Sunteți pe pagina 1din 8

The Aloha Spirit - Romanian Version

6FULVGHGU6HUJH.DKLOL.LQJ
Traducere: Tatomir Ion-Marius

U
0,&$%52ù85 ROZ DESPRE ALOHA

FILOSOFIA ALOHA

Lumea este ceea ce FUHGH LF este.


1XH[LVW limite.
Energia curge acolo unde este vQGUHSWDW DWHQ LD.
Acum este momentul puterii.
$LXELHVWHV fii fericit cu…
7RDW puterea vine GLQXQWUX.
Efectivitatea este PVXUD DGHYUXOXL
NU-I DE VÂNZARE

SpiULWXO$ORKDHVWHRELQHFXQRVFXW UHIHULQ  la atitudinea prietenoasei


întâPSLQUL pentru care insulele Havaii sunt atât de faimoase.
ÌQRULFHFD]VHUHIHUúLODRFDOHSXWHUQLFGHDUH]ROYDRULFHSUREOHP,
împlini orice scop, a vQVXúLRULFHVWDUHDPLQ ii sau a trupului pe care o
GRUL L.

ÎQOLPEDKDZDLLDQ, aloha vQVHDPQ mult mai mult decât doar "salut" sau
"la revedere" sau "dragoste".
ÎQ HOHVXOVXPDLDGknc este "bucuroasa (oha vPSU ire (alo) a energiei
YLH ii (ha) în prezent (alo)".

'LVWULEXLQGDFHDVWHQHUJLHY UDFRUGD L la )RU D8QLYHUVDO pe care cei


din Havaii o numesc mana.
ùi folosirea cu dragoste a acestei incredibile puteri este secretul pentru a
atinge DGHYUDWD VQWDWH, fericirea, prosperitateaúi succesul.

&DOHDVY UDFRUGD LODDFHDVW3XWHUHúLV IDFH LV lucreze pentru


GXPQHDYRDVWU este atâtGHVLPSOvQFkt D L fi WHQWD LV o WUHFH i cu
vederea ca fiind prea XúRDUFDV fie DGHYUDW.
9URJVQXY OVD L îQúHOD LGHDSDUHQ e. /XD L-YWLPSXOV vQFHUFD L.

$FHDVWDHVWHFHDPDLSXWHUQLFWHKQLFGLQOXPHúi GHúL este foarte


VLPSOV-DUSXWHDV nu se GRYHGHDVF XúRDUSHQWUXFWUHEXLHVY
DPLQWL LV o SUDFWLFD LúLWUHEXLHV o SUDFWLFD L mult.
Este un secret caUHDIRVWGDWRPHQLULLGLQQRXúLGLQQRXúLDLFLHVWHvQF
RGDWVXERDOW forma. Secretul este acesta:

%LQHFXYkQWD LSHRULFLQHúLRULFH
UHSUH]LQWFHHDFHGRUL i!"

Aceasta este totul. Oricum ar fi,orice lucru simplu are nevoie de o


oarecare H[SOLFD LH. A binecuvânta ceva vQVHDPQ a acorda UHFXQRDúWHUH
VDXDFFHQWXQHLFDOLW L pozitive, caracteristici sau FRQGL LLFXLQWHQ ia ca,
ceea ce este recunoscut sau aFFHQWXDWYDFUHúte, rezista sau va intra în
H[LVWHQ .

BinecuvântareaHVWHHIHFWLYvQDYVFKLPEDYLD DVDXDY RE LQH ce


GRUL L pentru trei motive:
Primul dintre toaWHFRQFHQWUDUHDSR]LWLYDDPLQ ii GXPQHDYRDVWU
stâUQHúWH IRU DSR]LWLYFUHDWLYDPuterii Universului.
În al doilea rând,va PLúFD energia spre exterior, SHUPL kQGFDPDLPXOW
3XWHUHVWUHDF prin GXPQHDYRDVWU.
În al treilea rând, când binecuvâQWD L spre beneficiul altora în loc de al
vostru, WLQGH LV WUHFH LGHRULFHIULFVXEFRQúWLHQWvQSULYLQ DDceea ce
YUH L pentru voLvQúLY,úi deDVHPHQHDFRQFHQWUDUHDSXWHUQLF asupra
binecuvâQWULL DF LRQHD]V FUHDVF DFHODúLELQHvQYLD a GXPQHDYRDVWU.
Binecuvântarea poate fi IFXW prin LPDJLQD LH sau atingere, dar cel mai
RELúQXLWúi XúRU mod de a o face este prin cuvinte.

