Sunteți pe pagina 1din 3

TRAVERSAREA INTERSECȚIEI PE DIRECȚIA ÎNAINTE.

Planul de lecție

A) Partea introductivă

1. Scopul lecției:
- învățarea cursantului să execute corect şi fără sa pună în pericol
siguranța celorlalți participanți la trafic a manevrei de traversare a
intersecției pe direcția înainte

2. Obiectivele operaționale:
- cursantul trebuie să fie în măsura să traverseze o intersectie pe
direcția înainte în deplina siguranță şi fără sa pună în pericol
siguranța celorlalți participanți la trafic
- obligații pentru pregatirea în vederea traversarii intersectiei
- factorii de risc
- măsurile de contracarare a factorilor de risc
- interziceri
- măsuri de conducere preventiva

3. Metode didactice:
- expunerea, explicatia, demonstratia, conversația, exercițiul

4. Mijloace de invatamint:
- autoturismul, drumul public

5. Locul desfasurarii lectiei:


- drumul public

B) Agenda de lucru

1. Moment organizatoric: timp necesar – 5 min.


- verificarea identitatii cursantului și a starii lui de pregătire pentru
desfășurarea sedintei precum și a gradului de oboseala
- verificarea documentelor – completarea fisei și foii de parcurs

2. Verificarea cunostintelor anterioare: timp necesar – 5 min.


- se verifica cunostintele teoretice predate cursantului în sedintele
anterioare
- se face o apreciere a nivelului de insusire a acestor cunoștințe și
se fac recomandări aspra la ce mai trebuie aprofundat
3. Comunicarea noilor cunoștințe: timp necesar – 30 min.
- se anunța tema lecției care va fi predata: TRAVERSAREA
INTERSECȚIEI PE DIRECȚIA ÎNAINTE
- se alege locul de desfășurare a ședinței și mijloacele aflate la
dispoziție
- se prezintă obiectivul propus: la sfârșitul ședinței cursantul trebuie
să fie în măsură să execute corect şi fără sa pună în pericol
siguranța celorlalți participanți la trafic a manevrei de traversare a
intersecției pe direcția înainte

Pentru ca traversarea unei intersecţii să se efectueze în condiţii de


deplină siguranţă, conducătorul auto trebuie să ia măsuri de rezolvare a
următoarelor stări conflictuale întâlnite:
1) înainte de intersecţie între vehicul şi pietoni;
2) la pătrunderea în intersecţie între vehicul şi vehicul;
3) la ieşirea din intersecţie între vehicul şi pietoni.

În vederea soluţionării eventualelor conflicte, conducătorul de vehicul va


trebui să respecte următoarele:
- la intersecţiile prevăzute cu indicatoare şi/sau cu marcaje pentru
semnalizarea direcţiei de mers, conducătorii de vehicule trebuie să se
încadreze pe benzile corespunzătoare direcţiei de mers voite, cu cel puţin 50
metri înainte de intersecţie, fiind obligaţi să respecte semnificaţia
indicatoarelor şi marcajelor;
- la intersecţiile fără marcaje de delimitare a benzilor, conducătorii de
vehicule ocupă, în mers, cu cel puţin 50 metri de intersecţie, următoarele
poziţii:
 rândul de lângă bordură sau acostament, cei care vor să schimbe
direcţia de mers spre dreapta;
 rândul de lângă axa drumului sau de lângă marcajul de separare a
sensurilor, cei care vor să schimbe direcţia de mers spre stânga;
 oricare dintre rânduri, cei care vor să meargă înainte.

- se interzice intrarea într-o intersecție chiar dacă semnalul luminos ori


un indicator de prioritate permite, dacă din cauza aglomeraţiei conducătorul
riscă să rămână imobilizat, stânjenind sau împiedicând desfăşurarea
traficului;
- conducătorul de vehicul este obligat să circule cu o viteză care să nu
depăşească 30 km/h în localităţi şi 50 km/h în afara localităţilor la trecerile
pentru pietoni nesemnalizate, semnalizate prin indicatoare şi marcaje, când
drumul are cel mult o bandă pe sens, iar pietonii aflaţi pe trotuar, în imediata
apropiere a părţii carosabile, intenţionează să se angajeze în traversare;
- când două vehicule urmează să se întâlnească într-o intersecţie cu
circulaţia dirijată prin indicatoare, venind de pe drumuri publice unde sunt
instalate indicatoare cu aceeaşi semnificaţie, vehicule care vin din dreapta au
prioritate.

4. Fixarea cunostintelor: timp necesar – 5 min.


- se executa manevra până ce aceasta se va executa în mod corect
iar cursantul își formeaza deprinerile necesare executarii acesteia în
deplina siguranta
5. Tema pentru acasă: timp necesar – 5 min.
- vizionarea cu ajutorul mijloacelor informatice a clipurilor de
efectuare a manevrei și aprofundarea cunostintelor teoretice
transmise pe timpul sedintei de pregătire.
- studierea în continuare a Codului Rutier – OUG 195/2002
actualizata
- studierea Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 195/2002