuşi importanţă să se confrunte rulajele din balanţa de verificare cu
totalul sumelor din Registrul jurnal, care trebuie să fie egale pentru aceeaşi perioadă de
timp.
Prin analiza balanţelor de verificare analitice şi/sau sintetice „se semnalează
înregistrarea greşită a unor operaţii economice, ca urmare a nerespectării principiului
dublei înregistrări, însumarea eronată a rulajelor sau stabilirea greşită a soldurilor. Erorile
de înregistrare se identifică prin intermediul egalităţilor care trebuie să existe între
totalurile diferitelor coloane, precum şi prin intermediul corelaţiilor care se stabilesc cu
ajutorul lor”.

13
De o semnificaţie deosebită este controlul înregistrării în conturi a tuturor
operaţiilor, deci a documentelor justificative, prin confirmarea sau infirmarea egalităţii
între totalul rulajelor debitoare sau creditoare din balanţă cu totalul determinat prin registru
– jurnal.

2.2. Inventarierea generală a patrimoniului

Inventarierea generală reprezintă lucrarea preliminară prin care se testează


concordanţa dintre înregistrarile şi soldurile prezentate în contabilitate şi realitatea faptică
de pe teren. Persoanele juridice au obligaţia să efectueze inventarierea generală a
elementelor de activ şi de pasiv deţinute la începutul activităţii, cel puţin o dată pe an pe
parcursul funcţionării lor, în cazul fuziunii sau încetării activităţii, precum şi în alte situaţii
prevăzute de lege.
Inventarierea elementelor de activ şi de pasiv reprezintă ansamblul operaţiunilor
prin care se constată existenţa tuturor elementelor respective, cantitativ-valoric sau numai
valoric, după caz, la data la care aceasta se efectuează. Evaluarea elementelor patrimoniale
inventariate, se face la nivelul valorii actuale, denumită valoare de inventar.
Etapele inventarierii:
(a) Determinarea fizică prin:
 Observare directă pentru bunuri corporale: numărare, cântărire,
măsurare, calcule tehnice
 Pe baza de documente pentru bunuri necorporale, datorii şi creanţe
(titluri de proprietate, extrase de cont confirmate de terţi etc.)
(b) Evaluarea elementelor de activ şi pasiv:
 Stabilirea valorilor de inventar pe baza principiului prudenţei
 Determinarea ajustărilor
 Calculul diferentelor dintre valoarea de inventar şi valoarea contabilă
(c) Valorificarea rezultatelor inventarierii în contabilitate
 Operatiuni de regularizare
În prevederile normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor
patrimoniale sunt specificate aspecte legate de inventariere, cum ar fi:
 Inventarierea imobilizărilor necorporale care se efectuează prin constatarea
existenţei şi apartenenţei acestora la unităţile deţinătoare, iar în cazul brevetelor, licentelor,

14
al know-how şi al mărcilor de fabrică este necesară dovedirea existenţei acestora pe baza
titlurilor de proprietate.
 Inventarierea terenurilor se efectuează pe baza documentelor care atestă
proprietatea acestora şi a schiţelor de amplasare.
 Clădirile se inventariază prin identificarea lor pe baza titlurilor de
proprietate şi a dosarului tehnic al acestora.
 Construcţiile şi echipamentele speciale, cum sunt: reţelele de energie
electrică, termică, gaze, apă, canal, telecomunicaţii, etc. se inventariază potrivit regulilor
stabilite de deţinătorii acestora.
 Imobilizările corporale, care în perioada inventarierii se află în afara entităţii
(de exemplu autovehicule) plecate în cursă de lungă durată, aparatele şi instalăţiile de
măsurare, control şi reglare şi mijloacele de transport date pentru reparaţii în afara entităţii,
se inventariază inaintea ieşirii lor temporare din entitate sau prin confirmare scrisă primită
de la entitatea unde se gasesc acestea.
 Toate bunurile ce se inventariază se înscriu în listele de inventariere, care
trebuie să se întocmească pe locuri de depozitare, pe gestiuni şi pe categorii de bunuri.
 Bunurile aparţinând altor entităţi (închiriate, în leasing, în custodie) se
inventariază şi se înscriu în liste separate. Listele de inventariere pentru aceste bunuri
trebuie să conţină informaţii cu privire la numărul şi data actului de predare-primire şi ale
documentului de livrare, precum şi alte informatii utile. Listele de inventariere cuprinzând
bunurile aparţinând terţilor se trimit şi societăţii, căreia ii aparţin bunurile respective, în
termen de cel mult 15 zile de la terminarea inventarierii, urmând ca proprietarul bunurilor
să comunice eventualele nepotriviri în termen de 5 zile de la primirea listelor de
inventariere. Neconfirmarea în acest termen presupune recunoaşterea exactităţii datelor
înscrise în listele de inventariere.
 Disponibilităţile aflate în conturi la bănci sau la trezorerie se inventariază
prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de acestea cu cele din
contabilitatea entităţii.
După efectuarea inventarierii fizice a tuturor elementelor de activ ale entităţii, toate
operaţiunile de inventariere desfăşurate se materializează prin înscrierea lor în formularul
„Lista de inventariere”. Acest formular se completează fără spaţii libere şi fără ştersături şi
serveşte ca document pentru stabilirea lipsurilor şi a plusurilor de bunuri şi valori,
constatate cu ocazia inventarierii, precum şi pentru constatarea deprecierilor.

15
Rezultatele inventarierii elementelor de activ şi de pasiv se înscriu în Registrul-
inventar, care este un document contabil obligatoriu şi în care elementele de activ şi de
pasiv sunt grupate dupa natura lor, conform posturilor din bilanţ.
Completarea registrului-inventar cu elementele de activ şi de pasiv are la bază
listele de inventariere, procesele-verbale de inventariere şi situaţiile analitice, dupa caz,
care justifică conţinutul fiecărui post din bilanţ.

2.3. Contabilizarea operaţiilor de regularizare a diferenţelor constatate la


inventariere.

Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de regularizare (punerea de acord a


evidenţelor scriptice cu situaţia faptică), cuprinde operaţiuni privind:
(a) diferenţele constatate la inventariere - în principiu plusurile se
înregistrează ca intrari în patrimoniu întreprinderii , iar minusurile se imputa. Dacă pentru
lipsurile constatate nu există o persoană vinovată, acestea se trec pe cheltuielile entităţii
patrimoniale.
Lipsurile cauzate de proasta gestiune se impută celor vinovaţi la valoarea de
înlocuire reprezentată de costul de achiziţie, care cuprinde preţul de cumpărare practicat pe
piaţă, la care se adaugă taxele nerecuperabile, inclusiv TVA, cheltuielile de transport şi alte
cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în stare de utilitate a bunului respectiv.
Analizând procesul verbal privin rezultatele inventarierii în cadrul societăţii
comerciale „New Image Creative”,inventariere efectuată în data de 20.12.2007, pentru anul
2007 şi încheiat în data de 07.01.2008, în care s-au inventariat mijloace fixe, materiale
consumabile, obiecte de inventar şi mijloace băneşti, anexa nr. 2, putem observa că lista
întocmită corespunde cu evidenţa contabilă şi existentul pe teren.
Dacă situaţia înregistrării în contabilitate a valorii bunurilor imputate unui salariat
al entităţii patrimoniale ar exista în inventarierea patrimoniului societăţii comerciale „New
Image Creative” aceasta ar fi următoarea:

