Sunteți pe pagina 1din 11

Contabilitatea Clienților

1. Introducere în contabilitatea Clienților

Relaţiile unităţilor patrimoniale cu alte persoane juridice şi fizice, conduc la creanţe şi datorii.
Cea mai mare parte a creanţelor agenţilor economici sunt legate direct de exploatare, adică din
acel domeniu care face obiectul principal al funcţionării lor. Creanţele faţă de clienţi rezultă ca
urmare a vânzării producţiei, respectiv realizării lucrărilor şi a serviciilor şi au în contrapartidă
venituri din exploatare.
Creanţele inteprinderi faţă de clienţii ei îşi au izvorul în schimbul de consimţământ concretizat
într-o comandă fermă din partea clientului şi acceptată de către producător sau având ca bază
contractele încheiate. Creanţele devin certe, sigure, în momentul transferului de proprietate
pentru vânzări şi în momentul realizării lor pentru lucrări şi servicii. Transferul de proprietate se
produce, deci, în momentul livrări bunurilor, respectiv în momentul realizări lucrărilor sau
prestaţiilor de servicii, moment care corespunde cu facturarea.
Pe baza facturii, creanţele se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare în patrimoniu
care corespunde cu valoarea lor nominală, adică cu totalul de plată adică valoarea sau preţul
negociat plus TVA care se va aplica doar operaţiilor supuse impozitări. In cazul în care se acordă
reduceri comerciale, valoarea nominală este dată de netul comercial, la care se va adăuga şi TVA.
În situaţia în care se acordă clienţilor şi reduceri financiare, valoarea nominală a creanţei este
dată tot de netul comercial, scontul acordat înregistrându-se separat ca şi o cheltuială financiară.
Scontul va reduce valoarea creanţei iniţiale printr-o înregistrare ulterioară, cel mai adesea
sconturile de decontare se acordă a posterior printr-o factură de reducere.
Creanţele în devize se înregistrează în contabilitate în lei, la cursul de schimb în vigoare la data
efectuări operaţiunilor. Diferenţele de curs valutar, între data înregistrări creanţelor în devize şi
data încasări lor, se înregistrează ca şi venituri sau cheltuieli financiare, după cum diferenţele
sunt favorabile sau nefavorabile.
După perioada de timp la care se referă, creanţele şi datoriile se împart în:
• creanţe şi datorii pe termen scurt , cu perioadă de decontare mai mică de un an;
• creanţe şi datorii pe termen mediu, cu o perioadă de decontare între 1-5 Ani;
• creanţe şi datorii pe termen lung, cu o perioadă de decontare mai mare de 5 ani.

