Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN BUZĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL KOGĂLNICEANU” BUZĂU


Str. Transilvaniei, Nr.313, Cod postal 120164, Tel/fax 0238 725789
E-mail: scoalamkogalniceanubz@yahoo.com
Cod SIRUES 413207 ; C.I.F. 22467911

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
„MIHAIL
KOGĂLNICEANU”
BUZĂU

“ O SCOALA PENTRU O COMUNITATE ,


COMUNITATE, PENTRU SCOALA”

Educatie fizica si sport


prof. Sarivan George Ovidiu
Proiect de lecţie

Activitati sustinute in mediul ONLINE la disciplina Educatie fizica si sport !


- lecţie interactivă – video - 

PROFESOR: Sarivan C. George - Ovidiu


DATA: 27.04.2020
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Buzău
CLASA: aVa -A
EFECTIV: 16 elevi
DISCIPLINA: Educaţie fizică
SUBIECTUL / TEMA LECŢIEI:
1. Scoala alergarii: variante de mers si alergare
Obiective : invatarea variantelor de mers si alergare.

2. Forţă: circuit de forță pentru brațe, spate, picioare și abdomen.


Obiective : dezvoltarea forţei generale, segmentare şi a celei explozive.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Până la sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:
1.Motrice
O.M.1. – să execute corect elementele de mers si alergare;
O.M.2. – să execute corect circuitul pentru dezvoltarea fortei.
2.Cognitive
O.C.1. – să explice mecanismul elementelor de mers si alergare;
O.C.2. – să precizeze procedeele folosite pentru dezvoltarea fortei;
3.Afective
O.A.1. – să manifeste interes pentru practicarea exerciţiilor si procedeelor demonstrate;
O.A.2. – să se mobilizeze în vederea rezolvării sarcinilor propuse.
4.Sociale
O.S.1. – să execute cu placere ;
O.S.2 – să comunice civilizat si sa-si ajute colegii.

STRATEGIE DIDACTICĂ:
a) RESURSE PROCEDURALE (METODE ŞI PROCEDEE): explicația, demonstrația,
exersarea, aprecierea, corectarea, conversația, exercițiul.
b) ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ELEVILOR: individuală  .

Activitati sustinute in mediul ONLINE la disciplina Educatie fizica si sport !


DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Dozare
Etapele Conţinut, Strategii (metode,
(verigile) sarcini de predare – învăţare – evaluare mijloace, forme de Obs.
lecţiei / timp organizare)

1. Adunarea colectivului de elevi;


Salutul; În fata dispozitivului
Organizarea Verificarea prezenței, stării de sănătate și (telefon, tablet, laptop,
colectivului de a echipamentului; PC)
elevi Comunicarea temelor lecției.

3 min

VARIANTE DE MERS: În fata dispozitivului


(telefon, tablet, laptop,
mers cu rulare călcâi vârf; 1x PC)
mers pe vârfuri cu brațele sus (spatele 1x
drept, brațele perfect întinse,privirea spre
Se pot folosi
înainte);
și
mers pe călcâie cu brațele la spate(spatele 1x semnale sonore.
2.
drept, privirea înainte);
Pregătirea mers ghemuit. 1x
organismului
pentru efort

5 min
VARIANTE DE ALERGARE:

alergare ușoară / în tempo moderat; 2x


alergare cu joc de glezne; 1x
alergare cu pendularea gambelor înapoi; 1x
alergare cu genunchii sus; 1x
alergare cu pas săltat (mână și picior 1x
opus);

SEGMENTELE CORPULUI:
Cap- gât, brațe, trunchi, bazin, picioare.
Activitati sustinute in mediul ONLINE la disciplina Educatie fizica si sport !
3.
În fata dispozitivului
Influențarea (telefon, tablet, laptop,
selectivă a PC)
aparatului
locomotor

6 min Exerciții de gimnastică


pentru fiecare segment
al corpului.

Exerciţiul nr. 1.
4X
Stând depărtat , mâinile pe şold :
T 1-2 : aplecarea capului înainte cu Spatele drept !
arcuire;
T 3-4 : extensia capului cu arcuire;
T 5-6 : aplecarea capului lateral stânga cu
arcuire ;
T 7-8 : aplecarea capului lateral dreapta
cu arcuire.

