Sunteți pe pagina 1din 39

PROIECT DE ACTIVITATE

INTEGRATĂ

PIETONII ISCUSIȚI

SUSŢINUT ÎN CADRUL PREINSPECŢIEI PENTRU OBŢINEREA


GRADULUI DIDACTIC II

PROF.ÎNV.PREŞCOLAR: TIUGAN (CAS. ȘONEA) DIANA MARIA


GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SATUL BANULUI, MĂGURENI
20 MAI 2021
Data: 20.05.2021
Unitatea de învăţământ: Gradinița cu Program Normal, Satul Banului, Măgureni
Nivel: I, Grupa: Combinată, Grupa: Prietenilor
Prof.înv.preşcolar: Tiugan (căs. Șonea) Diana Maria
Tema anuală: Cine și cum planifică/ organizează o activitate?
Tema săptămânală independentă: Învățăm să circulăm!
Tema activităţii integrate: Pietonii iscusiți
Tipul activităţii: consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi
Categorii de activităţi de învăţare abordate: ADP, JALA I, ADE (DȘ + DOS), JALA II
Dimensiuni ale dezvoltării:
1. Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea
mediului apropiat;
2. Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități);
3. Activarea și manifestarea potențialului creativ;
Comportamente așteptate:
1.1. Efectuarea operațiilor de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor;
1.2. Rezolvarea de situații-problemă pornind de la sortarea și reprezentarea unor date;
2.1. Realizarea sarcinilor de lucru cu consecvență;
2.2. Integrarea ajutorului primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină dificultați;
3.1. Manifestarea creativității în activități diverse
Scopul activităţii: Consolidarea cunoștințelor matematice cu privire la numarul și număratul în limitele
1-5. Consolidarea deprinderilor și priceperilor unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare
motrică;

Programul activităţii

I. Activitate de dezvoltare personală (ADP):

Rutina : Primirea copiilor ( deprinderi specifice sosirii la grădiniță/ igienico-sanitare)


Întâlnirea de dimineață: ,, Bună dimineața, prieteni!”
Rutine : ,,Sunt harnic!”
Tranziție: ,,Suntem mici și ordonați
Și cuminți, plăcuți, curați,
Ne dorim noi ca să știm
De accidente să ne ferim!”
II. Jocuri și activități liber alese (JALA I):
Joc de masă: ,,Drumul mașinii catre casă”- labirint (ANEXA 1)
Ştiinţă:,,Câte indicatoare sunt?”
Artă: ,,Polițistul Hipo” –lipire (ANEXA 2)

Tranziție: ,,Strada să n-o treci distrat


Te gândești... fii cugetat,
Nu uita de semafor
Trec mașinile de zor!”

III. Activități pe domenii experențiale (ADE):


Domeniul Științe- activitate matematică(D.Ș) : ,,Pietonii iscusiți” - joc didactic

Tranziție: ,,Semaforul”- cântec

Domeniul Om și Societate(D.O.S): ,,Semaforul” - activitate practică- decupare, asamblare, lipire


(ANEXA 6,7)

Tranziție: ”Ai grijă pe unde treci


Să nu te accidentezi
Tra la la și tra la la
Folosește trecerea!”

IV. Jocuri și activități liber alese (JALA II):


Joc distractiv: ,,Semaforul”
Joc liniștitor: ,,Indicatoare rutiere”-experiment (ANEXA 8)
Modalități de evaluare: aprecieri verbale, individuale, colective, expoziții cu lucrările realizate de copii,
recompense.(ANEXA 9)

Bibliografie:
1. Curriculum pentru educaţie timpurie 2019;
2. Scrisoare metodică pentru anul şcolar 2020-2021;
3.Suport pentru explicitatea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curruculumul
pentru educație timpurie 2019;
4.Costin Tătuc, Adriana Manolache, Zoe Dogaru- Caiet de educație rutieră pentru preșcolari- Editura
Litera Info- 2007;
5Adriana Popa, Mădălina Vasile, Constantin Grigore- ABC pentru micul pieton,Editura Confession-
2003;
6.Casa Corpului Didactic- Jocuri didactice matematice pentru grădinițele de copii- 1977.
SCENARIUL ZILEI

Activitatea debutează cu întâlnirea de dimineață:

SALUTUL: După ce sosesc toți copiii, aceștia se vor așeza în semicerc pe covor pentru a desfășura
întâlnirea de dimineață: ,,Soarele a răsărit
O nouă zi a sosit.
Hai copii, să ne-adunăm
Frumos să ne salutăm!”
Salut cu adăugare de cuvinte noi: „Bună dimineața, pietonilor!„ – Salutul începe de la educatoare şi este
continuat de toţi copiii grupei, fiecare salutându-şi colegul din partea dreaptă, adresându-i drept apelativ
cuvântul “pieton” și numele copilului: “Bună dimineaţa, pieton Claudiu!”

PREZENȚA COPIILOR: Cu ajutorul fiecărui figurine ce are în centru fotografia copilului, se


va stabili cine este prezent și cine nu a venit astăzi la grădiniță.