1
2. Creanțele
Creanțe : Contul "Clienți" Cu ajutorul acestui cont se ține evidenta creanțelor și decontărilor în relațiile
cu clienții interni și externi pentru produse, semifabricate, materiale, mărfuri etc. vîndute, lucrări executate și
servicii prestate, pe baza de facturi, inclusiv a clientilor incerti, rău platnici, dubiosi sau aflati în litigiu.
Contul 411 "Clienți" este un cont de activ, soldul contului reprezintă sumele datorate de clienți. În debitul
contului 411 "Clienți" se inregistrează: - valoarea la preț de vînzare a mărfurilor, produselor,
semifabricatelor etc. livrate, lucrărilor executate si serviciilor prestate, precum si taxa pe valoarea adaugată
aferentă (701 la 708, 4427, 4428); - valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate, evidențiate anterior în
contul "Clienti - facturi de întocmit" (418); - venituri înregistrate în avans sau de realizat aferente
perioadelor sau exercitiilor financiare urmatoare, inclusiv taxa pe valoarea adăugata aferentă (472, 4428); -
valoarea avansurilor facturate clienților (419, 4427); - valoarea dobînzii facturate de locator in cazul
leasingului financiar (267); - valoarea creanțelor reactivate (754); - diferențele favorabile de curs valutar,
aferente creanțelor în devize la inchiderea exercitiului financiar (765); - valoarea ambalajelor care circulă in
sistem de restituire, facturate clienților (419).
creanțe : un activ circulant este achiziționat sau produs pentru consum propriu sau în scopul comercializarii,
o creanță aferenta ciclurilor de exploatare, de trezorerie sau echivalente de trezorerie a caror utilitate nu este
restricționată ; din aceasta categorie fac parte : - stocurile, inclusiv valoarea serviciilor prestate pt. care nu a
fost intocmita fc. - creanțe - investiții pe termen scurt - casa si conturile la bancă.
creanțe : numerar și alte active care se estimeaza ca vor fi transformate în numerar, în maxim un an , cum ar
fi creanțele, stocurle instrumentele financiare tranzactionabile. De regula activele curente nu sunt foarte
profitabile, dar tind să confere lichiditate si siguranță operatiunilor unei societăti
creanțe : acestă convenție presupune înregistrarea în contabilitate a bunurilor la valoarea lor de achiziție sau
de producție, iar creanțele și obligațiile, la valoarea lor nominala.
creante : valorile economice avansate temporar de catre titularul de patrimoniu altor persoane fizice sau
juridice si pentru care urmeaza sa se primeasca un echivalent valoric. Acest echivalent poate fi reprezentat
de o suma de bani, de o lucrare sau un serviciu.
creante : intre data inregistrarii creantelor in devize si data incasarii lor, se inregistreaza ca si venituri sau
cheltuieli financiare, dupa cum diferentele sunt favorabile sau nefavorabile.
creante : pentru datorii, cand cursul la plata este mai mic decat cursul initial, pentru creante, cand cursul la
incasare este mai mare decat cursul initial.
creante : pentru datorii, cand cursul la plata este mai mare decat cursul initial, pentru creante, cand cursul la
incasare este mai mic decat cursul initial.
creante : diferenta favorabila de curs valutar intre data intrarii in patrimoniu a creantelor si obligatiilor
exprimate in devize si data inchiderii exercitiului financiar.
Pe baza facturii, creanţele se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare în patrimoniu care
corespunde cu valoarea lor nominală, adică cu totalul de plată adică valoarea sau preţul negociat plus TVA
care se va aplica doar operaţiilor supuse impozitări. In cazul în care se acordă reduceri comerciale, valoarea
nominală este dată de netul comercial, la care se va adăuga şi TVA. În situaţia în care se acordă clienţilor şi
reduceri financiare, valoarea nominală a creanţei este dată tot de netul comercial, scontul acordat
înregistrându-se separat ca şi o cheltuială financiară. Scontul va reduce valoarea creanţei iniţiale printr-o
înregistrare ulterioară, cel mai adesea sconturile de decontare se acordă a posterior printr-o factură de
reducere.

2
Creanţele în devize se înregistrează în contabilitate în lei, la cursul de schimb în vigoare la data efectuări
operaţiunilor. Diferenţele de curs valutar, între data înregistrări creanţelor în devize şi data încasări lor, se
înregistrează ca şi venituri sau cheltuieli financiare, după cum diferenţele sunt favorabile sau nefavorabile.
După perioada de timp la care se referă, creanţele şi datoriile se împart în:
• creanţe şi datorii pe termen scurt , cu perioadă de decontare mai mică de un an;
• creanţe şi datorii pe termen mediu, cu o perioadă de decontare între 1-5 Ani;
• creanţe şi datorii pe termen lung, cu o perioadă de decontare mai mare de 5 ani.
Creanţele şi datoriile pe termen lung şi mediu se încadrează în categoria imobilizărilor financiare (titluri de
participare, titluri imobilizate ale activităţii de portofoliu, creanţe legate de participaţii, împrumuturi
acordate pe termen lung).
Creanţele pe termen scurt sunt generate de desfăşurarea activităţi de exploatare şi creanţele asimilate, care au
în contrapartidă veniturile din exploatare şi conturile fără incidenţă asupra contului de rezultate şi cuprind:
creanţe comerciale; creanţe din gestiunea titlurilor de plasament şi alte titluri de valori reprezentând
componente ale trezoreriei; creanţe din decontări în cadrul grupului şi cu asociaţii, care mai sunt denumite şi
creanţe în afara grupului de exploatare.
Pentru înregistrarea creanţelor se folosesc conturi din clasa 4 „ Conturi de terţi” din care face parte şi grupa
de conturi: 41 „Clienţi şi conturi asimilate”.
Conturile de creante evidentiaza relatiile de decontare cu clientii si alte terte persoane privind creantele
unitatii patrimoniale. Acestea au functie contabila de activ. {n debitul lor se inregistreaza crearea creantelor
asupra tertilor privind bunurile vandute, efectele comerciale primite, avansurile si aconturile acordate,
precum cele asupra actionarilor din operatiunile privind capitalul subscris si nevarsat. Se crediteaza la
decontarea creantelor prin incasare sau anulare. Soldul conturilor este debitor si reprezinta creantele unitatii
patrimoniale asupra tertelor persoane.
Prin structura sa, sistemul de conturi se diferentiaza pe categorii de creante, iar in cadrul fiecarei categorii
conturile analitice se creeaza pe fiecare persoana fizica sau juridica.
De asemena, conturile analitice se grupeaza si pe termene de incasare iar creantele incerete sau in litigii sunt
evidentiate distinct.

