Sunteți pe pagina 1din 1

Liceul „HERCULES” Băile Herculane

Limba şi literatura română


Prof. Oana Cincheza
EXPRESIVITATEA ADJECTIVELOR

Expresivitatea presupune exprimarea plastică a ideilor într-un stil particularizat prin


noutatea şi inventivitatea imaginarului poetic/naratorului, prin selectarea unui lexic adecvat
transmiterii de stări emoţionale cititorului, prin utilizarea sugestivă a adjectivelor.
Folosit cu sens figurat, adjectivul are, de obicei, valoare stilistică de epitet al
substantivului („ce noapte groasă, ce noapte grea”), dar şi, simultan, a substantivului şi a verbului
(„Biruitoare, apa se aşează între maluri, potolită, netedă, ca o oglindă”).
Frecvenţa adjectivelor într-un text literar (descriere, portret, tablou) creează imagini
artistice, cu precădere vizuale, adesea statice. Valoarea afectivă a adjectivului apare şi în
realizarea sa la gradele de comparaţie, mai ales la superlativ. Astfel, expresivitatea adjectivelor
se poate regăsi în construcţii exclamative („Nu îi fie de deochi/ Ce frumoasă-i fără ochi”); la
superlative („frumoasă foc”); prin repetiţia adjectivului („Se făcea că era într-o pădure frumoasă,
frumoasă”); prin adverbe şi locuţiuni adverbiale („Era un vis misterios/ şi blând din cale-afară/ şi
prea era de tot frumos/ de-a trebuit să piară”); prin mijloace fonetice (Frumoooos).