Sunteți pe pagina 1din 18

Aprob,

Primar CADA IONICA

Procedura de lucru Nr.3

3. Procedura de furnizare serviciilor sociale

Scopul acestei proceduri este de a stabili modul in care se acorda servicii sociale beneficiarilor
admisi in cadrul Caminului de Ingrijire Batrani Magiresti in baza unui contract de prestari servicii socilae
si a unui Angajament de plata

Serviciile scoiale sunt acordate beneficiarilor din centru , pe baza contractelor de furnizare , de
catre Caminul de Ingrjire Batrani Magiresti Conform Certificatului de acreditare LF NR. 0001888 din
12.05.2016 dupa cum urmeaza : servicii de gazduire pe perioada determinate, servicii de promovare a
relatiilor sociale, servicii de consiliere sociala, servicii de asigurarea hranei.

Furnizorul de servicii sociale se asigura ca serviciile oferite sa fie de calitate, in conformitate cu


normele metodologice de aplicare a standardelor minime de calitate conform Oridunului 29/ 2019
Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre
rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice.

Centrul se asigura de mentinerea unei stranse legaturi cu apartinatorul / reprezentantul


legal;

Seful de centru /asistentul social poate solicita prin adrese , fax , note telefonice, informatii, date,
documente necesare optimizarii acordarii serviciilor sociale , iar aprartinatorii/ reprezentatul legal sa
raspunda promt solicitarilor noastre , care au la baza nevoile beneficiarului, chiar cu deplasarea la
sediul Caminului de Ingrijire Batrani Magiresti , ori de cate ori este necesar.

In procesul de acordare a serviciilor socilale de catre furnizorul de servicii, acesta se asigura


ca familia sa-si dea acordul scris pentru a putea interveni medical/social cu maxima promptitudine in
cazul in care beneficiarul nu are discernamant , in situatii de urgenta , in cazul in care familia se afla
in imposibilitate fizica, materiala , de alta natura, in interesul superior al beneficiarului.

Responsabilii cu aplicarea acestei procedure de lucru sunt seful de centru , administratorul si


responsabilii de caz impreuna cu tot personalul caminului

Vizat de legalitate
Secretar General, Bucurel Iulia Mihaela
Aprob,
Primar CADA IONICA

10

Procedura Nr.14

14 Cum se actioneaza in caz de deces sau stare terminala al unui beneficiar

Scopul procedurii de lucrul interne este de a stabili maniera de actiune a specialistilor,


personalului medical si de ingrijire in cazul starii terminale si descesului unui beneficiar. Stabileste
modul de actiune in cele trei arii: cand beneficiarul decedeaza in alta unitate spitaliceasca , cand
beneficarul decedeaza in cadrul Caminului de Ingrijire Batrani Magiresti si cand beneficiarul decedeaza
in familie.

14.1 Cand Beneficiarul decedeaza in alta unitate spitaliceasca ( S.M.U. Moinesti , Spitalul Ioan
Lascar Comanesti , S.J.U. Bacau , etc.)

Familia este informata de starea reala in care este beneficiarul si este pregatita pentru
momentul inevitabil ce va urma.

Lucratorul social/asistent social sprijina familia in oficializarea formalitatii de deces.

Sunt pregatite lucrurile si obiectele beneficiarului si sunt predate pe baza de proces verbal
apartinatorilor /reprezentantilor legali.

Apartinatorii / reprezentantilor legali au obligatia de a ne inmana o copie a certificatului de


deces in 48 de ore de la data intrari in posesie , pentru ca personalul cu atributii de inchidere caz sa
definitiveze dosarul Ex-beneficiarului . Certificatul de deces va fi inmanat asistentului medical.

14.2 Cand beneficiarul decedeaza in cadrul Caminului De Ingrijire Batrani

In cazul inrautatirii starii de sanatate prin diagnostic , patologie , varsta , se anunta din timp
familia, se va face pregatire/consiliere pentru momentul inevitabil si se realizeaza supravegherea
permanenta a beneficiarului, asigurand servicii medicale si tratament corespunzator , inclusiv medicatie
pentru terapia durerii. Centrul amplaseaza un paravan despartitor pentru cei in stare terminala sau in
caz de deces, in cazul in care beneficiarul este cazat intr-o camera cu mai multe paturi.