4282 = % Valoarea totală a creanţei


7588
Alte creanţe în
Alte venituri din Cu valoarea imputată
legătură cu
exploatare
personalul
4427

16
TVA colectat Valoarea TVA

Dacă valoarea bunurilor se impută unor persoane din afara unităţi, se utilizează
contul 461 "Debitori diverşi".
Concomitent se descarcă gestiunea cu elementele patrimoniale de natura stocurilor:

601 = 301 Valoarea materiilor prime


Cheltuieli cu materiile Materii prime constatate lipsă
prime
602 = 302 Valoarea materiilor
Cheltuieli cu materialele Materiale consumabile constatate lipsă
consumabile consumabile
603 = 303 Valoarea obiectelor de inventar
Cheltuieli privind Materiale de în depozit constatate lipsă
materiale de natura natura obiectelor
obiectelor de inventar de inventar
607 = 371 Valoarea mărfurilor constatate
Cheltuieli privind Mărfuri lipsă
mărfurile
711 = 345 Valoarea elementelor de natura
Venituri din producţia Produse finite stocurilor obţinute din producţie
stocată proprie constatate lipsă

Inventarierea din anul 2008, anexa nr 3, s-a efectuat în data de 31.12.2008, cu


membrii de comisie, Caulea Elena ca responsabil al comisiei şi Hristofor Victor, s-au
inventariat:
Mijloace fixe – „Mijloc de transport auto BMW”, „Mobilier birotică / aer / solar /
clima / ecran tv” care sunt în amortizare, obiecte de inventar, mărfuri / stocuri, casa,
banca, formulare cu regim special neutilizat şi clienţi neîncasaţi care corespund cu
evidenţa contabilă. În cazul în care ar fi existat î situaţie de lipsurile de active circulante,
materiale care nu se datorează vinovăţiei unei persoane şi se încadrează în limitele
normelor de perisabilitate se înregistrează numai în conturile de cheltuieli corespunzătoare
în inventarierile făcute pe anii 2007 şi 2008 acestea ar fi înregistrate în contabilitate astfel:
% = 21
6583 Imobilizări corporale

17
Cheltuieli privind activele cedate şi
alte operaţii de capital
2813
„Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor
de transport, animalelor şi
plantaţiilor”

Dacă ar fi existat plusurile de bunuri în inventarierele făcute pe anii 2008 şi 2007


s.ar fi înregistrat, în mod diferit, ca intrări în patrimoniu, în funcţie de natura acestora,
astfel:
Plusuri de natura imobilizărilor necorporale şi corporale:
Clasa 2 = 134
Conturi de imobilizări Plusuri de inventar de natura
imoblizărilor

Plusuri de natura stocurilor în depozite:


Clasa 3 = 758
Conturi de stocuri şi Alte venituri din exploatare
producţie în curs de sau
execuţie 601, 602
conturi de cheltuieli

Plusuri de natura producţiei în curs de fabricaţie sau produse neterminate constatate


în secţiile de producţie:

331 = 711
Produse în curs de execuţie Variaţia stocurilor
345
Produse finite
341
Semifabricate

(b) Amortizările - amortizarea calculată în planul de amortizare sau fişa


mijloacelor fixe se compară cu deprecierea determinată în listele de inventariere ca
diferenţă între valoarea contabilă de intrare şi valoarea de inventar.

18
(c) Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli se constituie pentru finanţarea
acelor cheltuieli şi pierderi a căror realizare sau plată este incertă, ori pentru cheltuieli care
devin exigibile în perioadele următoare.
(d) Ajustările pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor vizează
acele elemente de activ neamortizabile a caror valoare de inventar la data inchiderii
exerciţiului este mai mică decât valoarea contabilă de intrare. În situaţia în care
deprecierea calculată pe baza inventarului (valoarea contabilă – valoarea de inventar) este
superioară ajustării existente se constituie o ajustare suplimentară, astfel:
68 = %
29 Cu valoarea ajustată pentru
Cheltuieli cu
Ajustări pentru deprecierea sau deprecierea imobilizărilor
amortizările,
pierderea de valoare a
provizioanele şi
imobilizărilor
ajustările pentru
39 Cu valoarea ajustată pentru
depreciere sau
Ajustări pentru deprecierea deprecierea stocurilor
pierdere de
stocurilor şi producţiei în curs de
valoare
execuţie
49 Cu valoarea ajustată pentru
Ajustări pentru deprecierea deprecierea creanţelor
creanţelor
59 Cu valoarea ajustată pentru
Ajustări pentru pierderea de deprecierea elementelor de
valoare a conturilor de trezorerie trezorerie

În cazul în care deprecierea constatată pe baza inventarului este inferioara ajustării


existente, se diminuează ajustarea constituită cu diferenţa corespunzatoare, astfel:

% = 78
29 Ajustări pentru deprecierea sau Cu valoarea ajustată pentru
Venituri
pierderea de valoare a deprecierea imobilizărilor
din
imobilizărilor
provizioane
39 Ajustări pentru deprecierea Cu valoarea ajustată pentru
şi ajustări
stocurilor şi producţiei în curs de deprecierea stocurilor
pentru
execuţie
49 Ajustări pentru deprecierea depreciere Cu valoarea ajustată pentru
creanţelor sau deprecierea creanţelor
59 Ajustări pentru pierderea de Cu valoarea ajustată pentru

19
valoare a conturilor de trezorerie pierdere de deprecierea elementelor de
valoare trezorerie

(e) Delimitarea în timp a cheltuielilor şi veniturilor, necesară pentru a stabili


corect rezultatul exerciţiului. Operaţiile de regularizare a cheltuielilor şi veniturilor
generează urmatoarele tipuri de înregistrari contabile :
 cheltuieli constatate la închiderea exerciţiului ca fiind aferente exerciţiului
următor sau de repartizat pe parcursul mai multor exerciţii:

471 = Clasa 6
Cheltuieli Conturi de Valoarea de repartizat
înregistrate în avans cheltuieli asupra exerciţiului următor

 cota scadenta de cheltuieli preluate în exerciţiul curent din exerciţiul


precedent:

Clasa 6 = 471
Conturi de Cheltuieli Valoarea de preluat asupra
cheltuieli înregistrate în avans exerciţiului curent

 venituri din cursul anului înregistrate în avans direct în conturile de venituri


şi transferate la închiderea exerciţiului asupra conturilor de regularizare:

Clasa 7 = 472
Conturi de Venituri înregistrate Valoarea de repartizat
venituri în avans asupra exerciţiului următor

 Cota scadenta din venituri preluate în exerciţiul curent din exerciţiul


precedent:

472 = Clasa 7
Venituri înregistrate Conturi de Valoarea de preluat asupra
în avans venituri exerciţiului curent

20
(f) Înregistrarea diferenţelor de curs valutar. Contabilizarea diferenţelor de
conversie la cursul zilei (31.12) a creanţelor şi datoriilor în devize, diferentele de curs
valutar favorabile sau nefavorabile privind lichidităţile în devize calculate la cursul zilei
(31.12)

2.4. Determinarea rezultatului contabil, rezultatului fiscal, a impozitului pe


profit şi contabilizarea acestuia.

