Sunteți pe pagina 1din 3

FIȘĂ DE LUCRU

Părțile principale de propoziție


1.Alcătuiţi propoziţii, răspunzând la întrebările de sub fiecare ilustraţie.

a) Ce fac copiii?
…………………………………………………………………………………

b) Ce face Andrei?
……………………………………………………………………………………

c) Ce face maimuța?
………………………………………………………………………………………

d) Ce face cățelul?

………………………………………………………………………………………
2.Arătaţi despre cine se vorbeşte în fiecare propoziţie.
a) ……………….. b) ………………. c) ………………… d) …………………
3. Alcătuiţi propoziţii,folosind cuvintele date: toamna, păsările, fructele,
frunzele, vântul.

………………………………………………………………
….

……………………………………………………………
….

……………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………………………………………..
4. Alegeţi pentru fiecare cuvânt din coloana întâi, cuvintele potrivite ca înţeles
din coloana a doua şi alcătuiţi propoziţii.
Exemplu Clopoţelul intră în clasă
Școlarii începe
Lecţia sună
Elevii a luminat încăperea
Profesorul îi laudă
Toamna a căzut
Ploaia a sosit
Fulgerul sunt atenți.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................