Sunteți pe pagina 1din 21

PLANUL CALENDARISTIC

Disciplina: EDUCAȚIE FIZICĂ, CLASA PREGĂTITOARE SEMESTRUL I, II

Unitatea de învăţământ: Director


Anul școlar: 2021-2022
Cadrul didactic:

Competenţe generale

1. Valorificarea achiziţiilor psiho-motrice în menţinerea sănătăţii şi a dezvoltării fizice armonioase


2. Exersarea deprinderilor şi a capacităţilor motrice în funcţie de capacitatea psiho-motrică individuală
3. Participarea la jocurile şi activităţile motrice organizate sau spontane

Competenţe specifice

1. Valorificarea achiziţiilor psiho-motrice în menţinerea sănătăţii şi a dezvoltării fizice


1.1. Recunoaşterea influenţei soarelui şi a temperaturii asupra sănătăţii
1.2. Identificarea principalelor caracteristici ale posturii corporale corecte
1.3. Utilizarea cu interes a variantelor de mişcări specifice segmentelor corpului
1.4. Respectarea regulilor de igienă personală
2. Exersarea deprinderilor şi a capacităţilor motrice în funcţie de capacitatea psiho-motrică individuală

2.1. Aplicarea deprinderilor motrice în condiţii de joc

2.2. Participarea la jocuri dinamice care antrenează capacităţile motrice individuale

2.3. Redarea prin limbaj corporal a unor acţiuni/trăiri personale

3. Participarea la jocurile şi activităţile motrice organizate sau spontane

3.1. Sesizarea regulilor necesare desfăşurării jocurilor


3.2. Participarea la activităţi motrice organizate în grup
3.3. Manifestarea atitudinii de cooperare, întrajutorare şi fair-play în timpul jocurilor

1
CLASA PREGĂTITOARE– Semestrul I
Număr de
Competențe Măsuri de
Unitatea de învățare Conținuturi lecții Săptămâna
specifice reglare
alocate
01. 02. 03. 04. 05. 06.
1.1.
- Poziţii: drepţi, pe loc repaus, şezând
1.2.
1.3. Elemente de organizare a activităţilor - Formaţii de adunare: în cerc, în semicerc, în linie pe un rând
motrice - Formaţii de deplasare: în cerc, în coloană câte unul
1.4. Conținuturile vor fi abordate
- Întoarceri prin săritură la stânga şi la dreapta
în relație cu temele de lecție,
- Cerinţele specifice şi regulile participării la activităţile de educaţie psiho- pe parcursul întregului an
1.2. motrică, în interior şi în aer liber școlar
Elemente ale dezvoltării fizice - Băi de aer şi de soare
1.3.
armonioase - Exerciţii de influenţare selectivă a aparatului locomotor
1.4.
- Educarea actului respirator
- Forţa dinamică a membrelor inferioare, a spatelui şi a abdomenului

- Dezvoltarea rezistenţei la eforturi aerobe


2.1
2.2 - Viteza de reacţie şi de execuţie a mişcărilor singulare, la semnale acustice,
Capacităţi motrice vizuale şi tactile
2.3
- Viteza de deplasare pe distanţe scurte (10-15m)
- Viteza de execuţie a unor mişcări repetate şi cunoscute
- Mobilitate şi stabilitate articulară
- Variante de mers: obişnuit, pe vârfuri, ghemuit
- Variante de alergare: în tempo uniform moderat, accelerată, cu ocolire de
obstacole, cu schimbare de direcţie

- Sărituri: pe loc, de pe loc în lungime, peste obstacole


2.1
2.2 - Deplasări în echilibru pe banca de gimnastică
2.3 - Tracţiuni pe banca de gimnastică, cu ajutorul braţelor şi picioarelor
3.1 Deprinderi motrice - Târâre pe genunchi şi coate
3.2
- Manevrarea obiectelor (mingi de tenis, volei, fotbal etc.)
3.3
- Prindere cu două mâini la piept, din autoaruncări şi de la partener
- Specifice atletismului: startul de sus, alergarea de viteză
- Specifice jocurilor sportive: unu-două procedee de prindere şi pasare a
mingii
- Ştafete simple şi jocuri dinamice
1.1. Conținuturile vor fi abordate
1.2. - Măsuri igienice minimale după lecţia de educaţie fizică şi sport în relație cu temele de lecție,
Igienă și protecție individuală
1.3. - Măsuri de protejare individuală şi a colegilor/partenerilor pe parcursul întregului an
1.4. școlar

Legenda:
I : evaluare inițială
▲ : evaluare sumativă

Evaluare sumativă:

Probe de evaluare fără calificativ Număr de lecții alocate Săptămâna
2
CLASA PREGĂTITOARE– Semestrul II
Număr de
Competențe Măsuri de
Unitatea de învățare Conținuturi lecții Săptămâna
specifice reglare
alocate
01. 02. 03. 04. 05. 06.
1.1.
1.2. - Poziţii: drepţi, pe loc repaus, şezând
Elemente de organizare a activităţilor - Formaţii de adunare: în cerc, în semicerc, în linie pe un rând
1.3.
1.4. motrice - Formaţii de deplasare: în cerc, în coloană câte unul
- Întoarceri prin săritură la stânga şi la dreapta Conținuturile vor fi abordate
în relație cu temele de lecție,
- Cerinţele specifice şi regulile participării la activităţile de educaţie psiho- pe parcursul întregului an
1.2. motrică, în interior şi în aer liber școlar
Elemente ale dezvoltării fizice - Băi de aer şi de soare
1.3.
armonioase - Exerciţii de influenţare selectivă a aparatului locomotor
1.4.
- Educarea actului respirator
- Forţa dinamică a membrelor inferioare, a spatelui şi a abdomenului

- Dezvoltarea rezistenţei la eforturi aerobe


2.1
2.2 - Viteza de reacţie şi de execuţie a mişcărilor singulare, la semnale acustice,
Capacităţi motrice vizuale şi tactile
2.3
- Viteza de deplasare pe distanţe scurte (10-15m)
- Viteza de execuţie a unor mişcări repetate şi cunoscute
- Mobilitate şi stabilitate articulară
- Variante de mers: obişnuit, pe vârfuri, ghemuit
- Variante de alergare: în tempo uniform moderat, accelerată, cu ocolire de
obstacole, cu schimbare de direcţie

- Sărituri: pe loc, de pe loc în lungime, peste obstacole


2.1
2.2 - Deplasări în echilibru pe banca de gimnastică
2.3 - Tracţiuni pe banca de gimnastică, cu ajutorul braţelor şi picioarelor
3.1 Deprinderi motrice - Târâre pe genunchi şi coate
3.2
- Manevrarea obiectelor (mingi de tenis, volei, fotbal etc.)
3.3
- Prindere cu două mâini la piept, din autoaruncări şi de la partener
- Specifice atletismului: startul de sus, alergarea de viteză
- Specifice jocurilor sportive: unu-două procedee de prindere şi pasare a
mingii
- Ştafete simple şi jocuri dinamice
1.1. Conținuturile vor fi abordate
1.2. - Măsuri igienice minimale după lecţia de educaţie fizică şi sport în relație cu temele de lecție,
Igienă și protecție individuală
1.3. - Măsuri de protejare individuală şi a colegilor/partenerilor pe parcursul întregului an
1.4. școlar

Legenda:
I : evaluare inițială
▲ : evaluare sumativă

Evaluare sumativă:

Probe de evaluare fără calificativ Număr de lecții alocate Săptămâna
3
PLANUL CALENDARISTIC
Disciplina: EDUCAȚIE FIZICĂ, CLASA I, semestrul I și II

Unitatea de învăţământ: Director


Anul școlar: 2021-2022
Cadrul didactic:

Competenţe generale

1. Valorificarea achiziţiilor psiho-motrice în menţinerea sănătăţii şi a dezvoltării fizice armonioase


2. Exersarea deprinderilor şi a capacităţilor motrice în funcţie de capacitatea psiho-motrică individuală
3. Participarea la jocurile şi activităţile motrice organizate sau spontane

Competenţe specifice

4. Valorificarea achiziţiilor psiho-motrice în menţinerea sănătăţii şi a dezvoltării fizice


4.1. Recunoaşterea influenţelor aerului şi apei asupra sănătăţii
4.2. Demonstrarea principalelor caracteristici ale posturii corporale corect adoptate
4.3. Utilizarea cu interes a variantelor de mişcări specifice principalelor segmente corporale
4.4. Respectarea regulilor de igienă personală

5. Exersarea deprinderilor şi a capacităţilor motrice în funcţie de capacitatea psiho-motrică individuală

5.1. Efectuarea de acţiuni motrice specifice unor forme de manifestare a capacităţilor motrice

5.2. Aplicarea deprinderilor motrice în condiţii de joc şi de întrecere

5.3. Aplicarea deprinderilor de expresivitate corporală şi a celor adaptate din diferite discipline sportive

6. Participarea la jocurile şi activităţile motrice organizate sau spontane

6.1. Sesizarea regulilor necesare desfăşurării jocurilor şi altor activităţi motrice


6.2. Participarea la activităţi specifice educaţiei fizice, organizate în grup
6.3. Manifestarea atitudinii de cooperare, întrajutorare şi fair-play în timpul activităţilor motrice

