Sunteți pe pagina 1din 3

DATE DE TEMA

Deschiderea halei D = 24.00m


Traveea platformei t =11.00m
Cota sinei de rulare H = 12.00m
Tipul invelitorii invelitoare izolata termic g=0.50kN/m2
Incarcare praf industrial gp=0.25 kN/m2
Amplasament orasul Piatra Neamt
- Incarcare cu zapada s0,k= 2.0 kN/m2
- Incarcare din vant zona cu densitate redusa a constructiilor; qref=0.5 kN/m2.
- Incarcare seismica ag=0,20g; Tc=0.7s

Se alege o schema statica pentru grinda cu zabrele astfel incat panta acoperisului sa fie de
aproximativ 5% (unghiul α=2.86°). Inaltimea fermei in zona centrala a fost aleasa ~D / 10, adica
2400mm.

CALCULUL PANELOR

Evaluarea incarcarilor
Incarcari Tip Valoare S.L.S. S.L.U.
[KN/m2] Coeficient Valoare Coeficient Valoare
[KN/m2] [KN/m2]
greut. proprie invelitoare G 0.50 1.00 0.50 1.35 0.68
greut. proprie pane+contrav. G 0.20 1.00 0.20 1.35 0.27
spatiu tehnic G 0.20 1.00 0.20 1.35 0.27
praf industrial G 0.25 1.00 0.25 1.35 0.38
zapada Z sk 1.00 1.76 1.50 2.64
TOTAL q =2.91 kN/m2
SLS
q =4.24 kN/m2
SLU

In gruparea caracteristica de efecte structurale ale incarcarilor, avem:

La S.L.S.: ∑G k, j +QkI + ∑ψ 0,i ⋅ Qk ,i


unde Ψ0,i este factorul de simultaneitate al efectelor pe structura ale actiunilor variabile Ψ0,i=0.7

la S.L.U.: 1.35 ⋅ ∑ Gk , j +1.5 ⋅ Z k + 1.05(Vk sauU k )


Calculul incarcarii date de zapada (conform CR1-1-3-2005):
Valoarea caracteristica a incarcarii pe acoperis este data de relatia:
sk=μi Ce Ct s0,k , unde:
sk = valoarea caracteristica a incarcarii din pe acoperis
Ce = coeficientul de expunere a amplasamentului constructiei; pentru amplasamentul dat,
expunerea este partiala → Ce = 1
Ct = coeficientul termic; pentru acoperisuri cu termoizolatii normale → Ct = 1
s0,k = valoarea caracteristica a incarcarii din zapada la sol;
μi = coeficientul de forma pentru incarcarea pe acoperis;

Panta acoperisului, α° 0° ≤ α° ≤ 30° 30° ≤ α° ≤ 60° α° ≥ 60°


μ1 0,8 0,8(60- α)/30 0,0
μ2 0,8+0,8 α/30 1,6 -

Pentru α=3° →
μ1= 0.8
μ2= 0.8 + 0.8 x 3/30 = 0.88
sk=μi Ce Ct s0,k → sk1=0.8 x1.0 x 1.0 x 2.0 = 1.60 kN/m² (pentru calculul G.Z.)
→ sk2=0.88 x1.0 x 1.0 x 2.0 = 1.76 kN/m² (pentru calculul panelor)

Incarcarea preluata de o pana, uniform distribuita pe toata lungimea panei, este „p” [kN/m]:
p = q⋅a
→ p SLU = q SLU ⋅ a → p SLU = 4.24 ⋅ 3.00 = 12.72kN / m
→ p SLS = q SLS ⋅ a → p SLS = 2.91 ⋅ 3.00 = 8.73kN / m

Valoarea incarcarii „p” se descompune dupa cele


doua directii principale ale sectiunii panei:
kN
p ZSLU = p SLU ⋅ cos α = 12.72 ⋅ cos 2,86 = 12.70
m
kN
p ZSLS = p SLS ⋅ cos α = 8.73 ⋅ cos 2,86 = 8.72
m
Obs. Componenta incarcarii pe directia „y-y” este preluata de
invelitoare si va fi transmisa cadrelor transversale prin
intermediul contravantuirilor orizontale longitudinale (COL).
M = MEdS1 M = MEdS2 M = MEdS3
V=0 V = VEdS2 V = VEdS3

S1
M Ed = β ⋅ p ZSLU ⋅ t 2 → S1
M Ed = 0.0461 ⋅ 12.7 ⋅ 11.00 2 = 70.84kNm
S2
M Ed = β ⋅ p ZSLU ⋅ t 2 → S2
M Ed = 0.0789 ⋅ 12.7 ⋅ 11.00 2 = 121.25kNm
S3
M Ed = β ⋅ p ZSLU ⋅ t 2 → S3
M Ed = 0.1053 ⋅ 12.7 ⋅ 11.00 2 = 161.81kNm

VEdS 2 = α ⋅ p ZSLU ⋅ t → VEdS 2 = 0.500 ⋅ 12.7 ⋅ 11.00 = 69.85kN


VEdS 3,st = α ⋅ p ZSLU ⋅ t → VEdS 3,st = 0.625 ⋅ 12.7 ⋅ 11.00 = 87.31kN
VEdS 3,dr = α ⋅ p ZSLU ⋅ t → VEdS 3,dr = 0.526 ⋅ 12.7 ⋅ 11.00 = 73.48kN

Dimensionarea inimii panei (constanta pe toata lungimea panei):

Se calculeaza momentul ponderat M* astfel:


M S 1 ⋅ (0.7 ⋅ t ⋅ 2 + 0.8 ⋅ t ⋅ 5) + M S 2 ⋅ (0.25 ⋅ t ⋅ 2 + 0.2 ⋅ t ⋅ 4 + 0.85 ⋅ t ⋅ 2 + 1.5m ⋅ 2) + M S 3 ⋅ (0.3 ⋅ t ⋅ 2)
M* =
9 ⋅ t + 1.5m ⋅ 2
70.84 ⋅ (5.4 ⋅ 11.0) + 121.25 ⋅ (3 ⋅ 11.0 + 1.5 ⋅ 2) + 161.81 ⋅ (0.6 ⋅ 11.0) 9640.78
M* = = = 94.51kNm
9 ⋅ 11.0 + 1.5 ⋅ 2 102.0

S-ar putea să vă placă și