Sunteți pe pagina 1din 41

1.

Numiți complexul II al lanțului respirator:


 Succinat – CoQ reductaza
2. Selectați reacțiile catalizate de enzime din clasa transferazelor:
 Glucoza+ATP=glucozo-6fosfat
 Ala+Alfa-cetoglutarat = Piruvat+Glu
3. Referitor la termolabilitatea enzimelor sunt corecte afirmațiile:
 Temperatura optimala pentru majoritatea enzimelor este de 20 40 C
 La T mai inalta de 50C majoritatea enzimelor denatureaza
4. Ce tip de specificitate posedă enzimele nominalizate?

- Pepsina - S. Relativa

- Anhidraza carbonica - Absoluta

- Oxidazele L-aa - Stereospecificitate

5. Selectați afirmațiile corecte referitor la mecanismul de acțiune și utilizarea alopurinolului:


- Este utilizat pentru tratarea gutei
- Inhiba formarea acidului uric
6. Selectați afirmațiile corecte referitoare la modelul Koshland (coincidența indusă) de acțiune a
enzimelor:
- In timpul interacțiunii cu enzima substratul induce modificari in conformatia centrului activ
- Centrul activ al enzimei este flexibil
7. Selectați vitamina care este parte componentă a coenzimei din complexul piruvat
dehidrogenazic:
- Acidul lipoic
8. Care din substanțele enumerate este compnentă a complexului III al lanțului respirator?
- Hemul cit b
9. Ce ilustrează graficul de jos?
- Dependenta vitezei reactiei catalizate de o enzima alosterica de concentratia S (1) si a
activatorului alosteric(2)
10. Care dintre funcțiile enumerate nu este îndeplinită de metabolism?
- Producția de energie chimica cu ajutorul luminii solare
11. Selectați afirmațiile corecte referitoare la imaginea prezentată:
- Km corespunde concentratiei substratului, la care viteza reacției chimice constituie ½ din viteza
maxima
- Reprezinta influenta concentratiei substratului asupra activitatii enzimatice
12. Selectați afirmația corectă referitor la citocromi:

- Sunt hemoproteine ce transferă doar electroni in lantul respirator

13. Selectați afirmațiile corecte despre structura chimică:


- Este coenzima A
- Participa la activarea acizilor grasi
14. Selectați dehidrogeneza (DH) NAD+-dependentă:
- Malat DH
15. Selectați afirmațiile corecte referitoare la reglarea covalentă (fosforilare/defosforilare) a
activității enzimatice:
- Defosforilarea enzimelor are lor sub acțiunea fosfoproteinfosfatazelor
- Fosforilarea enzimelor are loc sub actiunea proteinkinazelor

16. Selectați reacția sumară a decarboxilării oxidative a piruvatului:


- Piruvat+NAD+ +HS-CoA – acetil-CoA + CO2 + NADH+H+
17. Selectați afirmațiile corecte referitoare la enzima care catalizează reacția chimică:
- Este hexokinaza (glucokinaza)
Este din clasa transferazelor
18. Enzima care catalizează reacția chimică:
- Este glutaminaza
- Este din clasa hidrolazelor
19. Alegeți afirmația corectă referitor la reacția:
- Este catalizată de izoenzima izocitrat oxidaza
- Este o reacție de oxido-reducere
20. Oxidarea microzomală:
- Functia este hidroxilarea compusilor chimici
21. ATP-sintaza:
Este format din doua componente F0 si F1
22. Complexul enzimatic alfa-cetoglutarat dehidrogenaza:
- Utilizeaza ca coenzime derivatii vitaminelor B1, B2, PP, HS-CoA, acidul lipoic
23. Selectați reacțiile catalizate de enzime din clasa izomerazelor:
- UDP-glucoza—UDP-galactoza
- Glucozo-6-fosfat – glucozo-1-fosfat
24. Referitor la oxidarea biologică este corectă afirmația:
- Reprezinta totalitatea proceselor de oxido-reducere care au loc in organismele vii
25. Selectați reacția, în care structura chimică prezentată participă în calitate de conductor:
- Succinat + FAD – Fumarat + FADH2
26. Mecanismul fosforilării oxidative:
- H+ revin in matricea mitocondriala prin factorul F0 al ATP-sintazei
27. Selectați componentul complexului IV al lanțului de transport de electroni:
- Cyt a
28. Țesutul adipos brun:
- Este un țesut specializat in termogeneza
29. Selectați reacția, în care compusul chimic prezentat participă în calitate de grupare prostetică:
- Piruvat+CO2+ATP=Oxaloacetat+ADP+H3PO4
30. Selectați afirmațiile corecte referitoare la izoenzime:
- Ca regula, izoenzimele sunt distribuite in tesuturi diferite
- Izoenzimele catalizeaza aceiasi reactie chimica
31. Selectați reacția, în care structura chimică prezentată participă în calitate de cofactor:
- Succinat+FAD—Fumarat+FADH2
32. Ce tip de specificitate posedă enzimele nominalizate?
- Ureeaza – s. absoluta
- Alcooldehidrogenaza – s. Relativa
- Fumaraza – stereospecificitate
33. Reglarea metabolismului:
- Procesele metabolice sunt reglate la nivelul reactiilor ireversibile
34. Selectați componentul complexului IV al lanțului de transport de electroni:
- Cyt a
35. Căile metabolice:
- Pot fi liniare, ciclice, ramificate
36. Selectați varianta corectă de hidroliză a ATP:
- ATP+H2O – ADP +Pi; -7,3 kcal/mol

37. Selectați afirmațiile corecte referitoare la holoenzime:


- Gruparea prostetica este legata trainic la apoenzima
-Specificitatea enzimei este determinata de apoenzima
38. Selectați afirmațiile corecte referitoare la enzima care catalizează reacția chimică:
- Este glucozo-6-fosfataza
- Este din clasa hidrolazelor
39. Ce enzime inhibă agenții terapeutici nominalizați?

- Sulfamidele – inhiba dihidropteroatsintaza (enzima ce participa la sinteza acidului folic in


microorg.)

- Fluoruracilul – inhiba timidilat sintaza (enz ce part la sinteza nucleotidelor timidilice)

- Alopurinolul – inhiba xantinoxidaza

40. Ciclul Krebs:

- Are rol amfibolic

41. Decarboxilarea oxidativă a piruvatului:


- Este un proces ireversibil
42. Selectați afirmațiile corecte referitoare la enzima care catalizează reacția chimică:
- Este din clasa izomerazelor
- Este o epimerază
43. Numiți structurile chimice:
- Vitamina H
- Acidul folic
- Coenzima A
44. Care din substanțele enumerate este compnentă a complexului III al lanțului respirator?
- Hemul cit b
45. Căile catabolice si anabolice:
- Se reglează diferit
46. Inhibiția lanțului respirator:
- Complexul III este inhibat de antimicina A
47. În cazurile de intoxicație cu matanol în calitate de antidot se administrează alcool etilic. Selectați
afirmațiile corecte referitoare la mecanismul de acțiune al etanolului:
- In prezenta etanolului sub actiunea alcool dehidrogenazei se formeaza preferential
formaldehida
- Etanolul se leaga in CA sl enzimei alcoolDH, impiedicand fixarea metanolului
- In intoxicatia cu metanol, toxicitatea este determinata de formaldehida
48. Selectați afirmația corectă referitor la funcționarea unui singur citocrom:
- Accepta 1 e prin reducerea 1Fe3+ in 1 Fe2+
49. Selectați reacția anaplerotică:
- Glutamat+H2O+NAD+-- alfa-cetoglurat +NADH+H+ +NH3
50. Selectați reacția transportului de electroni prin intermediul complexului I
- NADH+H+ +FMN – NAD+ +FMNH2
51. Enzimele măresc viteza reacție chimice deoarece:
- Micsoreaza energia de activare
52. Selectați reacția transportului de electroni prin intermediul complexului IV
- 2Cu+ +1/2O2 – 2Cu2+ +O2-

53. Inhibiția lanțului respirator:


- Complexul I este inhibat de rotenonă
54. Referitor la centrul activ (CA) al enzimei sunt corecte afirmațiile:
- CA este locul de legare a substratului
- CA este structura compusa unicala tridimensionala
55. Referitor la izoenzimele creatinfosfokinazei (CPK) sunt corecte afirmațiile:
- CPK reprezinta proteina dimera, alcatuita din protomerii M si B
56. Componentele lanțului respirator:
- FAD, proteinele Fe-S, Co Q; citocromii
57. Referitor la inhibiția necompetitivă sunt corecte afirmațiile:
- Inhibitia necompetitiva se caracterizeaza prin formarea complexului triplu E-S-I
- Inhibitia necompetitiva se caracterizeaza prin micsorarea Vmax
58. Selectați afirmațiile corecte referitoare la proteoliza limitată:
- Consta in scindarea unei portiuni din lantul polipeptidic al proenzimei
- Este un mecanism de activare a enzimelor proteolitice

 Ciclul Krebs:
- Produce echivalenți reducatori pentru lanțul respirator

 Care dintre următoarele afirmații nu este corectă în ceea ce privește fosforilarea oxidativă?
- Este sinteza ATP din ADP și Pi cuplată cu scindarea unui strat supramacroergic

