Sunteți pe pagina 1din 6

Fabula

Definitie
Fabula este un text narativ literar in versuri in care sunt
prezentate defecte omenesti cu dreptul de a fi
indreptate.
Figura de stil predominanta este personificarea, prin
intermediul careia se atribuie insusiri unor finite
necuvantatoare , plante sau obiecte.
Fabula are ca element definitoriu morala invatatura care
se desprinde din finalul textului.
Semnele de punctuatie
Punctul
   Marchează sfârşitul unei propoziţii sau fraze enunţiative.
Semnul întrebării ·        Marchează sfârşitul unei propoziţii
interogative.
?
·        Se pune după un cuvânt interogativ
SEMNUL UTILIZARE EXEMPLIFICARE

 
Punctul         Marchează         Citeşte mult.
sfârşitul unei
. propoziţii sau  Citeşte şi rezolvă probleme.
fraze enunţiative.
        M.S. (  Maiestatea
        Se pune după sa )                                                                                            
o prescurtare.
Semnul ·        Marchează         Cine vorbeşte?
întrebării sfârşitul unei
propoziţii sau
? fraze interogative.  Îmi spuneţi / cine vorbeşte? /

·        Se pune         Unde?


după un cuvânt
interogativ.
   Marchează         Ce frumos e afară!
sfârşitul unei
Semnul propoziţii / Priveşte / cât e de înalt    muntele! /
exclamării fraze
exclamative.         Fii atent!
! 
 Marchează         Fii atent / şi nu te mai juca! /
sfârşitul unei
propoziţii /         Ionel! astâmpără-te!
fraze
imperative.         Of! mă deranjezi!

 Desparte un
vocativ sau o
interjecţie de
restul
enunţului.

  Marchează o         Te rog să...


întrerupere în cursul
Punctele vorbirii (al gândirii).         „În vremea veche, [...] pe când Dumnezeu...
de
suspensie Indică lipsa unui
fragment din text.
...  / [...]
  Se folosesc înaintea         Căutăm în text: epitete, comparaţii, metafore, ...
unei enumerări.
Două         I-a spus:
puncte Arată începutul
vorbirii -         Adu-mi, te rog, o cană cu apă!
(:) directe ( vorbirea
unui per-sonaj ).         Timp estimat: 12
minute.                                                                                        
Se pun înaintea unei  
explicaţii sau a unei
precizări.

 
Linia de         Delimitează         „ şi gura vetrei - cu flăcări şi cu jar - îngână basmul...”
pauză o  explicaţie, o
completare de
_ restul enunţului.
  ÎN FRAZĂ  

          Desparte         Citesc lecţia, / desenez, / rezolv probleme. /


propoziţii de
  acelaşi fel,  
coordonate prin
Virgula juxtapunere .         Ziua aceea, / în care am aflat rezultatul, / mi-a rămas vie
în amintire. /
(,)         Desparte o
atributivă         Deşi plouă, / ies la plimbare./
explicativă de
regenta ei.  

        Desparte         Merg afară, / zise ea, / după ce termin lecţiile. /


anumite
subordonate  de         A cumpărat: mere, pere, struguri.
regenta lor.(vezi
tabelul         Este isteţ, harnic, ascul-tător.
subordonatelor!)
        Nepoata mea, Iulia, este drăgălaşă.
        Desparte o
incidentă de         Alergând, s-a împiedicat.
restul frazei.
Ascultat, a fost notat cu zece.
ÎN PROPOZIŢIE
        Mureşul, în câmpie, are cursul lin.
        Desparte
elementele unei         Da, ai dreptate.
enumeraţii.
Nu, n-ai dreptate.
        Desparte
două părţi de
        Ionel, astâmpără-te!
propoziţie de
acelaşi fel ( 2S, 2
        Of, cât mă superi!
np, 2A..., 2C... ).
        Eu am aflat din ziar, el, de la radio.
        Desparte
apoziţia simplă
sau
dezvoltată (A.s.ap
. - N) de restul
propoziţiei.

        Desparte
gerunziile şi
participiile aflate
la începutul
comunicării de
restul propoziţiei.

        Desparte
complementele
circumstanţiale
aşezate între
subiect şi
predicat.

        Desparte
adverbele de afir-
maţie sau de
negaţie ( egale cu
o propoziţie ) de
restul enunţului.

        Desparte
substantivul în
cazul vocativ de
restul propoziţiei.

        Desparte o
interjecţie
exclamativă de
restul propoziţiei.

        Marchează
lipsa predicatului.
Punctul şi Desparte o propoziţie Găsiţi apostroful şi cratima folosite în text; explicaţi folosirea lor.
virgula sau un grup de
propoziţii de restul
; frazei.
          Închid între         „Peste vârfuri trece lună,” / „Lacul”
ele un citat sau
Ghilimelel un  titlu.
e         Marchează         „Înţelepciunea e rară”, zise bunicul.
cuvintele unui
„...” personaj ( în locul         A venit şi „deşteptul” de Gigel!
liniei de dialog ).
          „Vorba ceea: «Lasă-l, măi! L-aş lăsa eu, dar...»”
        Indică
 
folosirea unui
cuvânt cu sens
«»
figurat.
 
        Indică
existenţa  unui
citat în citat.

 
Linia de Indică începutul         -- Vino aici, a spus el.
dialog vorbirii directe (a
fiecărui personaj ).
__
          Indică  
scrierea corectă a
Cratima unui cuvânt  gura-leului,
compus.
-       galben-auriu,...
        Indică
rostirea împreună  te-am ( văzut )
a două sau mai
multe cuvinte, într-o ( poveste )
cu / fără dispariţia
unei silabe       ducându-se
( uneori şi
dispariţia  unui  E nevoie de doi-trei oameni.
sunet / dispariţia
hiatului  ).         C.F.R.-ul

        Se pune între         show-uri /  show-ul


două numerale
pentru a exprima
aproximaţia.

        Leagă
desinenţa sau
articolul hotărât
de abrevieri sau
de unele
neologisme.
          Indică lipsa         pân’ diseară
accidentală a unui
Apostroful sunet sau a unui         al’ dată
grup de sunete
’ dintr-un cuvânt.         ’89

        Indică lipsa
unor cifre (în
scrierea anilor)
Conectați-vă|Activitatea recentă pe site|Raportați un abuz|Printați pagina|Un produs Si

S-ar putea să vă placă și