Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Exemplar unic


INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Nr. 3463430
Iaşi, 18.09.2021

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă


„Mihail Sturdza” al judeţului Iaşi

ERATĂ LA ANUNŢUL
privind recrutarea candidaților pentru participarea la concursul de admitere
organizat la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu”
Boldești – sesiunea septembrie-octombrie 2021

Referitor la anunțul de concurs nr. 3463324 din 01.09.2021 privind recrutarea candidaților
pentru concursul de admitere organizat la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel
Zăgănescu” Boldești – sesiunea septembrie-octombrie 2021, precizăm următoarele:

I. Secțiunea I – Generalități

Se modifică CALENDARUL ADMITERII, conform Dispoziție directorului general al


Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/13450 din 13.09.2021, astfel:

02-14 Septembrie – depunere cereri înscriere (on-line)


20 Septembrie – data până la care va avea loc evaluarea psihologică
22 Septembrie – termen depunere documente în vederea constituirii dosarului de recrutare
29 Septembrie – 05 Octombrie – evaluarea performanțelor fizice
23 Octombrie – susținerea probei de evaluare a cunoștințelor
25 Octombrie -14 Noiembrie – examinare medicală (doar candidații care se încadrează în
numărul locurilor scoase la concurs în ordinea descrescătoare
a notelor finale)

II. Secțiunea V – Susținerea probelor de concurs și evaluarea psihologică

Proba de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 29 septembrie – 05 octombrie


2021, iar proba de evaluare a cunoștințelor se susține în data de 23 octombrie 2021.

III. Secțiunea VI – Examinare medicală

Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului m.a.i. nr. 105/2020 pentru
candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea
descrescătoare a mediilor obținute la proba scrisă, în perioada 25 octombrie-14 noiembrie 2021.
NESECRET

Pagina 1 din 2

Iaşi – ROMÂNIA, Str. Lascăr Catargi nr.59, cod 700107


Telefon: 0232/41.21.21. Tf/Fax 0232/21.36.17; 0232/21.44.70
WEB: isujis.ro; e-mail: isujiasi@gmail.com
IV. Secțiunea VII – Dispoziții finale

Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a
mediilor de admitere. Rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe
site-ul oficial al Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă "Pavel Zăgănescu" Boldești, până la
data de 18 noiembrie 2021.

NESECRET

Pagina 2 din 2

Iaşi – ROMÂNIA, Str. Lascăr Catargi nr.59, cod 700107


Telefon: 0232/41.21.21. Tf/Fax 0232/21.36.17; 0232/21.44.70
WEB: isujis.ro; e-mail: isujiasi@gmail.com