 Agenții decuplanți:
- Măresc termogeneza

 Referitor la inhibiția competitivă sunt corecte afirmațiile:


- Inhibiția competitivă este un proces reversibil
- Fixarea inhibitorului competitiv mărește valoarea Km

 Selectați afirmațiile corecte referitoare la specificitatea de substrat a enzimelor:


- Poate fi absolută, relativă și stereochimică
- Este determinată de apoenzimă

 Anabolismul:
- Este sinteza substratelor complexe din simple

 Selectați dehidrogenaza (DH) NAD+- dependentă:


izocitrat DH

 Selectați afirmațiile corecte despre structura chimică:

- Participă la activarea acizilor grași


- Este coenzima A
 Selectați reacția transportului de electroni prin intermediul complexului III:
- 2cyt. b (Fe2+) + 2cyt. c1(Fe3+)  2 cyt. b(Fe3+) + 2 cyt. c1(Fe2+)

 Selectați enzimele care se activează prin proteoliză limitată:


- Procarboxipeptidaza
- Tripsinogenul

 Selectați afirmațiile corecte referitor la constanta Michaelis (Km):


- Km caracterizează afinitatea enzimei față de substrat
- Km reprezintă concentrația substratului, la care viteza reacției enzimatice este egală cu
jumătate din viteza maximă

 Viteza proceselor metabolice:


- Depinde de raportul NADH / NAD +

 Selectați proprietățile comune ale enzimelor și catalizatorilor nebiologici:


- Nu modifică echilibrul reacției catalizate
- Nu se consumă în decursul reactiei

 Selectați afirmațiile corecte referitoare la mecanismul de acțiune și utilizarea sulfamidelor:


- Posedă analogie structurală cu acidul para-aminobenzoic
- Inhibă sinteza acidului folic în microorganisme
- Sunt utilizate în tratamentul infecțiilor bacteriene

 Care afirmație este corectă referitor la izoenzimele lactat dehidrogenazei (LDH)?


- Lanțurile proteice M si H sunt codificate de gene diferite

 Care afirmație referitor la oxidarea microzomală nu este corectă:


- Reacția generală a procesului este : AH2 + O2  A + H2O2

 Selectați afirmațiile corecte referitoare la enzima care catalizează reacția chimică:

- Este din clasa oxidoreductazelor


- Este succinat dehidrogenaza

 Referitor la oxidarea biologică (OB) este corectă afirmația :


- Transferul de hidrogen de la NADH sau FADH2 are loc prin lanțul respirator
 Ce ilustrează graficul de mai jos?

- Dependența vitezei reacției catalizate de o enzimă alosterică de concentrație S (1), a


activatorului alosteric (2) și a inhibitorului alosteric (3)

 Câte molecule de ATP sunt produse la oxidarea completă a piruvatului?


- 15

 Care dintre compușii enumerați nu este macroergic?


- Glicerol – 3 – fosfat

 Selectați afirmațiile corecte referitoare la enzima care catalizează reacția chimică:

- Conține ca cofactor biotina


- Este piruvatcarboxilaza
- Este din clasa ligazelor

 Selectați reacțiile catalizate de enzimele din clasa liazelor:


-

 Numiți coenzimele:

- FADH2 (FMNH2)

- Piridoxaminfosfat

- NAD + (NADP+)

 Alegeți afirmația corectă referitor la reacția:

- Este prima reacție a ciclului Krebs

 Funcția complexului IV al lanțului respirator este:


- Oxidarea cyt c și reducerea oxigenului

 Referitor la reglarea ciclului Krebs sunt corecte afirmațiile:


- Viteza ciclului Krebs este diminuată de concentrația mare a ATP-lui

 Indicați afirmațiile corecte referitoare la substrat:


- Substratul este compusul asupra căruia acționează enzima
- Unele enzime interacționează cu câteva substraturi

 Selectați afirmațiile corecte referitoare la compușii organofosforici:


- Provoacă paralizie neuro-musculară
- Se leagă covalent la gruparea hidroxil a serinei din centrul activ al colinesterazei

 Selectați afirmațiile corecte referitoare la mecanismul de acțiune și utilizarea fluoruracilul:


- Inhibă sinteza ADN-lui în celulele canceroase
- Este utilizat pentru tratamentul cancerului

 Selectați afirmațiile corecte referitoare la enzima care catalizează reacția chimică:

- Conține ca cofactor piridoxal-fosfatul


- Este din clasa liazelor

 Selectați forma activă a enzimelor:


- glicogen fosforilaza = fosforilată
- glicogen sintaza = defosforilată

 Asp + alfa-cetoglutarat = oxaloacetat + Glu


- Este din clasa transferazelor
- Conține ca cofactor piridoxal-fosfatul
- Este din clasa liazelor
- Conține ca cofactor piridoxal-fosfatul

 Ce tip de specificitate posedă enzimele nominalizate?


tripsina – relativă
arginaza – absolută
succinat dehidrogenaza – stereospecificitate

 Referitor la izoenzime sunt corecte afirmațiile:


- Izoenzimele au structură chimică diferită
- Izoenzimele oligomere sunt alcătuite din protomeri diferiți

 Selectați afirmațiile referitoare la izoenzime:


- Izoenzimele catalizează aceiași reacție chimică
- Ca regulă, izoenzimele sunt distribuite în țesuturi diferite
- Izoenzimele diferă după proprietățile cinetice

 În cazurile de intoxicație cu etilenglicol (antigel) în calitate de antidot se administrează alcool


etilic. Selectați afirmațiile corecte referitoare la mecanismul de acțiune al etanolului:
- În prezența etanolului sub acțiunea alcool dehidrogenazei se formează preferențial aldhida
glicolică
- În intoxicația cu etilenglicol, toxicitatea este determinată de acidul glioxalic și acidul oxalic
- Etanolul se leagă în centrul activ al enzimei alcool dehidrogenază, împiedicând fixarea
etilenglicolului

 Enzima care catalizează reacția chimică:


Gln + H20 = Glu + NH3
- Este glutaminaza
- Este din clasa hidrolazelor

 Aspirina (acidul acetilsalicilic) este un component antiinflamator nesteroidian. Selectați


afirmațiile corecte referitoare la mecanismul de acțiune și efectele aspirinei:
- Aspirina inhibă ireversibil cicloxigenaza, enzima implicată ăn sinteza prostaglandinelor
- Sub acțiunea aspirinei are loc acetilarea serinei din centrul activ al cicloxigenazei
 Selectați mecanismele moleculare de cataliză enzimatică:
- Cataliza covalentă
- Cataliza acido-bazică

 Ce funcții îndeplinesc metalele în cadrul activității enzimatice?


- Leagă substratul la enzimă
- Nemijlocit participă la cataliză
- Stabilizează centrul activ al enzimelor

 Selectați afirmațiile corecte referitoare la intoxicația cu insecticide (compuși organofosforici):


- Inhibiția poate fi înlăturată prin adăugarea reactivului, care interacționează cu compusul
organofosforic și forțează eliberarea lui din centrul activ
- Compușii organofosforici se leagă covalent la serina din centrul activ al colinesterazei
- Compușii organofosforici determină inhibiția ireversibilă a colinesterazei

 Selectați afirmațiile corecte referitoare la enzima care catalizează reacția chimică:

- Este din clasa lizelor


- Conține ca cofactor piridoxal-fosfatul
- Este histidin carboxilaza

1. Afirmația corectă referitor la fazele metabolismului este :

a. procesele anabolice sunt generatoare de căldură


b. energia obținută în anabolism este utilizată în catabolism
c. catabolismul necesită energie
d. anabolismul este sinteza macromoleculelor din micromolecule
e. anabolismul este însoțit de eliberarea de energie

2. Anabolismul :

a. este localizat preponderent în mitocondrii și lizozomi

b. este sinteza substantelor complexe din simple


c. nu se supune reglării
d. nu necesită energie
e. nu necesită enzime
3. Referitor la compusul chimic prezentat este adevărată afirmația:
a. conține trei legături macroergice
b. conține o legătură macroergică
c. nu poate fi donator de grupări fosfat
d. poate fi donor de grupări pirofosfat
e. se utilizează în procesele catabolice

4. Căile catabolice si anabolice:

a. se reglează diferit
b. ca regulă sunt localizate în același compartiment a celulei
c. au aceeași direcție
d. sunt reglate prin același mecanism
e. sunt identice

5. Căile metabolice :

a. toate căile metabolice sunt reglate prin modificări covalente


b. constau numai din reacții ireversibile
c. toate reacțiile unei căi metabolice sunt catalizate de o enzimă
d. constau numai din reacții reversibile
e. pot fi liniare , ciclice , ramificate
6. Care compus la hidroliză degajă mai multă energie decât hidroliza unei legături macroergice din ATP :

a. piruvatul
b. AMP
c. GMP
d. glucozo- 6 – fosfatul
e. creatin fosfatul
7. Care compus la hidroliză degajă mai multă energie decât hidroliza unei legături macroergice din ATP :

a. creatina
b. AMP
c. glucozo- 6 – fosfatul
d. GMP
e. fosfoenolpiruvatul
8. Care compus la hidroliză degajă mai multă energie decât hidroliza unei legături macroergice din ATP :

a. 1,3-difosfogliceratul
b. glucozo-6– fosfatul
c. fructozo-6-P
d. GMP
e. acetyl-CoA
9. Care dintre compușii enumerați nu este macroergic?