Principalele feluri de binecuvântareYHUEDO sunt:

$GPLUD LD - Aceasta este pULQDRIHULFRPSOLPHQWHVDXDOuda ceva bun


ce D L observat. Ex., "Ce apus frumos; Îmi place floarea aceasta; HúWL o
persoana atât de PLQXQDW".
$ILUPD La - Aceasta este o GHFODUD LH sSHFLILFDELQHFXYkQWULL pentru
VSRUVDXUH]LVWHQ . Ex., "Binecuvântez IUXPXVH HD acestui copac;
ELQHFXYkQWDW fie VQWDWHD trupului WX".
Aprecierea - Aceasta este o expresie a UHFXQRúWLQ HLFFHYDEXQH[LVW
sau s-a întâmplat. Ex., "0XO XPHVF pentru cP DMX L; PXO XPHVF ploii
SHQWUXF KUQHúWH SPkQWXO".
Anticiparea - Aceasta este o binecuvântare pentru viitor. Ex.,"Vom avea
un picnic minunat; binecuvântez venitul WX crescut; PXO XPHVF pentru
partenerul meu perfect, î LGRUHVFRFOWRULHSOFXW; fie ca vântulVILH
mereu în spatele WX".

ÌQRUGLQHDGHDFkútiga cel mai mare beneficiu din binecuvântare, trebuie


V UHQXQ D LVDXVvQGHSUWD LVLQJXUXOOXFUXFDUHRQHDJ: blestemul.
Aceasta nu îQVHDPQ a jura sau a spune cuvinte "rele".
6HUHIHU la opusul binecuvâQWULL, úLDQXPHDFULWLFDvn loc de a admira;
a se îndoivQORFGHDDILUPDGHDEODPDvQORFGHDDSUHFLDúi a se
îngrijora în loc de a anticipa cu încredere. Oricând oricare dintre acestea
sunt IFXWHHOHWLQGV anuleze unele dintre efectele binecuvkQWrii.
$úDFFXFkt mai mult EOHVWHPD L cu atâtPDLJUHXYDILúLPDLPXOWWLPS
YYDOXDV RE LQH L binele dintr-o binecuvântare.
3HGHDOWSDUWHFXFkWELQHFXYkQWD L mai mult cu atât mai SX LQ UX va
face orice blestem. Aici, deci, sunt unele idei pentru a binecuvânta
QHFHVLW Lúi GRULQ H diferite.
$SOLFD L-le cât de des GRUL L, cât de mult GRUL L.
6QWDWHD -%LQHFXYkQWD i persoanele VQWRDVHDQLPDOHOHúi chiar
plantele; tot ce este bine IFXWVDXELQHFRQVWUXLWúLWRWFHH[SULP
HQHUJLHDEXQGHQW.

Fericirea - BinecuvâQWD L tot ce este bun, sau binele care este în persoane
úLvn lucruri; toate semnele fericirii pe care le YHGH L, DX]L L sau VLP L L în
persoane sau în animDOHúi toate SRWHQ LDOHOH pentru fericire pe care le
REVHUYD L în jurul GXPQHDYRDVWU.

Prosperitatea - BinecuvâQWD L toate semnele SURVSHULW LL din mediul


vostru vQFRQMXUWRU, incluzândRULFHEDQLLDXDMXWDWVVHvQISWXLDVF sau
VVHIDF; WR L banii pe care îi DYH LvQRULFHIRUPúi WR L banii care
FLUFXOvn lume.

