Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘĂ de recapitulare finală.

Ion de Liviu Rebreanu

1. Scriitor interbelic, Liviu Rebreanu ilustrează prin opera sa «realismul dur». «Realism dur» înseamnă:
_______________________
2. Scriitorul Rebreanu este un anticalofil, adică___________, precizând că _________________________
3. Ion, publicat în anul____, apare după ce scriitorul publicase trei volume de proză scurtă; romanul Ion îl consacră
definitiv pe Rebreanu, iar E. Lovinescu îl consideră creatorul romanului românesc modern, pentru că
_____________________________________________________________________________________
4. Geneza romanului ține de trei aspecte/ evenimente din viața scriitorului: a.________________________
__________________b. ___________________________________c. _________________________________
5. Subiectul romanului______________________________________________________________
6. Tema romanului e socială:__________________________________
7. Conflictului principal se dezvoltă pe două coordonate, exterior: __________ și interior, sufetesc:_______________
8. Tehnica narativă utilizată în construcția subiectului e _________________________
9. Hora se constituie în motiv literar, pretext de realizare a unei pagini etnografice, dar mai ales cu rol în
__________________________________________________________________________________________
10. Compozițional, romanul e constituit din_____________capitole, fiecare cu un titlu sugestiv, rezumativ; cele
_______capitole ale romanului sunt organizate în două mari părți ce poartă titluri metaforice: a)______________________;
b)____________________. Cele două metafore din titlu sugerează_____________
11. Rebreanu teoretizează conceptul de «corp sferoid», concept ce presupune_____________________. Ion
ilustrează acest concept prin faptul că___________________________________________________________
12. Personajele romanului sunt tipice; astfel, Ion este tipul__________, Herdelea e __________, preotul Belciug
_____________________________________
13. Mijloacele de caracterizare a personajelor sunt predominant indirecte, caracterizarea fiind realizată
prin:_____________________________________________________________________________________
14. Caracterizarea directă este înfăptuită din perspectiva naratorului: Ion e__________________,
Ana e___________________, învățătorul Herdelea e____________________ ________________
Din perspectiva altor personaje, Ion e__________________,
preotul e_______________________________, Ana_______________________, Vasile Baciu____________,
Nu lipsește autocaracterizarea: _________________________________________________________________
15. G. Călinescu apreciază că Ion e o natură primitivă și că ideea seducerii e expresie a „vicleniei instinctuale”; E.
Lovinescu vede în Ion un țăran voluntar, ambițios și inteligent. Opiniile critice divergente pot fi explicate prin acțiunile
personajului care_____________________________________
16. Două secvențe narative ilustrative în individualizarea lui Ion sunt: a)____________________
___________________________________b)_____________________________________________________
17. Cel mai bine se definește Ion prin raportare la_________. Două scene narative emblematice pentru această relație
sunt: a)_______________________________; b) ____________________________________
18. Ana are vocație de victimă. Ea ilustrează, în roman, condiția femeii din mediul rural tradițional de la începutul
secolului al ___________. Ca femeie, Ana______________________
19. Florica este__________________________________________________
20. George al lui Toma Bulbuc are psihologia________________________
21. Vasile Baciu se recunoaște în Ion. Îl apropie de Ion____________________________________, dar îl
deosebește_________________________________________
22. Vasile Baciu va fi nevoit să-i dea lui Ion, ca zestre a Anei, tot pământul; dar pământul lui va ajunge, în cele din
urmă, în stăpânirea ________________, pentru că în neînțelegerile lor intervine_____________
23. Învățătorul Herdelea e tipul _______________; umil, e dispus la compromis moral, împovărat fiind și
de__________________
24. Trăsăturile lui Belciug, preot de țară, sunt:_____________________________________________________,
dovadă___________________________________________________________________________________
25. Viitorul lui Titu e incert; scrie versuri, e naționalist și entuziast, dar e un tânăr fără căpătâi. În Răscoala, Titu
apare ca _____________. Cunoscându-l pe Petre Petre, a cărui mână aspră, îi amintește de Ion___________________
26. Particularități ale artei narative:_______________________________________
27. Ion e considerat parafrază modernă a unei tragedii grecești prin_____________
28. Ion este roman, prin____________________________________________________
28. Ion este un roman obiectiv, pentru că_______________________________________
29. Ion este roman realist prin_______________________________________________
30. În consecință, romanul Ion este realist, obiectiv, social________________________________