a. CTP
b. ATP
c. creatinfosfat
d. GTP
e. glicerol - 3 – fosfat

10. Care dintre funcțiile enumerate nu este îndeplinită de metabolism?

a. sinteza și degradarea moleculelor specializate ( hormoni, amine biogene, etc.)


b. biosinteza biopolimerilor ( proteine , polizaharide , lipide , acizi nucleici )
c. transformarea nutrienților în precursorii macromoleculelor celulare
d. producția de energie chimică în catabolism
e. producția de energie chimică cu ajutorul luminii solare
11. Catabolismul:

a. nu necesită enzime
b. este degradarea substanțelor complexe în simple
c. este biosinteza substanțelor complexe din simple
d. necesită energie
e. nu este supus reglării
12 Energia liberă ( ΔG ):

a. în cazul în care ΔG < 0 - reacția este endergonică


b. este energia care poate fi utilizată pentru a efectua un lucru la temperatură și presiune constantă
c. în cazul în care ΔG = 0 - produsele de reacție au energie liberă mai mare decât substraturile
inițiale
d. în cazul în care ΔG > 0 - reacția este exergonică
e. condiții standard sunt : t = 36.6 ° C , concentrația de substraturi - 1 mol , pH 7,0 , presiunea 760
Tori
13 Energia ce se formează la hidroliza ATP -lui este determinată de :

a. prezența apei
b. prezența ionilor Mn2 +
c. scindarea legăturii glicozidice
d. gradul mare de stabilitate a ATP-lui
e. repulsia electrostatica
14. Metabolismul

a. este un sistem coordonat de transformări enzimatice ale substanțelor și energiei


b. decurge doar extracelular
c. este un sistem necoordonat de transformări de substanțe și energie
d. nu se supune reglării hormonale
e. decurge doar intracellular

15. Reglarea metabolismului:

a. hormonii nu participă la reglarea proceselor metabolice


b. procesele metabolice sunt reglate de enzime care catalizează reacțiile comune pentru anabolism
și catabolism
c. procesele metabolice sunt reglate la nivelul reacțiilor ireversibile
d. inhibitorii proceselor catabolice inhibă și procesele anabolice
e. procesele metabolice sunt reglate la nivelul reacțiilor reversibile
16. Selectați procesele care au loc în matrixul mitocondrial:

a. decarboxilarea oxidativă a piruvatului


b. lanțul de transport al electronilor
c. oxidarea microzomală
d. calea pentozofosfat
e. glicoliza
17. Selectați procesele care au loc în membrana internă a mitocondriilor

a. decarboxilarea oxidativă a piruvatului


b. glicoliza
c. lanțul respirator
d. biosinteza ADN-ului mitocondrial
e. ciclul Krebs
18. Referitor la sarcina energetică (SE) a celulei este corectă afirmația :

a. sarcina energetică înaltă inhibă procesele anabolice


b. SE= [ ATP ] / ( [ ATP ] + [ ADP ] + [ AMP ] )
c. SE= ( [ ATP ] +1/2 [ ADP ] ) / ( [ ATP ] + [ ADP ] + [ AMP ] )
d. sarcina energetică joasă stimulează procesele anabolice
e. sarcina energetică înaltă stimulează procesele catabolice
19. Referitor la indicatorii stării energetice a celulei este corectă afirmația:

a. sarcina energetică înaltă stimulează procesele catabolice


b. sarcina energetică = [ ATP ] +1/2 [ ADP ] ) / ( [ ADP ] x [ P ]
c. în celula normală sarcina energetica este 500-900
d. sarcina energetică joasă stimulează procesele anabolice
e. potențialul de fosforilare = [ ATP ] / ( [ ADP ] x [ P ]

20. Selectați varianta corectă de hidroliză a ATP:

a. ATP + H2O → ADP + Pi; − 7,3 kcal/mol


b. ATP + H2O → ADP + Pi; − 14,6 kcal/mol
c. PPi+ H2O → 2 Pi; − 5,0 kcal/mol
d. ATP + H2O → AMP + PPi; − 5,3 kcal/mol
e. ATP + H2O → AMP + PPi; − 11,0 kcal/mol
21. Selectați varianta corectă de hidroliză a ATP:

a. ATP + H2O → ADP + Pi; − 14,6 kcal/mol


b. ATP + H2O → AMP + PPi – 7,3 kcal/mol; PPi +H2O → 2Pi; − 7,6 kcal/mol
c. ATP + H2O → ADP + Pi; − 5,0 kcal/mol
d. ATP + H2O → AMP + PPi; − 11,0 kcal/mol
e. PPi+ H2O → 2 Pi; − 5,0 kcal/mol
22. Viteza proceselor metabolice :

a. este influențată de aportul de apă


b. nu depinde de raportul NADPH / NADP +
c. depinde de conținutul UTP
d. nu este influențată de modulatori alosterici
e. depinde de raportul NADH / NAD +
23. Câte molecule de ATP sunt produse la oxidarea completă a lactatului?

a. 15
b. 36
c. 3
d. 18
e. 6
24. Câte molecule de ATP sunt produse la oxidarea completă a piruvatului?

a. 3
b. 2
c. 30
d. 6
e. 15
25. Ciclul Krebs::

a. decurge cu utilizare de ATP


b. furnizează intermediari pentru catabolism
c. funcționează în condiții anaerobe
d. constă în oxidarea acetil-CoA până la 2 molecule de oxaloacetat
e. este calea finală comună a oxidării compușilor organici
26. Ciclul Krebs:

a. O2 este direct implicat în reacțiile ciclului Krebs


b. furnizează intermediari pentru catabolism
c. funcționează în condiții aerobe
d. funcționează în condiții anaerobe
e. acetil - CoA în ciclul Krebs este oxidată în 12 molecule de CO2
27. Ciclul Krebs:

a. acetil - CoA în ciclul Krebs este oxidată în 12 molecule de CO2

b. funcționează în condiții anaerobe


c. O2 este direct implicat în ciclul Krebs
d. are rol amfibolic
e. toate enzimele ciclului Crebs sunt reglatoare
28. Ciclul Krebs:

a. constă în oxidarea oxaloacetatului pâna la 2 molecule de CO2


b. este localizat în citosol
c. are loc în condiții anaerobe
d. produce echivalenți reducatori pentru lanțul respirator
e. toate enzimele ciclului Krebs sunt supuse reglării
29. Citrat sintaza:

a. este o enzimă din clasa ligazelor


b. este o enzimă alosterică
c. catalizează biosinteza oxaloacetatului
d. este activată de citrat , succinil - CoA , ATP
e. este inhibată de AMP

30. Complexul enzimatic alfa-cetoglutarat dehidrogenaza:


a. este inhibat de NAD+ și NADP+
b. utilizează ca coenzime derivații vitaminelor: B1, B2, PP, HS-CoA, acidul lipoic
c. utilizează ca coenzime derivații vitaminelor: biotina, B6, B12, acid folic
d. este activat de Mg2+
e. este activat de ATP
31. Complexul piruvat dehidrogenazic ( PDHc ) :

a. este situat în citosol


b. coenzimele complexului sunt derivați ai vitaminelor: H , B6 , B12 , acid folic
c. catalizează carboxilarea piruvatului pentru a forma oxaloacetat
d. coenzimele complexului sunt: tiamina, acidul lipoic, riboflavina, nicotinamida și HS - CoA
e. cuprinde enzimele : E1 - piruvatdehidrogenaza, E2 - dihidrolipoil acetiltransferaza, E3- dihidrolipoil
dehidrogenază
32. Decarboxilarea oxidativă a piruvatului :

a. are loc sub acțiunea a cinci enzime și cinci coenzime


b. produsul final este acil-CoA
c. este localizat în citoplasmă
d. reprezintă reacțiile de dezaminare oxidativă a piruvatului
e. este un proces ireversibil
33. Alegeți afirmația corectă referitor la reacția:
Acetil-CoA + oxaloacetat + H2O → citrat + HS-CoA

a. este o reacție reversibilă


b. este o reacție de oxido - reducere
c. este prima reacție a ciclului Krebs
d. este catalizată de citrat liază
e. necesită ATP ca energie
34. Referitor la reacția prezentată este corectă afirmația:
alfa-cetoglutarat + NAD+ + HS-CoA → succinil-CoA + CO2 + NADH + H+

a. este catalizată de complexul enzimatic alfa-cetoglutarat dehidrogenazic


b. are loc în citosol
c. este o reacție de reducere
d. succinil-CoA este un activator al reacției
e. nu se supune reglării