CALENDARUL NATURII: Prin intermediul unei conversații se va stabili împreună cu copiii


vremea de afară, caracteristicile zilei respective și anotimpul în care ne aflăm.

NOUTATEA ZILEI: o constituie apariţia agentului de circulatie rutieră împreună cu


”Păpușa Polițist”, ce ne-a oferit paleta semafor pentru a ne ajuta la activitate.El ne-a spuns că ne-a
urmărit şi a văzut cât de multe lucruri ştim şi de aceea a venit la noi și ne-a adus ”Secția de Poliție” unde
se alfă multe surprize. El ne povestește că ”Păpușa Polițist” vrea să înveţe de la noi multe lucruri
interesante şi ne roagă să o ajutăm. De aceea, astăzi, vom lipi, vom număra, vom face un labirint şi
deci, vom deveni prietenii polițiștilor. În secția de Poliție se află cutii cu multe surprize pe care le vom
descoperi pe rând și de aceea vrea să vadă ce lucruri frumoase realizăm noi. Sunteţi de acord ca astăzi să
devenim prietenii polițiștilor ? De aceea tema noastră se numește: ,, Pietonii iscusiți”
Copiii sunt invitaţi să observe imaginile expuse la centrul tematic şi să enumere indicatoarele cunoscute.
Rutina: ,, Suntem harnici,, (deprinderea de a-și face curat la locul de muncă).

Aflând ce îşi doreşte Agentul de poliție, se va realiza tranziția către centrele de interes ,,Suntem
mici și ordonați/ Și cuminți,plăcuți, curați/ Ne dorim noi ca să știm/ De accidente
să ne ferim!”. După ce copiii s-au așezat la centrele de interes, le explic ce au de
făcut la fiecare centru în parte.
La centrul ”Joc de masă, copiii vor avea de trasat drumul mașinii
catre casă (Labirintul), la centrul ”Știință” vor avea de prins tot
atâția clești câte indicatoare sunt reprezentate in imagine, iar la centru
”Artă”, copiii vor avea de lipit și asamblat componentele astfel încât să-l
descopere pe ”Hipo-polițistul”.
Când copiii au finalizat lucrul la centre se realizează tranziția ( ,,Strada
sî n-o treci distrat/ Te gândești...fii cugetat!/ Nu uita de semafor/ Trec
mașinile de zor!”) pentru a desfășura activitatea matematică
,,Pietonii iscusiți”.
În cadrul acestei activități, preșcolarii sunt anunțați despre tema și sarcinile de joc.Copiii
descoperă materialele , împreună cu educatoarea și li se comunică tema activității „Pietonii
iscusiți”, După anunțarea temei, copiii primesc informații referitoare la regulile jocului și de asemenea li
se exemplifică fiecare „cerință“ din cadrul jocului.. Educatoarea le va spune copiilor ceea ce ”Păpușa
polițist” dorește să învețe. Prima sarcină dată copiilor este de a realiza scara numerică crescătoare ( de la
1 la 5), așezând jetoanele cu indicatoare rutiere, pe tabla magnetică, în funcție de cifra șirului numeric. A
doua sarcină este de a folosi corect numeralul ordinal. A treia sarcină este de a număra elementele din
mulțimile date și de a așeza cifra corespunzătoare în dreptul mulțimii. La a patra sarcină, copiii vor ridica
jetonul cu atâtea buline câte sunt exprimate de ”Păpușa Polițist”, prin intermediul educatoarei. La
complicarea jocului copiii vor răspunde la ghicitori. Cu ajutorul ”Paletei semafor”, voi desemna copilul
care va răspunde la sarcină. Pentru această activitate avem pregătite: tabla magnetică, jetoane cu cifre,
jetoane cu indicatoare rutiere, păpușa polițist, paleta-semafor, secția de poliție, cutii cu bilețele pe care
sunt scrise sarcinile, jetoane cu imagini numerice de la 1 până la 5.

Tranziția spre următoarea activitate se va realiza prin intermediul cântecului Semaforul”.

La activitatea din cadrul Domeniului Om și Societate, ne vom încălzi mâinile și ne vom pregăti
musculatura pentru realizarea cu succes a sarcinilor. Pentru această activitate, copiii vor primi materialele
necesare și de asemenea li se prezintă lucrarea model. Fiecare copil va lucra după modelul dat de
educatoare, astfel vor realiza un semafor, pe care îl vr putea purta ca pe o pelerină.

Tranziția către jocurile și activitățile liber alese (II) se va realiza prin versurile ,, Ai grijă pe unde
mergi/ Să nu te accidentezi/ tra la la și tra la la/ Folosește trecerea!”.

În cadrul activității jocuri și activități liber alese (II), copiii vor juca un joc ,, Semaforul”, apoi
vor observa ”Indicatoare rutiere”-experiment.

