Sunteți pe pagina 1din 2

A

F
F
A
F
A

,,furia lui nu e întreruptă decât de răs�mpurile când trebuie să stea la pândă.”

,,Leul are o înfățișare impozantă.”

,,Apucă și sfâșie prada cu o furie nepotolită.”


carnivore car-ni-vo-re
impozantă im-po-zan-tă
prevestesc pre-ves-tesc

, .
.
.
- , ! ! .
:
- , , ?
.
, . .
. .
. .

În redactarea textului se va ține cont de următoarele criterii: părțile unui


text (introducere, cuprins, încheiere); scrierea unui titlu adecvat; exprimarea
logică și corectă din punct de vedere gramatical (scrierea corectă a cuvintelor,
aplicarea regulilor ortografice, utilizarea corectă a semnelor de punctuație);
așezarea/încadrarea textului în spațiul dat; corelarea conținutului cu cerința.