35. Alegeți afirmața corectă referitor la reacția: citrat ↔ isocitrat:

a. este catalizată de enzima isocitrat izomeraza


b. cis - aconitatul este un intermediar al reacției
c. este o reacție de oxidare anaerobă a glucozei
d. izomerizarea se realizează prin dehidrogenare și hidrogenare
e. enzima care catalizează această reacție aparține clasei izomerazelor
36. Alegeți afirmația corectă referitor la reacția:
fosfoenolpiruvat + CO2 + GDP ↔ oxaloacetat + GTP:

a. este o reacție reglatoare a glicolizei


b. este catalizată de enzima fosfoenolpiruvat carboxikinaza
c. este o reacție din ciclul Krebs
d. este o reacție a glicolizei
e. este catalizată de enzima piruvat kinaza
37. Alegeți afirmația corectă referitor la reacția:
fumarat + H2O ↔ L-malat:

a. este catalizată de enzima fumaraza


b. este o reacție de hidroliză
c. este catalizată de enzima malat sintetaza
d. este catalizată de enzima malat sintaza
e. malatul este un inhibitor al reacției
38. Alegeți afirmația corectă referitor la reacția:
Izocitrat + NAD+ → alfa-cetoglutarat + CO2 + NADH + H+

a. izocitrat dehidrogenaza mitocondrială poate folosi ca coenzimă NADP +


b. este o reacție de oxido - reducere
c. izocitrat dehidrogenaza mitocondrială este activată de ATP și inhibată de NAD+

d. este catalizată de izoenzima izocitrat oxidaza


e. izocitrat dehidrogenaza citoplasmatică utilizează ca coenzima numai NAD +
39. Alegeți afirmația corectă referitor la reacția:
malat + NAD+ ↔ oxaloacetat + NADH + H+:

a. este o reacție utilizată în naveta glicerofosfat


b. enzima care catalizează această reacție este o enzimă reglatoare
c. este o reacție a ciclului Krebs
d. enzima care catalizează această reacție este inhibată de citrat
e. este catalizată de enzima malatreductaza
40. Referitor la reacția dată este corectă
afirmația: piruvat + CO2 + ATP → oxaloacetat +
ADP + H3PO4

a. gruparea prostetică a enzimei este acidul lipoic


b. este o reacție anaplerotică
c. este catalizată de fosfoenolpiruvat carboxikinază
d. enzima acesteia este o liază
e. este o reacție a glicolizei
41. Alegeți afirmația corectă referitor la
reacția: succinat + FAD ↔ fumarat + FADH2:
a. enzima este inhibată de AMP
b. este situată în citosol
c. este catalizată de enzima succinat – CoQ reductaza
d. malonatul este un inhibitor competitiv al enzimei
e. enzima ce o catalizează este o enzimă alosterică
42. Alegeți afirmația corectă referitor la reacția:
Succinil-CoA + GDP + H3PO4 ↔ succinat + GTP + HS-CoA:

a. este catalizată de succinil – CoA dehidrogenaza


b. este o reacție a ciclului Krebs care poate decurge și în condiții anaerobe
c. este o reacție de fosforilare la nivel de substrat
d. enzima ce o catalizează este o liază
e. este o reacție de fosforilare oxidativă
43. Reacțiile anaplerotice:

a. scade cantitatea intermediarilor ciclului Krebs


b. sunt reacții generatoare de NADH
c. completează rezervele de compuși intermediari din ciclul Krebs
d. sunt reacții ATP generatoare
e. asigură cu acetil - CoA ciclul Krebs
44. Reglarea activității complexului piruvat dehidrogenazic ( PDHc ) :

a. GTP, ATP sunt inhibitori ai complexului PDHc


b. sarcina energetică mică inhibă complexul PDHc
c. toate enzimele complexului PDHc sunt reglate numai prin fosforilare - defosforilare
d. sarcina energetică mare activează enzimele complexului PDHc
e. toate enzimele complexului PDHc sunt reglate numai de sarcina energetică

45. Referitor la reglarea ciclului Krebs sunt corecte afirmațiile:

a. viteza ciclului Krebs este diminuată de concentrația mare a ATP-lui


b. ADP inhibă izocitrat dehidrogenaza
c. sarcina energetică mică inhibă ciclul Krebs
d. complexul alfa-cetoglutarat dehidrogenazic este inhibat de AMP
e. NAD+ inhibă izocitrat dehidrogenaza și complexul alfa-cetoglutarat dehidrogenazic
46. Complexul piruvat dehidrogenazic ( PDHc ) participă în:

a. decarboxilarea oxidativă a CH3COOH


b. dehidrogenarea și decarboxilarea CH3COCOOH
c. formarea NADPH pentru sinteza reductivă
d. decarboxilarea oxidativa a CH3COCH2COOH
e. formarea FADH2 pentru lanțul respirator
47. Selectați coenzima care este necesară pentru activitatea normală a enzimelor ciclului Krebs :

a. acidul tetrahidrofolic
b. tiamin monofosfatul
c. piridoxal fosfatul
d. NAD+ -ul
e. acidul ascorbic
48. Selectați coenzima care este necesară pentru activitatea normală a enzimelor ciclului Krebs :

a. HS-CoA
b. biotina
c. NADP+
d. CoQ
e. acidul ascorbic
49. Selectați enzima reglatoare din ciclul Krebs :

a. malat dehidrogenaza
b. fumaraza
c. citrat sintaza
d. aconitaza
e. succinat dehidrogenaza

50. Selectați reacția anaplerotică :

a. fosfoenolpiruvat + CO2 → oxaloacetat + GTP


b. piruvat + CO2 + ADP + Pi → oxaloacetat + ATP
c. glutamat + H2O + NAD+ ↔ α-cetoglutarat + NADH+H+ + NH3
d. aspartat + α-cetoglutarat ↔ oxaloacetat + glutamat
e. acetil-CoA + oxaloacetat → citrat + H2O + HSCoA
51. Selectați reacția de fosforilare la nivel de substrat din ciclul Krebs:

a. fumarat → malat
b. succinat → fumarat
c. alfa-cetoglutarat → izocitrat
d. succinil-CoA → succinat
e. alfa-cetoglutarat → succinil-CoA
52. Selectați reacția sumară a decarboxilării oxidative a piruvatului:

a. piruvat + NAD+ + HS-CoA → acil-CoA + CO2 + NADH+H+


b. piruvat + FAD + HS-CoA → acetil-CoA + CO2 + FADH2
c. piruvat + E1-TPP + HS-CoA → acetil-CoA + E1-TPP + CO2
d. piruvat + NAD+ + HS-CoA → acetil-CoA + CO2 + NADH+H+
e. piruvat + biotin + HS-CoA → acetil-CoA + biotin-CO2
53. Selectați vitamina care este necesară pentru activitatea normală a enzimelor ciclului Krebs :

a. B1 (tiamina)
b. B6 (piridoxina)
c. biotina
d. acidul folic
e. B12 (cobalamina)
54. Selectați vitamina care este necesară pentru activitatea normală a enzimelor ciclului Krebs :

a. acidul linolenic
b. acidul folic
c. acidul pantotenic
d. acidul ascorbic
e. acidul arahidonic

55. Selectați vitamina care este parte componentă a coenzimei din complexul piruvat dehidrogenazic:

a. B6
b. biotina
c. tiamina
d. B12
e. acidul folic
56. Selectați vitamina care este parte componentă a coenzimei din complexul piruvat dehidrogenazic:

a. acidul linolic
b. acidul folic
c. acidul linolenic
d. acidul ascorbic
e. acidul lipoic
57. Succinat dehidrogenaza (afirmații corecte):

a. este inhibată de NADH


b. este o enzimă reglatoare a ciclului Krebs
c. este inhibată de fumarat
d. este FAD -dependentă
e. este NAD+ dependent
58. Atunci când un fosfat este transferat de la o moleculă supermacroergică la ADP , pentru a forma ATP
este
:

a. toate cele de mai sus sunt corecte


b. fosforilare la nivel de substrat
c. fotofosforilare
d. fosforilare oxidativă
59. Componentele lanțului respirator :

a. citocromi, NAD+, CoQ, CoA


b. citocromi, FMN, CoQ, CoA, NADP+
c. citocromi, proteine Fe-S, CoQ, CoA
d. citocromi, proteine Fe-S, CoA, FMN, FAD
e. FAD, proteinele Fe-S, Co Q; citocromii

60. Energia produsă în lanțul de transport de electroni :

a. se calculează conform ecuației ∆G0´ = nF∆E0´


b. 60% este utilizată pentru sinteza ATP
c. ∆G0´ = - 52,6 kcal/mol
d. 40% este degajată sub formă de căldură
e. ∆G0´ = 52,6 kcal/mol
61. Energia produsă în lanțul de transport de electroni :

a. este utilizată pentru fosforilarea substratului


b. este utilizată în întregime pentru biosinteza ATP
c. este eliberată în întregime sub formă de căldură
d. se calculează conform ecuației ∆G0´= nF∆E0´
e. se calculează conform ecuației ∆G0´ = - nF∆E0´
62. Referitor la lanțul respirator (LR) este corectă afirmația:

a. LR este localizat în matrixul mitocondriilor


b. LR este localizat în ribozomi
c. LR nu necesită participarea enzimelor
d. LR este un proces reversibil
e. LR este alcătuit din enzime și sisteme de oxido-reducere
63. Referitor la oxidarea biologică este corectă afirmația:

a. reprezintă totalitatea proceselor de oxido-reducere care au loc în organismele vii


b. enzimele implicate sunt oxidazele FMN dependente
c. enzimele implicate sunt dehidrogenaze NADP+ - dependente
d. începe cu deshidratarea substraturilor
e. are loc prin transfer de hidrogen direct la O2 pentru a forma apă
64. Referitor la oxidarea biologică este corectă afirmația:

a. enzimele implicate sunt dehidrogenaze NADP + dependente


b. începe cu hidratarea substraturilor
c. începe cu dehidrogenarea substraturilor
d. are loc prin transfer de hidrogen direct la O2 pentru a forma apă
e. enzimele implicate sunt oxidaze FMN dependente

