Sunteți pe pagina 1din 5

COLEGIUL ECONOMIC „DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVA

Planificarea calendaristică pentru anul şcolar 2006-2007 al modulului “Asigurări”

Calificarea:Tehnician în activităţi financiare şi comerciale Nr. ore săptămână: 4ore


Profesor:Florea Samoil
Clasa: a XI-a E
Modul:Asigurări

Unitatea de Competenţe Conţinuturi tematice Nr. de ore Săptămâna Resurse Observaţii


competenţe individuale de
învăţare
UC C.1.Analizează Analiza asigurărilor în Frontal
19.Asigurări rolul economie Individual
asigurărilor în In echipă
economie; Caracterizarea trăsăturilor Portofolii
contractului de asigurare :
-consensual, 3ore
-aleatoriu, + S1-S3
-sinalagmatic, 6ore(LT)
-cu titlu oneros, +
-de adeziune, 3ore(IP)
-de bună credinţă;(LT) Frontal
Individual
Identificarea elementelor In echipă
COLEGIUL ECONOMIC „DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVA

UC5. asigurărilor: S4-S10 Portofo


Comunicare -asigurătorul, lii
C2.Moderează -asiguratul, 6ore
dezbateri şi -beneficiarul asigurarii +
şedinţe -contractantul asigurarii 12ore(LT)
C.3.Elaboreaz -contractul de asigurare +
ă documente -riscul asigurat 6ore(IP)
pe teme -evaluarea în vederea
profesionale asigurării,
-suma asigurată,
-norma de asigurare,
-prima de asigurare,
-durata asigurării,
-dauna sau paguba,
- despăgubirea de asigurare,
-cazul asigurat,
- franciza,
-fondul de asigurare,
-vârsta de asigurare, Frontal
-durata asigurării, Individual
-poliţa de asigurare, In echipă
reasigurarea, Portofo
-prima de reasigurare, lii
coasigurare;(IP)

Clasificarea asigurărilor:
COLEGIUL ECONOMIC „DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVA

-după domeniul de Frontal


asigurare, Individual
-felul obiectelor asigurate, 4ore S11-S14 In echipă
+ Portofo
-riscurile cuprinse în 8ore(LT) lii
asigurare, +
-sfera de cuprindere în profil 4ore(IP)
teritorial,
- modul de înfăptuire a
asigurării,
- felul raporturilor stabilite
între asigurat şi asigurător.
(LT)

Completarea poliţei de
asigurare:
-utilizând formulare tipizate 5ore
corespunzătoare tipului de + S15-S19
asigurare (IP) 10ore(LT)
+
5ore(IP)
COLEGIUL ECONOMIC „DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVA

C2. Analizează Eficienţa activităţii


eficienţa societăţilor de asigurări
activităţii Identificarea 4ore
societăţilor de caracteristicilor pieţei + S20-S23 Frontal
asigurări asigurărilor: 8ore(LT) Individual
- omogenitatea + În echipă
produsului, 4ore(IP) Portofolii
- transparenţa pieţei,
atomizarea pieţei(IP)

Caracterizarea Frontal
indicatorilor de eficienţă: Individual
- volumul primelor În echipă
încasate, nivelul Portofolii
protecţiei prin
asigurare a riscurilor 7ore
din societate, +
- productivitatea 14ore(LT) S24-S30
muncii în domeniul +
asigurărilor, 7ore(IP)
- suma medie asigurată
COLEGIUL ECONOMIC „DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVA

ce revine pe un
contract de asigurare,
- prima medie încasată
pe un contract de
asigurare,
- prima medie pe
locuitor,
- gradul de acoperire
prin asigurare,
- gradul de acoperire a Frontal
daunei, Individual
- costul relativ al În echipă
activităţii de Portofolii
asigurare.(LT)

Calculul indicatorilor de 3ore


eficienţă (LT) +
6ore(LT)
+
3ore(IP) S31-S33