3
3.Contul 411 ,,Clienți”

Contul 411 ,,Clienti” este un cont de Activ. El se incadreaza in Schema structurilor patrimoniale in :
Activ-Active circulante-Creante. Se debiteaza cu cresterile de Activ. Se crediteaza cu micsorarile de Pasiv.
Are Sold final Debitor sau zero. Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creantelor si decontarilor in relatiile
cu clientii interni si externi pentru produse, semifabricate, material, marfuri, etc, pe baza de facturi, cu
exceptia entitatilor affiliate si a entitatilor legate prin interese de participare, inclusive a clientilor incerti,
rau-platnici sau aflati in litigiu. Subconturile aferente sunt:

 411 „Clienţi”
 413 „Efecte de primit”
 4118 „Clienţi incerţi sau în litigiu”
 418 „Clienţi – facturi de întocmit”
 419 „Clienti creditori”

În debitul contului 411 „Clienți” se înregistrează:


‐ valoarea la preț de vânzare a mărfurilor, produselor, semifabricatelor etc. livrate şi serviciilor prestate,
precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă (701 la 708, 4427);
‐ valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate, evidențiate anterior în contul „Clienți ‐ facturi de
întocmit” (418);
‐ venituri înregistrate în avans sau de realizat, aferente perioadelor sau exercițiilor financiare următoare
(472);
‐ valoarea avansurilor facturate clienților (419, 4427);
‐ valoarea creanțelor reactivate (754);
‐ valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate clienților (419);
‐ valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităților datorate de terți (758);
‐ diferențele favorabile de curs valutar, aferente creanțelor în valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la
închiderea exercițiului financiar (765);
‐ diferențele favorabile aferente creanțelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul
unei valute, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (768);
‐ rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile aferente exercițiilor financiare anterioare
(117).
În creditul contului 411 „Clienți” se înregistrează:
‐ sumele încasate de la clienți (512, 531);
‐ decontarea avansurilor încasate de la clienți (419);
‐ valoarea garanțiilor reținute de terți (267);
‐ valoarea cecurilor şi efectelor comerciale acceptate (511, 413);

