Sunteți pe pagina 1din 215
ICS 91.010.30;91.080.40 SR EN 1992-1-1 STANDARD ROMAN inciog da eastcare G31 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru cladiri Eurocode 2: Design of concrete structures — Part 1-1: General rules and rules for buildings Eurocode 2: Calcul des structures en béton - Partie 1-1: Régles générales et régles pour les batiments APROBARE Aprobat de Directorul General al ASRO la 15 decembrie 2004 Standardul european EN 1992-1-1:2004 si are statutul unui standard roman inlocuieste SR ENV 1992-1-1:2004 si SR ENV 1992-3:2004 si STAS 10102-75; STAS 10107/0-0; STAS 10107/1-90; STAS 10107/2-92; STAS 10107392; STAS 10107/3-92; STAS 10107/4-92 CORESPONDENTA |Acest standard este identic cu standardul european EN 1992-1-1:2004 This standard is identical with the European Standard EN 1992-1-1:2004 La présente norme est identique & la Norme européenne EN 1992-1-1:2004 TASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA (ASRO) Sir. Mendeleev nr. 21-25, cod 010362, Bucuresti : Director General: Tel: +40 21 316 32 96, Fax: +40 21 316 08 70 Directa Standarcizare: Tel. +40 21 310 17 30, +4021 310 43 08, +4021 31247 44, Fax +4021 3155870 Direct Publica - Serv. Vanzari/Abonamente: Tel. +40 21 316 77 25, Fax +4021 317 25 14, +4021 31294 88 Serviciul Fedactie - Marketing, Drepturi de Autor + 40 21 316.99.74 Reproducerea sau ullzarea hnegral sau paralé a prezertul standard in orice publica si prin orice @ASRO —Reprooure sau wae eae climate ek) ene hole Gach nu exe Rove en ASRO Rel.: SR EN 1992-1-1: 2004 Editia 1 Preambul national Acest standard reprezinta versiunea romana a textului in limba francez4 a standardulul european Standardul european EN 1992-1-1:2004 a fost adoptat la 15 decembrie 2004 prin fill de confirmare care este inlocuita de prezenta traducere. Acest standard inlocuieste STAS 10102-75; STAS 10107/0-0; STAS 10107/1-90; STAS 10107/2-92; STAS 10107/3-92; STAS 10107/3-92; STAS 10107/4-92 din martie 2010, ‘Acest standard inlocuieste SA ENV 1992-1-1:2004 si SR ENV 1992-3:2004 care au adoptat prin ‘metoda notei de confirmare (anunt) ENV 1992-1-1:1991 si ENV 1992-3:1998. Eurocodul 2 se aplica la proiectarea cladirilor 5! lucrarilor de construct ingineresti de beton simplu, de beton armat sau beton precomprimat. Este conform principilor si cerinfelor de securitate si aptitudinea in exploatare ale lucrarilor si datele proiectarii si verificarea indicaté in EN 1990: Bazele proiectarii structurior. Corespondenta dintre standardele europene la care se face referire si standardele romane este prezentata in anexa national NA STANDARD EUROPEAN EN 1992-1-1 STANDARD EUROPEENNE EUROPAISCHE NORM EUROPEAN STANDARD Decembrie 2004 7991, ENV 1902-1-3:1094, ENV 1992-1-4:1994, ENV 1992-1-5:1994, ENV 1982-1-6:1994, ENV 1992-3:1998 TES 97.010.30; 91.080.40 Versiunea roman Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton — Partea 1-1 : Reguli generale si reguli pentru cladiri Eurocode 2: Calcul des Eurocode 2: Bemessung und Eurocode 2: Design of structures en béton — konstruktion von Stahlbeton und concrete structures ~ Partie 1-1 : Régles générales Spannbetontragwerken ~ Part 1-1: General rules and et regles pour les batiments Teil 1-1: Aligemeine rules for buildings Bemessungsregein und Regeln fir ‘den Hochbau. ‘Acest standard reprezinta versiunea romana a standardului european EN 1992-1-1:2004. Standardul a fost tradus de ASRO, are acelasi statut ca gi versiunile oficiale gi a fost publicat cu permisiunea CEN. ‘Acest standard european a fost adoptat de CEN la 16 aprilie 2004. Membrii CEN sunt obligati s& respecte Regulamentul Intern CEN/CENELEC care stipuleaza conditile in care acestui standard european i se atribuie statutul de standard national, 1rd nici o modificare, Listele actualizate 51 referintele bibliogratice reteritoare la aceste standarde nationale pot fi obtinute pe baza de cerere adresaté etre Centrul de Management sau orice membru CEN. ‘Acest standard european exista in trei versiuni oficiale (engleza, francezé, germana). O versiune in oricare alla limba, realizata prin traducerea sub responsebilitalea unui membru CEN, jn limba sa nationala si notificata Centrului de Management, are acelasi statut ca si versiunile oficiale. Membrii CEN sunt organismele nationale de standardizare din urmatoarele tari: Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elvetia, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, \slanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Siovacia, Slovenia, Spania, Suedia si Ungaria. CEN COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE Comité Européen de Normalisation Europaisches Komitee {ur Normung European Committee for Standardization Centru de Management: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles ee eeeeeSeSFS—st ©2004. CEN Toate drepturile de exploatare sub orice forma gi in orice mod ‘sunt rezervate in lumea intreaga membrilor national CEN Ret.: EN 1992-1-1:2004 RO

S-ar putea să vă placă și