Sunteți pe pagina 1din 1

Test – gimnaziu

Monosemie şi polisemie

1. Alcătuiţi un text de 5 rânduri în care să folosiţi 4 cuvinte monosemantice.

2. Daţi exemple de expresii şi locuţiuni în alcătuirea cărora se află cuvintele:


inimă, mână, a trece.

3. Alcătuieşte enunţuri în care să evidenţiezi caracterul polisemantic al


verbului ,,a face”.

4. Demonstrează prin exemple că verbul ,,a trece” este polisemantic.

5. Explicaţi monosemia următoarelor cuvinte: pix, săptămână, predicat.