Centrul asigura astistenta spirituala solicitata de beneficiar – serviciile religioase din cultul
solicitat.

Constatatrea decesului : decesul este obligatoriu constatat de medicul unitatii / medic de familie
specializat(medicul unitatii anunta Politia si Serviciul de Medicina Legala , Doar in cazul unui deces
suspect, argumentat si sustinut de Medicul unitatii)

Dupa constatarea decesului , beneficiarul ramane in pat (pe pavilion) timp de 2 ore. Este anuntat
seful de centru care deleaga o persoana in vederea anuntarii familiei dar nu mai tarziu de 2 ore in scris,
prin telefon , sau posta electronica

Intocmirea certificatului de deces: Certificatul medical constatator al decesului este intocmit


obligatoriu de medicul unitatii

Vizat de legalitate
Secretar General, Bucurel Iulia Mihaela
Aprob,
Primar CADA IONICA

Intocmirea/ completarea certificatului medical constatator al decesului poate fi numai dupa 24


de ore de la declararea decesului

Daca in decursul celor 2 ore familia/reprezentantul legal / conventional nu au sosit pentru


ridicarea trupului beneficiarului , se va trece la contactarea firmei specializate in servicii funerare cu care
reprezentantul legal a incheiat contract(copia contractului se afla la dosarul beneficiarului.

Familia / reprezentantul legal / conventional are obligatia de a prezenta o copie dupa certificatul
de deces si sa semneze documentatia conform procedurii de iesire(referat inchidere caz, act additional).

Se va consemna cu detalii decesul beneficiarului in fisa de monitorizare a asistentului medical/


caietul de evidenta a ingrijitorilor.

Sunt pregatite lucrurile si obiectele personale ale beneficiarului si sunt predate pe baza de
process verbal apartinatorilor/reprezentantilor legali.

Lucratorul social/asistent social pastreaza o copie a certificatului de deces si o arhiveaza la


dosarul ex-beneficiarului.

14.3 Cand beneficiarul decedeaza in familie.

Apartinatorul/reprezentantul legal are obigatia de a anunta unitatea despre decesul


beneficiarului.

Daca documentele in original sunt la unitate (C.I / B.I / C.N ) – se vor pune la dispozitie
apartinatorului/ repreznetantului legal, in baza unei solicitarii.

Apartinatorii / reprezentantii legali au obligatia de a ne preda o copie a certificatului de deces in


48 de ore de la data intrarii in posesie , pentru a-l arhiva la dosarul ex-beneficiarului.

Sunt pregatite lucrurile si obiectele personale ale beneficiarului si sunt predate pe baza de
proces verbal apartinatorilor /reprezentantilor legali.

Vizat de legalitate
Secretar General, Bucurel Iulia Mihaela
Aprob,
Primar CADA IONICA

Procedura nr.4

4. Procedura de incasare a contributiei


Procedura stabileste Modul de incasare a contributiilor datorate de beneficiari, stabilite in
contractual de servicii si in angajamentul de plata cu respectarea normelor legale in viguare.

Contributia stabilita conform Contractului de Servicii , angajamentul de plata si a legislatiei in


viguare se inscaseaza pe baza de chitanta , care se inregistreaza in registruil de casa , la sediul Comunei
Magiresti sau prin virament bancar , dupa cum s-a stabilit in angajamentul de plata. O copie dupa
chitanta/virament bancar se va pastra la casierul caminului.

Lunar casierul va intocmi situatia cu beneficiarii care au platit /nu au platit contributia

Daca beneficiarul de servicii sociale nu se poate sustine singur, va avea un sustinator


lega/conventional care isi va lua angajamentul platii.

Responsabili cu aplicarea prezentei procedure este magazinerul /casierul caminului de


ingrijire batrani Magiresti si inlocuitorul de concediu al acestuia.