Activitatea se încheie cu aprecieri asupra modului în care s-au descurcat


copiii în realizarea sarcinilor primite de la ”Păpușa Polițist” și cu recompensarea
acestora de către Agentul de circulație rutieră cu câte un ”Permis de pieton”.
ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE
PERSONALĂ- ADP
Data: 20.05.2021
Unitatea de învățământ: Gradinița cu Program Normal, Satul Banului, Măgureni
Nivel: I, Grupa: Combinată
Prof. Înv. Preșcolar: Tiugan (căs. Șonea) Diana Maria
Temă anuală de studiu: Cine și cum planifică/ organizează o activiate?
Tema săptămânală independentă: Învățăm să circulăm
Tema activității: Pietonii iscusiți
Scopul activității:
- Încurajarea abilităților de comunicare (de povestire, în cazul de față) cu scopul dezvoltării limbajului și
al relaționării.
- Dezvoltarea și implementarea spiritului de curaj pentru a se exprima liber în funcție de opiniile, părerile,
ideile personale, purtat de propriile sentimente și emoții.

Obiective operaţionale:
O1 – Sǎ utilizeze enunțuri adecvate, pentru a se prezenta;
O2 – Să utilizeze un limbaj coerent și adecvat în care să menționeze anotimpul în care suntem și să
descrie starea vremii;
O3 – Să participe activ la activitatea de grup;
O4 – Să exprime impresii şi idei referitoare la tema propusă.

Strategii didactice:
• Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observaţia.
• Mijloace şi materiale didactice: calendarul naturii, jetoane cu pozele preșcolarilor.
• Forma de organizare: frontal, pe grupe.
PROIECT DIDACTIC
Jocuri și activități liber alese (I)

Data: 20.05.2021
Unitatea de învățământ: Gradinița cu Program Normal, Satul Banului, Măgureni
Nivel: I, Grupa: Combinată
Prof. Înv. Preșcolar: Tiugan (căs. Șonea) Diana Maria
Temă anuală de studiu: Cine și cum planifică/ organizează o activiate?
Tema săptămânală independentă: Învățăm să circulăm
Tema activității: Pietonii iscusiți
Tipul activității: consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi
Mijloc de realizare: pe centre de interes
Scopul activității: consolidarea deprinderilor de lucru specifice jocurilor liber alese, de cooperare cu
partenerii;

Centrul JOC DE MASĂ


Subiectul: ,, Drumul mașinii către casă” –labirint(ANEXA 1)
Obiective operaționale:
O1: să traseze cu creionul drumul mașinii catre casă;
O2: să păstreze o poziție corectă în timpul activității;
O3: să pastreze acuratețea lucrării.

Centrul ȘTIINȚĂ
Subiectul::,,Câte indicatoare sunt?”
Obiective operaționale:
O4: să numere câte indicatoarele se află pe jetoane;
O5: să denumească indicatoarele rutiere aflate în imagini.
O6: să prindă tot atatea cârlige câte indicatoare a numărat.
O7: să coopereze pe parcursul întregii activități.

Centrul ARTĂ
Subiectul: ,,Polițistul Hipo” (ANEXA 2)
Obiective operaționale:
O8: să identifice materialele puse la dispoziție;
O9: să folosească adecvat tehnicile de lucru insușite;
O10:să lipească corespunzător elementele hipopotamului.
Strategii didactice:
- Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, observarea.
- Mijloace de învățământ: fișe de lucru, jetoane cu indicatoare rutiere, clești de rufe, lipici.
- Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.
- Resurse umane: 9 preșcolari
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Evenimentul Strategii didactice
didactic/ Conținutul științific Evaluare
secvența Metode și Mijloace de Forme de
didactică procedee învățământ organizare
Asigur condițiile optime pentru desfășurarea
1)Moment activității pe centre de interes. Copiii se vor deplasa
organizatoric spre centre după realizarea tranziției ,,Suntem mici și Conversația frontal
ordonați/Și cuminți, plăcuți, curați/ Ne dorim noi ca
să știm/ De accidente să ne ferim!”
2)Captarea Se va realiza prin prezentarea musafirului, Agentul
atenției de circulație rutieră împreună cu ”Păpușa Polițist”. Conversația frontal
El le va spune copiilor că i-a urmărit și a văzut cât de
multe lucruri știu despre circulația rutieră și de aceea
dorește să o învețe și pe ”Păpusa Polițist”.
În continuare, copiii descoperă materialelor aflate pe
măsuțele de la fiecare centru.
3)Anunțarea Astăzi vom lucra la cele trei centre de interes unde
temei și a avem pregătite mai multe sarcini:
obiectivelor -La centrul Joc de masă vom descoperii drumul
operaționale mașinii catre casă. Conversația frontal
-La centrul Știință vom număra indicatoare rutiere,
le vom denumi și vom prinde tot atatea cârlige câte
indicatoare rutiere sunt numărate.
-La centrul Artă vom lipi părțile componente ale
corpului pentru a-l realiza pe ”Polițistul Hipo”.
4) Dirijarea Fiecare copil se va așeza la centrul la care vrea să
învățării lucreze. Pentru fiecare centru voi purta discuții
referitoare la ceea ce vor trebui să realizeze copiii cu Conversația
materialele puse la dispoziție. Explicația
Voi reaminti copiilor comportamentul pe care
trebuie să îl aibă în timpul desfășurării activității și le
urez spor la lucru.
Astfel la centrul joc de masă copiii vor trasa drumul Exercițiul Fișe de lucru- Pe grupe Apreciez deprinderea
mașinii catre casă, la centrul știință vor număra labirint copiilor de a descoperi/
indicatoare rutiere si vor prinde tot atatea cârlige Jetoane cu trasa drumul mașinii
câte indicatoare au numărat, iar la centrul artă vor indicatoare tutiere catre casă.
lipi parți ale corpului pentru a construi imaginea Clești de rufe Apreciez capacitatea
”Polițistului Hipo”. Lipici copiilor de a număra
Îi voi ajuta la nevoie. indicatoare rutiere si de a
prinde tot atâtea cârlige
câte indicatoare au
numărat;
Apreciez deprinderea
copiilor de a lipi corect
părțile componente ale
corpului hipopotamului.
5)Obținerea Voi trece pe la fiecare centru împreună cu Conversația Lucrările copiilor Pe grupe Apreciez corectitudinea
performanței preșcolarii, solicitându-le acestora să precizeze ce au realizării sarcinilor
lucrat și la care dintre centre le-au plăcut cel mai
mult să lucreze. Lucrările realizate la centrul joc de
masă și artă se vor afișa la panoul din clasă.
6) Evaluarea Am observat că v-a plăcut mult să lucraţi pe centre. Conversaţia Frontal
activităţii Chiar am remarcat cât de mult şi-au dat silinţa copiii Explicaţia
___, ____ să descopere drumul mașinii catre casă. I-
am remarcat şi pe ___, ___ că au recunoscut și au
numărat corect indicatoarele rutiere. Mi-a plăcut cât
de frumos a lipit astăzi ____ parțile componente ale
”Polițistului Hiop”, de pe fişa de lucru. Vă felicit,
copii!

