Sunteți pe pagina 1din 3

TEST DE EVALUARE INITIALĂ

Disciplina BIOLOGIE
Clasa a X-a profil real
I. Scrie în spațiul de mai jos definiția pentru termenul: 12p

Ecosistem- _____________________________________________________
_____________________________________________________________________

Completează schema: Factori ecologici

Ex.

Analizează imaginea și realizează sarcinile.


Imaginea reprezintă un lanț trofic dintr-un ecosistem natural.
1 2 3 4

A B
a) Notează funcția trofică în ecosistem a organismelor notate cu litera A și B.
A-
B-
b) Notează o consecință posibilă a diminuării numărului de organisme ce alcătuiesc veriga trofică 3
din lanțul reprezentat mai sus.

c) Numește elementul structural al biocenozei, care nu este indicat în lanțul trofic.

II.Rezolvă problema 10p

La planta de fasole, gena (F) pentru talia înaltă este dominantă asupra genei (f) pentru talie scundă, iar gena (G)
pentru flori galbene este dominantă asupra genei (g) pentru flori mov.

Pentru o încrucișare între doi indivizi cu genotipurile FfGg x FFgg, stabiliți următoarele:
a) fenotipul celor doi părinți;
b) tipurile de gameți formați de cei doi indivizi;
c) procentul descendenților cu talie înaltă și flori mov, homozigoți pentru ambele caractere, rezultați în
urma acestei încrucișări.
III.Subliniază termenul care nu se încadrează în grupul tematic. Pentru fiecare cuvânt selectat,argumentează printr-o
frază, decizia selectării şi decizia asocierii termenilor biologici. 6p

A B

IAIA Sindromul Down

IAI0 Hemofilia

IBIB Albinismul

I0I0 Polidactilia

IV.Enumeră 3 plante și 3 animale pe cale de dispariție din Republica Moldova. 6p

Plante Animale

1. 1.

2. 2.

3. 3.

V.Propune 5 măsuri de protecție a plantelor și animalelor rare din Republica Moldova. 5p

Total: 39 puncte

SUCCES!
Barem de verificare și notare

I.Ecosistem-relația dntre biotope și biocenoză

Factori abiotici(aer,apa,sol,relief,gaze),biotic(plante,animale,microorganism),antropici(gaze de
eșapament,defrișarea,poluarea,agricultura)

a)producători,consumatori secundari

b)înmulțirea consumatorilor primari care va duce la micșorarea numarului de producători și micșorarea numarului
de consumatori terțiari.

c)descompunători

II.a)FfGg-talie înaltă și flori galbene;FFgg-talie înaltă și flori mov

b)FfGg-FG,Fg,fG,fg;FFgg-Fg

c)%FFgg-25

III.IAIO-d upa genotip este heterozogot restul homozygote 6 puncte

Sindromul Down-maladie cromozomiala restul genice

V.Se acceptă diferite exemple. 6puncte

VI.Se acceptă diferite formulări. 5 puncte.

Barem de notare

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
39-38 37-35 34-30 29-24 23-17 16-12 11-8 7-4 3-2 1-0

S-ar putea să vă placă și