Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘĂ DE LUCRU – CONTABILITATEA TREZORERIEI

Completați tabelul de mai jos.

Nr. Natura economică a Modificări Conturi Reguli de Formula contabilă


Crt operţiei bilanțiere ↑↓ coresp funcționare
. .
1

2 Ridicare numerar din Scad banii (casa) 5311 C 581=5311


casierie
Cresc viramentele 581 D
interne
3 Depunere numerar la Scad viramentele 581 C 5121=581
banca interne
5121 D
Cresc banii (clb)
4 Încasare creanța in cont Scade creanța 4111 C 5121=4111
bancar
Cresc banii (clb) 5121 D
5 Încasare creanța in cont Scade creanța 4111 C 5124 = %
bancar (valuta)
Cresc banii (clb) 5124 D 4111
Cresc veniturile 765 C 765
din dif de curs
valutar
6 Plata din cont bancar Scad banii 5121 C % = 5121
Scad datoriile (fz, 401 D 401
imp pr, TVA plata)
4411 4411
4423 4423
7 Plata din cont bancar Scade datoria 401 D %= 5124
(valuta)
Scad clb 5124 C 401
Cresc ch dif curs 665 D 665
valutar
8 Primire credit pe ts de Cresc banii (clb) 5121 D 5121=5191
la banca
Creste creditul pe 5191 C
ts
9 Înregistrare obligație de Cresc ch cu 666 D 666=5186
plata dobânzi dobânzile
Cresc dobqnzile
5186 C
de plătit
10 Înregistrare drept de Cresc venirile cu 766 C 5187=766
încasare dobânzi dobanzile
Cresc dobânzile
de încasat
5187 D
11
12
13
14