7)Încheierea Copiii vor primi aprecieri verbale asupra modului în Conversația frontal Aprecieri verbale
activității care au participat la activitate.
Tranziția: ,,Strada să n-o treci distrat,/ Te
gândești...fii cugetat!/ Nu uita de semafor/Trec
mașinile de zor! ”
PROIECT DIDACTIC
Domeniul științe- activitate matematică

Data: 20.05.2021
Unitatea de învățământ: Gradinița cu Program Normal, Satul Banului, Măgureni
Nivel: I, Grupa: Combinată
Prof. Înv. Preșcolar: Tiugan (căs. Șonea) Diana Maria
Temă anuală de studiu: Cine și cum planifică/ organizează o activiate?
Tema săptămânală independentă: Învățăm să circulăm
Tema activității: Pietonii iscusiți
Domeniul: Domeniul Științe- activitate matematică
Tipul de activitate: consolidare de cunoștințe
Mijloc de realizare: joc didactic
Scopul: Verificarea și fixarea deprinderii de a număra crescător în limitele 1-5, utilizarea corectă a
numeralului ordinal, așezarea cifra corespunzătoare numărului de elemente din mulțime, formarea
atenției voluntare și întărirea deprinderii de a coordona acțiunile în colectiv și dezvoltarea analizatorilor
vizuali și auditivi.
Obiective operaționale:
O1: să ordoneze crescător jetoanele cu indicatoare rutiere, de la 1 la 5;
O2: să folosească corect numeralul ordinal;
O3: să numere elementele din mulțimile date;
O4: să identifice jetonul corespunzător în funcție de indicația verbală.
O5: să recunoască indiciile pentru a răspunde la ghicitori.
Sarcina didactică:
Copiii trebuie să se joace cu jetoanele cu cifre și indicatoare rutiere.
-Prima sarcină dată copiilor este de a realiza scara numerică crescătoare ( de la 1 până la 5), așezând
jetoanele cu indicatoare rutiere, pe tabla magnetică, în funcție de cifra șirului numeric. (ANEXA 3)
-A doua sarcină este de a folosi corect numeralul ordinal;
-A treia sarcină este de a număra elementele din mulțimile date și de a așeza cifra corespunzătoare în
dreptul mulțimii (ANEXA 4);
-A patra sarcină este de a raporta cantitatea la număr.
- La complicarea jocului copiii vor răspunde la ghicitori (ANEXA 5).
Regulile jocului:
Cu ajutorul Paletei-semafor și a Siluetei- polițist voi desemna copilul care va veni la ”Secția de poliție”
pentru a răspunde la sarcini;
Să păstreze liniștea atunci când un coleg răspunde;
Să fie atenți;
Să aștepte în liniște să fiți numiți;
Să acorde ajutor, tuturor colegilor care au nevoie.
Elemente de joc: surpriza, mânuirea materialului, cooperarea, recompensarea cu aplauze.
Strategii didactice:
a) Metode și procedee: conversația, explicația, observația, demonstrația, jocul didactic, exerciţiul,
Metoda Piramidei
Mijloace de învățământ: secția de poliție- special amenajată, paleta- semafor, silueta-polițist,
coțulețe, jetoane cu cifre, jetoane cu indicatoare rutiere, tablă magnetică, cutiuțe, păpușa Polițist,
jetoane cu imagini numerice de la 1 până la 5.
Forme de organizare: frontal, individual.
Resurse umane: 9 preșcolari
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Nr. Etapele Conținutul științific Strategii didactice Evaluare
Crt. activității
Metode și Mijloace de învățământ Forme de
procedeee organizare
1. Moment Se vor asigura condiţiile necesare desfăşurării
organizatoric optime a activităţii:
-aerisirea sălii de grupă;
-aranjarea mobilierului;
-pregătirea materialelor didactice;
2. Captarea Astăzi avem musafiri speciali! Conversația Surpriza zilei Observarea
atenției Prieteni, sunteți curioși să vedeți Paletă semafor Frontal interesului pentru
cine a venit la noi? Cutia cu surprize activitate al
Este vorba de Agentul de circulație rutieră. Agentul de circulație rutieră copiilor
Haideți să îl întrebăm de ce a venit pe la noi!
El ne-a spuns că ne-a urmărit şi a văzut cât de
multe lucruri ştim şi de aceea a venit la noi şi
a adus-o și pe ”Păpușa Polițist”. El ne
povestește că aceasta vrea să înveţe de la noi
multe lucruri interesante şi ne roagă să o
ajutăm.
3. Anunțarea Copiii vor fi anunțați despre tema Conversația Secția de poliție- special
