Sunteți pe pagina 1din 6

GIMNAZIUL DRUJBA

Evaluare sumativă semestrială II

Mai 2012

Învăţător: Medviţchi Elena


Disciplina şcolară: Ştiinţe Clasa a II-a
Durata testului: 45 min

I. Competenţe / subcompetenţe specifice*, obiective de evaluare / itemi

Competenţe /
subcompetenţe specifice Obiective de evaluare (OE) Itemi
(C/ SC)

2.8.Demonstrarea  Să unească organul de simţ cu simţul 4


importanţei simţurilor în corespunzător;
cunoaşterea lumii  Să stabilească corespondenţe corespunzătoare. 10
înconjurătoare.

4.3. Ordonarea unor  Să recunoască şi să denumească anotimpurile; 1


fenomene, evenimente pe  Să unească fenomenele cu pomii corespunzători 2
baza unor criterii date. fiecărui anotimp;
 Să completeze cu cuvintele corespunzătoare. 8

2.2 Comunicarea, sub  Să stabilească valoarea de adevăr a propoziţiilor 3


diverse forme ale cu caracter ştiinţific;
observaţiilor efectuate  Să grupeze cuvintele unui şir, conform mediilor 5
asupra mediilor de viaţă ale de viaţă;
lumii vii.
 Să stabilească corespondenţe ; 7

2.7 Interpretarea  Să reprezinte succesiunea etapelor de viaţă ale 6


schimbărilor care se unei plante după imaginile propuse;
produc în lumea vie.  Să aleagă, dintr-un şir propus, denumirea 9
animalelor, care corespund caracteristicilor
propuse;
Gimnaziul Drujba
Catedra Claselor Primare
Test sumativ
la știinţe
în clasa a II-a
Semestrul II

Nume, prenume elev ___________________________________________

„____”________________2012

Punctaj acumulat: ______ Nota:_______

Corectorul: ____________________________ Semnătura: ___________________


(nume, prenume)

Timp alocat: 45 min.


Materiale necesare / permise: pix, riglă, creion
Citeşte cu atenţie şi rezolvă itemii propuşi:

1. Recunoaşte şi denumeşte anotimpurile:

2. Uneşte fenomenele cu pomii corespunzători fiecărui anotimp:

3. Adevărat sau fals ?


 Plantele ne lecuiesc de răceală. ______
 Luna este satelitul artificial al Pămîntului. ______
 Corpurile fără viaţă se hrănesc, cresc şi mor. ______
 Părinţii, copiii lor şi bunicii constituie mediul familial. ______
 Şcoala este mediul social în care învaţă copii. ______
4. Uneşte oganul de simţ cu simţul corespunzător:

nas gust

limbă auzul

ochi pipăitul

piele văzul

urechi mirosul

5. Plasează cuvintele propuse, în tabelul de mai jos, corespunzător


mediului în care trăiesc: lupul, rinocelul,cîrtiţa, piţigoiul, musca, şarpele,
vulpea, hîrciogul, delfinul, omida, găina, şoarecele.

Mediul terestru Mediul Mediul acvatic Mediul aerian


subteran

6. Descrie etapele de viaţă a unui fluture, după schema de mai jos:

1.Ou
2.Larvă
3.Omidă
4.Pupă
5.Fluture

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
7. Stabileşte legături potrivite:

Ghindă   Fluture
Larvă   Om
Mînz   Stejar
Copil   Iapă
Bob   Fasole

8. Completează:
 În ţara noastră sunt ................... anotimpuri.
 Ghiocelul este ............................................... primăverii.
 După primăvară urmează ...........................
 Lunile verii sunt:.......................................................................................
 Şcoala începe în anotimpul .........................................
 Cel mai rece anotimp este .................................

9. Completează spaţiile libere cu denumirea animalelor din imagini.


Atenţie! Numele unor animale se repetă!

Se nasc: vulpea, ______________, ___________, _______________;


Ies din ou: _________________, __________________;
Se hrănesc cu carne:_____________, _______________, __________________;
Se hrănesc cu seminţe, plante:________________, _________________,
____________________, _________________;

10. Cum poţi stabili că....


 1...o floare are un miros plăcut ? a) prin gustare
 2...un măr este dulce sau acru ? b) prin mirosire
 3...un ceai este cald sau rece ? c) prin vedere
 4...un aspirator funcţionează? d) prin auzire
 5...o haină este uscată sau umedă ? e) prin pipăire
Barem de notare

Itemul Scor maxim Observaţii


1. 4 puncte Cîte 1 pct. pentru fiecare anotimp denumit corect;
Cîte 1 pct. pentru fiecare fenomen unit cu copacii
2. 4 puncte
corespunzători fiecărul anotimp:
Cîte 1 pct. pentru fiecare valoare de adevăr stabilită
3. 5 puncte
corect;
4. 4 puncte Cîte 1 pct. pentru fiecare corespondenţă adevărată;
5 pct pentru toate cuvintele plasate corect;
4 pct pentru 11-10cuvinte plasate corect;
5. 5 puncte 3 pct pentru 9-7 cuvinte plasate corect;
2 pct pentru 6-4 cuvinte plasate corect;
1 pct pentru 3-1 cuvinte plasate corect;
Cîte 1 pct pentru fiecare descriere corectă;
6. 5 puncte

Cîte 1 pct pentru fiecare corespondenţă stabilită


7. 4 puncte
corect;
8. 6 puncte Cîte 1 pct pentru fiecare cuvînt corect;
5 pct pentru 12-11 cuvintele plasate corect;
4 pct pentru 10-8 cuvinte plasate corect;
9. 5 puncte 3 pct pentru 7-5 cuvinte plasate corect;
2 pct pentru 4-3 cuvinte plasate corect;
1 pct pentru 2-1 cuvinte plasate corect;
10. 5 puncte Cîte 1 pct pentru fiecare răspuns corect;
Total – 47 puncte