Sunteți pe pagina 1din 4

PLAN INDIVIDUAL DE INTERVENŢIE

Nicolae Andreea-Nicoleta

Master: Psihologia Sănătăţii: Cercetare Clinică şi Optimizare Comportamentală

Anul I

Nume beneficiar: A (gen M)

Vârsta: 18 ani

Perioada de implementare: 2 ani

Diagnostic:

F07.2- Sindrom postcomoţional

F71- Retardare mentală moderată

PROGRAM INDIVIDUAL DE ÎNGRIJIRE


ACTIVITATE SUPORT NECESAR DURATA/
FRECVENŢA
ACTIVITĂŢII

Hrănire  Să aşeze masa singur. 6 luni, o dată pe zi


 Exerciţii de manipulare
corectă a obiectelor (cum
foloseşte cuţitul, cum
foloseşte aragazul)
 Să înveţe să prepare
lucruri simple
(sandvişuri, ouă, cartofi,
carne prăjită, ceai)
- scheme detaliate
Supravegherea Informare  Dacă îi este prescrisă 3 luni, zilnic
şi menţinerea medicaţie, să înveţe să
sănătăţii gestioneze tratamentul
- scheme detaliate
Monitorizarea  Psihoeducaţie în privinţa 6 luni, o dată la
stării de sănătate comportamentelor două săptămâni
adecvate în caz de
accidente sau boli
comune
- discuţii şi exerciţii (dacă
ai căzut şi te-ai lovit la
mână şi îţi curge sânge,
ce faci?)

PROGRAM INDIVIDUAL DE RECUPERARE


ACTIVITATE OBIECTIVE DURATA/
FRECVENŢA
ACTIVITĂŢII

Consiliere Consiliere  Dezvoltarea asertivităţii 2 ani, o dată pe


psihologică individuală  Planificarea scopurilor realiste săptămână
(dezvoltarea abilităţilor (alternativ)
cognitive- în principal logică şi
flexibilitate)
 Independenţă
 Dezvoltarea abilităţilor de
comunicare- receptarea
mesajului, exprimarea nevoilor,
exprimarea dorinţelor)
 Responsabilizare (ex. să
îngrijească o plantă)
- exerciţii simple pe care le poate
finaliza
- grupuri de socializare
- dramaterapie
Terapie Terapie prin  Desen (după şablon/ liber), 2 ani, o dată pe
ocupaţională muncă- Pictură săptămână
formarea şi  Colaje (alternativ)
dezvoltarea  Decupat
abilităţilor  Modelat plastelină, lumânări
lucrative  Înşirat mărgele pe aţă
 Construcţie şi asamblare (lego)
 Decorarea anumitor spaţii (de
sărbători)
 Împletire (brăţări)
Terapie prin Terapie prin  Dezvoltarea motricităţii 1 an, o dată pe
arte mişcare, grosiere (aruncă, prinde, săptămână
combinate stimulare împinge, trage) (alternativ)
prin muzică,  Dans adecvat ritmului
melodiei, dans cu parteneră,
joc şi artă
dans în grup
vizuală
 Cântece
 Practicare sporturi simplificate
(baschet- aruncă la coş,
pasează; fotbal- şut la poartă,
apără; badminton)

Formarea, de  Planificare, identificare resurse 6 luni, o dată pe zi


dezvoltarea autoservire - conform schemei (reţetei),
şi învaţă să verifice dacă dispune
consolidarea de alimentele necesare, dacă nu
alege o altă reţetă
deprinderilor
de  Să înveţe valoarea banilor, să 1 an, de două ori
de viaţă înveţe să estimeze preţurile
autogospodă pe săptămână
independent rire alimentelor şi obiectelor cu (alternativ)
ă care intră cel mai des în contact
 Să înveţe să utilizeze mijloace
de transport în comun, să
cumpere bilete de acces, să
ceară informaţii
 Planificarea activităţilor zilnice,
identificarea etapelor şi
obiectelor necesare şi estimarea
timpului necesar
 Identificarea alternativelor
- activităţi simple de curăţenie în
casă
- efectuarea cumpărăturilor din
mai multe magazine
de igienă  Monitorizare în menţinerea 3 luni, o dată pe
personală etapelor învăţate lună

PROGRAM INDIVIDUAL DE SOCIALIZARE


ACTIVITATE OBIECTIVE DURATA/FRECVENŢA
ACTIVITĂŢII

Sprijin în accesarea  Să înveţe utilitatea 2 ani, o dată pe lună


serviciilor comunităţii serviciilor de urgenţă (alternativ)
(Primărie, Comisie şi numărul de telefon
evaluare handicap,  Să înveţe utilitatea
anumitor instituţii de
DGASPC)
stat şi destinate
suportului social
 Să înveţe să facă
programări la medic,
să meargă la medic,
să meargă la farmacie
 Să înveţe să
întocmească dosare
necesare comisiilor de
evaluare şi unde să se
prezinte
- exerciţii practice,
iniţial merge însoţit
de terapeut sau
membrii ai familiei
Participare la viaţa  Să înveţe să planifice 2 ani, o dată pe lună
comunităţii (vizite, ieşiri) activităţi în (alternativ)
grup/individuale
(obţinere informaţii
despre dată, oră,
locaţie, achiziţie
bilete de acces,
comportament
adecvat)
- film, teatru, gradină
zoologică, muzeu,
plimbări în parc,
excursii în ţară
Consiliere familială (grup  Consilierea 2 luni, o dată la două
de suport, individuală) membrilor familiei în săptămâni
privinţa echilibrului
necesar în acordarea
ajutorului/oferirea
independenţei
 Consiliere în privinţa
limitărilor/posibilităţil
or în ceea ce priveşte
integrarea lui A în
muncă sau şcoli
profesionale

S-ar putea să vă placă și