Succesul - BinecuvâQWD L toate semnele UHDOL]ULLúLGHVYkUúLULL


DVHPHQHDFDúLFOGLULSRGXULúi evenimente sportive); toate sosirile la
GHVWLQD LL (ale navelor,avioanelor,trenurilor,PDúLQLORUúi persoanelor);
toate semnele progresului sau VWDELOLW LL;úi toate semnele înveselirii sau
GLVWUDF LHL.

Încrederea - BinecuvâQWD L toate semnele încrederiivQSHUVRDQHúi


DQLPDOHWRDWHVHPQHOHSXWHULLvQSHUVRDQHDQLPDOHúi obiecte (incluzând
R HOXOúi cimentul); toate semnele VWDELOLW LL(ca PXQ LLúi copacii vQDO L);
úi toate semnele puterii cu scop (incluzând PDúLQLOHPDULLúi liniile de
putere).

'UDJRVWHDúi Prietenia - BinecuvâQWD L toate semnele de îngrijireúi


KUQLUH,FRPSDVLXQHúi sprijin; toate UHOD LLOHDUPRQLRDVHvQQDWXUúL
DUKLWHFWXU; tot ce este coneFWDWVDXvQEOkQG atingere cu altceva; toate
semnele FRRSHUULL, atâtvQMRFXULFkWúLPXQF; toate semnele râsuluiúi
veseliei.
Pacea Interioar - BinecuvâQWD L toate semnele OLQLúWLL, calmului,
WUDQFKLOLW LLúLVHQLQW LL FDúLDSDFDOP sau aerul OLQLúWLW);
toate SULYHOLúWLOH distante (orizonturi,stele,luna); toate semnele IUXPXVH LL
vederii, sunetului sau atingerii; culoriOHFODUHúi formele; detaliile
obiectelor naturale sau ale celor artificiale.

&UHúWHUHa Spiritual - BinecuvâQWD L toate semnele FUHúWHULL, GH]YROWULL


úi VFKLPEULLvQ1DWXUWUHFHUHD]RULORUúi apusului; PLúFDUHD soarelui,
OXQLLSODQHWHORUúi stelelor; zborul SVULORUSHFHUúi PLúFDUHD vântuluiúL
DPrii.

Ideile precedente sunt pentru FOX]LUHGDFQXVXQWH LRELúQXLWV


binecuvânta LGDUV nu IL L limitat de ele. $PLQWL L-YF orice calitate,
FDUDFWHULVWLF sau FRQGL LH poate fi ELQHFXYkQWDW (*ex., SXWH L
binecuvântaFRSDFLVXE LULúLanimale slabe spre a încuraja FUHúWHUHD de
greutate), GDFDH[LVWDWH[LVWvQSUH]HQWVDXH[LVWGRDUvn LPDJLQD LD
GXPQHDYRDVWU.

Personal eu am folosit puterea binecuvâQWULL spre a-mi vindeca


FRUSXOFUHúte venitul, dezvolta multe FDSDFLW L, a crea o UHOD LH adânc
LXELWRDUHFXQHYDVWDúLFRSLLúi a stabili o UH HDPRQGLDO de oameni care
OXFUHD] pentru pace cu spiritul aloha.
3HQWUXFDOXFUDWSHQWUXPLQHúi familia mea atâtGHELQHYUHDXV o
împartúi cu GXPQHDYRDVWU9URJV-OvPSrWúL i cu cât de multe
persoane SXWH L.

&XPVY 6SRUL L
Puterea de a Binecuvânta

$LFLHVWHRWHKQLFSUDFWLFDWvn Hawaii FDUHLQWHQVLILF puterea


GXPQHDYRDVWU de a binecuvânta prin FUHúWHUHD energiei voastre
personale.
Este o PHWRGVLPSO a UHVSLUD LHL care HVWHIRORVLWúi pentru GHWDúDUH,
concentrare, PHGLWD LHúi vindecare.
1XQHFHVLWORFVDXSRVWXUVSHFLDOúi poate fLIFXWvQWLPSXOPLúFrii
sau úHGHULL, RFXSD LHL sau odihnei, cu ochii GHVFKLúL sau vQFKLúL.
ÌQ+DZDLLDQ tehnica se QXPHúWH pikopiko deoarece piko vQVHDPQ atât
FRURDQDFDSXOXLFkWúi buricul.

