Sunteți pe pagina 1din 3

Prof.

VANCICA ALINA OANA


Şc. Nr. 37 „Mihai Eminescu” Craiova, Dolj

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
ADAPTATĂ
COPIILOR CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE

Clasa a VII – a

ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE


DISCIPLINA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

AN ŞCOLAR: 2011 – 2012


PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ
ADAPTATĂ PENTRU ELEVII CU CES - CLASA a VII-a

SEMESTRUL I = 15 săptămâni (60 ore)


1 2 3 4 5 6
Nr
UNITĂŢI DE OBIECTIVE DE Săptă-
Crt. CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII Nr. ORE OBSERVAŢII
ÎNVĂŢARE REFERINŢĂ mâna
LECTURA. CARTEA – OBIECT CULTURAL
- Cartea – obiect cultural
1. UNITATEA I LECTURA. TEXTUL. SPECII LITERARE 2 I
 Cartea – Obiect - “Alexandru Lăpuşneanul” de Costache Negruzzi. Momentele
Cultural 2.4, 1.1, 1.2,2.2. subiectului 3 II
- Opera epică. Nuvela 2
- Structura operei epice III
- Personajele operei literare. 2
UNITATEA II ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII. LEXICUL
2.  Opera Epică: - Vocabularul fundamental. Masa vocabularului. Arhaisme. IV
Narator, Subiect, 3.1, 3.2, 1.3, 2.1, 2.2. Regionalisme. 3
Personaje - Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului:
Nuvela a) Derivarea. Derivarea parasintetică 3 V
b) Compunerea 3
c) Schimbarea valorii gramaticale 3
3. - Mijloace externe de îmbogăţire a vocabularului: VI
UNITATEA III 2.2, 2.3, 1.3, 2.4 a) Împrumutul lexical. Neologismele 2
Vocabularul b) Paronimele 2
c) Sinonimele 2 VII
d) Antonimele 2
e) Omonimele – Exerciţii 2 VIII
1 2 3 4 5 6
Nr
UNITĂŢI DE OBIECTIVE DE Săptă-
Crt. CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII Nr. ORE OBSERVAŢII
ÎNVĂŢARE REFERINŢĂ mâna
4.1, 4.2, 2.1, 2.2. - Imnul. “Deşteaptă-te, române!” 4 IX
4.
UNITATEA IV - Lectura explicativă. Universul operei
 Opera Lirică: Eul ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII. LEXICUL
Liric, Imagine, - Sensul cuvintelor în context:
a) Cuvinte polisemantice 2 X
Sentiment
1.3, 1.2, 2.2, 3.2. b) Polisemie şi omonimie 2
 Poezia
c) Sens propriu. Sens figurat 2
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII. NOŢIUNI
DE FONETICĂ XI
- Sunet, silabă, accent; 2
UNITATEA V
- Corespondenţa sunet – literă; exerciţii. 2
5.  Fonetica
- Pronunţarea numelor proprii străine. 2
Punctuaţia şi
2.2, 2.3, 2.4, 4.2. - Semnele de punctuaţie şi ortografie 2
Ortografia
-
LUCRARE SCRISĂ PE SEMESTRUL I 2 XII

6. UNITATEA VI
 Sintaxa ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII. NOŢIUNI
2.1, 2.2, 2.4, 2.3 DE SINTAXĂ 4
Discursul. Relaţia text, frază, propoziţie, cuvânt. XIII
Tipuri de propoziţii.

MORFOSINTAXA
2.2, 2.3, 2.4, 4.1 - Verbul – actualizare 2 XIV
- Verbe predicative şi nepredicative; auxiliare şi copulative 2
- Verbe tranzitive şi intranzitive. 2
UNITATEA VII
- Verbele impersonale. Locuţiuni verbale. 2
 Morfologia:
2.1, 2.2, 2.4, 2.3 2
7.. Verbul - Substantivul. Locuţiuni substantivale.
Substantivul
5 XV
Recapitulare. Exerciţii recapitulative