temei și a activității:,,Pietonii iscusiți” -joc didactic. Li amenajată
obiectivelor se prezintă de asemenea și materialul intuitiv
de care vor avea nevoie în timpul activității Frontal
și li se oferă explicațiile potrivite pentru buna
desfășurare a acesteia.
4. Reactualizarea Pentru a putea să deveniţi prietenii agentului Conversația Tabla magnetică Frontal Evaluarea orală
cunoștințelor de circulație, haideţi să ne reamintim, ce am Exercițiul Coșulețe
învăţat până acum: Jetoane cu cifre
- Ce indicatoare rutiere cunoașteți? Individual
-Numără crescător în limitele 1-5.
-Arată la tabla magnetică cifra 2.
-Arată la tabla magnetică cifra 4.
Astfel copiii vor repeta
numerația (își vor aduce aminte care sunt
cifrele și de asemenea să numere).
5. Prezentarea Explicarea jocului didactic: Conversaţia Tabla magnetică Observarea
noului Înainte de începerea Paleta-semafor gradului de
conținut și activității li se va solicita atenția și implicarea Silueta- polițist implicare în
dirijarea copiilor. Jetoane cu cifre activitate
învățării Le voi explica copiilor care sunt regulile Jetoane cu indicatoare Frontal
jocului. rutiere
Imagini cu indicatoare
Regulile jocului: rutiere
Cu ajutorul Paletei-semafor și a Siluetei-
polițist voi desemna copilul care va veni la
”Secția de poliție” pentru a răspunde la
sarcini. Explicaţia
Să păștrați liniștea atunci când un coleg Observarea
răspunde; comportamentului
Să fiți atenți; copiilor
Să așteptați în liniște să fiți numiți;
Să acordați ajutor, tuturor colegilor care au
nevoie.
Sarcina didactică:
Copiii trebuie să se joace cu jetoanele cu cifre
și indicatoare rutiere. Exerciţiul
-Prima sarcină dată copiilor este de a realiza
scara numerică crescătoare ( de la 1 până la
5), prin așezarea jetoanelor cu indicatoare
rutiere, pe tabla magnetică, în funcție de cifra
șirului numeric. (anexa 3)
-A doua sarcină este de a folosi corect
numeralul ordinal;
-A treia sarcină este de a număra elementele
din mulțimile date și de a așeza cifra
corespunzătoare în dreptul mulțimii; (anexa
4)
-A patra sarcină este de a raporta cantitatea la
număr, prin indicatia verbală.
- La complicarea jocului copiii vor răspunde Demonstraţia
la ghicitori.
Demonstrarea jocului:
Voi rezolva un exercițiu din prima sarcină,
pentru a-i ajuta pe copii să înțeleagă mai bine
jocul.
Observația
Executarea jocului de probă:
Voi verifica înțelegerea de către copii a
sarcinii didactice și a regulilor, printr-un joc
de probă.
6. Obținerea Desfășurarea jocului: Conversaţia Tabla magnetică Evaluare orală
performanței Varianta 1.
Cu ajutorul Paletei-semafor și a Siluetei- Explicaţia Paleta-semafor
polițist voi desemna copilul care va veni la Silueta- polițist
”Secția de poliție” pentru a răspunde la Exerciţiul Coșulețe
sarcini:
-Prima sarcină dată copiilor este de a realiza Demonstraţia Jetoane cu cifre Rezolvarea rapidă
Frontal
scara numerică crescătoare ( de la 1 până la a sarcinilor
5), așezând jetoanele cu indicatoare rutiere, Observația Jetoane cu indicatoare
pe tabla magnetică, în funcție de cifra șirului rutiere
numeric. Vine la tabla magnetică câte un
copil și așază indicatoarele rutiere din coșuleț
în ordine crescătoare în funcție de cifra de pe Imagini cu indicaroare
tablă. rutiere
A doua variantă.
A doua sarcină este de a folosi corect Păpușa Polițist
numeralul ordinal. Vor fi numiți copii care
vor răspunde la întrebarea: ,,Al câtelea Jetoane cu imagini
indicator este cel care reprezintă trecerea de numerice de la 1 până la 5,
pieton?” pentru fiecare copil
A treia variantă.
-Cea de-a treia probă este de a număra
elementele din mulțimile date și de a așeza
cifra corespunzătoare în dreptul mulțimii.
Trei copii vor ieși pe rând la tablă și vor alege
din coș cifra corespunzătoare fiecărei
mulțimi.
A patra variantă. Individual
-A patra sarcină este de a raporta cantitatea la
număr. Va fi prezentată Păpușa Polițist. La
indicația verbală a acesteia, copiii vor ridica
jetonul corespunzător numărului exprimat.

