Sunteți pe pagina 1din 2

Elev………………………………………… Data………………………………

Test de evaluare – măsurile

1. Cu ce măsurăm? Găsește corespomdența.

săptămânaa banul centimetrul ora metrul anul leul litrul

2. Numerotaţi crescător vasele după capacitatea lor:

3. Aranjează în ordinea descrescătoare a greutăţii lor:


pană , măr , dulap , scaun , pepene .

4. Completează enunțurile:

 O zi are ________ ore. O săptămână are ______zile.


 Anul are ________ luni. Luna februarie are ________ sau ________ zile.
 Dacă azi e marţi, mâine va fi ________________________.
 Dacă ieri a fost miercuri, astăzi este _____________________________.
5. Calculează prin adunare repetată câte zile sunt în trei săptămâni.
________________________________________________________________________
6. Unește ceasul cu ora indicată.
7. Desenează acele ceasurilor pentru a indica orele de pe ceasurile electronice.

09:00 10:30 12:00 19:30


8. Barează luna care nu corespunde anotimpului .

primăvara februarie martie aprilie mai

vara mai iunie iulie august

toamna august septembrie octombrie noiembrie

iarna decembrie ianuarie februarie martie

9. Maria a plecat cu trenul la bunici la ora 5 şi a călătorit 4 ore. La ce oră a ajuns la bunici?
Rezolvare:

……………………………………………………………………………………………………………

Răspuns: ______________

10. Mama a cumpărat 36 kg de cireșe și cu 19 kg mai multe căpșuni.

Câte kilograme de fructe a cumpărat mama în total?