Vizat de legalitate
Secretar General, Bucurel Iulia Mihaela
Aprob,
Primar CADA IONICA

Procedura de lucru Nr.6

6. Transportul beneficiarilor la o unitate spitaliceasca

Procedura sprijina asistentii medicali, ingrijitori/ infirmierele , Seful de centru cu privire la


modul de transport la o alta unitate spitaliceasca pentru consult si investigatii de pecialitate, iar in caz de
urgente solicitarea serviciului 112;

Pe baza biletelor de trimitere , solicitate de medicii curanti, medicul de familie , beneficiarii vor fi
programati in functie de prioritatiile la spitalele din imprejurimi: Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti ,
Spitalul Ioan Lascar Comanesti (alte unitati dupa caz)

Programarile se vor face de catre asistentul medical si vor fi consemnate in fisa de monitorizare.

Se va aduce la cunostinta Sefului de Centru din timp , pentru a falicita punerea la dispozitie a
masinii unitatii sau se vor face demersuri pentru solicitarea serviciului de ambulanta

In caz de urgenta se va solicita serviciul 112

Acte necesare ce trebuiesc intocmite/pregatite la plecarea beneficiarilor din centru sunt:

-Copie act identitate beneficiar

-copie cupon de pensie(dupa caz)

-trimiterea de la medicul de familie care poate fi medicul centrului

-foaie de parcurs /ordin de deplasare

Toate aceste demersuri se vor efectua numai dupa anuntarea Sefului de centru si numai cu acordul
acestuia.

Responsbili cu aplicarea prezentei procedure sunt Seful de centru , asistentul Medical,


Asistentul social sau medicul

Vizat de legalitate
Secretar General, Bucurel Iulia Mihaela
Aprob,
Primar CADA IONICA

Procedura de lucru Nr.8

8. Cum se actioneaza in cazul in care beneficiarul devine violent

Procedura stabileste modul de actiune in cazul in care un beneficiar devinde violent fata de
ceilalti beneficiari , cand este necesara apararea de proprile actiuni care l-ar putea rani si fata de
personal.

Beneficiarul cu stari de agitatie psihomotorie, cu tendinte de autoagresivitate, agresivitatea


fizica si verbal fata de ceilalti beneficiari precul si fata de personal, este observant consiliat, folosindu-se
toate metodele de calmare (discutii cu beneficiarul adoptand o tonalitate calda , linistitoare ascultarea
melodiei preferate, plimbari) si foarte important determinarea cauzei pentru starea sa si indepartarea
factorului determinant ( conflictual cu un coleg, dorinta de a avea un oarecare obiect) daca este posibil.

Este anuntat asistentul medical , Seful de centru

In cazul in care situatia o impune (autoagresivitatea, agresivitatea fizica fata de ceilalti


beneficiari, fata de personal ) este imobilizat si izolat, apoi se suna 112

Este anuntat conducerea caminului (Sef Centru , Primar)

Daca este posibil Asistentul Medical va insoti beneficiarul la unitate spitaliceasca unde este
transportat.

Se va intocmi Raport de incident , cu detalii despre cei care au fost de fata la petrecerea
incidentului . Va fi anuntat apartinatorul/ reprezentantul legal telefonic si se va aplica procedura de
sistare a serviciilor

Responzabilii cu aplicarea prezentei procedurii: Asistentul medical , seful de centru

Vizat de legalitate
Secretar General, Bucurel Iulia Mihaela
Aprob,
Primar CADA IONICA

Procedura de lucru nr.11

11. Protectia impotriva abuzurilor si neglijarii.

Procedura stabileste modul de actiune in cazul in care un beneficiar este abuzat. Abuzul poate
imbraca urmatoarele forme : abuz fizic , psihic , sexual , financiar , neglijare , discriminare , tratament
degradant sau inuman, la care poate fi beneficiarul de catre personalul centrului , alti beneficiari ,
eventuali membri de familie/ reprezentanti legali.

Salariatii anunta asistentul medical/ Seful de centru despre forma abuzului, se consemneaza in
Registrul de evidenta a cazurilor de abuz, neglijare si discriminare evenimentul petrecut cu detalii
(starea beneficiarului ore etc.)