4
CLASA I– Semestrul I
Număr de
Competențe Măsuri de
Unitatea de învățare Conținuturi lecții Săptămâna
specifice reglare
alocate
01. 02. 03. 04. 05. 06.
1.1.
1.2. - Formaţii de adunare (în linie pe un rând şi pe două rânduri)
Elemente de organizare a activităţilor - Formaţiile de deplasare în coloană câte unul
1.3.
1.4. motrice - Poziţiile drepţi şi pe loc repaus
- Întoarceri prin săritură, la stânga şi la dreapta Conținuturile vor fi abordate
în relație cu temele de lecție,
- Postura corectă pe parcursul întregului an
1.2. - Poziţiile: stând, stând depărtat, stând pe genunchi, aşezat şi culcat. școlar
Elemente ale dezvoltării fizice - Exerciţii de prelucrare selectivă a segmentelor corpului
1.3.
armonioase - Complexe de exerciţii pentru dezvoltare fizică
1.4.
- Exerciţii corective pentru atitudini deficiente.
- Viteza de reacţie la stimuli vizuali, auditivi şi tactili
- Viteza de execuţie în acţiuni motrice singulare
2.1 - Viteza de deplasare pe direcţie rectilinie
2.2 - Coordonarea acţiunilor motrice realizate individual
Capacităţi motrice
2.3 - Forţa dinamică segmentară
- Rezistenţa generală la eforturi aerobe
- Mobilitate şi stabilitate articulară
- Mersul: pe vârfuri, ghemuit, cu pas fandat
- Alergarea: în tempo uniform moderat, accelerată, cu ocolire de obstacole,
cu schimbare de direcţie, cu purtare de obiecte
- Săritura cu desprindere de pe unul şi de pe ambele picioare: de pe loc, din
deplasare
Deprinderi de locomoție - Deplasări în echilibru pe banca de gimnastică, cu purtare şi păşire peste
obiecte
- Escaladarea: prin apucare, sprijin şi păşire pe obstacol
2.1
- Tracţiunea: pe banca de gimnastică, pe perechi
2.2
- Căţărarea – coborârea: la scara fixă, pe plan înclinat
2.3
- Târârea: pe genunchi şi pe coate
3.1
3.2 - lansare, rostogolire şi aruncare;
Deprinderi de manipulare de tip
3.3 -lovire cu mâna şi cu piciorul;
propulsie
-lovire cu obiecte: racheta, paleta etc. (manevrarea obiectelor)
Deprinderi de manipulare de tip - prindere cu două mâini de pe loc, din autoaruncări şi de la partene
absorbție
Deprinderi de stabilitate de tip axial - îndoire, întindere, răsucire, întoarcere, balansare

Posturi statice sau dinamice - posturi ortostatice, rostogoliri, starturi din poziţii diferite

Ştafete şi parcursuri aplicative conţinând deprinderile de locomoţie, de manipulare şi de stabilitate formate


1.1. Conținuturile vor fi abordate
- Igiena echipamentului
1.2. în relație cu temele de lecție,
Igienă și protecție individuală - Importanţa pregătirii organismului pentru efort (încălzirea)
1.3. pe parcursul întregului an
- Măsuri de prevenire a accidentelor
1.4. școlar
Alergarea de rezistență

Specifice atletismului Alergarea de viteză cu start din picioare

Aruncarea mingii de oină de pe loc, la distanţă


2.1 Cumpănă pe un genunchi; semisfoara; podul de
2.2 Specifice gimnasticii
jos; rulare: laterală, dorsală, pe piept şi abdomen;
2.3 Deprinderi motrice specifice acrobatice
rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit
3.1 disciplinelor sportive
Specifice gimnasticii Balansări de braţe; variaţii de paşi; întoarceri pe
3.2
ritmice loc
3.3
Specifice gimnasticii
Paşi aerobici de bază
aerobice
Specifice jocurilor Jocuri dinamice şi pregătitoare, specifice
sportive minibaschetului

Regulile de bază ale sporturilor predate; Informaţii sportive


Conținuturile vor fi abordate
- Rolurile care se atribuie elevilor în lecţiile de educaţie fizică şi sport în relație cu temele de lecție,
3.1
- Cerinţele comportamentului în întreceri; agresivitate versus combativitate
3.2 Dezvoltarea trăsăturilor de personalitate pe parcursul întregului an
- Relaţiile dintre componenţii unei grupe/echipe, în cadrul lecţiei de
3.3 școlar
educaţie fizică şi sport

Legenda:
I : evaluare inițială
▲ : evaluare sumativă
Evaluare sumativă:

Probe de evaluare Număr de lecții alocate Săptămâna
5
CLASA I – Semestrul II
Număr de
Competențe Măsuri de
Unitatea de învățare Conținuturi lecții Săptămâna
specifice reglare
alocate
01. 02. 03. 04. 05. 06.
1.1.
1.2. - Formaţii de adunare (în linie pe un rând şi pe două rânduri)
Elemente de organizare a activităţilor - Formaţiile de deplasare în coloană câte unul
1.3.
1.4. motrice - Poziţiile drepţi şi pe loc repaus
- Întoarceri prin săritură, la stânga şi la dreapta Conținuturile vor fi abordate
în relație cu temele de lecție,
- Postura corectă pe parcursul întregului an
1.2. - Poziţiile: stând, stând depărtat, stând pe genunchi, aşezat şi culcat. școlar
Elemente ale dezvoltării fizice - Exerciţii de prelucrare selectivă a segmentelor corpului
1.3.
armonioase - Complexe de exerciţii pentru dezvoltare fizică
1.4.
- Exerciţii corective pentru atitudini deficiente.
- Viteza de reacţie la stimuli vizuali, auditivi şi tactili
- Viteza de execuţie în acţiuni motrice singulare
2.1 - Viteza de deplasare pe direcţie rectilinie
2.2 - Coordonarea acţiunilor motrice realizate individual
Capacităţi motrice
2.3 - Forţa dinamică segmentară
- Rezistenţa generală la eforturi aerobe
- Mobilitate şi stabilitate articulară
- Mersul: pe vârfuri, ghemuit, cu pas fandat
- Alergarea: în tempo uniform moderat, accelerată, cu ocolire de obstacole,
cu schimbare de direcţie, cu purtare de obiecte
- Săritura cu desprindere de pe unul şi de pe ambele picioare: de pe loc, din
deplasare
Deprinderi de locomoție - Deplasări în echilibru pe banca de gimnastică, cu purtare şi păşire peste
obiecte
- Escaladarea: prin apucare, sprijin şi păşire pe obstacol
2.1
- Tracţiunea: pe banca de gimnastică, pe perechi
2.2
- Căţărarea – coborârea: la scara fixă, pe plan înclinat
2.3
- Târârea: pe genunchi şi pe coate
3.1
3.2 - lansare, rostogolire şi aruncare;
Deprinderi de manipulare de tip
3.3 -lovire cu mâna şi cu piciorul;
propulsie
-lovire cu obiecte: racheta, paleta etc. (manevrarea obiectelor)
Deprinderi de manipulare de tip - prindere cu două mâini de pe loc, din autoaruncări şi de la partene
absorbție
Deprinderi de stabilitate de tip axial - îndoire, întindere, răsucire, întoarcere, balansare

Posturi statice sau dinamice - posturi ortostatice, rostogoliri, starturi din poziţii diferite

Ştafete şi parcursuri aplicative conţinând deprinderile de locomoţie, de manipulare şi de stabilitate formate


1.1. Conținuturile vor fi abordate
- Igiena echipamentului
1.2. în relație cu temele de lecție,
Igienă și protecție individuală - Importanţa pregătirii organismului pentru efort (încălzirea)
1.3. pe parcursul întregului an
- Măsuri de prevenire a accidentelor
1.4. școlar
Alergarea de rezistență

Specifice atletismului Alergarea de viteză cu start din picioare

Aruncarea mingii de oină de pe loc, la distanţă


2.1 Cumpănă pe un genunchi; semisfoara; podul de
2.2 Specifice gimnasticii
jos; rulare: laterală, dorsală, pe piept şi abdomen;
2.3 Deprinderi motrice specifice acrobatice
rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit
3.1 disciplinelor sportive
Specifice gimnasticii Balansări de braţe; variaţii de paşi; întoarceri pe
3.2
ritmice loc
3.3
Specifice gimnasticii
Paşi aerobici de bază
aerobice
Specifice jocurilor Jocuri dinamice şi pregătitoare, specifice
sportive minibaschetului