65. Referitor la oxidarea biologică (OB) este corectă afirmația :

a. enzimele implicate în OB sunt oxidazele FMN dependente


b. OB începe cu hidratarea substraturilor
c. transferul de hidrogen de la NADH sau FADH2 la O2 are loc prin lanțul respirator
d. OB începe cu deshidratarea substraturilor
e. enzimele implicate în OB sunt dehidrogenazele NADP + dependente
66. Referitor la oxidarea biologică (OB) este corectă afirmația:

a. enzimele implicate în OB sunt dehidrogenazele NAD + și FAD -dependente


b. OB începe cu deshidratarea substraturilor
c. are loc prin transfer de hidrogen direct la O2 pentru a forma apă
d. OB reprezintă doar reacțiile de reducere care au loc în organismele vii
e. enzimele implicate în OB sunt oxidazele FAD- și FMN - dependente
67. Oxidarea biologică :

a. enzimele implicate sunt dehidrogenazele FAD dependente


b. enzimele implicate sunt dehidrogenaze NADP + dependente
c. începe cu deshidratarea substraturilor
d. decurge prin transfer de hidrogen direct la O2 pentru a forma apă
e. reprezintă toate reacțiile de reducere care au loc în organismele vii
68. Potențialul de oxido-reducere (E0) al sistemelor redox din lanțului respirator:

a. cea mai mică valoare E0 este specifică pentru O2/H2O


b. pentru reacția ½O2 + 2H+ + 2 ē → H2O E0 = -0,32 V
c. pentru reacția NAD+ + H+ + 2 ē → NADH E0 = +0,816 V
d. în lanțul respirator sistemele - redox sunt aranjate în ordinea descreșterii E0
e. în lanțul respirator sistemele-redox sunt aranjate în ordinea creșterii E0
69. Potențialul de oxido-reducere (E0) al sistemelor redox din lanțul respirator:

a. este o forță motrice ce determină capacitatea sistemului redox de a dona H+în mediu apos
b. este o forță motrice ce determină capacitatea sistemului redox de a adiționa și a ceda electronii
c. cu cât valoarea E0 este mai electropozitivă, cu atât este mai înaltă capacitatea sistemului redox de a
ceda electronii
d. Cu cât valoarea E0 este mai electronegativă, cu atât este mai înaltă capacitatea sistemului redox
de a adiționa electronii
e. este o forță motrice ce determină capacitatea sistemului redox de a dona H2 în mediu apos

70. Produsele finale ale lanțului respirator:

a. H2O2
b. CO2, 3ATP
c. 2 ATP ca rezultat al activității complexului II
d. 2 ATP ca rezultat al activității complexului I
e. 3 ATP ca rezultat al activității complexului II
71. Produsele finale ale lanțului respirator:

a. 2 ATP ca rezultat al activității complexului I


b. H2O
c. H2O2, 3ATP
d. 3 ATP ca rezultat al activității complexului II
e. H2O, CO2, 3ATP
72. Produsele finale ale activității lanțului respirator:

a. CO2, 3ATP
b. 2 ATP ca rezultat al activității complexului I
c. H2O, CO2, 3ATP
d. 2 ATP ca rezultat al activității complexului II
e. 3 ATP ca rezultat al activității complexului II
73. Produsele finale ale lanțului respirator:

a. H2O2, CO2, 3ATP


b. H2O și 2 ATP ca rezultat al activității complexului I
c. H2O și 2 ATP ca rezultat al activității complexului II
d. H2O, CO2, 3ATP
e. H2O și 3 ATP ca rezultat al activității complexului II
74. Produsele finale ale activității lanțului respirator:

a. H2O2
b. H2O
c. 2 ATP ca rezultat al activității complexului I
d. H2O, CO2, 3ATP
e. 3 ATP ca rezultat al activității complexului II
75. Selectați afirmația corectă referitor la rolul lanțului transportator de electroni:

a. sinteza ADN-ului
b. sinteza AMP-lui
c. sinteza proteinei
d. sinteza ATP-lui
e. sinteza glucozei

76. Selectați afirmația corectă referitor la localizarea lanțului transportator de electroni:

a. mitocondrii
b. ribozomi
c. lizozomi
d. nucleu
e. aparatul Golgi
77. Selectați afirmația corectă referitor la localizarea lanțului transportator de electroni:

a. în membrana mitocondrială externă


b. în membrana mitocondrială internă
c. în matrixul mitocondrial
d. în spațiul intermembranar mitocondrial
e. în ambele membrane ale mitocondriei
78. Sistemele de oxido - reducere ale lanțului respirator:

a. un citocrom - transferă un H+ și un ē
b. NADH/NAD+ - transferă 2 H+ și 1 ē
c. CoQH2/CoQ - transferă 1 H+ și 2 ē
d. un citocrom - transferă 2 ē
e. FMNH2/FMN - transferă 2 H+ și 2 ē
79. Țesutul adipos brun:

a. conține puține mitocondrii


b. este un țesut specializat în termogeneză
c. este un țesut specializat în sinteza ATP-ului
d. este prezent la persoanele în vârstă
e. mitocondriile țesutului adipos brun au mai puține criste

80. Țesutul adipos brun:

a. este un tesut specializat in stocarea grăsimii


b. conține puține mitocondrii
c. mitocondriile țesutului adipos brun conțin termogenina
d. este prezent la persoanele în vârstă
e. este un țesut specializat în sinteza ATP-ului
81. Transferul echivalenților reducători prin intermediul lanțului de transport de electroni:

a. toate sistemele de oxido - reducere ale lanțului transferă numai ē


b. unele sisteme de oxido - reducere transferă H+ și ē, altele numai ē
c. toate sistemele de oxido - reducere ale lanțului transferă numai H+
d. toate sistemele de oxido - reducere ale lanțului transferă H+ și ē
e. unele sisteme de oxido - reducere transferă H+ și ē, altele numai H+
82. Citocromul P450 :

a. este o metaloproteină
b. catalizează reacții de hidroxilare a diferitor substraturi
c. este o componentă a lanțului de transport de electroni mitocondrial
d. conține ioni de cupru
e. ca reducători folosește FADH2 și FMNH2
83..NAD+:

a. un H + din substrat este transferat la nicotinamidă, al doilea H + trece în soluție


b. se leagă 2H + și 2ē la nicotinamidă
c. acceptor de H + și ē în NAD + este riboza
d. acceptor de H + și ē în NAD + este adenina
e. un H + din substrat este transferat la nicotinamida, al doilea H + la adenină
84.Selectați afirmația corectă referitor la citocromi:

a. sunt metaloproteine care transferă H+ și ē la FAD


b. sunt hemoproteine ce transferă doar electroni în lanțul respirator
c. sunt metaloproteine funcționarea cărora necesită menținerea fierului în Fe2 +
d. sunt hemoproteine care transferă 1H+ și 2 ē în lanțul respirator
e. sunt hemoproteine care transferă H+ și ē la NAD+

85.Selectați afirmația corectă referitor la citocromi:

a. sunt hemoproteine care transferă doar H+ prin lanțul respirator


b. sunt metaloproteine care transferă electroni prin lanțul respirator
c. sunt hemoproteine care transferă electroni prin lanțul respirator
d. sunt metaloproteine care transferă H+ și ē prin lanțul respirator
e. sunt hemoproteine care transferă H+ și ē prin lanțul respirator
86. Selectați afirmația corectă referitor la FAD:

a. este derivatul vitaminei PP


b. este derivatul vitaminei B6
c. este derivatul vitaminei B1
d. este derivatul vitaminei C
e. este derivatul vitaminei B2
87.Selectați afirmația corectă referitor la FAD:

a. acceptă 2H+ și 1 ē
b. acceptă doar electroni
c. un H+ din substrat este transferat la riboflavină, al doilea H+ trece în soluție
d. acceptă 2H+ și 2ē
e. acceptă 1H+ și 2 ē
88.Selectați afirmația corectă referitor la FAD:

a. componenta riboflavinică acceptă doar electroni


b. componenta adeninică acceptă 2H+ și 2 ē
c. componenta adeninică acceptă 1H+ și 1 ē
d. componenta riboflavinică acceptă 2H+ și 2ē
e. componenta riboflavinică acceptă un H+/ē, al doilea H+/ē trece în soluție
89.Selectați afirmația corectă referitor la FAD:

a. inelul izoaloxazinic acceptă doar electroni


b. inelul izoaloxazinic acceptă un H+/ē, al doilea H+/ē cel adeninic
c. inelul adeninic acceptă 1H+ și 1 ē
d. inelul adeninic acceptă 2H+ și 2 ē
e. inelul izoaloxazinic acceptă 2H+ și 2ē
90.Selectați afirmația corectă referitor la funcționarea unui singur citocrom:

a. acceptă 2 electroni prin reducerea 2Fe2+ în 2Fe3+


b. acceptă 2 electroni prin oxidarea 2Fe3+ în 2Fe2+
c. acceptă 1 electron prin reducerea 1Fe3+ în 1Fe2+
d. acceptă 2 electroni prin reducerea 2Fe3+ în 2Fe2+
91.Selectați afirmația corectă referitor la localizarea unor citocromi:

a. cyt. c este localizat în complexul V al lanțului respirator


b. cyt. b este localizat în complexul I al lanțului respirator
c. cyt. a este localizat în complexul I al lanțului respirator
d. cyt. c1 este localizat în complexul III al lanțului respirator
e. cyt. a3 este localizat în complexul II