În contabilitate, profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul


exerciţiului financiar. Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea
acestuia.
Rezultat contabil = Total venituri - Total cheltuieli

Profitul fiscal = Profitul + Cheltuielile - Veniturile


contabil nedeductibile neimpozabil
fiscale e

Impozitul pe = Profitul * 16 %
profit fiscal

Potrivit prevederilor în vigoare din Romania, profitul bilanţier se distribuie pe


următoarele destinaţii:
 Rezerva legală
 Rezerve din facilităţi fiscale
 Alte rezerve statutare
 Surse proprii de finanţare
 Dividende
 Destinaţii speciale în cazul societăţilor comerciale cu capital majoritar de
stat
Nu se recunosc ca datorii în situaţiile financiare dividendele, aprobate după data
închiderii. Participarea salariaţilor la profit se recunoaşte ca o cheltuială.
Acoperirea pierderilor se face în ordine, potrivit hotărârii adunării generale a
acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea legislaţiei aplicabile.
Surse de acoperire a pierderii:

21
 profitul exerciţiului financiar
 profitul reportat
 rezerve
 capital social

2.5. Întocmirea balanţei de verificare finală (după inventariere).

Această balanţă furnizează şi informaţia necesară completării bilanţului contabil.


În cadrul balanţei contabile este necesară redactarea conturilor de cheltuieli şi
venituri, după caz, cu soldurile debitoare şi creditoare.

Balanţa conturilor se întocmeşte înainte de stabilirea rezultatului exerciţiului şi nu


după determinarea acestuia. Deci ea se delimitează şi ca suport informaţional pentru
închiderea conturilor de cheltuieli şi venituri. Obligaţiile societăţii în anul 2007 sunt
prezentate în tabelul Nr. 2.1.

Tabelul 2.1. Obligaţiile societăţii comerciale „New Image Creative S.R.L.” în anul
2007

Categorii Sold iniţial Obligaţii înregistrate Sold final


de în timpul anului
Debit Credit Plăţi Obligaţii Debit Credit
oblgaţii
Furnizori 300.38 14 732.07 148,528.3 158,486.8 300.38 24,690.61
3 7
Personal - 1 161.00 26,774.00 28,035.00 - 2,422.00
Asigurări - 705.00 12,206.00 12,927.00 - 1,426.00
sociale
Buget de 31,490.80 67.00 109,387.6 139,337.1 1,638.23 164.00
stat 2 9
Datorii - 215,310.0 123,000.0 33,000.00 - 125,310.00
către 0 0
asociaţii
Sursa: Balanţa sintetică 2007

După cum putem observa în tabelul nr. 2.1. , Societatea Comercială „New Image
Creative S.R.L.” a avut în timpul anului 2007 obligaţii în sumă de 158,486.87 ron pentru
furnizori, 28,035.00 ron pentru personal, 12,927.00 ron asigurărilor sociale, 139,337.19 ron

22
bugetului de stat şi 33,000.00 ron datorii către asociaţi, soldul final al acestora micşorându-
se considerabil până la 24,690.61 ron pentru furnizori, 2,422.00 ron pentru personal,
1,426.00 ron pentru asigurările sociale şi 164.00 ron pentru bugetul de stat, singura mărire
observându-se doar la datoriile către asociaţi, acestea ajungând la cifra de 125,310.00 ron.
Conform balanţei analitice pe perioada 01.12.2007 la 31.12.2007, anexă a lucrării
de licenţă, societatea comercială S.C. New Image Creative S.R.L. are 15 furnizori cu
solduri finale creditoare. La fiecare dintre aceşti furnizori au fost trimise extrase de cont
prin care să confirme că în baza lor de date sunt înregistrate aceleaşi sume ca şi în baza de
date a societăţii comerciale S.C. New Image Creative S.R.L., care sunt ataşate ca anexe la
prezenta lucrare de licenţă.

2.6. Întocmirea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale.

Lucrările de completare a bilanţului şi contului de rezultate reprezintă, prin


conţinutul lor în cea mai mare parte operaţii de prelucrare şi transcriere a datelor din
bilanţul precedent şi din balanţa conturilor. Prin structura lor, operaţiile de prelucrare a
datelor privind exerciţiul curent constau în selectarea, gruparea şi însumarea soldurilor din
balanţa conturilor.
Situaţiile financiare anuale au înscrise clar numele şi prenumele persoanei care le-a
întocmit, calitatea acesteia (director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită
să îndeplinească această funcţie, persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România), precum şi numărul de
înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul. În cazul societăţii noastre, situaţiile
financiare anuale sunt întocmite de către o persoană autorizată conform legii, împuternicită
să îndeplinească această funcţie, respectiv un contabil şef a unei firme de contabilitate cu
experţi contabili autorizaţi în Romania.
Situaţiile financiare anuale, însoţite de raportul administratorilor pentru exerciţiul
financiar în cauză, sunt supuse aprobării adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor,
potrivit legislaţiei în vigoare. În cazul nostru conform anexei nr. 2, „Procesul verbal al
adunării generale ordinare a asociaţilor” care a avut loc în data de 09.04.2008 în prezenţa
asociaţilor Caulea Elena şi Hristofor Victor în care s-a aprobat situaţiile financiare anuale
pentru exerciţiul financiar 2007 şi anexa nr. 3, „Proces verbal al adunării generale a
acţionarilor”, încheiat în data de 31.03.2009 în prezenţa asociaţilor Caulea Elena şi

23
Hristofor Victor unde s-a aprobat bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul
2008.
Situaţiile financiare anuale, aprobate în mod corespunzător, şi raportul
administratorilor, împreună cu raportul de audit sau raportul de verificare, după caz, se
publică în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Ori de câte ori situaţiile financiare anuale şi raportul administratorilor se publică în
întregime, acestea trebuie să fie reproduse în forma şi conţinutul pe baza cărora auditorii
financiari sau persoanele care au efectuat verificarea, după caz, şi-au întocmit raportul lor.
Acestea trebuie să fie însoţite de textul complet al raportului de audit sau al raportului de
verificare, după caz.
Persoanele juridice pot depune situaţiile financiare anuale la registratura unităţilor
teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor sau la oficiile poştale, prin scrisori cu
valoare declarată.
Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, un
exemplar al situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar încheiat se depune la
unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor astfel:
 pentru societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome,
institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, în termen de 150 de zile de la încheierea
exerciţiului financiar;
 persoanele care, de la constituire, nu au desfăşurat activitate vor depune o
declaraţie în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. O
declaraţie similară vor depune şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare,
potrivit legii.
Persoanele juridice vor depune la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi
Finanţelor o dischetă, însoţită de situaţiile financiare anuale, listate cu ajutorul programului
de asistenţă contribuabilă elaborat de Ministerul Economiei şi Finanţelor, semnate şi
ştampilate, potrivit legii.
Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de raportul administratorilor, raportul de
audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, şi de propunerea de distribuire a profitului
sau de acoperire a pierderii contabile.
Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii revine
administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării
unităţii respective, în cazul nostru a firmei de contabilitate autorizate, respectiv a persoanei
împuternicite să se acupe de acestea. Situaţiile financiare vor fi însoţite de o declaraţie

24
scrisă a acestor persoane, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor
financiare anuale şi confirma ca:
 politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în
conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
 situaţiile financiare anuale ofera o imagine fidelă a poziţiei financiare,
performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;
 persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.
Situaţiile financiare anuale se întocmesc şi se publică, potrivit legii, în moneda
naţională. (Anexa nr. 2 pentru anul 2007 şi respectiv anexa nr. 3 pentru anul 2008).