Regulile de bază ale sporturilor predate; Informaţii sportive


Conținuturile vor fi abordate
- Rolurile care se atribuie elevilor în lecţiile de educaţie fizică şi sport în relație cu temele de lecție,
3.1
- Cerinţele comportamentului în întreceri; agresivitate versus combativitate
3.2 Dezvoltarea trăsăturilor de personalitate pe parcursul întregului an
- Relaţiile dintre componenţii unei grupe/echipe, în cadrul lecţiei de
3.3 școlar
educaţie fizică şi sport

Legenda:
I : evaluare inițială
▲ : evaluare sumativă

Evaluare sumativă:

Probe de evaluare Număr de lecții alocate Săptămâna
6
PLANUL CALENDARISTIC
Disciplina: EDUCAȚIE FIZICĂ, CLASA a II- a, semestrul I și II

Unitatea de învăţământ: Director


Anul școlar: 2021-2022
Cadrul didactic:

Competenţe generale

1. Valorificarea achiziţiilor psiho-motrice în menţinerea sănătăţii şi a dezvoltării fizice armonioase


2. Exersarea deprinderilor şi a capacităţilor motrice în funcţie de capacitatea psiho-motrică individuală
3. Participarea la jocurile şi activităţile motrice organizate sau spontane

Competenţe specifice

7. Valorificarea achiziţiilor psiho-motrice în menţinerea sănătăţii şi a dezvoltării fizice


7.1. Aplicarea unor reguli de bază în folosirea factorilor naturali pentru călirea corpului
7.2. Menţinerea posturii corecte a corpului în acţiuni statice şi dinamice
7.3. Efectuarea zilnică a complexului de dezvoltare fizică însuşit
7.4. Respectarea regulilor de igienă personală

8. Exersarea deprinderilor şi a capacităţilor motrice în funcţie de capacitatea psiho-motrică individuală

8.1. Efectuarea de acţiuni motrice specifice capacităţilor motrice combinate

8.2. Aplicarea combinată a deprinderilor motrice în activitatea şcolară şi în afara şcolii

8.3. Integrarea activă în activităţile motrice cu componente estetice (dans, euritmie, gimnastică ritmică etc.)

9. Participarea la jocurile şi activităţile motrice organizate sau spontane

9.1. Aplicarea regulilor necesare desfăşurării activităţilor motrice organizate sau spontane
9.2. Participarea la activităţi specifice educaţiei fizice organizate în grup
9.3. Manifestarea atitudinii de cooperare, întrajutorare şi fair-play în timpul activităţilor motrice

7
CLASA a II- a – Semestrul I
Număr de
Competențe Măsuri de
Unitatea de învățare Conținuturi lecții Săptămâna
specifice reglare
alocate
01. 02. 03. 04. 05. 06.
1.1. - Formaţii de adunare în linie pe unul şi pe două rânduri;
- Formaţii de deplasare în coloană câte unul şi câte doi
1.2.
1.3. Elemente de organizare a activităţilor - Alinierea în linie şi în coloană
motrice - Poziţiile drepţi şi pe loc repaus
1.4.
- Întoarceri la stânga şi la dreapta Conținuturile vor fi abordate
- Pornire cu mers pe loc şi oprire în relație cu temele de lecție,
- Postura corectă în poziţii şi acţiuni motrice variate pe parcursul întregului an
- Poziţiile: stând, stând depărtat, stând pe genunchi, aşezat, culcat școlar
1.2.
Elemente ale dezvoltării fizice - Educarea actului respirator (inspiraţii profunde, expiraţii forţate, fazele
1.3.
armonioase actului respirator)
1.4.
- Exerciţii de prelucrare selectivă a segmentelor corpului
- Complexe de dezvoltare fizică, cu/fără fond muzical
- Viteza de reacţie la stimuli vizuali, auditivi şi tactili
- Viteza de execuţie în acţiuni motrice singulare
2.1 - Viteza de deplasare pe direcţie rectilinie
2.2 - Coordonarea acţiunilor motrice realizate individual
Capacităţi motrice
2.3 - Forţa dinamică segmentară
- Rezistenţa generală la eforturi aerobe
- Mobilitate şi stabilitate articulară
- Mersul: pe vârfuri, ghemuit, cu pas adăugat
- Alergarea: şerpuită, cu ocoliri de obstacole, cu purtare de obiecte, cu
trecere peste obstacole
- Săritura: cu desprindere de pe un picior şi de pe de pe ambele picioare (pe
şi de pe loc şi cu deplasare), la coardă
- Deplasări în echilibru pe suprafeţe înguste şi înălţate, orizontale şi
înclinate
Deprinderi de locomoție - Escaladarea: prin apucare şi păşire pe aparat, prin apucare şi rulare pe
partea anterioară a corpului
- Tracţiunea – împingerea: deplasarea unui obiect sau partener prin tractare
2.1
şi împingere cu braţele, realizată individual şi în perechi
2.2
- Căţărarea – coborârea: la scara fixă, pe banca de gimnastică înclinată
2.3
- Târârea: pe palme şi pe genunchi, pe antebraţe şi pe genunchi
3.1
- Transport de obiecte uşoare, apucate cu una/ambele mâini, sprijinite la
3.2
piept, individual şi în perechi
3.3
- aruncare, voleibolare şi ricoşare;
Deprinderi de manipulare de tip
-lovire cu mâna şi cu piciorul;
propulsie
-lovire cu obiecte: racheta, paleta, crosă etc.
Deprinderi de manipulare de tip - prindere cu două mâini de pe loc, din autoaruncări şi de la partener
absorbție
Deprinderi de stabilitate de tip axial - îndoire, întindere, răsucire, întoarcere, balansare

Posturi statice sau dinamice - posturi ortostatice, rostogoliri, starturi

Ştafete şi parcursuri aplicative conţinând deprinderile de locomoţie, de manipulare şi de stabilitate formate


- Igiena efortului - raportul funcţional între activitate şi repaus; odihna
1.1. Conținuturile vor fi abordate
activă
1.2. în relație cu temele de lecție,
Igienă și protecție individuală - Importanţa pregătirii organismului pentru efort (încălzire)
1.3. pe parcursul întregului an
- Rolul respiraţiei în efort şi refacere
1.4. școlar
-Tehnicile de acordare reciprocă a ajutorului/ sprijinului în execuţii
Alergarea de rezistență

Specifice atletismului Alergarea de viteză cu start din picioare

Aruncarea mingii de oină de pe loc, la distanţă


2.1 Cumpănă pe un genunchi; semisfoara; podul de
2.2 Specifice gimnasticii
jos; rulări; rostogolire înainte din ghemuit în
2.3 Deprinderi motrice specifice acrobatice
ghemuit
3.1 disciplinelor sportive
Specifice gimnasticii Balansări de braţe; variaţii de paşi; întoarceri pe
3.2
ritmice loc
3.3
Specifice gimnasticii
Paşi aerobici de bază
aerobice
Specifice jocurilor Jocuri dinamice şi pregătitoare, specifice
sportive minibaschetului

Regulile de bază ale sporturilor predate; Informaţii sportive


- Rolurile care se atribuie elevilor în lecţiile de educaţie fizică şi sport
- Capacitatea de decizie corectă Conținuturile vor fi abordate
- Comunicarea între colegi (norme de comunicare, conştientizarea în relație cu temele de lecție,
3.1
importanţei comunicării, calitatea comunicării)
3.2 Dezvoltarea trăsăturilor de personalitate pe parcursul întregului an
- Cunoaşterea şi explicarea stărilor şi a reacţiilor emoţionale
3.3 școlar
- Cerinţele comportamentului în întreceri
- Relaţiile dintre componenţii unei grupe/echipe, în cadrul lecţiei de
educaţie fizică şi sport
Legenda: I : evaluare inițială ▲ : evaluare sumativă
Evaluare sumativă:
Probe de evaluare Număr de lecții alocate Săptămâna