Beneficiarul abuzat fizic si/sau emotional (sexual , economic) este consiliat ,sunt folosite toate
metodele (discutii cu persoane de referinta), pentru determinare cauzei abuzului si indepartarea
factorului determinant.

Se vor consemna situatiile semnalate si masurile luate in fisa de monitorizare si Registrul privind
protectia impotriva abuzurilor . Toate acestea vor fi inscrise si in dosarul beneficiarului.

Formulare procedura:

1. Scala de screening a abuzului din partea persoanei care ingrijeste persoana varstnica
2. Scala de screening a abuzului din partea familiei/antor persoane asupra persoanei varstnice

Vizat de legalitate
Secretar General, Bucurel Iulia Mihaela
Aprob,
Primar CADA IONICA

Procedura de lucru Nr.12

12. Inregistrarea si rezolvarea sesizarilor / reclamatiilor

Caminul de Ingrijire Batrani incurajeaza beneficiarii sa isi exprime opinia asupra oricaror aspecte
ce privesc activitatea centrului.

Scopul acestei proceduri de lucru este de a stabilii modul in care se vor formula sesizarile /
reclamatiile facute de beneficiarii si/sau reprezentantii legali, cui se vor adresa si cum se inregistreaza ,
modalitatea de raspuns catre acestia si modul de solutionare. Informarea beneficiarilor privind
formularea de sesizari /reclamatii se realizeaza in termen de 5 zile lucratoare de la admitere si se
consemneaza in Registrul de Evidenta privind informarea Beneficiarilor .

Beneficiarul sau reprezentantul legal are dreptul de a informa verbal sau in scris printr-o
sesizare/reclamatie cu privire la acordarea serviciilor acordate , comportamentul neadecvat al
personalului , un eveniment deosebit petrecut in camin , sau orice alta problema remarcata de
beneficiar/reprezentant legal.

Caminul detine un registru de Reclamatii si pune la dispozitia beneficiarilor un recipient de tip


cutie postala in care acestia pot depune sesizari/reclamatii cu privire la aspectele negative constatate ,
dar si propuneri privind imbunatatirea activitatii centrului. Recipientul este dispus intr-un loc accesibil
tuturor , la intrare in centru.

Seful de centru trebuie sa desfaca saptamanal cutia in prezenta a 2 beneficiari si sa inregistreze


pe loc in registrul de evidenta a sesizarilor/reclamatiilor cu data si numar.

Atat sesizarile si reclamatiile , cat si modul de solutionare al acestora se arhiveaza intr-un dosar
si se pastreaza la sediul centrului cel putin 2 ani de la inregistrare, iar raspunsul trebuie sa fie oferit in
termen de 30 de zile.

Vizat de legalitate
Secretar General, Bucurel Iulia Mihaela
Aprob,
Primar CADA IONICA

propune masuri. Masurile vor fi aprobate de catre primar.

Centru catre care se va directiona beneficiarul trebuie sa trimita acordul preluarii, acesta
arhivandu-se la dosarul fostului beneficiar.

Documentele solicitate de noul centru vor fi transmise cu adresa de innaintare. Beneficiarul va fi


insotit la noul centru de un reprezentant de la Caminul de Ingijire Batrani sau de reprezentantul legal al
acestuia.

Vizat de legalitate
Secretar General, Bucurel Iulia Mihaela
Aprob,
Primar CADA IONICA