Capitolul 3
ANALIZA VENITURILOR, CHELTUIELILOR ŞI A
REZULTATELOR PE TIPURI DE ACTIVITĂŢI

Organismul international de normalizare contabila (IASC), consideră contul de


rezultate ca un component al ansamblului de situaţii financiare destinate procesului de
informare financiara.
In “Cadrul de pregătire şi prezentare a situaţiilor financiare” denumit uzual Cadru
conceptual, IASC a definit elementele care masoara performanta intreprinderii:
 veniturile
 cheltuielile
Veniturile sunt creşteri de avantaje economice în cursul perioadei de gestiune
(exercitiul financiar) sub formă de creşteri de active sau de diminuări de datorii care au ca
rezultat creşterea capitalurilor proprii, sub alte forme decât noile aporturi de capital. Astfel
spus un venit este orice creştere de capitaluri proprii sub alte forme decât noile capitaluri.
În aceasta definiţie se cuprind veniturile care provin din activitatea curentă a
întreprinderii sau venituri propriuzise (vânzări, onorarii, comisioane, dobânzi, etc) cât şi

25
alte venituri şi plusuri de valori sau câştiguri (plusurile de valoare din reevaluarea
activelor, profiturile din cedarea imobilizărilor, etc)
Cheltuielile sunt diminuări de avantaje economice, în cursul unui exerciţiu sub
forma diminuării activelor sau creşterii datoriilor şi care au generat o scădere de capitaluri
proprii alta decât distribuirile către proprietarii de capital.
Atât cheltuielile cât şi veniturile provin din:
1. Activitatea de exploatare
2. Activitatea financiară
3. Activitatea extraordinară
Pentru ca rezultatul contabil să măsoare corect performanţa întreprinderii este
necesară respectarea principiului conectării cheltuielilor la venituri, adică din momentul
contabilizării unui venit în contul de rezultate trebuie să se contabilizeze şi toate
cheltuielile care au contribuit la obţinerea venitului respectiv.

3.1. Veniturile şi cheltuielile din activitea de exploatare

Veniturilor din activitatea de exploatare provin din: venituri din vânzarea


produselor, mărfurilor, lucrărilor executate şi serviciilor prestate. În contabilitate aceste
venituri se înregistrează în momentul predării bunurilor către cumpărător, al livrării lor pe
baza facturii sau în alte condiţii prevăzute în contract. Veniturile din producţia stocată se
înscriu, alături de celelalte venituri, în contul de profit şi pierdere cu semnul plus (sold
creditor) sau minus (sold debitor). Tot aici se încadrează şi veniturile din producţia de
imobilizări, veniturile din subvenţii de exploatare şi alte venituri din exploatarea curentă.
In cadrul cheltuielilor de exploatare sunt: cheltuielile privind consumurile de
materii prime, materiale auxiliare, combustibil, ambalaje, piese de schimb, uzura obiectelor
de inventar; costul de achiziţie al materiarelor nestocate, trecute direct asupra cheltuielilor,
costul de achiziţie al energiei şi apei consummate, costul mărfurilor vândute, cheltuielile cu
lucrările şi serviciile executate de terţi (întreţinere şi reparaţii, chirii, cheltuieli de protocol,
reclamă şi publicitate, transportul de bunuri şi personae, poşta şi taxe de telecomunicaţii,
servicii bancare şi altele), cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, cheltuielile
cu personalul (salariile şi alte drepturi de personal, asigurările şi protecţia socială,
contribuţia unităţii la asigurările sociale şi pentru şomaj).

26
Analizând contul de profit şi pierdere al societăţii comerciale “New Image
Creative” din anii 2006, 2007 şi 2008 observăm următoarele ( Anexele nr.1, nr.2 şi nr.3)

Tabel nr. 3.1. Analiza veniturilor şi cheltuielilor din exploatare

Anii Venituri din exploatare Cheltuieli din exploatare


2006 70803 159348
2007 283119 327458
2008 289917 324921
Sursa: Date interne furnizate de Departamentul Financiar Contabil al S.C. „New Image
Creative”

Concluzionând putem spune că societatea comercială „New Image Creative” face


eforturi majore de a menţine un nivel constant al cheltuielilor cu materiile prime şi
consumabilele. Îmbucurător este faptul că valoarea veniturilor din exploatare creşte de la
an la an ajungând de la 70803 din anul 2006 la 289917 în anul 2008. Din câte observăm
cheltuielile din anul 2007 faţă de anul 2006 au crescut considerabil, însă comparând anii
2007 cu 2008 observăm că acestea au scăzut ceea ce ne face mai optimişti.

Figura Nr. 3.1. Analiza veniturilor şi cheltuielilor din exploatare


Sursa: Date interne furnizate de Departamentul Financiar Contabil al S.C. „New Image
Creative”

Din acest grafic putem observa faptul că în anii 2007 şi 2008 faţă de anul 2006 atât
veniturile cât şi cheltuielile au crescut foarte mult. Tot din acest grafic se observă faptul că

27
în toţi anii cheltuielile sunt mai mari decât veniturile, însă o notă pozitivă este că în ultimii
ani diferenţele dintre cheltuieli şi venituri sunt mai mici în comparaţie cu diferenţele dintre
cheltuieli şi venituri din anul 2006.

3.2. Veniturile şi cheltuielile din activitea financiară

Veniturile din activitatea financiară sunt din participaţii, alte imobilizări financiare,
creanţe imobilizate, titluri de plasament, din diferenţe de curs valutar, din dobanzi, din
conturile obţinute şi alte venituri financiare.

In cadrul cheltuielilor financiare se încadrează pierderile din creanţe legate de


participaţii, pierderi din vânzarea titlurilor de plasament, diferenţe nefavorabile de curs
valutar din operaţiuni curente şi disponibilităţi în devize, dobânzi curente aferente
împrumuturilor primate, sconturile acordate clienţilor, etc.

În cele ce urmează am analizat veniturile şi pierderile din cadrul societăţii


comerciale “New Image Creative” în perioada anilor 2006, 2007 şi 2008 cu ajutorul
Contului de profit şi pierdere ataşat la prezenta lucrare de licenţă la anexa nr. 1, nr. 2
respectiv nr. 3.

Tabel Nr. 3.2. Analiza veniturilor şi cheltuielilor financiare

Anii Venituri financiare Cheltuieli financiare


2006 70 0
2007 1 0
2008 2 0
Sursa: Date interne furnizate de Departamentul Financiar Contabil al S.C. „New Image
Creative”

Analizând tabelul de mai sus vedem că veniturile şi cheltuielile financiare din


cadrul societăţii comerciale “New Image Creative” nu joacă un rol foarte important în
contabilitatea societăţii, valorile fiind foarte mici. Din câte observăm doar în anul 2006 s-a
înregistrat o valoare a veniturilor mai mare. Tot aici observăm că cheltuielile financiare
sunt nule.

28
Figura Nr. 3.2. Analiza veniturilor şi cheltuielilor financiare
Sursa: Date interne furnizate de Departamentul Financiar Contabil al S.C. „New Image
Creative”

Din figura nr. 3.2 ne dăm seama că doar în anul 2006 s-a înregistrat o valoare mai
mare a veniturilor, anii 2007 şi 2008 având o valoare de doar 1 respectiv 2 Ron, cheltuielile
fiind insă nule pe toti anii.