92.Selectați afirmația corectă referitor la NAD+ :

a. un H + din substrat este transferat la nicotinamida, al doilea H + la adenină


b. acceptor de 1 H + și 2 ē în NAD + este nicotinamida
c. acceptor de H + și ē în NAD + este riboza
d. acceptor de H + și ē în NAD + este adenina
e. se leagă 2H + și 2ē la nicotinamidă
93.Selectați afirmația corectă referitor la NAD+:

a. acceptor de H + și ē în NAD + este adenina


b. se leagă 2H + și 2ē la nicotinamidă
c. acceptor de H + și ē în NAD + este riboza
d. se leagă 1H + și 2ē la nicotinamidă
e. un H + din substrat este transferat la nicotinamida, al doilea H + la adenină
94Selectați afirmația corectă referitor la NAD+:

a. este derivatul vitaminei B6


b. este derivatul vitaminei C
c. este derivatul vitaminei B2
d. este derivatul vitaminei B1
e. este derivatul vitaminei PP
95.Selectați dehidrogenaza (DH) FAD-dependentă:

a. izocitrat DH
b. succinat DH
c. malat DH
d. glyceraldehyd-3-phosphat DH
e. glutamat DH

96.Selectați dehidrogenaza (DH) FAD-dependentă:

a. succinat DH
b. lactat DH
c. glucozo-6-P DH
d. malat DH
e. alfa-cetoglutarat DH
97.Selectați dehidrogenaza (DH) NAD+-dependentă:

a. succinat DH
b. glutamat DH
c. dehidrolipoil DH
d. glicerol-3-fosfat DH
e. acil-CoA DH
98.Selectați dehidrogenaza (DH) NAD+-dependentă:

a. dihidrolipoil DH
b. glcerol-3-fosfat DH
c. malat DH
d. acil-CoA DH
e. succinat DH
99. Selectați dehidrogenaza (DH) NAD+-dependentă:
:
a. acil-CoA DH
b. succinat DH
c. dihidrolipoil DH
d. izocitrat DH
e. glicerol-3-fosfat DH
100.Care este coenzima complexului I al lanțului respirator ?

a. FADH2
b. CoQ
c. NADP+
d. FAD
e. FMN

101.Care este coenzima complexului II al lanțului respirator ?

a. CoQ
b. FAD
c. NAD+
d. NADH+
e. NADP+
102.Care din substanțele enumerate este compnentă a complexului III al lanțului respirator ?

a. NAD+
b. FMN
c. hemul cit b
d. FAD
e. Cu2+
103.Care din substanțele enumerate este componentă a complexului III al lanțului respirator ?

a. NAD+
b. citocromul c1
c. FMN
d. FAD
e. citocromul a3
104.Selectați citocromii complexului III ai lanțului respirator:
a. cyt b, cyt c1
b. cyt b, cyt a-a3
c. cyt b, cyt c1, cyt a3
d. cyt b, cyt a
e. cyt c1, cyt a
105.Complexul I al lanțului respirator este:

a. NADH - CoQ reductaza


b. NAD+ - CoQ reductaza
c. succinat - CoQ reductaza
d. CoQ - citocrom c reductaza
e. citocrom c oxidaza

106.Numiți complexul II al lanțului respirator:

a. cytocrom c oxidaza
b. CoQ - cytocrom c reductaza
c. NADH - CoQ reductaza
d. succinat - CoQ reductaza
e. FAD -CoQ reductaza
107.Numiți complexul III al lanțului respirator:

a. CoQ - cytocrom c reductaza


b. NADH - CoQ reductaza
c. succinat - CoQ reductaza
d. CoQ - cytocrom c oxidaza
e. cytocromoxidaza
108.Numiți complexul IV al lanțului respirator:

a. cytocrom c reductaza
b. succinat - CoQ reductaza
c. cytocromoxidaza
d. CoQ - cytocrom c reductaza
e. NADH - CoQ reductaza
109.Complexul V al lanțului respirator este:

a. cytocrom c oxidaza
b. NADH - CoQ reductaza
c. ATP-sintetaza
d. succinat - CoQ reductaza
e. CoQ - cytocrom c reductaza
110.Selectați componenta complexului I al lanțului respirator:

a. cyt b
b. proteinele Fe-S
c. NADP+
d. cyt.c1
e. cyt c
111.Componenta complexului II al lanțului respirator:

a. cyt c

b. proteinele Fe-S
c. NADP+
d. cyt.c1
e. FMN
112.Componentele complexului III a lanțului respirator:

a. proteinele Fe-S, cyt b, cyt c


b. proteinele Fe-S, cyt b, cyt c1, cyt c
c. proteinele Fe-S, cyt b, cyt c1, FMN
d. proteinele Fe-S, cyt c1, cyt c
e. proteinele Fe-S, cyt b, cyt c1
113.Funcția complexului I al lanțului respirator este:

a. oxidarea NADH, NADPH și FADH2 și reducerea cyt c


b. oxidarea NADH și reducerea cyt c
c. oxidarea FADH2 și reducerea cyt c
d. oxidarea FADH2 și reducerea CoQ
e. oxidarea NADH și reducerea CoQ
114.Funcția complexului II al lanțului respirator este:

a. oxidarea FADH2 și reducerea CoQ


b. oxidarea NADH și reducerea cyt c
c. oxidarea FADH2 și reducerea cyt c
d. oxidarea NADH, NADPH și FADH2 și reducerea cyt c
e. oxidarea NADH și reducerea CoQ
115.Funcția complexului III al lanțului respirator este:

a. reducerea CoQ prin oxidarea FADH2 și NADH


b. oxidarea CoQH2 aceptând doar electroni și reducerea citocromului c
c. oxidarea CoQH2 aceptând protoni și electroni
d. reducerea CoQ prin oxidarea NADH
e. reducerea CoQ prin oxidarea FADH2
116.Funcția complexului III al lanțului respirator este:
a. oxidarea FADH2 și reducerea CoQ
b. oxidarea CoQH2 și reducerea cyt c
c. oxidarea CoQH2 și reducerea cyt c1
d. oxidarea NADH, FADH2 și a CoQH2 și reducerea cyt c
e. oxidarea NADH și reducerea CoQ

117.Funcția complexului IV al lanțului respirator este:

a. oxidarea cyt c și reducerea oxigenului


b. oxidarea cyt c1, reducerea oxigenului și sinteza ATP
c. oxidarea CoQH2 și reducerea oxigenului
d. oxidarea cyt c1 și sinteza ATP
e. oxidarea cyt b și reducerea oxigenului
118.Selectați componentul complexului IV al lanțului de transport de electroni:

a. FAD
b. cyt.a
c. FMN
d. Fe-S proteine
e. NAD+
119.Selectați componentul complexului III al lanțului de transport de electroni :

a. Cu2+
b. cyt.a
c. FMN
d. proteinele Fe-S
e. NAD+
120.Selectați componentul complexului IV al lanțului de transport de electroni

a. cyt.b
b. 2 ioni de Cu
c. FAD
d. cyt.c1
e. FMN
121.Selectați componentul complexului IV al lanțului de transport de electroni :

a. cyt.a3
b. FAD
c. NAD+
d. Fe-S proteine
e. FMN
122.Selectați reacția transportului de electroni prin intermediul complexului I
a. NADH+H+ + FMN → NAD+ + FMNH2
b. NADH+H+ + Fe-S proteine (Fe3+) → NAD+ + Fe-S proteine (Fe3+)+ 2H +

c. NADH+H+ + CoQ → NAD+ + CoQH2


d. NAD+ + 2H+(2 ē) → NADH + H+
e. NADPH+H+ + FMN → NADP+ + FMNH2
123.Selectați reacția transportului de electroni prin intermediul complexului I

a. NAD+ + 2H+(2 ē) → NADH + H+


b. FMNH2+CoQ → FMN + CoQH2
c. NADH+H+ + CoQ → NAD+ + CoQH2
d. FMN+CoQH2 → FMNH2 + CoQ
e. NADPH+H+ + FMN → NADP+ + FMNH2
124.Selectați reacția transportului de electroni prin intermediul complexului II

a. FMNH2+CoQ → FMN + CoQ H2


b. NADH+H+ + CoQ → NAD+ +CoQH2
c. CoQH2+ FMN → CoQ+ FMNH2
d. FADH2+CoQ → FAD + CoQH2
e. NADPH+H+ + CoQ → NADP+ + CoQH2
125.Selectați reacția transportului de electroni prin intermediul complexului III