4
‐ valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării (709);
‐ valoarea sconturilor acordate clienților (667);
‐ sumele trecute pe pierderi cu prilejul scăderii din evidență a clienților incerți sau în litigiu (654);
‐ diferența dintre valoarea creanțelor cedate în schimbul titlurilor primite şi valoarea mai mică a titlurilor
primite, la data dobândirii acelor titluri (654);
‐ creanțe prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (658);
‐ valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, primite de la clienți (419);
‐ valoarea creanțelor care fac obiectul participării în natură, potrivit legii, la capitalul social al altor entități,
în schimbul dobândirii de participații în capitalul acestora (261, 262, 263, 265);
‐ diferențele nefavorabile de curs valutar aferente creanțelor în valută, înregistrate la decontarea acestora sau
cu ocazia evaluării lor la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (665);
‐ diferențele nefavorabile aferente creanțelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul
unei valute, înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la finele lunii, respectiv la
închiderea exercițiului financiar (668).
Soldul contului reprezintă sumele datorate de clienți.
Contul 413 „Efecte de primit de la clienți”
Cu ajutorul acestui cont se ține evidența creanțelor de încasat, pe bază de efecte comerciale.
Contul 413 „Efecte de primit de la clienți” este un cont de activ.
În debitul contului 413 „Efecte de primit de la clienți” se înregistrează:
‐ sumele datorate de clienți reprezentând valoarea efectelor comerciale acceptate (411);
‐ diferențele favorabile de curs valutar, aferente efectelor comerciale de încasat, înregistrate la finele lunii,
respectiv la închiderea exercițiului financiar (765).
În creditul contului 413 „Efecte de primit de la clienți” se înregistrează:
‐ efecte comerciale primite de la clienți (511);
‐ sumele încasate de la clienți prin conturile curente (512);
‐ diferențele nefavorabile de curs valutar aferente creanțelor datorate de clienții externi a căror decontare se
face pe bază de efecte comerciale, înregistrate la primirea efectelor comerciale sau cu ocazia evaluării
creanțelor la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (665).
Soldul contului reprezintă valoarea efectelor comerciale de primit.
Contul 418 „Clienți ‐ facturi de întocmit”
Cu ajutorul acestui cont se evidențiază livrările de bunuri sau prestările de servicii, inclusiv taxa pe valoarea
adăugată, pentru care nu s‐au întocmit facturi.
Contul 418 „Clienți ‐ facturi de întocmit” este un cont de activ.
În debitul contului 418 „Clienți ‐ facturi de întocmit” se înregistrează:

5
‐ valoarea livrărilor de bunuri sau a serviciilor prestate către clienți, pentru care nu s‐au întocmit facturi,
inclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă, precum şi a altor creanțe față de aceştia (701 la 708, 4428, 758);
‐ diferențele favorabile de curs valutar, aferente creanțelor în valută înregistrate la finele lunii, respectiv la
închiderea exercițiului financiar (765);
‐ diferențele favorabile aferente creanțelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul
unei valute, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (768).
În creditul contului 418 „Clienți ‐ facturi de întocmit” se înregistrează:
‐ valoarea facturilor întocmite (411);
‐ diferențele nefavorabile de curs valutar aferente clienților ‐ facturi de întocmit, înregistrate la primirea
facturii sau la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (665);
‐ diferențele nefavorabile aferente creanțelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul
unei valute, înregistrate la primirea facturii sau la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar
(668).
Soldul contului reprezintă valoarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, pentru care nu s‐au întocmit
facturi.

6
4.Contul 419 „Clienți ‐ creditori”

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența clienților ‐ creditori, reprezentând avansurile încasate de la
clienți.
Contul 419 „Clienti – creditori” se incadreaza in Schema structurilor patrimoniale in Pasiv-Datorii
financiare. El fiind un cont de Pasiv, se crediteaza cu cresterile de Pasiv si se debiteaza cu micsorarile de
active. Are Sold final Creditor sau zero.
În creditul contului 419 „Clienti – creditori” se inregistreaza:
– sumele facturate clientilor reprezentand avansuri pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii (411);
– valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, facturate clientilor (411);
– diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor in valuta primite de la clienti, inregistrate la
finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665);
– diferentele nefavorabile aferente datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul
unei valute, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (668).
În debitul contului 419 „Clienti – creditori” se inregistreaza:
– decontarea avansurilor incasate de la clienti (411);
– valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, primite de la clienti (411);
– valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, nerestituite de clienti (708);
– diferentele favorabile de curs valutar, aferente avansurilor decontate, precum si cele aferente datoriilor in
valuta catre clienti, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765);
– diferentele favorabile, aferente datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul
unei valute, inregistrate cu ocazia decontarii sau la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar
(768).
Soldul contului reprezinta sumele datorate clientilor – creditori.