3.3. Veniturile şi cheltuielile din activitea extraordinară

Atât veniturile exceptionale cât şi cheltuielile exceptionale sunt acele venituri /


cheltuieli care nu sunt legate de activitatea normal. Din veniturile excepţionale fac parte:
despăgubiri şi penalizăti încasate, venituri din cedarea activelor, cote-părţi din subvenţii
pentru investiţii virate la rezultatul exerciţiului şi alte venituri excepţionale (donaţii, salarii
neridicate prescrise etc.). Iar cheltuielile exceptionale sunt: despagubirile, amenzile,
penalităţile, lipsurile de inventar, donatiile şi subvenţii acordate, pierderile din debitori
diversi etc.).

În cadrul societăţii comerciale “New Image Creative” nu întalnim astfel de venituri


sau cheltuieli. Profiturile şi pierderile din activitatea extraordinară se întâlnesc mult mai rar
în contabilitatea unei firme de acest gen.

Tabelul 3.3.

29
Anii Activitatea de exploatare Activitatea financiară Activitatea extraordinară
Venituri Cheltuieli Venituri Cheltuieli Venituri Cheltuieli
2006 70803 159348 70 0 0 0
2007 283119 327458 1 0 0 0
2008 289917 324921 2 0 0 0
Sursa: Date interne furnizate de Departamentul Financiar Contabil al S.C. „New Image
Creative”

În tabelul de mai sus avem sintetizate toate veniturile şi cheltuielile din cadrul
societăţii comerciale „New Image Creative S.R.L.” atât cele din activitatea de exploatare,
activitatea financiară cât şi cele din activitatea extraordinară. Din acest tabel de sinteză
vedem faptul că societatea comercială „New Image Creative S.R.L.” nu are nici venituri
nici cheltuieli în cadrul activităţii extraordinare, importanţa cea mai mare revenindu-i
veniturile şi cheltuielile din activitatea de exploatare. Activitatea financiară în cadrul
acestei societăţi, după cum observăm din tabel, are doar venituri, cheltuielile fiind nule.

Capitolul 4

ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ PE BAZA SITUAŢIILOR


FINANCIARE ANUALE.

Dezvoltari privind analiza bazata pe principalii indcatori economic- financiari.


Reglementarile contabile din ţara noastră, armonizate cu Directivele contabile
europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate adoptă urmatoarea clasificare a
indicatorilor economico-financiari:
a) Indicatori de lichiditate: lichiditatea curentă (generală sau capitalul circulant ) şi
lichiditatea imediată (testul acid).
b) Indicatorii de risc: gradul de îndatorare şi acoperirea dobânzilor.
c) Indicatorii de activitate sau de gestiune: viteza de rotaţie a stocurilor, viteza de
rotaţie a debitelor – clienţi, viteza de rotaţie a creditelor – furnizori, viteza de rotaţie a
activelor imobilizate şi viteza de rotaţie a activelor totale.
d) Indicatori de profitabilitate: rentabilitatea capitalului angajat şi marja brută din
vânzări.
e) Indicatori privind rezultatul pe acţiune: rezultatul pe acţiune şi raportul dintre
preţul de piaţă al acţiunii şi rezultatul pe acţiune.

30
Pornind de la schema de mai sus şi prin valorificare a tot ceea ce s-a publicat în
domeniu, supunem atenţiei o schemă de clasificare după cum urmează:

a) Indicatori de lichiditate : lichiditate generală, lichiditatea imediată şi viteza de


rotaţie a creanţelor şi a stocurilor. Sunt indicatori care se înscriu în conceptul de lichiditate
aşa cum este definit prin Cadrul general IASC “ Lichiditatea se referă la disponibilitatea
numerarului în viitorul apropiat, după luarea în calcul a obligaţiilor financiare aferente
acestei perioade. Solvabilitatea se referă la disponibilităţile de numerar pe o perioadă mai
lungă de timp în care urmează să se onoreze angajamentele financiare scadente “
b) Indicatori privind solvabilitatea sau riscul: gradul de îndatorare, gradul de
acoperire a dobânzilor.
c) Indicatori de profitabilitate: marja profitului, viteza de rotaţie a activelor,
rentabilitatea capitalurilor proprii, efectul levier şi rezultatul pe acţiune.
d) indicatorii poziţiei de piaţă: raportul preţ / profit per acţiune, profitabilitatea
acţiunilor, riscul de piaţă

4.1. Indicatori de lichiditate

În continuare voi analiza principalii indicatori economici ai societăţii comerciale


„New Image Creative” din anul 2008, din anexa nr. 3.
Lichiditatea generală (curentă sau a capitalului circulant) exprimă relaţia dintre
activele circulante (curente) şi datoriile curente (pe termen scurt sau cu decontare până la
un an). Valoarea orientativă a indicatorului este de 2:1, iar valoarea semnificativă devine
numai prin analiza comparativă în timp.

Indicatorul lichidităţii curente = Active curente = 55613 = 1,95662


(Indicatorul capitalului circulant) Datorii 28423
curente

Valoarea recomandabilă acceptabilă – în jurul valorii de 2. Oferă garanţia acoperirii


datoriilor curente de active curente.
Aceşti indicatori dezvăluie capacitatea intreprinderii de a achita datoriile la
scadenţă sau mai degraba garanţia acoperirii datoriilor din capitalul circulant.

Tabelul 4.1. Prezentarea indicatorului lichidităţii curente în perioada anilor 2006-


2008

31
Anii Indicatorul lichidităţii curente
2006 3.313651
2007 0.785562
2008 1,95662
Sursa: Date interne furnizate de Departamentul Financiar Contabil al S.C. „New Image
Creative” Anexele nr. 1, nr 2 şi nr 3

Din acest tabel ne dăm seama că indicatorul lichidităţii curente a avut cea mai mare
valoare în anul 2006 cu suma de 3.313651 ron, în următorul an urmând o scădere a acestui
indicator pâna la suma de 0.785562, după care a urmat o creştere în anul 2008, aceasta
fiind doar de 1,95662.

Lichiditatea imediată (restrânsă sau testul acid) se apreciază pe baza raportului:

Active curente - Stocuri 55613-51568


Datorii curente = 28423 = 0.14

Tabelul 4.2. Prezentarea indicatorului lichidităţii imediate în perioada anilor 2006-


2008
Anii Indicatorul lichidităţii imediate
2006 2.01
2007 0.2601
2008 0.14
Sursa: Date interne furnizate de Departamentul Financiar Contabil al S.C. „New Image
Creative” Anexele nr. 1, nr 2 şi nr 3

Este un raport care ţine seama de componenţa activelor. O dimensiune suficientă,


dar o structură necorespunzătoare (dominată de stocuri care pot fi supradimensionate)
trebuie reconsiderată în favoarea creanţelor de încasat şi disponibilităţilor băneşti, titluri de
valoare negociabile sau plasamente pe termen scurt, stare pusă în evidenţă de testul acid .
Valoarea informatională a indicatorului se dezvăluie prin analiza comparativă în
timp şi prin raportare la lichiditatea generală.

Viteza de rotaţie a creanţelor calculată pe baza relaţiei cifra de afaceri / soldul


mediu al creanţelor. Între anumite limite rezonabile, cu cât viteza de rotaţie a creanţelor

32
este mai mare, cu atât este mai bine , ea demonstrează eficacitatea intreprinderii de a încasa
creanţele.
O variantă a indicatorului este durata de recuperare a creanţelor calculată pe
baza raportului zile an / viteza de rotaţie a creanţelor sau (soldul mediu al creantelor /
cifra de afaceri) x 365 .
Valoarea informaţională a indicatorului se dezvăluie prin analiza variaţiei în timp şi
prin compararea cu durata medie în zile pentru creditarea pe termen scurt a unei
intrepreinderi.