a. CoQH2+ FMN → CoQ+ FMNH2


b. CoQH2+ 2cyt. b(Fe2+) → CoQ+ 2cyt. b (Fe3+)
c. CoQH2+ 2cyt. c1(Fe3+) → CoQ+ 2 cyt. c1(Fe2+)
d. CoQH2+ 2cyt. b(Fe3+) → CoQ+2 cyt. b (Fe2+)
e. FMNH2+CoQ → FMN + CoQ H2
126.Selectați reacția transportului de electroni prin intermediul complexului III

a. 2cyt. b (Fe3+) + cyt. c1(Fe2+) → 2 cyt. b (Fe2+) + cyt. c1(Fe3+)


b. CoQH2+ 2cyt. c1(Fe3+) → CoQ+ 2cyt. c1(Fe2+)
c. cyt. b (Fe2+) + cyt. c(Fe3+) → cyt. b(Fe3+) + cyt. c(Fe2+)
d. 2cyt. b (Fe2+) + 2cyt. c1(Fe3+) → 2cyt. b(Fe3+) + 2cyt. c1(Fe2+)
e. 2cyt. c (Fe2+) + 2cyt. c1(Fe3+) →2 cyt. c (Fe3+) + 2 cyt. c1(Fe2+)
127.Selectați reacția transportului de electroni prin intermediul complexului III

a. CoQH2+ cyt. c(Fe3+) → CoQ+ cyt. c(Fe2+)


b. 2cyt. b (Fe2+) + 2cyt. c(Fe3+) → 2cyt. b (Fe3+) +2 cyt. c(Fe2+)
c. cyt. c1 (Fe3+) + cyt. c (Fe2+) → cyt. c1 (Fe2+) + cyt. c (Fe3+)
d. 2cyt. c (Fe2+) + 2cyt. b (Fe3+) → 2cyt. c(Fe3+) + 2yt. b (Fe2+)
e. 2cyt. c1 (Fe2+) + 2cyt. c (Fe3+) → 2cyt. c1 (Fe3+) + 2cyt. c (Fe2+)

128.Selectați reacția transportului de electroni prin intermediul complexului IV


a. 2cyt. c (Fe2+) + 2cyt. a3 (Fe3+) →2 cyt. c(Fe3+) + 2cyt. a3 (Fe2+)
b. 2cyt. c(Fe3+) + 2cyt. a (Fe2+)→ 2cyt. c(Fe2+) + 2cyt. a (Fe3+)
c. 2cyt. c (Fe2+) + Cu+ → 2cyt. c(Fe3+) + Cu2+
d. 2 cyt. a (Fe2+) + ½O2→ 2 cyt. a (Fe3+) + O2–
e. 2cyt. c(Fe2+) + 2cyt. a (Fe3+) → 2cyt. c (Fe3+) + 2cyt. a (Fe2+)
129.Selectați reacția transportului de electroni prin intermediul complexului IV

a. 2cyt. a3 (Fe2+) + 2cyt. a (Fe3+) → 2cyt. a3 (Fe3+) + 2cyt. a (Fe2+)


b. 2 cyt. a (Fe2+) + ½O2→ 2 cyt. a (Fe3+) + O2–
c. 2cyt. c(Fe3+) + 2cyt. a (Fe2+)→2cyt. c(Fe2+) + 2cyt. a (Fe3+)
d. cyt. a3 (Fe2+) + ½O2 → cyt. c(Fe3+) + H2O
e. 2cyt. c(Fe2+) + 2cyt. a (Fe3+) → 2cyt. c (Fe3+) + 2cyt. a (Fe2+)
130.Selectați reacția transportului de electroni prin intermediul complexului IV

a. cyt. c(Fe2+) + cyt. a3 (Fe3+) → cyt. c (Fe3+) + cyt. a3 (Fe2+)


b. cyt. a3 (Fe2+) + ½O2 → cyt. c(Fe3+) + H2O
c. cyt. c(Fe3+) + cyt. a (Fe2+)→ cyt. c(Fe2+) + cyt. a (Fe3+)
d. cyt. a3 (Fe2+) + cyt. a (Fe3+) → cyt. a3 (Fe3+) + cyt. a (Fe2+)
e. 2 Cu+ + ½O2→ 2 Cu2+ + O2–
131.Selectați secvența corectă a transportului de electroni prin intermediul complexului I

a. NAD+ → FAD → CoQ


b. NADH→ FMN → Fe-S proteine → CoQ
c. NADH→ Fe-S proteine → FMN → CoQ
d. NAD+ → FMN → Fe-S proteins → CoQ
e. NADH→ FMN → CoQ
132.ATP-sintaza:

a. este enzima responsabilă de fosforilarea la nivel de substrat


b. este enzima responsabilă pentru fosforilarea oxidativă și la nivel de substrat
c. este enzima responsabilă de fosforilarea la nivel de substrat și inhibarea ei reduce termogeneza
d. este enzima responsabilă pentru fosforilarea oxidativă și este inhibată de rotenonă
e. este enzima responsabilă pentru fosforilarea oxidative
133.ATP-sintaza:

a. este enzima responsabilă de fosforilarea la nivel de substrat

b. inhibarea ATP sintazei reduce termogeneza


c. este inhibată de oligomicină
d. este enzima responsabilă de hidroliza ATP
e. este inhibată de rotenonă
134.ATP-sintaza:

a. este localizată în citoplasmă


b. este enzima responsabilă de fosforilarea la nivel de substrat
c. rotenona inhibă subunitatea F1 a ATP sintazei
d. este enzima responsabilă de hidroliza ATP
e. oligomicina inhibă subunitatea Fo a ATP sintazei
135.ATP-sintaza:

a. F1 este situată în spațiul intermembranar


b. este format din două componente Fo și F1
c. este localizată în membrana mitocondrială externă
d. Fo este situată în matricea mitocondrială
e. F1 este un canal de protoni
136.ATP-sintaza:

a. F1 este un canal de protoni


b. F0 este situată în matricea mitocondrială
c. este formată din 3 componente F0 , F1 și F2
d. F0 este localizată în membrana internă mitocondrială
e. F1 este situată în spațiul intermembranar
137. ATP-sintaza:

a. Fo este localizat în membrana internă mitocondrială


b. F1 este situat în spațiu intermembranar
c. F1 este canalul de protoni
d. este formată din 3 componente F0 , F1 și F2
e. este localizată în membrana mitocondrială exterioară
138.ATP-sintaza:

a. este format din 3 componente Fo , F1 și F2


b. F1 este canalul de protoni
c. F1 este situat în matricea mitocondrială
d. Fo este situat în matricea mitocondrială
e. este localizată în membrana mitocondrială exterioară

139.ATP-sintaza:

a. F1 este situat în spațiu intermembranar


b. Fo este situat în matricea mitocondrială
c. este localizată în membrana mitocondrială exterioară
d. este format din 3 componente Fo , F1 și F2
e. F1 este subunitatea catalitică a enzimei
140.Care dintre următoarele afirmații nu este corectă în ceea ce privește fosforilarea oxidativă ?

a. este sinteza ATP din ADP și Pi cuplată cu scindarea unui substrat supermacroergic
b. mecanismul se explică prin teoria chemiosmotică a lui P. Mitchell
c. ΔG0' = - 7,3 kcal sunt necesare pentru sinteza 1 molecule de ATP din ADP și Pi
d. fluxul de protoni este forța motrice ce determină sinteza de ATP
e. este sinteza ATP din ADP și Pi cuplat cu lanțul respirator
141.Fosforilarea oxidativă :

a. este sinteza ATP din ADP și Pi cuplată cu lanțul de transport de electroni


b. este sinteza ATP din ADP și Pi cuplată cu scindarea unui substrat supermacroergic
c. ΔE0' ≤ 0,16 V sunt necesari pentru sinteza 1 molecule de ATP din ADP și Pi
d. ΔG0' = 14,6 kcal sunt necesare pentru sinteza 1 molecule de ATP din ADP și Pi
e. este sinteza ATP din AMP și PPi cuplată cu lanțul de transport de electroni
142.Mecanismul fosforilării oxidative :

a. sinteza ATP nu depinde de gradientul de protoni


b. H+ revin în matricea mitocondrială prin factorul F1 al ATP sintazei
c. H+ trec liber prin membrana internă mitocondrială
d. reacțiile de oxido - reducere în cadrul lanțului respirator sunt însoțite de transportul ē din matricea
mitocondrială în spațiul intermembranar
e. H+ revin în matricea mitocondrială prin factorul Fo al ATP - sintazei
143.Mecanismul fosforilării oxidative :

a. ATP este generat prin utilizarea energiei stocate sub formă de gradient transmembranar de
protoni
b. ATP este generat datorită permeabilității înalte a membranei interne mitocondriale pentru protoni
c. ATP este generat prin utilizarea energiei produse în timpul transportului de ē prin intermediul
lanțului respirator și depozitată într -un compus intermediar supermacroergic
d. ATP este generat prin utilizarea energiei stocate sub formă de gradient transmembranar de protoni
și electroni
e. ATP este generat de complexul II care actioneaza ca pompă de protoni cu formarea gradientului
transmembranar