Exerciţiul nr. 2.
4X
Stând depărtat , mâinile pe şold :
T 1-4 : rotări de cap spre stânga ;
T 5-8 : rotări de cap spre dreapta ;

Exerciţiul nr. 3.
4X
Stând depărtat , mâinile pe şold :
.
T 1-4 : rotări de umeri înainte ;
T 5-8 : rotări de umeri înapoi ;

Exerciţiul nr. 4.
4X
Stând depărtat , braţele pe lângă trunchi
T1-4 : rotări de braţe simultan înainte ;
T5-8 : rotări de braţe simultan înapoi ;
T1-4 : rotări de braţe alternativ înainte ;
T5-8 : rotări de braţe alternativ înapoi ;

Exerciţiul nr.5.
Stând depărtat cu braţele îndoite la nivelul
pieptului :
Activitati sustinute in mediul ONLINE la disciplina Educatie fizica si sport !
T1-2 : extensia braţelor cu antebraţul
flectat la nivelul pieptului, arcuire (plan 4X
orizontal ) ;
T 3-4 : extensia braţelor cu ntinderea
antebratelor, arcuire ( plan orizontal ) ;
T 5-6 : extensia braţelor în plan sagital
(stângul sus, dreptul jos) ;
T 7-8 : extensia braţelor în plan sagital
(dreptul sus, stângul jos).

Exerciţiul nr.6.
Stând depărtat , mîinile pe şold :
T 1-2 : îndoirea trunchiului lateral stânga
cu braţul coroană şi arcuire ;
T 3-4: îndoirea trunchiului lateral dreapta
cu braţul coroană şi arcuire ; 4X
T 5-6 : răsucirea trunchiului spre stânga Arcuire amplă.
cu arcuire ;
T 7-8 : răsucirea trunchiului spre dreapta
cu arcuire.

Exerciţiul nr. 7.
Stând depărtat la două lăţimi de umeri cu
braţele întinse sus pe langă cap:
T 1.-2 : extensia trunchiului cu arcuire;
T 3-4 : îndoirea trunchiului cu ducerea
braţelor la vârful piciorului stâng /
4X
arcuire.
T 5-6 : extensia trunchiului cu arcuire; Se atinge vârful
T 7-8 : îndoirea trunchiului cu ducerea piciorului;
braţelor la vârful piciorului drept /
arcuire.

Exerciţiul nr. 8.
Stând depărtat , braţele întinse lateral :
T 1-2 : îndoire răsucită a trunchiului
(mâna dreaptă la piciorul stâng ) cu
arcuire ; Se execută amplu în
T 3-4 : îndoire răsucită a trunchiului ritm moderat.
(mâna stângă la piciorul drept ) cu
arcuire ;
T 5-6. : îndoire răsucită a trunchiului 4X
(mâna dreaptă la piciorul stâng ) cu
arcuire ;
T 7-8: îndoire răsucită a trunchiului
(mâna stângă la piciorul drept ) cu
arcuire.

4X
Exerciţiul nr. 9.
Activitati sustinute in mediul ONLINE la disciplina Educatie fizica si sport !
Stând :
T 1-4 : fandare înainte cu arcuire ;
T 5-8 : fandare înainte cu arcuire ;

4X
Exerciţiul nr.10.

Stând :
T 1-4 : fandare laterală cu arcuire ;
T 5-8 : fandare laterală cu ;
5/
Exerciţiul nr.11. 10
s
Stând cu picioarele apropiate :
coborâre în semigenuflexiune şi
menţinere 5 – 10 secunde (exerciţiu de
izometrie ) ;

Exerciţiul nr. 12

Stând cu mâinile pe solduri :


Sărituri uşoare pe ambele picioare, la
fiecare semnal sonor se execută o săritură
cu genunchii la piept.
Explicatia,
VARIANTE DE MERS:
Demonstratia,
mers pe vârfuri cu brațele sus 1x
mers pe călcâie cu brațele la spate 1x
4. Observatia,
mers ghemuit. 1x
Scoala alergarii:
Corectarea,
variante de mers
si alergare VARIANTE DE ALERGARE:
1x Aprecierea.
alergare ușoară /în tempo moderat pe loc;
10 min
alergare cu pendularea gambelor înapoi; 2x
- se acorda o atentie
alergare cu genunchii sus; 1x permanenta a tinutei si
elegantei in miscari;

Fortă
5.
Continutul circuitului: Timp de
DEZVOLTARE
A exersare
1 - flotari;
CALITATILOR la o
MOTRICE : 2 - Ridicarea trunchiului din culcat dorsal cu staţie
mainile la ceafa ; 30 sec.
pauza
Activitati sustinute in mediul ONLINE la disciplina Educatie fizica si sport !
între staţii
60 sec.
Forta 3 - Sărituri la coarda ;
4- Ridicarea trunchiului din culcat facial cu
12 min
mainile la ceafa ;

6. Alergare usoara; 1x
scuturarea membrelor superioare si Se insista pe exercitii de
Revenirea inferioare; 1x respiratie.
organismului Miscari si exercitii de inspiratie –
dupa efort expiratie;

2 min

7.
Reorganizarea colectivului de elevi;
Concluzii, Aprecieri asupra obiectivelor propuse; In linie pe un rand.
Aprecieri, Aprecieri pozitive sau negative asupra
Recomandari activitatii desfasurate;
Salutul.
2 min

Activitati sustinute in mediul ONLINE la disciplina Educatie fizica si sport !