8

CLASA a II- a – Semestrul II
Număr de
Competențe Măsuri de
Unitatea de învățare Conținuturi lecții Săptămâna
specifice reglare
alocate
01. 02. 03. 04. 05. 06.
- Formaţii de adunare în linie pe unul şi pe două rânduri;
1.1.
1.2. - Formaţii de deplasare în coloană câte unul şi câte doi
Elemente de organizare a activităţilor - Alinierea în linie şi în coloană
1.3.
1.4. motrice - Poziţiile drepţi şi pe loc repaus
- Întoarceri la stânga şi la dreapta Conținuturile vor fi abordate
- Pornire cu mers pe loc şi oprire în relație cu temele de lecție,
- Postura corectă în poziţii şi acţiuni motrice variate pe parcursul întregului an
- Poziţiile: stând, stând depărtat, stând pe genunchi, aşezat, culcat școlar
1.2.
Elemente ale dezvoltării fizice - Educarea actului respirator (inspiraţii profunde, expiraţii forţate, fazele
1.3.
armonioase actului respirator)
1.4.
- Exerciţii de prelucrare selectivă a segmentelor corpului
- Complexe de dezvoltare fizică, cu/fără fond muzical
- Viteza de reacţie la stimuli vizuali, auditivi şi tactili
- Viteza de execuţie în acţiuni motrice singulare
2.1 - Viteza de deplasare pe direcţie rectilinie
2.2 - Coordonarea acţiunilor motrice realizate individual
Capacităţi motrice
2.3 - Forţa dinamică segmentară
- Rezistenţa generală la eforturi aerobe
- Mobilitate şi stabilitate articulară
- Mersul: pe vârfuri, ghemuit, cu pas adăugat
- Alergarea: şerpuită, cu ocoliri de obstacole, cu purtare de obiecte, cu
trecere peste obstacole
- Săritura: cu desprindere de pe un picior şi de pe de pe ambele picioare (pe
şi de pe loc şi cu deplasare), la coardă
- Deplasări în echilibru pe suprafeţe înguste şi înălţate, orizontale şi
înclinate
Deprinderi de locomoție - Escaladarea: prin apucare şi păşire pe aparat, prin apucare şi rulare pe
partea anterioară a corpului
- Tracţiunea – împingerea: deplasarea unui obiect sau partener prin tractare
2.1
şi împingere cu braţele, realizată individual şi în perechi
2.2
- Căţărarea – coborârea: la scara fixă, pe banca de gimnastică înclinată
2.3
- Târârea: pe palme şi pe genunchi, pe antebraţe şi pe genunchi
3.1
- Transport de obiecte uşoare, apucate cu una/ambele mâini, sprijinite la
3.2
piept, individual şi în perechi
3.3
- aruncare, voleibolare şi ricoşare;
Deprinderi de manipulare de tip
-lovire cu mâna şi cu piciorul;
propulsie
-lovire cu obiecte: racheta, paleta, crosă etc.
Deprinderi de manipulare de tip - prindere cu două mâini de pe loc, din autoaruncări şi de la partener
absorbție
Deprinderi de stabilitate de tip axial - îndoire, întindere, răsucire, întoarcere, balansare

Posturi statice sau dinamice - posturi ortostatice, rostogoliri, starturi

Ştafete şi parcursuri aplicative conţinând deprinderile de locomoţie, de manipulare şi de stabilitate formate


- Igiena efortului - raportul funcţional între activitate şi repaus; odihna
1.1. Conținuturile vor fi abordate
activă
1.2. în relație cu temele de lecție,
Igienă și protecție individuală - Importanţa pregătirii organismului pentru efort (încălzire)
1.3. pe parcursul întregului an
- Rolul respiraţiei în efort şi refacere
1.4. școlar
-Tehnicile de acordare reciprocă a ajutorului/ sprijinului în execuţii
Alergarea de rezistență

Specifice atletismului Alergarea de viteză cu start din picioare

Aruncarea mingii de oină de pe loc, la distanţă


2.1 Cumpănă pe un genunchi; semisfoara; podul de
2.2 Specifice gimnasticii
jos; rulări; rostogolire înainte din ghemuit în
2.3 Deprinderi motrice specifice acrobatice
ghemuit
3.1 disciplinelor sportive
Specifice gimnasticii Balansări de braţe; variaţii de paşi; întoarceri pe
3.2
ritmice loc
3.3
Specifice gimnasticii
Paşi aerobici de bază
aerobice
Specifice jocurilor Jocuri dinamice şi pregătitoare, specifice
sportive minibaschetului

Regulile de bază ale sporturilor predate; Informaţii sportive


- Rolurile care se atribuie elevilor în lecţiile de educaţie fizică şi sport
- Capacitatea de decizie corectă Conținuturile vor fi abordate
- Comunicarea între colegi (norme de comunicare, conştientizarea în relație cu temele de lecție,
3.1
importanţei comunicării, calitatea comunicării)
3.2 Dezvoltarea trăsăturilor de personalitate pe parcursul întregului an
- Cunoaşterea şi explicarea stărilor şi a reacţiilor emoţionale
3.3 școlar
- Cerinţele comportamentului în întreceri
- Relaţiile dintre componenţii unei grupe/echipe, în cadrul lecţiei de
educaţie fizică şi sport
Legenda: I : evaluare inițială ▲ : evaluare sumativă

Evaluare sumativă:
Probe de evaluare Număr de lecții alocate Săptămâna9
PLANUL CALENDARISTIC
Disciplina: EDUCAȚIE FIZICĂ, CLASA a III- a, semestrul I și II

Unitatea de învăţământ: Director


Anul școlar: 2021-2022
Cadrul didactic:

Competenţe generale

1. Utilizarea limbajului de specialitate în relaţiile de comunicare specifice activităţilor de practicare a


exerciţiilor fizice şi sportului
2. Integrarea achiziţiilor specifice dobândite în acţiuni de optimizare a stării de sănătate, a creşterii şi
dezvoltării fizice şi a capacităţii motrice proprii
3. Adoptarea unui comportament adecvat în relaţiile interpersonale şi de grup, bazat pe respect şi fair-
play în activităţile motrice desfăşurate în şcoală şi în afara acesteia

Competenţe specifice

1. Utilizarea limbajului de specialitate în relaţiile de comunicare specifice activităţilor de practicare a


exerciţiilor fizice şi sportului

9.4. Utilizarea noțiunilor specifice domeniului, în situații de instruire


9.5. Respectarea regulilor specifice activităților sportive, din lecție și din afara acesteia

2. Integrarea achiziţiilor specifice dobândite în acţiuni de optimizare a stării de sănătate, a creşterii şi


dezvoltării fizice şi a capacităţii motrice proprii

2.1 Respectarea regulilor de igienă colectivă în activități motrice

2.2 Aplicarea regulilor de bază în folosirea factorilor naturali de călire a organismului

2.3 Menținerea posturii corporale corecte, în activitățile școlare și extrașcolare

2.4 Acționarea permanentă asupra armoniei propriei dezvoltări fizice

2.5 Manifestarea unor indici corespunzători ai calităților motrice, în funcție de specificul acțiunilor motrice

2.6 Aplicarea deprinderilor motrice fundamentale și sportive elementare, în acțiuni motrice variate

2.7 Manifestarea achizițiilor motrice cu componente estetice în activități cultural – artistice și sportive

3. Adoptarea unui comportament adecvat în relaţiile interpersonale şi de grup, bazat pe respect şi fair-
play în activităţile motrice desfăşurate în şcoală şi în afara acesteia

3.1 Manifestarea atitudinii de cooperare și întrajutorare în timpul activităților motrice


3.2 Asumarea rolurilor de conducere sau subordonare specifice activităților motrice
3.3 Manifestarea constantă a unui comportament asertiv, în activitățile motrice curriculare și
extracurriculare

10
CLASA a III- a – Semestrul I
Număr de Măsuri
Competențe
Unitatea de învățare Conținuturi lecții Săptămâna de
specifice
alocate reglare
01. 02. 03. 04. 05. 06.
 formații de adunare (în linie pe un rând, în cerc și semicerc)
1.1.  alinierea în linie și în coloană
2.3  pozițiile „drepți” și „pe loc repaus”
2.7 Elemente de organizare a activităţilor
 raportul prescurtat
motrice
3.2  întoarceri la stânga și la dreapta de pe loc
 pornire și oprire din mers
 formarea și strângerea coloanei de gimnastică
 postura corectă în pozițiile de bază și abaterile de la aceasta
 pozițiile: stând, stând depărtat, stând pe genunchi, așezat, culcat
 exerciții libere de influențare selectivă a aparatului locomotor Conținuturile vor fi abordate în
 exerciții pentru prevenirea instalării și compensarea abaterilor de la relație cu temele de lecție, pe
atitudinea corporală corectă parcursul întregului an școlar
2.1  complexe de dezvoltare fizică armonioasă (libere, cu obiecte portative,
2.2 cu/fără fond muzical)
Elemente ale dezvoltării fizice
2.3  exerciții de expresivitate corporală pe fond muzical
armonioase
2.4  exerciții corective pentru principalele atitudini deficiente
 exerciții pentru reglarea ritmului respirator în efort
 principalii indicatori morfologici și funcționali ai organismului
 valorile de referință ale indicatorilor morfologici în funcție de vârstă și
sex
 determinări și înregistrări ale indicilor morfologici și funcționali, în
jurnalul personal
1. Viteza
 viteza de reacție la stimuli:
- vizuali
- auditivi
- tactili
 viteza de execuție și de repetiție:
- în acțiuni motrice singulare și repetate
 viteza de deplasare:
- pe distanțe și direcții variate
2. Capacități coordinative/Îndemânare
2.5  coordonarea acțiunilor segmentelor corpului, în spațiu și timp
2.6  coordonarea acțiunilor motrice în relație cu un partener
3.1  coordonarea în manevrarea de obiecte
Calităţi motrice
3.2  ambidextrie
3.3
 coordonare oculo-motorie în sarcini motrice simple
 echilibru
3. Forța
 forța dinamică (izotonică) segmentară
 forța explozivă
4. Rezistența
 rezistența cardio-respiratorie la eforturi uniform moderate
5. Mobilitatea/stabilitatea articulară și elasticitate musculară
 mobilitatea coloanei vertebrale și a articulațiilor coxofemurale
 stabilitatea articulațiilor umărului, cotului, genunchiului și gleznei
 elasticitate musculară
2.5 Deprinderi Mers
2.6 motrice - variante de mers, în formații și cu tempouri diferite
3.1 fundamentale - deplasări în echilibru în diferite variante, pe suprafețe înguste/înălțate,
3.2 orizontale/înclinate, cu întoarcere 90° , 180°
3.3 Alergare
- pasul de alergare
- alergare laterală cu pas adăugat, cu pas încrucișat
- alergare rectilinie, alergare șerpuită, alergare cu ocolire de obstacole
- alergare cu sarcini motrice suplimentare (opriri, întoarceri, culegeri-
depuneri de obiecte, transport de obiecte)
- alergare in tempo uniform moderat, alergare accelerată
Săritură
- cu desprindere de pe unul și de pe ambele picioare, în lungime și în
Deprinderi de locomoție înălțime, peste obstacole joase
- la coardă
Escaladare
- escaladări prin apucare, sprijin și pășire pe obstacol
- escaladări prin apucare, sprijin și rulare pe șezut
Cățărare
- cățărare pe banca de gimnastică înclinată, cu ajutorul brațelor și
picioarelor și coborâre prin alunecare
- cățărare și coborâre la scara fixă, din treaptă în treaptă și din două în două
trepte
Târâre
- tracțiunea-împingerea simultană și alternativă cu brațele din culcat facial
pe banca de gimnastică
- târârea joasă, cu braț și picior opus pe sub obstacol
Deprinderi de manipulare de tip propulsie
- aruncare cu una și două mâini de pe loc, la distanță
- aruncare azvârlită, lansată, prin împingere
- lovirea cu mâna și cu piciorul a diferitelor obiecte
de tip absorbție
- prindere cu o mână și cu două mâini, de pe loc și din deplasare, din
autoaruncări și de la partener, a diferitelor obiecte
- transport de obiecte/aparate ușoare, apucate cu una/ambele mâini,