21

Procedura de lucru nr.16


16. Notificarea incidentelor deosebite

Procedura stabileste si clarifica care sunt incidentele deosebite care pot afecta calitatea
vietii sau siguranta beneficiarilor.
Centrul detine un registru special de evidenta a incidentelor deosebite care afecteaza
integritatea fizica si psihica a beneficiarului – imbolnaviri , accidente , agresiuni sau alte
incidente in care acesta a fost implicat- absenta nejustificata din centru , furt , comportament
imoral etc. In registru se consemneaza data producerii incidentului , natura acestuia ,
consecintele asupra beneficiarului identificat prin nume, prenume si varsta, data notificarii
familiei si / sau a institutiilor competente ce trebuie informate conform legii , masurii luate.
Centrul notifica telefonic, in scris sau prin e-mail familia/reprezentantul legal al
beneficiarului cu privire la incidentele deosebite care au afectat beneficiarul sau in care acesta a
fost implicat. In caz de imbolnavire grava a beneficiarului notificare se transmite imediat.
Pentru celelalte tipuri de incidente si daca se impune interventia sau suportul familiei ,
notificare se efectueaza in maxim 24 de ore de la producerea incidentului. Aceste notificari se
consemneaza de asemenea in registrul de evidenta a incidentelor deosebite.
Cand exista suspiciuni cu privire la decesul beneficiarului, s-a produs o vatamare
corporala importanta sau accident ,a aparut un focar de infectii transmisibile sau orice alt
eveniment care afecteaza calitatea vietii beneficiarilor , centrul informeaza organele
competente prevazute de lege ( organele de cercetare penala , DSP ) de indata.

Vizat de legalitate
Secretar General, Bucurel Iulia Mihaela
Aprob,
Primar CADA IONICA

26

Formulare Procedura :
1. Referat inchidere caz
2. Raport iesire din camin

Prezentul Manual de procedure se completeaza de drept cu apartitiile unor acte


legislative din sfera sociala/ modificarile interne ale unitatii/dispozitiile Comunei Magiresti ,
hotararile Consiliului Local Magiresti etc.
Orice persoana nou angajata / delegata/detasata/voluntar respecta si-si insuseste
prezentul Manual de proceduri.

Sef Centru
Cîdă Liviu-Cătălin

Vizat de legalitate
Secretar General, Bucurel Iulia Mihaela
Aprob,
Primar CADA IONICA

Procedura de lucru Nr.1


1. Procedura de lucru privind admiterea beneficiarilor in Caminul de Ingrijire
Batrani Magiresti
Procedura stabileste modul in care se face admiterea beneficiarilor in cadrul Caminului
de Ingrijire Batrani Magiresti.
Admiterea unei persoane varstnice in Caminul de Ingrijire Batrani Magiresti se face prin
aprobarea de catre primarul Comunei Magiresti a raportului de admitere realizat de comisia de
admitere stabilita prin dispozitia primarului ,pe baza locurilor vacante in unitate.
Dupa analizarea si solutionarea cererii din dosarul inaintat comisiei, comisia emite un
raport privind admiterea in camin pentru o perioada de maxim 12 luni.
Inainte de admitere in camin beneficiarul ,familia poate efectua vizite de prospectare.
Centrul pune la dispozitia beneficiarului , familiei acestuia sau oricarei alte persoane interesate
Ghidul Beneficiarului si materialele informative si publicitare privind serviciile furnizate.
Prezentarea in centru a beneficiarului se face in maxim 30 de zile de la emiterea
raportului de admitere
Seful de centru preia documentele prezentate de beneficiar /reprezentanti legali,
intocmeste contractul de servicii , se asigura ca este incheiat angajamentul de plata si toate
celelalte documente si informeaza beneficairul/sustinatorii legali asupra procesului de furnizare
a serviciilor.
Formatul si continutul contractului de furnizare servicii este stabilit de centru/funizorul
acestuia in baza modelului aprobat prin ordin al Ministrului Muncii si Justitiei Sociale.
Contractul este redactat in 2 sau mai multe exemplare originale , in functie de numarul
semnatarilor acestuia. Un exemplar original se pastreaza in dosarul personal al beneficiarului ,
iar celalalt se inmaneaza beneficiarului / reprezentantului legal
Formulare procedura:
-Cerere de admitere
-Raport de admitere aprobat sau nu, dupa caz avizat de conducatorul centrului/ reprezentantul
furnizorului in original
- Contract de servicii (3 tipuri in functie de gradul de dependenta)

Vizat de legalitate
Secretar General, Bucurel Iulia Mihaela
Aprob,
Primar CADA IONICA

