Sunteți pe pagina 1din 4

Ce rol are disciplina DP în formarea viitorului adult? Viziunea, misiunea disciplinei.

Care considerați că sunt metodele/ tehnicile eficiente în abordarea acestei discipline?


Experiențe din practica personală.

,,Jocul este o pregătire pentru viaţa de mai târziu, dar mai presus de toate el însăşi este viaţa
copilului “
Mc.Daugall

Jocul reprezintă activitatea fundamentală pe care copilul o realizează încă din


primele zile ale sale, și pe care continuă să o practice pe tot parcursul vieții. Copilul este o
ființă care are ca principală preocupare activitatea de a se juca, activitate în urma căreia
acesta învață să comunice, să își exprime în mod inteligibil impresiile, gândurile, ideiile,
ceea ce va constitui o bază în viața socială de mai târziu.
Educarea copilului începe încă de la vârsta preșcolară, acest lucru fiind posibil prin
intermediul jocului, deoarece în această perioadă curiozitatea este o calitate care îi
determină să exploreze tot ceea ce îi înconjoară, iar procesul învățării devine unul natural și
spontan, formându-se astfel o punte de trecere către procesul instructiv-educativ.
Disciplina Dezvoltare personală (DP) este dedicată activităţilor de învăţare care au
ca scop dezvoltarea capacităţii elevului de a se autocunoaşte şi de a-şi exprima într-o
manieră pozitivă interesele, aptitudinile, trăirile personale, abilităţile de relaţionare şi
comunicare, reflecţiile cu privire la învăţare. Din perspectiva disciplinei de studiu, demersul
didactic pornind de la competenţe permite accentuarea scopului pentru care se învaţă şi a
dimensiunii acţionale în formarea personalităţii elevului. În cadrul disciplinei, se formează
în primul rând abilităţi şi se dezvoltă atitudini, finalitatea fiind dobândirea încrederii în
sine, starea de bine a copiilor, pregătirea lor pentru viaţă si pentru viitor. De-a lungul
anilor de studiu, toate ariile curriculare îşi asumă o parte din responsabilitatea privind
dezvoltarea personală/socială, educaţională şi de carieră a elevilor, existând astfel
posibilitatea abordării integrate a unora dintre activităţile propuse.(Programa școlară
pentru disciplina Dezvoltare personală, 2013).

Dezvoltare personală este disciplina, procesul continuu, prin care schimbăm ,


schimbăm în mai bine, schimbări care se fac treptat cu fiecare zi. Pentru a schimba trebuie
să ne cunoaştem şi atunci este necesară o autocunoaştere – unde vom realiza cu elevii
activităţi de dezvoltare a capacităţii de autocunoaştere.
În cadrul disciplinei, se formează în primul rând abilităţi şi se dezvoltă atitudini,
finalitatea fiind dobândirea încrederii în sine, starea de bine a copiilor, pregătirea lor
pentru viaţă si pentru viitor.
Fiind o materie în care nu apar calificativele îmi oferă posibilitatea de a evalua
continuu progresul fiecărui elev şi de a-i oferi ajutor necondiţionat , ajutându-l să se
descopere , să se cunoască , să –şi descopere calităţile şi să-şi retuşeze, să corecteze
defectele . Metodele cele mai utile în abordarea discilinei sunt cele care îl implică în mod
direct , cele care îl fac personaj principal al unei acţiuni.

Exemple practice:

1.SUNT O PARTICICĂ DIN MAMA MEA !!


Competența generală vizată : 1. Manifestarea interesului pentru autocunoaștereși a
atitudinii pozitive față de sine și față de ceilalți
Competența specifică : 1.1. Stabilirea unor asemănări și deosebiri între sine și ceilalți
, după criterii simple
Activitate care va fi prezentată părinților.

2 .Bucuria de a dărui !! COPIL CA TINE SUNT ŞI EU !!


Realizarea de obiecte , împreună cu părinții, pentru a fi vândute , iar banii câștigați
vor fi donații copiilor speciali care au atât de multă nevoie de noi
Competența generală vizată : 1.Manifestarea interesului pentru autocunoaștereși a
atitudinii pozitive față de sine și față de ceilalți
Competența specifică : 1.1.Stabilirea unor asemănări și deosebiri între sine și
ceilalți , după criterii simple

3. PRIETENI NOI !!
Activitate desfășurată la Centrul de copii – Jibou
- Cât de important este un prieten
- Familia și rolul ei
- Cum putem ajuta un copil din acest loc
- Emoțiile
Competența generală vizată :1 Manifestarea interesului pentru autocunoaștereși a
atitudinii pozitive față de sine și față de ceilalți
Competența specifică : 1.1.Stabilirea unor asemănări și deosebiri între sine și ceilalți , după
criterii simple

4. JOC DE ROL
Pentru mine este important să învăț deoarece ...
Activitatea se va desfășura în Biblioteca școlii, în lumea cărților , unde vor descoperi
o lume nouă , o lume a cunașterii . Semne de carte – realizare.
Competențe generale : 3 Utilizarea abilităților și a atitudinilor specifice învățării în
context școlar
Competențe specifice: 3.2 Evidențierea importanței învățării pentru propria
persoană

6. DE UNDE VIN HĂINUȚELE NOASTRE ?

Vizite la locuri de muncă interesante : Confecții textile


- beneficiile acestei meserii
- utilitatea meseriei
- Responsabilități
Competențe generale: 3.Utilizarea abilităților și a atitudinilor specifice învățării în contexte
școlare
Competențe specifice: 3.3. Prezentarea utilității unor meserii/profesii cunoscute
Astăzi, mai mult decât oricând, dacă privim la ceea ce se întâmplă în școlile din
România, la elevii pe care îi avem, putem afirma că este necesară studierea disciplinei
Dezvoltare personală la fiecare an de studiu, fără întrerupere. În cadrul disciplinei, se
formează în primul rând abilităţi şi se dezvoltă atitudini, finalitatea fiind dobândirea
încrederii în sine, starea de bine a copiilor, pregătirea lor pentru viaţă si pentru viitor.
Disciplina Dezvoltare personală se ocupă de formarea copilului în calitatea sa de
ființă unică și demnă. Ea cuprinde regulile fundamentale ale vieții în societate, cultivând
respectul față de sine și față de ceilalți. Atât în școală, cât și în viață educația își propune și
tinde spre un ideal pedagogic apt să faciliteze construcția unei personalități integrale,
armonioase, perfect adaptabilă cerințelor vieții, capabilă să respecte valori materiale și
spirituale permanente, dar să le și creeze acum și în viitor. La acest lucru contribuie și
Dezvoltarea personală.

Material întocmit de :
prof. ptr. Înv. Primar Lakatos Anton

Şcoala Gimnazială ,, Lucian Blaga” - oraş Jibou, Judeţul Sălaj