144.Câtul de fosforilare (P/O) reprezintă:

a. raportul dintre numărul de fosfați și AMP încorporați ca ATP și numărul de atomi de O2 consumată
în timpul fosforilării oxidative
b. raportul dintre numărul de molecule de ADP încorporate ca ATP per molecula de O2 consumată
în timpul fosforilării oxidative
c. raportul dintre numărul de fosfați încorporați ca ATP și numărul de atomi de O2 utilizați în lanțul
respirator
d. numărul de ADP încorporate ca ATP per atom de O2 consumat în timpul fosforilării oxidative
e. raportul dintre numărul de molecule AMP încorporați ca ATP și numărul de atomi de O 2 consumat
în timpul fosforilării oxidative
145.Câtul de fosforilare (P/O):

a. pentru oxidarea malatului P/O este 2/1


b. pentru oxidarea alfa - cetoglutaratului P/O este 2/1
c. pentru oxidarea succinatului P/O este 3/1
d. pentru oxidarea isocitratului P/O este 3/1
e. pentru oxidarea piruvatului P/O este 2/1
146.Sinteza ATP din ADP și fosfat cuplată la lanțul respirator este:

a. fosforilare oxidativă
b. fotofosforilare
c. fosforilare la nivel de substrat
d. reacție anaplerotică
147.Agenții decuplanți:

a. inhibă transferul electronilor prin intermediul lanțului de transport de electroni


b. favorizează sinteza ATP
c. măresc termogeneza
d. activează hidroliza ATP
e. transportă H+ din matricea mitocondrială în spațiul intermembranar
148.Agenții decuplanți:

a. sunt substanțe liposolubile care măresc permeabilitatea membranei interne mitocondriale pentru
+
H
b. sunt compuși hidrofili care opresc gradientul de protoni între matricea mitocondrială și membrana
internă
c. cresc activitatea ATP - sintazei
d. inhibă complexele lanțului respirator
e. cresc permeabilitatea membranei interne mitocondriale pentru electroni

149.Agenții decuplanți:

a. înlătură gradientul de protoni dintre spațiul intermembranar și matricea mitocondrială


b. inhibă complexele lanțului respirator
c. cresc activitatea ATP - sintazei
d. cresc permeabilitatea membranei interne mitocondriale pentru electroni
e. sunt compuși hidrofili care opresc gradientul de protoni între matricea mitocondrială și membrana
internă
150.Decuplarea fosforilării oxidative:

a. se caracterizează prin sinteza crescută de ATP


b. este prezent în hipotiroidie
c. predomină în țesutul adipos alb
d. este un mecanism de adaptare la frig
e. este un proces fiziologic la persoanele în vârstă
151.Decuplarea fosforilării oxidative:

a. predomină în țesutul adipos alb


b. este un mecanism de adaptare la cald
c. este un proces fiziologic la nou-născuți
d. este prezent în hipotiroidie
e. se caracterizează prin sinteza crescută de ATP
152.Decuplarea fosforilării oxidative:

a. este prezent în hipotiroidie


b. este un mecanism de adaptare la cald
c. este specific pentru țesutul adipos brun
d. se caracterizează prin sinteza crescută de ATP
e. este un proces fiziologic la persoanele în vârstă
153.Decuplarea fosforilării oxidative:

a. este un mecanism de adaptare la cald


b. este un proces fiziologic la persoanele în vârstă
c. se caracterizează prin creșterea producerii de căldură
d. este specific pentru țesutul adipos alb
e. este prezent în hipotiroidie

154.Inhibiția lanțului respirator:

a. complexul I este inhibat de cianură , CO


b. transferul de electroni prin intermediul lanțului respirator este inhibat de acizi grași
c. citocromoxidaza este inhibată de rotenonă
d. complexul III este inhibat de antimicina A
e. inhibarea lanțului respirator nu influențează sinteza ATP
155.Inhibiția lanțului respirator:

a. citocromoxidaza este inhibată de cianuri și CO


b. complexul I este inhibat de antimicina A
c. inhibarea lanțului respirator nu influențează sinteza ATP
d. transferul de electroni prin intermediul lanțului respirator este inhibat de acizi grași
e. complexul III este inhibat de rotenone
156.Inhibiția lanțului respirator:

a. complexul I este inhibat de cianură , CO


b. complexul III este inhibat de rotenonă
c. inhibarea lanțului respirator oprește sinteza ATP-ului
d. citocromoxidază este inhibată de antimycina A
e. transferul de electroni prin intermediul lanțului respirator este inhibat de acizi grași
157.Inhibiția lanțului respirator:

a. complexul I este inhibat de rotenonă


b. este inhibat de acizi grași
c. cianura și CO inhibă complexul III
d. inhibarea lanțului respirator nu influențează sinteza ATP
e. citocromoxidază este inhibată de antimycina A
158.Selectați agenții decuplanți:

a. CO
b. oligomicina
c. aminoacizii
d. 2,4-dinitrofenolul
e. rotenone
159.Selectați agenții decuplanți:

a. oligomicina
b. termogeninele
c. antimicina A
d. CO
e. rotenone
160.Care afirmație referitor la oxidarea microzomală nu este corectă :

a. reacția generală a procesului este : AH + BH2 + O2 → AOH + B + H2O


b. este utilizat pentru inactivarea xenobioticelor
c. este utilizat pentru biosinteza hormonilor steroizi
d. lanțul de oxidare microzomală conține NADPH , citocromul P450 , flavoproteine
e. reacția generală a procesului este : AH2 + O2 → A + H2O2
161.Oxidarea microzomală:

a. este catalizată de dehidrataze


b. funcția este hidratarea compușilor chimici
c. are loc în mitocondrii
d. funcția este de sinteză a ATP
e. este utilizată pentru inactivarea xenobioticelor
162.Oxidarea microzomală:

a. funcția este sinteza ATP


b. funcția este hidroxilarea compușilor chimici
c. are loc în ribozomi
d. are loc în mitocondrii
e. este catalizată de dehidrataze
163.Absorbția glucozei:

a. implică simportul ionilor de sodiu și de potasiu


b. necesită Ca2+
c. necesită enzima Na+, K+ -ATP-aza
d. necesită Mg2+
e. implică antiporltul ionilor de sodiu și de glucoză
164.Absorbția glucozei:

a. necesită un transportor de glucoză dependent de sodiu


b. necesită Mg2+
c. necesită Ca2+
d. implică simportul de glucoză și de potasiu
e. implică antiportul ionilor de sodiu și de glucoză

165.Alegeți carbohidratul prezent în corpul uman:

a. amiloza
b. celobioza
c. glicogenul
d. amilopectina
e. celuloza
166.Alegeți carbohidratul prezent în corpul uman:

a. celuloza
b. amilopectina
c. celobioza
d. amiloza
e. galactoza
167.Digestia glucidelor:

a. α-amilaza pancreatică sindează amidonul până la fructoză


b. dizaharidele trebuie hidrolizate înainte de a fi absorbite
c. celuloza este scindată de amilaza pancreatică în β-glucoză
d. α-amilaza salivară, scindează zaharoza în fructoză și glucoză
e. α-amilaza pancreatică scindează legăturile α-1,6-glicozidice din polizaharide
168.Digestia glucidelor:

a. dizaharidazele nu posedă specificitate de substrat


b. celuloza este scindată de amilaza pancreatică
c. alfa-amilaza pancreatică scindează legăturile α-1,4-glicozidice din polizaharide
d. α-amilaza salivară, descompune amidonul până la zaharoză
169.Dizaharidele:

a. zaharoza este carbohidratul principal din sânge


b. la hidroliza lactozei se primesc două molecule de alfa-galactoză
c. ambele hexoze din lactoza sunt sub formă de furanoză
d. lactoza se găsește în laptele mamiferelor
e. zaharoza este compusă din două molecule de alfa-glucoză
e. α-amilaza pancreatică scindează amidonul până la fructoză

170. Dizaharidele:

a. zaharoza este compusă din două molecule de alfa-glucoză


b. maltoza este dizaharidul principal din laptele mamiferelor
c. zaharoza este carbohidratul principal din sânge
d. hidroliza lactozei dă două molecule de alfa-galactoză
e. maltaza, zaharaza și lactază sunt enzime implicate în digestia dizaharidelor
171.Fructoza:

a. este monozaharidul principal din sânge


b. este o aldopentoză
c. este monomerul celulozei
d. este o cetoză
e. se conține în lactoză
172.Fructoza:

a. este o aldopentoză
b. este o componentă de lactoză
c. este monozaharidul principal din sânge
d. este monomerul celulozei
e. este un izomer al glucozei
173.Funcția carbohidraților este:

a. energetică
b. de emulsionare
c. de cataliză
d. de transport
e. genetică
174.Glicogenul:

a. ficatul folosește glicogenul pentru a menține nivelul sanguin al glucozei


b. glicogenul din organism poate furniza energie pentru 15-20 zile
c. este stocat în țesutul adipos
d. este stocat în sânge
e. este stocat în intestine
175.Glicogenul:

a. este stocat în țesutul adipos


b. este format din: amiloză și amilopectină
c. este stocat în ficat
d. este stocat în intestin
e. glicogenul din organism poate furniza energie pentru 15-20 zile