- Angajament individual
- Angajament de plata
- Declaratie sustinator legal
-Acord de prelucrarea date cu caracter personal in scop de marketing , reclama si publicitate
- Declaratie de consintamant privind utilizare si prelucrarea datelor cu caracter personal
- Declaratie de exonerare si raspundere
- Cheltuieli suplimentare necesare ingrijirii beneficiarului cu plata ulterioara

Vizat de legalitate
Secretar General, Bucurel Iulia Mihaela
Aprob,
Primar CADA IONICA

Procedura de lucru nr.2

2. Procedura de evaluare /reevaluare beneficiari


Scopul procedurii de lucru este de a asigura beneficiarilor din centru servicii
corespunzatoare in baza evaluarii/reevaluarii nevoilor individuale
Dupa admiterea beneficiarului, Caminul de Ingrijire Batrani Magiresti efectueaza
evaluarea nevoilor individuale ale beneficiarilor in termen de 3 zile. Beneficiarul este evaluat
din punct de vedere medical , social , rezultatele evaluarii sunt consemnate in Fisa de Evaluare
initiala , de catre specialistii centrului.
Caminul de Ingrijire Batrani Magiresti evalueaza beneficiarii periodic , la 12 luni si ori de
cate ori apar modificari semnificative ale starii sale pshiho-fizice
Evaluarea /reevaluarea beneficiarului se face cu participarea beneficiarului si dupa caz a
reprezentantului legal.
Evaluare/reevaluarea beneficiarului se efectueaza de o echipa multidisciplinara
coordonata de responsabilul de caz si formata din : medic , asistent medical , asistent social.
Invitati sa participle la intalnirile echipei sunt : ingrijitorul / infirmierul.
Caminul de Ingrijire Batrani Magiresti detine si utilizeaza pentru fiecare beneficiar o Fisa
de evaluare Initiala in care se inregistreaza datele evaluarii si o Fisa de reevaluare pentru
reevaluare, fisele facand parte component din Dosarul beneficiarului.
Echipa multidisciplinara a centrului intocmeste pentru fiecare beneficiar un Plan
Individual de Interventie , pe baza Fisei de Evaluare initiala / fisei de reevaluare, a anchetei
sociale de la primaria de domiciliu a beneficiarului si a Fisei Geriatrice initiale . Acest plan
Stabileste in baza evaluarii/reevaluarii , serviciile asigurate beneficiarului pe perioada rezidentei
, precum si personalul implicat.
Planul individual de interventie include: Planul Individual de asistenta si ingrijire . acest
plan este revizuit dupa orice reevaluare, sau ori de cate ori este cazul, in functie de nevoiele
individuale ale beneficiarului.
Echipa multidisciplinara a Caminului de Ingrijire Batrani Magiresti desemneaza un
responsabil de caz, prinn imputernicire sa process verbal , din randul specialistilor pentru a
coordona si monitorizare Planul Individual de Interventie , Echipa multidisciplinara stabileste
numarul responsabililor de caz in functie de nevoile individuale ale beneficiarilor.

Vizat de legalitate
Secretar General, Bucurel Iulia Mihaela
Aprob,
Primar CADA IONICA

Responsabilul de caz pe baza Planului de interventie elaboreaza fisa de monitorizare pe


o anumita perioada
Unitatea asigura pastrarea datelor in regim de confidentialitate conform codulul
Deontologic al fiecarei profesori
Responsabilii cu aplicarea prezentei prodceduri sunt membri echipei multidisciplinare : medic ,
asistent social , asistent medical, sef centru
Formulare procedura
1. Fisa initiala evaluare
2. Plan individualizate de asistenta si ingrijire
3. Fisa monitorizare caz
4. Fisa monitorizare asistenta medicala
5. Plan individualizat de integrare reintegrare sociala
6. Fisa de reevaluare

Vizat de legalitate
Secretar General, Bucurel Iulia Mihaela
Aprob,
Primar CADA IONICA

Procedura de lucru Nr.9

9. Procedura privind cazul in care beneficiarul paraseste unitatea fara bilet de voie

Procedura stabileste modul de actiune in cazul in care un beneficiar paraseste unitatea fara bilet de
voie(fara permisiune )

Plecarea beneficiarului din unitate fara bilet de voie este anuntata de orice angajat al caminului de
serviciu , cand se constata acest lucru.