Viteza de rotaţie a stocurilor reflectă marimea relativă a stocurilor calculate pe


baza raportului costul vanzarilor / soldul mediu al stocurilor sau sub forma duratei de
recuperare a stocurilor stabilită prin relaţia zile an / soldul mediu al stocurilor ori (soldul
mediu al stocurilor / costul vanzarilor) x 365.
Valoarea informaţională a indicatorului se dezvăluie numai în măsura în care se
compară cu nivelul optim stabilit în reţeaua de bugete a intreprinderii.

4.2. Indicatorii de risc

Indicatorul gradului Capitalul împrumutat 275068


de îndatorare = Capital propriu x 100 = - x 100 = - 213.9009
128596

sau Capitalul împrumutat x 100 = 275068 x 100 = 187.7956


Capital angajat 275068-128596

unde :
Capital împrumutat = Credite peste 1 an
Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

Gradul de îndatorare arată partea din activele întreprinderii finanţate de creditori,


în corespondenţă cu partea finanţată de proprietari. Cu cât nivelul acestui indicator este mai
mare atât datoriile întreprinderii sunt mai ferme iar poziţia financiară este mai riscantă.
Relaţia de calcul a indicatorului este de forma total datorii /capitaluri proprii, iar
semnificaţia se divulgă prin variaţia în timp.
Există şi o relaţie de calcul folosită de fiscalitate în deductibilitatea cheltuielilor cu
dobânzele de forma capitalul împrumutat / capitalul propriu, unde capitalul împrumutat

33
este alcătuit din credite şi împrumuturile cu termen de rambursare peste un an, inclusiv
creditele furnizori.

Tabelul 4.3. Prezentarea indicatorului de risc în perioada anilor 2006-2008


Anii Indicatorii de risc
2006 -152.0615 292.0804
2007 -130.6238 426.5437
2008 -213.9009 187.7956
Sursa: Date interne furnizate de Departamentul Financiar Contabil al S.C. „New Image
Creative” Anexele nr. 1, nr 2 şi nr 3

Analizând acest tabel realizăm că indicatorul gradului de îndatorare a societăţii


comerciale „New Image Creative S.R.L.” a variat de la an la an având în 2006 valoarea de
292.0804 ron, în 2007 - 426.5437 ron iar în 2008 - 187.7956 ron. Îmbucurător însă este
faptul că în ultimul an indicatorul de risc al societăţii comerciale „New Image Creative
S.R.L.” are valoarea cea mai mică

 Indicatorul privind acoperirea dobânzilor – determină de câte ori societatea poate


achita cheltuielile cu dobânda. Cu cât valoarea indicatorului este mai mica, cu atât poziţia
societăţii este considerată mai riscantă.

Profit înaintea plăţii şi impozitului pe profit 35002


Cheltuieli cu dobânda
= Număr de ori = 1
= 35002

Sunt indicatorii care relevă capacitatea întreprinderii de a-şi desfăşura activitatea pe


o perioadă mai lungă de timp.

Gradul de acoperire a dobânzelor calculat după cum urmează: (profitul înainte


de depozitare + cheltuielile cu dobânzele) raportat la cheltuielile cu dobânzele.
Cu cât este mai mic cu atât poziţia societăţii este mai riscantă. Dacă o întreprindere
este capabilă să genereze o rentabilitate a activelor mai mare decât cheltuielile privind
dobânzele, pe ansamblu ea va obţine profit. Totodată compania este supusă riscului de a nu
realiza o rentabilitate a activelor egală cu cheltuielile legate de finanţarea a celor active,
generând astfel o pierdere.

Tabelul 4.4. Prezentarea indicatorului privind acoperirea dobânzilor în perioada


anilor 2006-2008

34
Anii Indicatorii privind acoperirea dobânzilor
2006 -88475
2007 45662
2008 35002
Sursa: Date interne furnizate de Departamentul Financiar Contabil al S.C. „New Image
Creative” Anexele nr. 1, nr 2 şi nr 3

Analizând indicatorii din tabelul de mai sus putem spune că societatea comercială
„New Image Creative S.R.L.” se descurcă bine în ceea ce priveşte indicatorii privind
acoperirea dobânzilor, valoarea acestuia crescând considerabil de la cifra de -88475 în anul
2006 la cifra de 45662 în anul 2007. În anul 2008 această valoare a scăzut ajungând la
35002, însă totuşi constituie o diferenţă mare comparând-o cu valoarea din primul an
analizat
Efectul levier evidenţiază diferenţa între rentabilitatea activelor totale şi
rentabilitatea capitalurilor proprii. Dacă o întreprindere obţine prin utilizarea capitalului
împrumutat profituri mai mari decât cheltuielile privind dobânzele plătite pentru aceste
resurse, atunci diferenţa rămasă produce o creştere a rentabilităţii capitalurilor proprii. Se
poate întâmpla şi situaţia inversă, atunci când rentabilitatea activelor este mai mică decât
rata dobânzii plătită pentru resursele împrumutate, este cazul efectului de măciucă.
În acest caz întreprinderea trebuie să muncească pentru bancherii sai.

Formula de calcul a efectului de levier este:


Efectul de levier Rentabilitatea Rata medie Datorii totale
al îndatorării = activelor totale - de dobândă x Capitaluri proprii
Levier Braţul levierului

Relaţia fundamentală prezentată mai sus evidenţiază şi efectul fiscalităţii asupra


rentabilităţii capitalurilor proprii (rentabilitatea financiară). Astfel, dacă întreprinderea este
profitabilă, fiscalitatea prin impozitul pe profit atenuază efectul levier. Dimpotrivă, dacă
întreprinderea este dificitară, fiscalitatea nu influenţează rentabilitatea financiară.

4.3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informaţii cu privire la :


 Viteza de intrare şi de ieşire a fluxurilor de numerar al intreprinderii.

35
 Capacitatea intreprinderii de a controla capitalul circulant şi activităţile comerciale
pe baza intreprinderii.
 Viteza de rotaţie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de câte ori stocul a
fost rulat de-a lungul exercitiului financiar:

Costul vânzărilor = Număr de ori = 324921 = 6.300826


Stocul mediu 51568

Tabelul 4.5. Prezentarea rulajului stocurilor în perioada anilor 2006-2008


Anii Viteza de rotaţie a stocurilor
2006 7.386113
2007 15.74446
2008 6.300826
Sursa: Date interne furnizate de Departamentul Financiar Contabil al S.C. „New Image
Creative” Anexele nr. 1, nr 2 şi nr 3

Tabelul de mai ne arată că viteza de rotaţie a stocurilor în cadrul societăţii


comerciale „New Image Creative S.R.L.” a crescut dublu de la cifra de 7.386113 în anul
2006 pâna la cifra de 15.74446 în anul 2007, urmând în anul 2008 să scadă mai mult decât
crescuse pe parcursul anului 2007, ajungând la cifra de 6.300826.