7
5.Contul 413 “Efecte de primit de la clienți”

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența creanțelor de încasat, pe bază de efecte comerciale.
Contul 413 “Efecte de primit de la clienți” este un cont de activ.
În debitul contului 413 “Efecte de primit de la clienți” se înregistrează:
‐ sumele datorate de clienți reprezentând valoarea efectelor comerciale acceptate (411);
‐ diferențele favorabile de curs valutar, aferente efectelor comerciale de încasat, înregistrate la finele lunii,
respectiv la închiderea exercițiului financiar (765).
În creditul contului 413 “Efecte de primit de la clienți” se înregistrează:
‐ efecte comerciale primite de la clienți (511);
‐ sumele încasate de la clienți prin conturile curente (512);
‐ diferențele nefavorabile de curs valutar aferente creanțelor datorate de clienții externi a căror decontare se
face pe bază de efecte comerciale, înregistrate la primirea efectelor comerciale sau cu ocazia evaluării
creanțelor la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (665).
Soldul contului reprezintă valoarea efectelor comerciale de primit.

8
6.Contul 4118 „Clienţi incerţi” ţine evidenţa clienţilor incerţi, rău platnici dubioşi sau aflaţi
în litigiu.
Este un cont de activ.Se debitează cu valoarea bunurilor livrate, prestaţiilor efectuate sau a lucrărilor
executate clienţilor care se dovedesc rău platnici, dubioşi, incerţi sau în litigiu.
Se creditează cu sumele încasate de la clienţi incerţi sau în litigiu sau cu sumele trecute pe pierderi cu
prilejul scăderi din evidenţă a clienţilor incerţi sau în litigiu, inclusiv taxa pe valoare adăugată aferentă.
Soldul debitor al contului reprezintă sumele datorate de clienţi incerţi sau în litigiu.
Contul 4118 se debitează cu :
• contravaloarea creanţelor faţă de clienţi care se dovedesc rău platnici , dubioşi , incerţi, sau cu care
unitatea este în litigiu, preluate în acest cont prin creditul contului 411 ” Clienţi „ ;
• reluarea sumelor înregistrate ca diferenţe nefavorabile de curs valutar la închiderea exerciţiului
anterior pentru creanţe incerte în valută , prin creditul contului 476 „ Diferenţe de conversie – cont de activ „
• diferenţe favorabile de curs valutar între valoarea de intrare şi cea de la sfârşitul exerciţiului ,
aferente creanţelor incerte în valută , prin creditul contului 477 „ Diferenţe de conversie – cont de pasiv ”
Contul 4118 se creditează cu:
• sume recuperate încasate în conturile de disponibilităţi sau în numerar de la clienţi incerţi sau în
litigiu, prin debitul conturilor :
o 5121 „Conturi la bănci în lei”
o 5124 „Conturi la bănci în valuta”
o 531 „Casa”
• diferenţe nefavorabile de curs valutar, rezultate la închiderea exerciţiului, aferente creanţelor incerte
sau în litigiu, exprimate în devize , prin creditul contului 476 „ Diferenţe de conversie – activ „
• reluarea la începutul anului a sumelor înregistrate ca diferenţe favorabile de curs valutar, la
închiderea exerciţiului anterior, prin debitul contului 477 „ Diferenţe de conversie – cont de pasiv „
• creanţe ce se constată a fi definitiv nerecuperabile , scoase din activ prin debitul conturilor:
o 654 „ Pierderi din creanţe”
o 4427 „TVA colectată” deoarece TVA a fost înregistrată la 4427 în momentul facturări şi a fost
decontată bugetului de stat în luna respectivă, la constatarea pierderi creanţei se va diminua obligaţia faţă de
buget prin debitarea contului 4427
• diferenţe de curs valutar nefavorabile rezultate ca urmare a încasări unor creanţe în devize, ce figurau
ca incerte sau litigioase, prin debitul contului 665 „ Cheltuieli din diferenţe de curs valutar”
Soldul debitor reprezintă sumele datorate de clienţi dubioşi, incerţi sau cu care unitatea patrimonială se află
în litigiu.
Concomitent cu constatarea caracterului incert al creanţei şi transferarea ei în contul 4118, aplicând
principiul prudenţei, se va proceda la constituirea unui provizion pentru deprecierea creanţelor, cu suma
probabilă a pierderilor.