Tehnica

1. 'HYHQL L FRQúWLHQW de UHVSLUD LD GXPQHDYRDVWU nDWXUDO


(s-ar putea schimba de la sine din cauza FRQúWLHQWL]ULL GXPQHDYRDVWU,
GDUDFHDVWDHVWHvQUHJXO).

2. /RFDOL]D L FUHúWHWXO capului GXPQHDYRDVWUúi buricul prin


FRQúWLHQWL]DUH, sau atingere.

3. Acum,vQWLPSFHLQVSLUD i RULHQWD L-v DWHQ LD asupra FUHúWHWXOXL


capului GXPQHDYRDVWU; úLvQWLPSFH H[SLUD L RULHQWD L-Y DWHQ LD asupra
buricului. 5HVSLUD L în acest fel atât de PXOWWLPSFkWY place.

4. CândY VLP L L UHOD[D L, conFHQWUD LVDXúLHQHUJL]D LvQFHSH LVY


LPDJLQD LFVXQWH L înconjurDWGHXQQRULQYL]LELOGHOXPLQ sau un câmp
HOHFWURPDJQHWLFúLF UHVSLUD LD GXPQHDYRDVWUFUHúte energia acestui nor
sau câmp.

5. ÌQWLPSFHELQHFXYkQWD L,LPDJLQD L-YFRELHFWXOELQHFXYkQWrii


GXPQHDYRDVWU este înconjurat de ceva din DFHHDúLHQHUJLHFDUHY
vQFRQMRDU.
/8&55,$/2+$
ÎN ÎNTREAGA LUME

Proiectul Aloha al Aloha International RIHU EURúXUL ca acestea libere de


cost (gratuite) persoanelor, grupurilor, RUJDQL]D LLORUúi LQVWLWX LLORU din
întreaga lume prin FRQWULEX LLOH generoaVHDOHGRQDWRULORUFDUHFUHGF
lumea poate deveni un loc mai bun prin RIHULUHDLQIRUPD ieLFDUHDMXW
SHUVRDQHOHV se ajute pe ele îQVúL.

Spre a face o FRQWULEX LH la Proiect, spre a recomanda un grup recipient


sau RUJDQL]D LH, sau pentru mai mulW LQIRUPD LH FRQWDFWD L:
The Aloha Project
PO Box 426
Volcano HI 96785
Phone 808-645-7007
http://www.alohainternational.org
huna@huna.org

Serge Kahili King, dr. în filosofie, autorul acestei EURúXUL este doctor în
psLKRORJLHúi Directorul Executiv al Aloha International.
(OFOWRUHúWHvQMXUXOOXPLLVFULLQGúi predând despre dezvoltarea
SHUVRQDOúLFXOWXUD+DZDLLDQ.
3HQWUXPDLPXOW infRUPD LHDVXSUDOXL'U.LQJúi OXFUULOH sale, YL]LWD L
www.huna.net

Aloha International este o UH HD non-SURILWPRQGLDO, de oameni care


OXFUHD] pentru pace, GHGLFD LSUDFWLFLLúi SURPRYULL Spiritului Aloha.

$FWLYLW LOH ei includ:


Proiectul Aloha -GLVWULEXLUHDJUDWXLW a EURúXULORU pentru dezvoltare
SHUVRQDOvn întreaga lume.
Cursuri pentru YLQGHFWRULSURIHVRULúi WHUDSHX L.
,QIRUPD LHRQOLQHJUDWXLWúi servicii la www.huna.org
NU-I DE VÂNZARE
Copyright by: Serge King 2003
Traducerea în 5RPkQ de: Tatomir Ion-Marius

Aloha International
http://www.alohainternational.org
PO Box 426
Volcano HI 96785
Phone 808-645-7007
huna@huna.org