 Număr de zile de stocare – indica numarul de zile în care bunurile sunt stocate în
unitate
Stoc mediu 51568
Costul vînzărilor x 365 zile = 324921 x 365 = 57.92891

Tabelul 4.6. Prezentarea numărului de zile de stocare în perioada anilor 2006-2008


Anii Număr de zile de stocare
2006 49.41706
2007 23.18275
2008 57.92891
Sursa: Date interne furnizate de Departamentul Financiar Contabil al S.C. „New Image
Creative” Anexele nr. 1, nr 2 şi nr 3

36
Observăm o situaţie inversă tabelului anterior în tabelul de mai sus, numărul zilelor
de stocare scăzând de la 49.41706 în anul 2006 la 23.18275 în anul 2007 şi apoi o creştere
mai mare ajungând la cifra de 57.92891.
 Viteza de rotaţie a debitelor – clienţi: dezvăluie eficacitatea intreprinderii în
colectarea creanţelor sale. În acest scop se calculează numărul de zile până la data
la care debitorii îşi achită datoriile către intreprindere.

Sold mediu clienţi x 365 zile = 0 x 365 = 0


Cifra de afaceri 284038

Tabelul 4.7. Prezentarea vitezei de rotaţie a debitelor în perioada anilor 2006-2008


Anii Viteza de rotaţie a debitelor
2006 163.8873
2007 0
2008 0
Sursa: Date interne furnizate de Departamentul Financiar Contabil al S.C. „New Image
Creative” Anexele nr. 1, nr 2 şi nr 3
O creştere în valoare a indicatorului poate indica probleme cu controlul creditului
acordat clienţilor şi în consecinţă, creanţe mai greu de încasat (clienţi rau platnici), însă
având rezultatele din tabelul de mai sus, cu o valoare nulă în ultimii 2 ani, societatea
comercială „New Image Creative S.R.L.” nu au de ce sa-şi facă griji.
 Viteza de rotaţie a creditelor – clienţi: aproximează numărul de zile de creditare
pe care intreprinderea îl poate obţine de la clienţii săi. În mod ideal ar trebui să
includă doar creditorii comerciali.

Sold mediu clienţi 0


Achiziţii de bunuri (fără servicii)
x 365 zile = 15361 = 0
2
unde pentru aproximarea achiziţiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

Tabelul 4.8. Prezentarea vitezei de rotaţie a creditelor în perioada anilor 2006-2008


Anii Viteza de rotaţie a creditelor
2006 282.4182
2007 0
2008 0
Sursa: Date interne furnizate de Departamentul Financiar Contabil al S.C. „New Image
Creative” Anexele nr. 1, nr 2 şi nr 3
În tabelul de mai sus observăm o situaţie asemănătoare tabelului anterior, ultimii 2
ani analizaţi având o valoare nulă.

37
 Viteza de rotaţie a activelor imobilizate – evaluează eficacitatea managementului
activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o
anumită cantitate de active imobilizate:

Viteza de rotaţie a
activelor imobilizate
= Cifra de afaceri
Active imobilizate
= 284038
109182
= 2.601509

Tabelul 4.9. Prezentarea vitezei de rotaţie a activelor imobilizate în perioada anilor


2006-2008
Anii Viteza de rotaţie a activelor imobilizate
2006 2.013794
2007 7.967776
2008 2.601509
Sursa: Date interne furnizate de Departamentul Financiar Contabil al S.C. „New Image
Creative” Anexele nr. 1, nr 2 şi nr 3
Comparând anul 2006 cu anul 2007, cel din urmă înregistrează o creştere de la
2.013794 la 7.967776, însă în anul 2008 valoarea vitezei de rotaţie a activelor imobilizate
ajunge aproximativ la aceeaşi cifră ca în anul 2006, diferenţa fiind doar de 0.587715
 Viteza de rotaţie a activelor totale

Viteza de rotaţie Cifra de afaceri 284038


a activelor totale = Total active = 174895 = 1.624049

Tabelul 4.10. Prezentarea vitezei de rotaţie a activelor totale în perioada anilor 2006-
2008
Anii Viteza de rotaţie a activelor totale
2006 0.783384
2007 4.874555
2008 1.624049
Sursa: Date interne furnizate de Departamentul Financiar Contabil al S.C. „New Image
Creative” Anexele nr. 1, nr 2 şi nr 3

4.4. Indicatori ai profitabilitatii

Indicatorii profitabilităţii indică eficienţa intreprinderii în realizarea de profit din


resursele disponibile.
 Rentabilitatea capitalului angajat – reprezintă profitul pe care îl obţine
intreprinderea din banii investiţi în afacere:

Profit înaintea plăţii dobânzii şi impozitul pe profit -35002


38
Capitalul angajat 146472
= = - 0.238967

unde capitalul angajat se referă la banii investiţi în intreprindere, atât de către acţionari , cât
şi de creditorii pe termen lung şi include capitalul propriu şi datoriile pe termen lung sau
activele totale minus datoriile curente.
Tabelul 4.11. Ilustrarea rentabilităţii capitalului angajat în perioada anilor 2006-2008
Anii Rentabilitatea capitalului angajat
2006 -1.200214
2007 1.554292
2008 -0.238967
Sursa: Date interne furnizate de Departamentul Financiar Contabil al S.C. „New Image
Creative” Anexele nr. 1, nr 2 şi nr 3

În tabelul de mai sus observăm că societatea comercială „New Image Creative


S.R.L.” a reuşit să obţină o valoare pozitivă a rentabilităţii capitalului angajat doar în anul
2007, aceasta fiind de 1.554292, în anii 2006 şi 2008 fiind negativă.
 Marja bruta de vanzari

Profit brut din vânzări x 100 = -35004 x 100 = - 12.3237


Cifra de afaceri 284038

Tabelul 4.12. Ilustrarea marjei brute de vânzări în perioada anilor 2006-2008


Anii Marja brută de vânzări
2006 -125.0583
2007 16.12785
2008 -12.3237
Sursa: Date interne furnizate de Departamentul Financiar Contabil al S.C. „New Image
Creative” Anexele nr. 1, nr 2 şi nr 3
O scădere a procentului poate scoate în evidenţă faptul că societatea nu este
capabilă să îşi controleze costurile de producţie sau să obţină preţul de vânzare optim ceea
ce observăm, din păcate, în tabelul de mai sus. În anul 2007 societatea comercială „New
Image Creative S.R.L.” a reuşit să obţină o valoare pozitivă a acestui indicator,
observându-se o creştere considerabilă, de la -125.0583 în 2006 la 16.12785 în 2007, însă
urmând o scădere în anul următorşi ajungând la o valoare negativă de -12.3237
Acest indicator dezvăluie performanţa întreprinderii tradusă prin rezultatele
obţinute.
Marja profitului sau marja bruta din vânzări dezvăluie proporţia în care
fiecare unitate monetară contribuie la obţinerea venitului net. O creştere a procentului

39
evidenţiază o creştere a capacităţii întreprinderii de a produce profit. Se calculează pe baza
relaţiei (venitul net ( profitul brut din vânzări ) / cifra de afaceri ) x 100 .
Determinativul brut se referă la marja asupra costului vânzărilor, sau contribuţia
vânzărilor la obţinerea de beneficii. Costul vânzărilor este echivalent costului de produţie
al producţiei vândute şi costul de cumpărare al mărfurilor vândute.

Viteza de rotaţie a activelor măsoară cât de eficient sunt utilizate activele pentru
a produce vânzări sau de câte ori pe parcursul exerciţiului financiar activele au fost
transformate în vânzări.
Relaţia de calcul este de forma cifra de afaceri / soldul mediu al activelor, iar
valoarea informaţională devine semnificativă numai prin analiza pe orizontală şi prin trend.