Copiii vor primi suportul și sprijinul de care


au nevoie din partea mea, pe tot parcursul
activității. De asemenea, le voi oferi indicii
sau întrebări ajutătoare pentru intuirea
răspunsurilor.
7. Asigurarea Asigurarea retenției și a transferului se Metoda Piramida Evaluare orală
retenției și a realizează prin complicarea jocului.
Piramidei
transferului Metoda piramidei: Copiii vor fi anunțați că Aprecieri verbale
vor folosi o piramidă care va fi completată cu Frontal și individuale
imagini corespunzătoare răspunsului oferit la
Imagini
ghicitoare. Se va începe completarea
piramidei de la bază spre vârf. Problematizare
Ghicitorile adresate copiilor vor fi
a
următoarele:
Așezate pe un picior
Atenționează orice pieton.
Ghicitori
(Indicatoarele rutiere)
Așează la baza piramidei jetoanele
corespunzătoare răspunsului dat (5
indicatoare rutiere).
Roti, volan, caroserie,
O cunosc chiar dintr-o mie
Numai tata o conduce
La plimbare cand ne duce.
(Mașina)
Așează pe următorul nivel jetoanele
corespunzătoare răspunsului dat (4 mașini).
Cu trei ochi…
Mari sclipitori
Face atent pe pietoni,
Îţi indică
Fără grai
Când să treci
Şi când să stai.
(Semaforul)
Așează pe următorul nivel jetoanele
corespunzătoare răspunsului dat (cele 3 culori
ale semaforului).
Nu-i un animal pitic,
Dar şcolarul e voinic,
Lungă, albă şi cam lată,
O traversezi îndată ! - (Zebra)
Pe jos când ai plecat la drum
Să ştii că pieton tu eşti
Şi reguli ai de respectat,
Nu-i bine ca să te grăbeşti.- (Pietonul)
Așează pe următorul nivel jetoanele
corespunzătoare răspunsurilor date (zebra,
pietonul).
Pe orice vreme e prezent
În intersecţie, atent
Traficul îl dirijează
Strada o supraveghează.- polițist
Așează în vârful piramidei jetonul
corespunzător răspunsului dat (agentul de
circulație).
8. Feed-back Se realizează printr-o scurtp coversație în care
apeciez activitatea copiilor și pun câ teva
întrebă ri: ,,Ce v-a placut cel mai mult din
activitatea de astă zi?” ,,Ce a învă țat Pă pușa-
poițist de la voi?”
Apreciez intervențiile lor: Mi-a plăcut că nd ___
l-a ajutat pe __. Am fost impresionată de câ t de
bine s-a descurcat ___.” etc
9. Închierea Agentul de circulație rutieră și ”Păpușa Conversația Recompense Aprecierea
activității Polițist” mulțumește copiilor pentru această Frontal verbală
activitate frumoasă în urma căreia, păpușa a
învățat să numere corect până la 5 și astfel au
devenit prieteni .
PROIECT DIDACTIC
Domeniul estetic și creativ

Data: 20.05.2021
Unitatea de învățământ: Gradinița cu Program Normal, Satul Banului, Măgureni
Nivel: I, Grupa: Combinată
Prof. Înv. Preșcolar: Tiugan (căs. Șonea) Diana Maria
Temă anuală de studiu: Cine și cum planifică/ organizează o activiate?
Tema săptămânală independentă: Învățăm să circulăm
Tema activității: Pietonii iscusiți
Domeniul: Domeniul estetic și creativ
Tipul de activitate: consolidare de priceperi și deprinderi
Mijloc de realizare: Asamblare și lipire-activitate practică
Scopul: Consolidarea dreprinderilor și priceperilor unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare
motrică.

Obiective operaționale:
O1: să recunoască și să denumească materialele puse la dispoziție pentru activitate și să le folosească
corespunzător;
O2: să decupeze corect;
O3: să asambleze semaforul după modelul dat;
O4: să adopte o poziție corectă în timpul lucrului;
O5: să realizeze corect lucrarea, respectând etapele de lucru și păstrând acuratețea lucrării;
O6: să evalueze propria lucrare, cât și lucrarea colegilor.

Strategii didactice:
Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, observaţia, demonstraţia, exerciţiul, munca independentă;

Mijloace de învățământ: coșuleț cu: foarfecă, hârtie colorată autocolantă cu cercuri roșii, galbene și verzi
pentru decupat, saci de gunoi negrii.