11
individual și în perechi
a) de tip axial
- îndoire, întindere, răsucire, întoarcere, balansare (libere)
b) posturi statice sau dinamice
- poziții fundamentale și derivate
Deprinderi de stabilitate
- parcursuri aplicative conținând deprinderi de locomoție, de manipulare și
de stabilitate formate
- variante de ștafete conținând deprinderile însușite, sub formă de întrecere
pe echipe
- parcursuri aplicative conținând deprinderi de locomoție, de manipulare și de stabilitate formate

- variante de ștafete conținând deprinderile însușite, sub formă de întrecere pe echipe

Școala alergării

Alergarea de rezistență

Alergarea de viteză cu start din picioare

Specifice atletismului Școala săriturii

S în lungime cu elan, procedeul ghemuit

Școala aruncării

Ar mingii de oină de pe loc, la distanță


- cumpănă pe un picior
- semisfoara
- podul de jos
2.5
- stând pe omoplați
2.6 Specifice gimnasticii
- rulări
3.1 Deprinderi motrice specifice acrobatice
- rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit
3.2 disciplinelor sportive
- rostogolire înainte din depărtat în ghemuit
3.3
- rostogolire înapoi din ghemuit în depărtat
- legări de elemente acrobatice
- variații de pași specifici
- balansări de brațe
- elemente de echilibru-passé
Specifice gimnasticii
- întoarcerea cu pași succesivi
ritmice
- săritură dreaptă (cu balansarea/încrucișarea
brațelor)
- legări de elemente pe fond muzical
- pași aerobici de bază și de legătură
Specifice gimnasticii - structuri de pași aerobici în 8 timpi, pe fond
aerobice muzical, pe direcțiile specifice
- ansambluri
Specifice jocurilor Jocuri dinamice şi pregătitoare, specifice
sportive minibaschetului
Conținuturile vor fi abordate în
Regulile de bază ale sporturilor predate; Informaţii sportive; Semnalizări relație cu temele de lecție, pe
vizuale și auditive realizate de arbitru; Calendarul serbărilor cultural-
parcursul întregului an școlar
artistice

- conținutul trusei de igienă personală la disciplina Educație fizică


- caracteristicile echipamentului sportiv specific ramurilor de sport și
mediilor de desfășurare a activităților motrice
- factorii de mediu valorificați în călirea organismului
- reguli de igienă personală asociate efortului fizic
- igiena materialelor didactice și a spațiilor de practicare a exercițiilor
2.1
Igienă și protecție individuală fizice
2.4
- exerciții și reguli pentru pregătirea organismului pentru efort
- tipurile respirației în efort
- măsurile de igienă
- înainte, în timpul și după activitățile sportive
- tehnicile de acordare reciprocă a ajutorului/sprijinului în execuțiile actelor Conținuturile vor fi abordate în
motrice cu un grad mediu de dificultate relație cu temele de lecție, pe
- locul și formele de practicare a exercițiilor fizice în regimul cotidian de parcursul întregului an școlar
viață
- atribuțiile rolurilor de conducere și subordonare îndeplinite de elevi în
lecțiile de educație fizică
- norme de comunicare între elevi, parteneri și adversari
3.1 - stările și reacțiile emoționale survenite în întreceri
3.2 Componente ale personalității - atitudinile și comportamentele acceptate în întreceri organizate în lecții
3.3 - deprinderi de relaționare între componenții unei grupe/echipe, în cadrul
lecției de educație fizică și în activitățile motrice extrașcolare
- procedee de acordare a ajutorului și sprijinului în timpul practicării
exercițiilor fizice
- criterii obiective în aprecierea valorii performanțelor proprii
- forme de încurajare a partenerilor de întrecere
Legenda:
I : evaluare inițială ▲ : evaluare sumativă
Evaluare sumativă:

Probe de evaluare Număr de lecții alocate Săptămâna
12
CLASA a III- a – Semestrul II
Număr de Măsuri
Competențe
Unitatea de învățare Conținuturi lecții Săptămâna de
specifice
alocate reglare
01. 02. 03. 04. 05. 06.
 formații de adunare (în linie pe un rând, în cerc și semicerc)
1.1.  alinierea în linie și în coloană
2.3  pozițiile „drepți” și „pe loc repaus”
Elemente de organizare a activităţilor
2.7  raportul prescurtat
3.2 motrice
 întoarceri la stânga și la dreapta de pe loc
 pornire și oprire din mers
 formarea și strângerea coloanei de gimnastică
 postura corectă în pozițiile de bază și abaterile de la aceasta
 pozițiile: stând, stând depărtat, stând pe genunchi, așezat, culcat
 exerciții libere de influențare selectivă a aparatului locomotor Conținuturile vor fi abordate în
 exerciții pentru prevenirea instalării și compensarea abaterilor de la relație cu temele de lecție, pe
atitudinea corporală corectă parcursul întregului an școlar
2.1  complexe de dezvoltare fizică armonioasă (libere, cu obiecte portative,
2.2 cu/fără fond muzical)
Elemente ale dezvoltării fizice
2.3  exerciții de expresivitate corporală pe fond muzical
armonioase
2.4  exerciții corective pentru principalele atitudini deficiente
 exerciții pentru reglarea ritmului respirator în efort
 principalii indicatori morfologici și funcționali ai organismului
 valorile de referință ale indicatorilor morfologici în funcție de vârstă și
sex
 determinări și înregistrări ale indicilor morfologici și funcționali, în
jurnalul personal
1. Viteza
 viteza de reacție la stimuli:
- vizuali
- auditivi
- tactili
 viteza de execuție și de repetiție:
- în acțiuni motrice singulare și repetate
 viteza de deplasare:
- pe distanțe și direcții variate
2. Capacități coordinative/Îndemânare
2.5  coordonarea acțiunilor segmentelor corpului, în spațiu și timp
2.6  coordonarea acțiunilor motrice în relație cu un partener
3.1  coordonarea în manevrarea de obiecte
Calităţi motrice
3.2  ambidextrie
3.3
 coordonare oculo-motorie în sarcini motrice simple
 echilibru
3. Forța
 forța dinamică (izotonică) segmentară
 forța explozivă
4. Rezistența
 rezistența cardio-respiratorie la eforturi uniform moderate
5. Mobilitatea/stabilitatea articulară și elasticitate musculară
 mobilitatea coloanei vertebrale și a articulațiilor coxofemurale
 stabilitatea articulațiilor umărului, cotului, genunchiului și gleznei
 elasticitate musculară
2.5 Deprinderi Mers
2.6 motrice - variante de mers, în formații și cu tempouri diferite
3.1 fundamentale - deplasări în echilibru în diferite variante, pe suprafețe înguste/înălțate,
3.2 orizontale/înclinate, cu întoarcere 90° , 180°
3.3 Alergare
- pasul de alergare
- alergare laterală cu pas adăugat, cu pas încrucișat
- alergare rectilinie, alergare șerpuită, alergare cu ocolire de obstacole
- alergare cu sarcini motrice suplimentare (opriri, întoarceri, culegeri-
depuneri de obiecte, transport de obiecte)
- alergare in tempo uniform moderat, alergare accelerată
Săritură
- cu desprindere de pe unul și de pe ambele picioare, în lungime și în
Deprinderi de locomoție înălțime, peste obstacole joase
- la coardă
Escaladare
- escaladări prin apucare, sprijin și pășire pe obstacol
- escaladări prin apucare, sprijin și rulare pe șezut
Cățărare
- cățărare pe banca de gimnastică înclinată, cu ajutorul brațelor și
picioarelor și coborâre prin alunecare
- cățărare și coborâre la scara fixă, din treaptă în treaptă și din două în două
trepte
Târâre
- tracțiunea-împingerea simultană și alternativă cu brațele din culcat facial
pe banca de gimnastică
- târârea joasă, cu braț și picior opus pe sub obstacol
Deprinderi de manipulare de tip propulsie
- aruncare cu una și două mâini de pe loc, la distanță
- aruncare azvârlită, lansată, prin împingere
- lovirea cu mâna și cu piciorul a diferitelor obiecte
de tip absorbție
- prindere cu o mână și cu două mâini, de pe loc și din deplasare, din
autoaruncări și de la partener, a diferitelor obiecte
- transport de obiecte/aparate ușoare, apucate cu una/ambele mâini,
individual și în perechi