Rentabilitatea activelor (rentabilitatea economică) măsoară suma profiturilor


obţinute corespunzătoare unei unitaţi monetare investite.
Se calculează pe baza relaţiei (cifra de afaceri / soldul mediu al activelor ) x 100. În
economiile dezvoltate se consideră o rentabilitate economică mai mare decât 29 % ceea ce
înseamnă că întreprinderea îşi poate reînnoi activele în minimum 4 ani prin excedentul său
brut de exploatare. Creşterea în timp a indicatorului se apreciază pozitiv.
Valoarea informaţională a indicatorului este evidenţiată prin punerea în corelaţie cu
marja profitului şi viteza de rotaţie a activelor. Relaţia construită în acest sens este de
forma :
Rentabilitatea Viteza de rotaţie Marja
activelor = a activelor x profitului

Rentabilitatea capitalurilor proprii (rentabilitatea financiară) dezvăluie cât


profit s-a obţinut corespunzător unei unitaţi monetare investite de proprietar. Creşterea în
timp se apreciază pozitiv. Relaţia de calcul este de forma (cifra de afaceri / soldul mediu
al capitalurilor proprii ) x 100.
O informaţie semnificativă se obţine în măsura în care rentabilitatea capitalurilor
se compară cu rentabilitatea activelor totale. Este cazul efectului de levier sau finanţarea
prin datorare.

Profitul pe acţiune calculat pentru acţiunile obişnuite şi prezentate într-un


paragraf distinct.

40
Pentru analiza rentabilităţii întreprinderii va prezenta interes şi indicatorul privind
pragul de rentabilitate cu derivatele sale. Este o analiză care impune prezentarea în notele
explicative a rezultatului structurat în funcţie de relaţia cost – volum – profit.

Concluzii şi propuneri

41
Salonul „New Image Creative” din brand-ul „Anastasia Studio” a fost deschis în
octombrie 2005 şi pe parcurs a avut o cale de succes oferind servicii uimitoare la cele mai
înalte standarde. Din punct de vedere al contabilităţii aceasta efectuează analize pentru
toate domeniile de activitate şi răspunde cu responsabilitate de punerea în valoare a tuturor
resurselor materiale şi umane din întreprindere, în scopul obţinerii unei înalte eficienţe
economice. Am observat pe parcursul întregii lucrări de licenţă că societatea comercială
„New Image Creative” împreună cu societatea comercială de contabilitate, revizie
contabilă şi consultanţă în domeniul fiscal îşi organizează şi conduce societatea în asa fel
încât să obţină cât mai mult succes, profit şi nu în ultimul rând gratitudine din partea
clienţilor săi, care pe parcursul a celor 3 ani şi jumătate au reuşit să îi considere prieteni.
Deasemeni salonul Anastasia Studio atrage noi potenţiali clienţi fideli prin
ambientul deosebit cu aer cosmopolit, prin introducerea unor idei şi concepţii de artă noi
aduse din inima Rusiei, având ca echipă de muncă stilişti din Chişinău specializaţi la
Moscova şi Kiev.
Astăzi, mai mult ca până acum, tot mai multe companii acordă o atenţie sporită
promovării serviciilor, produselor şi imaginii sale pe piaţă. Regretabil este faptul că cea
mai mare pondere o au acele companii a căror activitate este în scădere iar bugetul este
mult diminuat. Oricum este mai bine să micşorezi un buget, decât să consideri promovarea
o cheltuială şi să îl anulezi pentru că în trecut resursele nu au fost direcţionate într-un mod
eficient. În această agitaţie se iau şi decizii nu tocmai potrivite. În cele ce urmează am să vă
furnizez câteva metode de promovare pentru activitatea pe care o desfăşoară societatea
comercială „New Image Creative S.R.L.”.
Societatea comercială „New Image Creative S.R.L.”. are ca domeniu de activitate
servicii de înfrumuseţare şi îngrijire. Administratorul ar trebui să investească în realizarea
unei pancarde publicitare, a fluturaşilor pentru a-şi face clienţi şi a se promova. O astfel de
afacere fiind la început şi neavând altă sursă de clienţi înafară de site-ul acestora, trebuie să
atragă o mare atenţie spre promovarea firmei, spre atragerea cât mai multor clienţi. Astfel
cert este faptul că e mai puţin rentabil pentru companie să investească în promovarea
imaginii sale, cum este cea în casetele luminoase, de exemplu. Mult mai rentabil ar fi să
îndrepte cea mai mare parte a investiţiei către fluturaşi sau în realizarea unei pancarde pe
care să se specifice locaţia, activitatea din cadrul locaţiei. Acest lucru este suficient pentru
a îndruma oamenii către spaţiul respectiv. Fluturaşii însă ne pot aduce mult mai rapid
clienţii de care avem nevoie. Tipărim un număr de 5.000 de bucăţi, ajungând în acest fel la
5.000 de persoane cărora le spunem cum îi putem ajuta şi ce le oferim.

42
În concluzie avem nevoie de promovare indiferent care ar fi situaţia economică,
financiară sau de cât dispunem pentru a investi în promovare, cel mai important este să
investim cum trebuie cât este necesar şi oricând, pentru a ne putea asigura existenţa pe
piaţă.
Un alt aspect de care ar trebui să se intereseze managerul societăţii comerciale
„New Image Creative S.R.L.” este formarea unei reputaţii bune în rândul clienţilor.
Aşteptările sau credinţele consumatorilor despre ceea ce aşteaptă să primească de la
serviciile achiziţionate iau naştere pe baza experienţei anterioare, a afirmaţiilor făcute de
prieteni şi a afirmaţiilor venite din partea firmei. Pentru formarea unei reputaţii bune în
rândul clienţilor trebuie ca în mod constant să se ofere servicii de o calitate cerută de
clienţi. Mărcile produselor folosite în salon, eticheta produsului şi în general serviciile
oferite sunt lucruri care realizează vânzarea serviciului şi ajută la o cunoaştere mai rapidă a
serviciului căutat faţă de celelalte servicii de acelaşi fel. Fiecare client doreşte ca la
cumpărarea unui serviciu să facă achiziţia cea mai bună la un preţ cât mai mic.

Bibliografie:

43
1. Botezatu Cornelia, Mihălcescu Cezar, Iacob Ionel – Sisteme informaţionale cu baze
de date în access, Aplicaţii practice în turism, Editura Universitară, Bucureşti 2007
2. Dodu Patricia - Tehnici Operaţionale în agenţia de turism, Editura Pro
Universitaria, Bucuresti 2008
3. Firoiu Daniela - Industria turismului şi a călătoriilor, Editura Pro Universitaria,
Bucuresti 2007
4. Gabroveanu Emilia – Bazele Contabilităţii, suport de curs, 2006 - 2007
5. Gabroveanu Emilia – Contabilitate în turism, suport de curs, 2006
6. Mihai Ristea, Corina Graziella Dumitru - Contabilitate aprofundată, Ed.
Universitară, Bucureşti 2005
7. Mihălcescu – Bazele Informaticii, ghidul utilizatorului în turism, Editura Pro
Universitaria, Bucureşti 2006
8. Zaharia Marin - Economia Serviciilor, Editura Universitaria Bucureşti 2005
9. IASB Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, 2006, Editura CECCAR
Bucureşti
*** Legea Nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii
*** OMFP 1752 / 2005 – Reglementări contabile conforme cu Directivele
Europene
*** Actul constitutiv al societăţii comerciale “New Image Creative S.R.L.”
*** Documente financiar - contabile ale societăţii comerciale “New Image
Creative S.R.L.”

44