Forme de organizare: frontal, individual;


Resurse umane: 9 preșcolari
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Nr. Etapele Conținutul științific Strategii didactice Evaluare
Crt. activității
Metode și procedee Mijloace de Forme de
învățământ organizare
1. Moment Se vor asigura condiţiile necesare
organizatoric desfăşurării optime a activităţii:
-aerisirea sălii de grupă;
-aranjarea mobilierului;
-pregătirea materialelor didactice;
2. Captarea Se va face prin descoperirea Conversația Frontal Observarea
atenției materialelorpuse la dispoziție comportamentului
pentru copiilor
această activitate.

3. Anunțarea Astăzi la activitatea practică, Conversaţia Frontal Observarea


temei și a copiii sunt anunțați că vor realiza Explicaţia comportamentului
obiectivelor o ,,pelerină”-semafor prin Expunerea copiilor
asamblare și lipire.
4. Prezentarea Prezentarea lucrării model. Conversația Frontal
noului ( Anexa 6)
conținut și Le voi prezenta lucrarea model:pe
dirijarea sacul de gunoi negru sunt lipite
învățării cele trei culori pe care le are un Explicația
semafor (rosu, galben și verde). Cercuri roșii, Observarea
Intuirea materialului de pe galbene Frontal comportamentului
măsuțe. Copiii vor intui materiale, și verzi copiilor
precizând cum le vor folosi. Conversația
Foarfecă
Înainte de a începe activitatea
propriu-zisă, copiii vor primi Saci de gunoi
explicații și chiar o demonstrație
pentru realizarea semaforului. Le
voi explica preșcolarillor fiecare
etapă. (Anexa 7).
Demonstrația
Explicația
Exercițiile de încălzirea
a musculaturii mâinilor:
Copiii vor efectua următorul Observarea
exercițiul: ”Picături de ploaie... comportamentului
încep tunetele, încep fulgerele... și copiilor
a ieșit soarele!” Exercițiul

Spor la treabă, tuturor!


Moment în care copiii își încep
activitatea practică.
Voi fi atentă să ofer sprijin și
suport tuturor copiilor în
permanență, atunci când consider
că este necesar și atunci când mi
se solicită ajutorul. Voi urmări Observația Individual
poziția corectă la masă, modul de Se verifică
realizare a lucrării. Pentru ca respectarea etapelor și
activitatea să se desfășoare în tehnicilor de lucru
liniște și într-un cadru cu un Munca independentă
ambient plăcut vom pune și
muzică pe fundal.

5. Evaluarea Se realizează cu ajutorul metodei Conversația Frontal Aprecieri generale și


activității Turul Galeriei, moment în care individuale
fiecare copil va veni și
va proba ,,Pelerina-semafor”
Voi numi doi copii care vor alege
câteva lucrări și vor face aprecieri Aplauze
asupra modului de lucru.
Pe lângă părerile lor despre
această activitate, voi evalua
modul de lucru al fiecărui copil și Explicația
produsul final
realizat de aceștia.
6. Încheierea La finalul activității Conversația Recompense Frontal Aprecieri generale și
activității individuale, se fac individuale
aprecieri verbale generale
care urmăresc încurajarea
copiilor, dar și răsplătirea
efortului depus de aceștia
pentru activitate.
PROIECT DIDACTIC
Jocuri și activități liber alese (II)

Data: 20.05.2021
Unitatea de învățământ: Gradinița cu Program Normal, Satul Banului, Măgureni
Nivel: I, Grupa: Combinată
Prof. Înv. Preșcolar: Tiugan (căs. Șonea) Diana Maria
Temă anuală de studiu: Cine și cum planifică/ organizează o activiate?
Tema săptămânală independentă: Învățăm să circulăm
Tema activității: Pietonii iscusiți
Categoria de activitate: jocuri și activități liber alese (JALA 2)
Mijloc de realizare: a)Semaforul- joc distractiv
b) Indicatoare rutiere- experiment
Scopul: satisfacerea nevoii de mișcare, destinderea și recreerea copiilor, dezvoltarea dexterității, a
îndemânării, a atenției;
Obiective operaționale:
O1: să execute mişcările sugerate de educatoare;
O2: să respecte regulile jocului;
O3: să ghicească ce indicator rutier a fost desenat;
O4: să coopereze pe parcursul întregii activități.
Strategii didactice:
Metode și procedee: conversația,observația, explicația, demonstrația, exerciţiul, jocul, experiment;
Mijloace de învățământ: Pelerina-semafor, culorile semaforului(verde,gablen,rosu), perne, farfurie,
servetele, carioci,apa;
Forme de organizare: frontal, pe grupe;
Resurse umane: 9 preșcolari
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Evenimentul
didactic/ Conținutul științific Strategii didactice Evaluare
secvența Metode și Mijloace de Forme de
didactică procedee învățământ organizare
1)Moment Asigur condițiile optime pentru desfășurarea activității:
organizatoric aerisirea sălii de grupă, intrarea copiilor în sala de grupă.

2)Captarea Realizez captarea atenției printr-o provocare la joc: Conversația Frontal


atenției -Pentru că este ultima activitate de azi, ”Păpușa Polițist”
vrea să vadă dacă sunteţi jucăuşi. Vă plac jocurile?