13
a) de tip axial
- îndoire, întindere, răsucire, întoarcere, balansare (libere)
b) posturi statice sau dinamice
- poziții fundamentale și derivate
Deprinderi de stabilitate
- parcursuri aplicative conținând deprinderi de locomoție, de manipulare și
de stabilitate formate
- variante de ștafete conținând deprinderile însușite, sub formă de întrecere
pe echipe
- parcursuri aplicative conținând deprinderi de locomoție, de manipulare și de stabilitate formate

- variante de ștafete conținând deprinderile însușite, sub formă de întrecere pe echipe

Școala alergării

Alergarea de rezistență

Alergarea de viteză cu start din picioare

Specifice atletismului Școala săriturii

S în lungime cu elan, procedeul ghemuit

Școala aruncării

Ar mingii de oină de pe loc, la distanță


- cumpănă pe un picior
- semisfoara
- podul de jos
2.5
- stând pe omoplați
2.6 Specifice gimnasticii
- rulări
3.1 Deprinderi motrice specifice acrobatice
- rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit
3.2 disciplinelor sportive
- rostogolire înainte din depărtat în ghemuit
3.3
- rostogolire înapoi din ghemuit în depărtat
- legări de elemente acrobatice
- variații de pași specifici
- balansări de brațe
- elemente de echilibru-passé
Specifice gimnasticii
- întoarcerea cu pași succesivi
ritmice
- săritură dreaptă (cu balansarea/încrucișarea
brațelor)
- legări de elemente pe fond muzical
- pași aerobici de bază și de legătură
Specifice gimnasticii - structuri de pași aerobici în 8 timpi, pe fond
aerobice muzical, pe direcțiile specifice
- ansambluri
Specifice jocurilor Jocuri dinamice şi pregătitoare, specifice
sportive minibaschetului
Regulile de bază ale sporturilor predate; Informaţii sportive; Semnalizări Conținuturile vor fi abordate în
vizuale și auditive realizate de arbitru; Calendarul serbărilor cultural- relație cu temele de lecție, pe
artistice parcursul întregului an școlar

- conținutul trusei de igienă personală la disciplina Educație fizică


- caracteristicile echipamentului sportiv specific ramurilor de sport și
mediilor de desfășurare a activităților motrice
- factorii de mediu valorificați în călirea organismului
- reguli de igienă personală asociate efortului fizic
- igiena materialelor didactice și a spațiilor de practicare a exercițiilor
2.1
Igienă și protecție individuală fizice
2.4
- exerciții și reguli pentru pregătirea organismului pentru efort
- tipurile respirației în efort
- măsurile de igienă
- înainte, în timpul și după activitățile sportive
- tehnicile de acordare reciprocă a ajutorului/sprijinului în execuțiile actelor Conținuturile vor fi abordate în
motrice cu un grad mediu de dificultate relație cu temele de lecție, pe
- locul și formele de practicare a exercițiilor fizice în regimul cotidian de parcursul întregului an școlar
viață
- atribuțiile rolurilor de conducere și subordonare îndeplinite de elevi în
lecțiile de educație fizică
- norme de comunicare între elevi, parteneri și adversari
3.1 - stările și reacțiile emoționale survenite în întreceri
3.2 Componente ale personalității - atitudinile și comportamentele acceptate în întreceri organizate în lecții
3.3 - deprinderi de relaționare între componenții unei grupe/echipe, în cadrul
lecției de educație fizică și în activitățile motrice extrașcolare
- procedee de acordare a ajutorului și sprijinului în timpul practicării
exercițiilor fizice
- criterii obiective în aprecierea valorii performanțelor proprii
- forme de încurajare a partenerilor de întrecere
Legenda:
I : evaluare inițială ▲ : evaluare sumativă

Evaluare sumativă:

Probe de evaluare Număr de lecții alocate Săptămâna
14
PLANUL CALENDARISTIC
Disciplina: EDUCAȚIE FIZICĂ, CLASA a IV- a, semestrul I și II

Unitatea de învăţământ: Director


Anul școlar: 2021-2022
Cadrul didactic:

Competenţe generale

1. Utilizarea limbajului de specialitate în relaţiile de comunicare specifice activităţilor de practicare a


exerciţiilor fizice şi sportului
2. Integrarea achiziţiilor specifice dobândite în acţiuni de optimizare a stării de sănătate, a creşterii şi
dezvoltării fizice şi a capacităţii motrice proprii
3. Adoptarea unui comportament adecvat în relaţiile interpersonale şi de grup, bazat pe respect şi fair-
play în activităţile motrice desfăşurate în şcoală şi în afara acesteia

Competenţe specifice

1. Utilizarea limbajului de specialitate în relaţiile de comunicare specifice activităţilor de practicare a


exerciţiilor fizice şi sportului

9.6. Aplicarea adecvată a noțiunilor specifice domeniului, în contexte de practicare variată (curriculare și
extracurriculare) a exercițiilor fizice și sportului
9.7. Respectarea regulamentelor de desfășurare a întrecerilor în disciplinele sportive însușite

2. Integrarea achiziţiilor specifice dobândite în acţiuni de optimizare a stării de sănătate, a creşterii şi


dezvoltării fizice şi a capacităţii motrice proprii

2.8 Aplicarea regulilor de igienă personală și colectivă în activități curriculare și extracurriculare

2.9 Folosirea procedurilor de călire a organismului propriu prin valorificarea influențelor factorilor naturali
de mediu

2.10 Identificarea factorilor care pot genera abateri de la postura corporală corectă

2.11 Adoptarea măsurilor cu caracter profilactic și, după caz, curativ în asigurarea armoniei dezvoltării
fizice

2.12 Manifestarea unor indici corespunzători ai calităților motrice combinate

2.13 Aplicarea deprinderilor motrice sportive în condiții regulamentare

2.14 Valorificarea deprinderilor sportive cu componentă estetică în activitățile de reprezentare a


clasei/unității de învățământ

3. Adoptarea unui comportament adecvat în relaţiile interpersonale şi de grup, bazat pe respect şi fair-
play în activităţile motrice desfăşurate în şcoală şi în afara acesteia

3.4 Manifestarea atitudinii de fair-play în timpul activităților motrice/sportive


3.5 Asumarea rolurilor de conducere sau subordonare specifice activităților sportive
3.6 Manifestarea constantă a unui comportament asertiv, în activitățile sportive competiționale

15
CLASA a IV- a – Semestrul I
Număr de
Competențe Măsuri de
Unitatea de învățare Conținuturi lecții Săptămâna
specifice reglare
alocate
01. 02. 03. 04. 05. 06.
 formații de adunare (în linie pe unul și pe două rânduri)
1.1.  alinierea în linie și în coloană, la diferite intervale și distanțe
2.3  pozițiile „drepți” și „pe loc repaus”; poziția „depărtat-repaus”
2.7 Elemente de organizare a activităţilor
 raportul complet
motrice
3.2  întoarceri la stânga și la dreapta, la stânga-împrejur
 pornire și oprire din mers, în doi timpi
 variante de formare și strângere a coloanei de gimnastică
 postura corectă în pozițiile de bază și în acțiuni motrice variate
 pozițiile de bază și derivate
 exerciții libere, cu obiecte și cu partener de influențare selectivă a Conținuturile vor fi abordate
aparatului locomotor în relație cu temele de lecție,
 exerciții corective pentru atitudinile deficiente segmentare și posturale pe parcursul întregului an
 complexe de dezvoltare fizică armonioasă (libere, cu obiecte portative, școlar
2.1
cu/ fără fond muzical, cu partener)
2.2
Elemente ale dezvoltării fizice  exerciții de expresivitate corporală, efectuate pe fond muzical, sub formă
2.3
armonioase de ansamblu
2.4
 exerciții pentru educarea actului respirator și reglarea respirației în efort
 principalii indicatori morfologici și funcționali ai organismului
 valorile de referință ale indicatorilor morfologici în funcție de vârstă și
gen
 determinări și înregistrări în jurnalul personal a indicatorilor morfologici
și funcționali și comparări cu valori de referință specifice vârstei și
sexului
1. Viteza
 viteza de reacție la stimuli:
- vizuali
- auditivi
- tactili
 viteza de execuție și repetiție:
- în acțiuni motrice complexe
 viteza de deplasare:
- pe distanțe și direcții variate
- în funcție de repere și parteneri de întrecere
 viteza în regimul celorlalte calități motrice
2. Capacități coordinative/Îndemânare
2.5  coordonarea segmentelor corpului în acțiuni cu complexitate crescândă
2.6  coordonarea acțiunilor motrice în relație cu partener/adversar
3.1  coordonare în manevrarea obiectelor specifice disciplinelor sportive
Calităţi motrice  ambidextrie
3.2
3.3  coordonare oculo-motorie în sarcini motrice complexe
 echililbru
 capacități coordinative în regimul altor calități motrice
3. Forța
 forță dinamică (izonotică) segmentară și generală
 forță explozivă
 forța dinamică segmentară, în regimul celorlalte calități motrice
4. Rezistența
 rezistența generală la eforturi aerobe și mixte
 rezistența musculară locală
5. Mobilitatea/stabilitatea articulară și elasticitate musculară
 mobilitatea coloanei vertebrale și a articulațiilor coxofemurale
 stabilitatea articulațiilor umărului, cotului, genunchiului și gleznei
 elasticitate musculară
2.5 Deprinderi Deprinderi de locomoție Mers
2.6 motrice - variante de mers, în formații și cu tempouri diferite, combinate cu alte
3.1 fundamentale acțiuni motrice
3.2 - mers cu schimbarea direcției de deplasare
3.3 - deplasări în echilibru pe suprafețe înguste și înălțate progresiv, cu purtare
de obiecte, cu întoarcere 90° , 180° , 360°
- deplasări în echilibru pe suprafețe înguste și înălțate, cu pășire peste
obiecte
Alergare
- alergare laterală cu pas încrucișat
- alergare cu schimbări de direcție
- alergare in tempo uniform moderat, în tempou variabil, alergare
accelerată
- alergare cu sarcini motrice suplimentare (opriri, întoarceri, culegeri-
depuneri de obiecte, transport de obiecte)
- alergare în relație cu un partener/adversar
Săritură
- în adâncime, de pe suprafețe înălțate
- cu desprindere de pe unul și de pe ambele picioare, în înălțime și în
lungime, peste obstacole joase
- la coardă
Escaladare
- escaladări prin apucare, sprijin și pășire pe obstacol
- escaladări prin apucare, sprijin și rulare pe partea anterioară a corpului
Cățărare
- cățărare–coborâre pe banca de gimnastică înclinată, cu ajutorul brațelor și
picioarelor
- cățărare pe scara fixă, din două în două trepte, deplasare laterală pe scara

16
alăturată și coborâre din două în două trepte
Târâre
- tracțiunea alternativă cu brațele din culcat facial/dorsal pe banca de
gimnastică
- deplasarea corpului prin împingeri simultane și alternative, cu brațele și
picioarele
- târârea joasă, pe o latură, pe sub obstacole, cu/fără obiecte
de tip propulsie
- aruncări azvârlite, la țintă, la distanță, la partener
- aruncare, ricoșare, lovire cu mâna și cu piciorul
- lovire cu obiecte: rachetă, paletă, crosă etc.
de tip absorbție
Deprinderi de manipulare
- prindere cu o mână și cu două mâini, de pe loc și din deplasare, din
autoaruncări și de la partener, a obiectelor din domeniul disciplinelor
sportive studiate
- transport de obiecte/aparate ușoare, apucate cu una/ambele mâini, în
perechi sau în grup
a) de tip axial
- îndoire, întindere, răsucire, întoarcere, balansare (cu obiecte, partener)
b) posturi statice sau dinamice
Deprinderi de stabilitate
- posturi ortostatice, rostogoliri, starturi (se realizează prin conținuturile
specifice disciplinelor sportive)

- parcursuri aplicative și ștafete conținând deprinderi de locomoție, de manipulare și de stabilitate formate (sub formă
de întrecere pe echipe)
Școala alergării
Alergarea de rezistență
pasul alergător de semifond
startul din picioare
Alergarea de viteză cu start din picioare
pasul alergător de accelare
pasul alergător lansat de viteză
startul din picioare
Specifice atletismului Școala săriturii

S în lungime cu elan, procedeul ghemuit


fazele sărituri

Săritura în înălțime cu pășire

Școala aruncării

Ar mingii de oină de pe loc, la distanță


fazele sărituri
- cumpănă pe un picior
- sfoara
2.5 - podul de jos, podul de sus
2.6 - stând pe omoplați
3.1 Deprinderi motrice specifice - rulări
Specifice gimnasticii
3.2 disciplinelor sportive - rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit
acrobatice
3.3 - rostogolire înainte din depărtat în ghemuit
- rostogolire înainte din ghemuit în depărtat
- rostogolire înapoi din ghemuit în depărtat
- rostogolire înapoi din depărtat în ghemuit
- legări de elemente acrobatice
- variații de pași specifici
- balansări de brațe
- elemente de echilibru-passé
Specifice gimnasticii - întoarcerea cu pași succesivi
ritmice - săritură dreaptă (cu balansarea/încrucișarea
brațelor)
- pași de dans clasic și modern
- legări de elemente pe fond muzical
- pași aerobici de bază și de legătură
Specifice gimnasticii - structuri de pași aerobici în 8 timpi, pe fond
aerobice muzical, pe direcțiile specifice
- ansambluri
Specifice jocurilor Jocuri dinamice şi pregătitoare, specifice
sportive minibaschetului/ minihandbalului etc.
Regulile de bază ale sporturilor predate; Informații sportive; Semnalizări Conținuturile vor fi abordate
vizuale și auditive realizate de arbitru; Calendarul competițiilor sportive în relație cu temele de lecție,
școlare (locale, naționale, după caz); Calendarul serbărilor cultural-artistice pe parcursul întregului an
Unități sportive specializate din proximitatea școlii și oferta de discipline școlar
sportive a acestora
- exerciții și reguli pentru pregătirea organismului pentru efort Conținuturile vor fi abordate
- factorii de mediu valorificați în călirea organismului și măsuri de evitare a în relație cu temele de lecție,
influențelor nocive ale acestora pe parcursul întregului an
- exerciții și reguli pentru refacerea organismului după efort
școlar
2.1 - regulile de igienă colectivă
Igienă și protecție individuală
2.4 - semnele deteriorării igienei personale și colective
- măsurile de menținere a igienei personale și colective
- măsurile de igienizare a spațiilor, instalațiilor și aparatelor utilizate
- tehnicile de acordare reciprocă a ajutorului/sprijinului în execuțiile actelor
motrice cu un grad crescut de dificultate
3.1 Componente ale personalității - responsabilitatea față de propria stare de sănătate, dezvoltare fizică și
3.2 capacitate motrică
3.3 - atribuțiile rolurilor de conducere și de subordonare îndeplinite de elevi în
practicarea disciplinelor sportive
- norme și deprinderi de comunicare între elevi, parteneri, adversari, arbitri,
spectatori

17
- stările și reacțiile emoționale survenite în întreceri sportive
- atitudini și comportamente acceptate în activități sportive competiționale
- deprinderi de relaționare și lucru în grup între componenții unei echipe, în
cadrul lecției de educație fizică și în activitățile sportive extrașcolare
- modalități de mediere a conflictelor apărute în timpul activităților sportive
- procedee de acordare a ajutorului și sprijinului în timpul practicării
exercițiilor fizice
- criterii obiective în aprecierea valorii partenerilor și adversarilor
- forme de încurajare a coechipierilor și felicitare a adversarilor
- forme de manifestare a fairplay-ului în activitățile motrice competiționale
și necompetiționale

Legenda:
I : evaluare inițială ▲ : evaluare sumativă
Evaluare sumativă:

Probe de evaluare Număr de lecții alocate Săptămâna
18
CLASA a IV- a – Semestrul II
Număr de
Competențe Măsuri de
Unitatea de învățare Conținuturi lecții Săptămâna
specifice reglare
alocate
01. 02. 03. 04. 05. 06.
 formații de adunare (în linie pe unul și pe două rânduri)
1.1.  alinierea în linie și în coloană, la diferite intervale și distanțe
2.3  pozițiile „drepți” și „pe loc repaus”; poziția „depărtat-repaus”
2.7 Elemente de organizare a activităţilor
 raportul complet
motrice
3.2  întoarceri la stânga și la dreapta, la stânga-împrejur
 pornire și oprire din mers, în doi timpi
 variante de formare și strângere a coloanei de gimnastică
 postura corectă în pozițiile de bază și în acțiuni motrice variate
 pozițiile de bază și derivate
 exerciții libere, cu obiecte și cu partener de influențare selectivă a Conținuturile vor fi abordate
aparatului locomotor în relație cu temele de lecție,
 exerciții corective pentru atitudinile deficiente segmentare și posturale pe parcursul întregului an
 complexe de dezvoltare fizică armonioasă (libere, cu obiecte portative, școlar
2.1
cu/ fără fond muzical, cu partener)
2.2
Elemente ale dezvoltării fizice  exerciții de expresivitate corporală, efectuate pe fond muzical, sub formă
2.3
armonioase de ansamblu
2.4
 exerciții pentru educarea actului respirator și reglarea respirației în efort
 principalii indicatori morfologici și funcționali ai organismului
 valorile de referință ale indicatorilor morfologici în funcție de vârstă și
gen
 determinări și înregistrări în jurnalul personal a indicatorilor morfologici
și funcționali și comparări cu valori de referință specifice vârstei și
sexului
1. Viteza
 viteza de reacție la stimuli:
- vizuali
- auditivi
- tactili
 viteza de execuție și repetiție:
- în acțiuni motrice complexe
 viteza de deplasare:
- pe distanțe și direcții variate
- în funcție de repere și parteneri de întrecere
 viteza în regimul celorlalte calități motrice
2. Capacități coordinative/Îndemânare
2.5  coordonarea segmentelor corpului în acțiuni cu complexitate crescândă
2.6  coordonarea acțiunilor motrice în relație cu partener/adversar
3.1  coordonare în manevrarea obiectelor specifice disciplinelor sportive
Calităţi motrice  ambidextrie
3.2
3.3  coordonare oculo-motorie în sarcini motrice complexe
 echililbru
 capacități coordinative în regimul altor calități motrice
3. Forța
 forță dinamică (izonotică) segmentară și generală
 forță explozivă
 forța dinamică segmentară, în regimul celorlalte calități motrice
4. Rezistența
 rezistența generală la eforturi aerobe și mixte
 rezistența musculară locală
5. Mobilitatea/stabilitatea articulară și elasticitate musculară
 mobilitatea coloanei vertebrale și a articulațiilor coxofemurale
 stabilitatea articulațiilor umărului, cotului, genunchiului și gleznei
 elasticitate musculară
2.5 Deprinderi Deprinderi de locomoție Mers
2.6 motrice - variante de mers, în formații și cu tempouri diferite, combinate cu alte
3.1 fundamentale acțiuni motrice
3.2 - mers cu schimbarea direcției de deplasare
3.3 - deplasări în echilibru pe suprafețe înguste și înălțate progresiv, cu purtare
de obiecte, cu întoarcere 90° , 180° , 360°
- deplasări în echilibru pe suprafețe înguste și înălțate, cu pășire peste
obiecte
Alergare
- alergare laterală cu pas încrucișat
- alergare cu schimbări de direcție
- alergare in tempo uniform moderat, în tempou variabil, alergare
accelerată
- alergare cu sarcini motrice suplimentare (opriri, întoarceri, culegeri-
depuneri de obiecte, transport de obiecte)
- alergare în relație cu un partener/adversar
Săritură
- în adâncime, de pe suprafețe înălțate
- cu desprindere de pe unul și de pe ambele picioare, în înălțime și în
lungime, peste obstacole joase
- la coardă
Escaladare
- escaladări prin apucare, sprijin și pășire pe obstacol
- escaladări prin apucare, sprijin și rulare pe partea anterioară a corpului
Cățărare
- cățărare–coborâre pe banca de gimnastică înclinată, cu ajutorul brațelor și
picioarelor
- cățărare pe scara fixă, din două în două trepte, deplasare laterală pe scara
alăturată și coborâre din două în două trepte

19
Târâre
- tracțiunea alternativă cu brațele din culcat facial/dorsal pe banca de
gimnastică
- deplasarea corpului prin împingeri simultane și alternative, cu brațele și
picioarele
- târârea joasă, pe o latură, pe sub obstacole, cu/fără obiecte
de tip propulsie
- aruncări azvârlite, la țintă, la distanță, la partener
- aruncare, ricoșare, lovire cu mâna și cu piciorul
- lovire cu obiecte: rachetă, paletă, crosă etc.
de tip absorbție
Deprinderi de manipulare
- prindere cu o mână și cu două mâini, de pe loc și din deplasare, din
autoaruncări și de la partener, a obiectelor din domeniul disciplinelor
sportive studiate
- transport de obiecte/aparate ușoare, apucate cu una/ambele mâini, în
perechi sau în grup
a) de tip axial
- îndoire, întindere, răsucire, întoarcere, balansare (cu obiecte, partener)
b) posturi statice sau dinamice
Deprinderi de stabilitate
- posturi ortostatice, rostogoliri, starturi (se realizează prin conținuturile
specifice disciplinelor sportive)

- parcursuri aplicative și ștafete conținând deprinderi de locomoție, de manipulare și de stabilitate formate (sub formă
de întrecere pe echipe)
Școala alergării
Alergarea de rezistență
pasul alergător de semifond
startul din picioare
Alergarea de viteză cu start din picioare
pasul alergător de accelare
pasul alergător lansat de viteză
startul din picioare
Specifice atletismului Școala săriturii

S în lungime cu elan, procedeul ghemuit


fazele sărituri

Săritura în înălțime cu pășire

Școala aruncării

Ar mingii de oină de pe loc, la distanță


fazele sărituri
- cumpănă pe un picior
- sfoara
2.5 - podul de jos, podul de sus
2.6 - stând pe omoplați
3.1 Deprinderi motrice specifice - rulări
Specifice gimnasticii
3.2 disciplinelor sportive - rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit
acrobatice
3.3 - rostogolire înainte din depărtat în ghemuit
- rostogolire înainte din ghemuit în depărtat
- rostogolire înapoi din ghemuit în depărtat
- rostogolire înapoi din depărtat în ghemuit
- legări de elemente acrobatice
- variații de pași specifici
- balansări de brațe
- elemente de echilibru-passé
Specifice gimnasticii - întoarcerea cu pași succesivi
ritmice - săritură dreaptă (cu balansarea/încrucișarea
brațelor)
- pași de dans clasic și modern
- legări de elemente pe fond muzical
- pași aerobici de bază și de legătură
Specifice gimnasticii - structuri de pași aerobici în 8 timpi, pe fond
aerobice muzical, pe direcțiile specifice
- ansambluri
Specifice jocurilor Jocuri dinamice şi pregătitoare, specifice
sportive minibaschetului/ minihandbalului etc.
Regulile de bază ale sporturilor predate; Informații sportive; Semnalizări Conținuturile vor fi abordate
vizuale și auditive realizate de arbitru; Calendarul competițiilor sportive în relație cu temele de lecție,
școlare (locale, naționale, după caz); Calendarul serbărilor cultural-artistice pe parcursul întregului an
Unități sportive specializate din proximitatea școlii și oferta de discipline școlar
sportive a acestora
- exerciții și reguli pentru pregătirea organismului pentru efort Conținuturile vor fi abordate
- factorii de mediu valorificați în călirea organismului și măsuri de evitare a în relație cu temele de lecție,
influențelor nocive ale acestora pe parcursul întregului an
- exerciții și reguli pentru refacerea organismului după efort
școlar
2.1 - regulile de igienă colectivă
Igienă și protecție individuală
2.4 - semnele deteriorării igienei personale și colective
- măsurile de menținere a igienei personale și colective
- măsurile de igienizare a spațiilor, instalațiilor și aparatelor utilizate
- tehnicile de acordare reciprocă a ajutorului/sprijinului în execuțiile actelor
motrice cu un grad crescut de dificultate
3.1 Componente ale personalității - responsabilitatea față de propria stare de sănătate, dezvoltare fizică și
3.2 capacitate motrică
3.3 - atribuțiile rolurilor de conducere și de subordonare îndeplinite de elevi în
practicarea disciplinelor sportive
- norme și deprinderi de comunicare între elevi, parteneri, adversari, arbitri,
spectatori
- stările și reacțiile emoționale survenite în întreceri sportive

20
- atitudini și comportamente acceptate în activități sportive competiționale
- deprinderi de relaționare și lucru în grup între componenții unei echipe, în
cadrul lecției de educație fizică și în activitățile sportive extrașcolare
- modalități de mediere a conflictelor apărute în timpul activităților sportive
- procedee de acordare a ajutorului și sprijinului în timpul practicării
exercițiilor fizice
- criterii obiective în aprecierea valorii partenerilor și adversarilor
- forme de încurajare a coechipierilor și felicitare a adversarilor
- forme de manifestare a fairplay-ului în activitățile motrice competiționale
și necompetiționale

Legenda:
I : evaluare inițială ▲ : evaluare sumativă

Evaluare sumativă:

Probe de evaluare Număr de lecții alocate Săptămâna
21

S-ar putea să vă placă și