9
7.Contul 4111 ,,Clienti”
In cele mai multe cazuri, se afla in relatii operationale cu urmatoarele conturi:
5121 Cont bancar
5311 Casa in lei
Cu ajutorul contului 5121 ,,Cont bancar” se tine evidenta disponibilitatilor in lei si valuta aflate in conturi la
banci, a sumelor in curs de decontare, precum si a miscarii acestora.
Contul 512 „Conturi curente la banci” este un cont bifunctional.
În debitul contului 512 „Conturi curente la banci” se inregistreaza:
– sumele incasate de la clienti (411, 413);
– sumele depuse sau virate in cont, rezultate din incasarile in numerar, din cecuri, din alte conturi bancare,
din acreditive etc. (581);
– valoarea subventiilor primite si incasate (445);
– valoarea sumei incasate din vanzarea actiunilor proprii (109, 141);
– suma imprumuturilor obtinute prin emisiuni de obligatiuni (161);
– creditele bancare pe termen lung si scurt incasate (162, 519);
– sumele incasate de la entitati afiliate sau de la entitati legate prin interese de participare (166, 451, 453);
– sumele incasate reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate (167);
– valoarea creantelor imobilizate si a dobanzilor aferente incasate, precum si a garantiilor restituite (267),
exc.
Exemplu:
Clientii achita bunurile achizitionate prin contul bancar:
5121 Cont bancar=4111 Clienti
Contul 5311 este contul  “Casa in lei”
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa numerarului aflat în casieria entităţii, precum şi a mişcării acestuia,
ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate.
Este un cont de activ.
În debitul contului 5311 “Casa in lei” se înregistrează:
– sumele ridicate de la bănci (581);
– sumele încasate de la clienţi (411), exc.
Exemplu: Se incaseaza clientii prin caserie:
5311 Casa = 4111 Clienti

10
8.Structura relatiilor cu tertii

Persoanele denumite ,,generic” terti apartin entitatilor economice care sunt angajate in cadrul ciclului de
exploatare la o multitudine de relatii juridice de natura patrimoniala cu persoane fizice si juridice care
intervin in derularea operatiilor economice si financiare. Tinand cont de natura juridica a relatiilor cu tertii
ele pot fi:
-relatii de natura drepturilor (creante)
-relatii de natura obligatiilor (dat orii)
A. Creantele curente, cele pe termen scurt, sunt componente ale activelor circulante care reprezinta drepturi
cuvenite creditorilor ca persoane ce au avansat valori economice tertilor, adica debitorilor, de a pretinde
sume de bani sau echivalente de numerar, bunuri sau servicii.
Debitorul este o persoana fizica sau juridica care primind o valoare economica, urmeaza sa dea un
echivalent valoric creditorului, asa si invers.
B. Datoriile sunt obligatii actuale a entitatii ce decurg din evenimente trecute. Dupa efectuarea decontarii,
se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice.
Consecinta unor contracte sau a unei cerinte legale rezulta obligatiile care pentru entitate reprezinta un
angajament sau o resoponsabilitate , respectiv sume care trebuie platite pentru bunuri sau servicii primite,
impozite, taxe, etc. Ele, datoriile se grupeaza in doua mari categorii :curente, si pe termen lung
Obligatiile care sunt decontate in cursul normal al ciclului de exploatare a entitaii sau care sunt exigibile in
termen de 12 luni de la data bilantului sunt datorii curente, celelalte se incadreaza in grupa datoriilor pe
termen lung.

11

S-ar putea să vă placă și