Sunt anuntate organelle de politie din raza teritoriala a Caminului de Ingrijire Batrani Magiresti,
respective Politia comunei Magiresti.

Seful de centru face o sesizare in scris catre politia si comuna Magiresti.

Personalul de serviciu(ingrijitori , magazine , sef centru , asistent medical etc.) nu parasesc pentru a
pleca in cautarea beneficiarului

Seful de centru poate dispune constituirea unei echipe de cautare doar in cazul in care sunt resurse
umane suficiente si contunuarea activitatii centrului nu este ingreunata.

La readucerea beneficiarului in unitate sunt evaluate de catre echipa multidisciplinara /asistent


social/ psiholog motivele plecari si revizuieste planul Individual de Interventie

Se va inscribe in Caietul de evidenta de catre asistentul medical de serviciu/personal de ingrijire de


serviciu evenimentul petrecut cu detalii(starea beneficiarului, descrierea imbracamintii , ora. Etc)

Seful de centru va consemna cu detalii in registru de incidente deosebite.

Responsabili cu aplicarea prezentei procedure Sunt: TOT personalul Centrului

Vizat de legalitate
Secretar General, Bucurel Iulia Mihaela
Aprob,
Primar CADA IONICA

Procedura de lucru Nr.10

10. Invoirea beneficiarilor, acordarea biletelor de voie , prelungirea lor

Scopul acestei procedure este de a stabili maniera de acordare a biletelor de voie si prelungirea
acestor pentru beneficiarii din Caminul de Ingrijire Batrani Magiresti.

Accesul in comunitate al beneficiarilor , in vederea derularii diverselor activitati (cumparaturi,


plimbari, vizite la diferitele institutii si servicii din comunitate locala etc. ) este permis cu acordul Sefului
de centru , iar in familia natural/alte famiii este permis cu aprobarea administratorului si asistenului
medical.

Familia / reprezentantul legal completeaza solicitarea catre centru cu cel putin 3-5 zile inainte
de eliberarea biletului de voie , se specifica perioada invoirii si domiciliul.

Familie/reprezentantul legal/ beneficiarul va respecta termenul de invoire , locatia specificata in


biletul de voie si protocolul privind invoirea in familie , date de contact si sunt direct raspunzatori cu
medicatia beneficiarului.

In cazul in care se doreste prelungirea Biletului de voie se face o solicitare scrisa catre centru de
apartinator / reprezentant legal cu 3-5 zile inainte de expirarea biletului de boie si sunt direct
raspunzatori de continuarea si administrarea medicatiei beneficiarului invoit

Peroana care solicita invoirea in familie, are obligatia de a supraveghea permanent beneficarul
pentru evitarea incidenteleor nedorite

Biletele de voie, se elibereaza la soicitarea familiei/ reprezentaului legal / beneficiarului in dublu


exemplar (unul este inmanat familiei/ reprezenantului legal / beneficiarului , celalalt ramane la centru) ,
mentionandu-se locul, data, ora,motivul , durata invoirii si perosana care insoteste beneficiarul.

La recomandarea medicului centrului/ asistent social, asistent medical / sef centru se poate da
acordul sau nu pentru invoirea beneficiarului

Biletele de voie sunt semnate de Seful de centru alaturi de Asistent medical in cursul saptamanii
intre orele 8-16.

In cazul in care familia / reprezentantul legan nu respecta termenul de invoire se ia legatura


telefonic , se anunta conducerea centrului.

Vizat de legalitate
Secretar General, Bucurel Iulia Mihaela
Aprob,
Primar CADA IONICA

Familia are obligatia sa anunte institutia in momentul in care beneficiarul a parasite domiciliul fara
acordul familiei / reprezentantului legal.

Formulare procedura : Bilete de voie

Vizat de legalitate
Secretar General, Bucurel Iulia Mihaela