3)Anunțarea Astăzi ne vom distra jucând jocul ,,Semaforul”, apoi ne Conversația Frontal
temei și a vom odihni participând la un experiment ,,Indicatoare
obiectivelor rutiere”.
operaționale

Voi prezinta copiilor materialele necesare pentru Conversaţia Pelerine semafor; Frontal
4)Dirijarea desfășurarea jocului, aceștia purtând pelerina realizată în
învățării cardul activității Domeniului Om și Societate. Culorile
Copiii vor fi așezați sub formă de cerc. semaforului
Explicarea regulilor jocului distractiv
Pentru început, prezint culorile semaforului și se stabilește Explicaţia
ce trebuie să facem la întâlnirea lor.
Copiii trebuie să fie atenți la ce arăt. Astfel, atunci când
ridic paleta verde- copiii merg. La paleta galbenă aceștia Perne
trenuie să se asigură stânga-dreapta, iar la roșu, copiii se
opresc și se așează pe perne. Demonstraţia

Desfășurarea jocului de probă:


Exerciţiu
Se desfășoară jocul de probă pentru a vedea dacă copiii au
înțeles regulile jocului.
Desfășurarea jocului propriu-zis:
Copiii vor desfășura jocul, iar eu voi urmări participarea
activă și afectivă a copiilor, încurajându-i pe cei mai
Apreciez modul
neîncrezători. Jocul se încheie când am repetat culorile
în care copiii
semaforului de 5 ori.
Jocul execută mişcările
După finalizarea jocului distractiv se va desfășura
sugerate .
experimentul ”indicatoare rutiere”.
Explicarea experimentului ”Indicatoare rutiere”(anexa
Evaluez
8):
deprinderea
Copiii se vor așeza pe pernuțe în formă de cerc. La
copiilor de a
semnalul meu, toți copiii vor inchide ochii și voi desena pe
Explicația Perne Frontal identifica
șervețel un indicator rutier. Când desenul va fi finalizat,
Șervețel Individual indicatoarele
copiii vor deschide ochii și se vor apropia de masa mea. Vor
Carioci rutiere.
constata că pe șervețel nu se vede nimic desenat. Numai că,
Farfurie Evaluez
atunci când șervețelul va fi introdus intr-o farfurie cu apă
deprinderea
indicatorul rutier va apărea, iar copiii vor ghici ce indicator
copiilor de a
a fost desenat pe șervețel.
5)Asigurarea respecta regulile
retenței și a jocului
transferului Desfășurarea experimentului propriu-zis:
Se va desfășura astfel experimentul, acesta finalizându-se
6) Evaluarea când se vor recunoaște toate indicatoarele desenate. Frontal
activităţii Conversaţia
Se va realiza printr-o scurtă conversație:
-Ce activități am desfășurat?
-Care v-a plăcut cel mai mult? Frontal
7)Încheierea Conversaţia
activității Aş vrea să vă spun că mi-a plăcut cum astăzi ___, ___ au
fost atenți la activitate, cât de activi au fost ___, ____ şi aş
încuraja şi pe ___ să fie mai activi, mai dornici de joacă.
Aşa este? V-au plăcut jocurile de astăzi? Frontal
Conversaţia
Se vor face aprecieri verbale și individuale asupra modului
în care copiii au participat la joc și experiment. Activitatea
se încheie prin recompensarea de către Agentul de circulație
rutieră a copiilor cu permise de pietoni aduse chiar de la
secția de poliție.
ANEXA 1
Descoperă drumul mașinii către casă
ANEXA 2

Asamblează-l pe Hipo
ANEXA 3
ANEXA
4
ANEXA 5
Ghicitori

1.”AȘEZATE PE UN PICIOR
ATENȚIONEAZĂ ORICE PIETON!”
(indicatoare rutiere)
2.”ROȚI, VOLAN, CAROSERIE,
LE CUNOSC CHIAR DINTR-O MIE,
MAMA, TATA LE CONDUCE
LA PLIMBARE CÂND NE DUCE!”
(mașini)

3.”CU TREI OCHI...


MARI, SCLIPITORI,
FACE ATENT PE PIETONI,
ÎȚI INDICĂ, FĂRĂ GRAI
CÂND SĂ PLECI ȘI CÂND SĂ STAI!”
(culorile semaforului)
4.”DUNGI ALBE, ORIZONTALE ”ORICE PERSOANĂ CARE
AȘEZATE LA PICIOARE PLEACĂ LA PLIMBARE!”(pieton)
TE-AJUTĂ LA TRAVERSARE!”
(zebra/ trecerea de pietoni)

5.”EL E PRIETENUL NOSTRU,


DACĂ CIRCULĂM CORECT
ȘI SE SUPĂRĂ CAM TARE,
CÂND NU TRAVERSĂM CORECT!”
(agentul de circulație)
ANEXA 6

Prezentarea lucrării model:


ANEXA 7

Etapele de lucru pentru realizarea lucrării:

Etapa 1- intuire materiale

Etapa 2 -decupare

Etapa 3-lipire
ANEXA 8

Experiment
ANEXA 9

Recompense- permis de pieton

PERMIS DE PIETON
NUME: