Sunteți pe pagina 1din 7

U.A.T.

Magiresti Aprob,

Camin Ingrijire Batrani-Loc. Valea-Arinilor Primar

Câdă Ionică

ANEXA NR.3 la INSTRUIREA


PRIVIND EFECTUAREA
INSTRUIRII DE SECURITATE SI
SANATATE IN MUNCA

TEMATICA

INSTRUIRII PERIODICA

DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA 2021-2022

Extras H.G. 1425/2006 , Modificata si completata prin HG 955/2010 si H.G. 1242/2011-Art. 95

Instruirea periodica se face tuturor lucratorilor prevazuti la art.83 si are drept scop
reimprospatarea si actualizarea cunostintelor in domenil securitatii si sanatatii in munca.

Art. 96

(1) Instruirea periodica se efectueaza de catre conducatorul locului de munca.

La articolul 96 , alin(2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2 )” Durata instuirii periodice, intervalul dintre cele doua instruirii si periodicitatea verificarii
instruirii vor fi stabilite prin instructiuni proprii, in functie de conditiile locului de munca si/ sau postului
de lucru”

51. La Art.96, dupa alin. (2) se introduce un nou alineat , alineatul (21) , cu urmatorul cuprins

“(21) Intervalul dintre doua instruirii nu poate fi mai mare de 6 luni.”

(3) Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul dintre doua instruirii periodice va fi de cel
mult 12 luni.
(4) Verificarea instruirii periodice se face de catre seful ierarhic al celui care efectueaza intruirea si
prin sondaj de catre angajator/lucrator desemnat/serviciu intern de prevenire si
protectie/serviciile externe astfel ca instruirea a fost facuta corespunzator.
(5) Instruirea periodica se va complete in mod obligatoriu cu demonstaratii practice.
Art. 97.
Instruirea periodica se va efectua pe baza tematicii intocmite de catre angajatorul care si-a
asumat atributiile din domeniu securitatii si sanatatii in munca/lucrator desemnat/serviciul
intern de prevenire si protectie/serviciul extern de prevenire si protective si aprobate de catre
angajator, care vor fi pastrate la persoana care efectueaza instruirea.
Art.98
Instruirea periodica se face suplimentar celei programate in urmatoarele cazuri:
a) Cand un lucrator a lipsit peste 30 de zile lucratoare;
b) Cand au aparut modificari ale prevederilor de Securitate si sanatate in munca privind activitati
specifice ale locului de munca si/ sau postului de lcru sau ale instructiunilor proprii, inclusive
datorita evolutiei riscurilor sau aparitiei de noi riscuri in unitate
c) La reluarea activitatiilor dupa accident de munca
d) La executarea unor activitatii dupa accident de munca;
e) La introducerea unui echipament sau a unor modificari ale exchipamentului existent;
f) La modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;
g) La introducerea oricarei noi tehnologii existente sau a unor procedurilor de lucru;

Art .99

Durata instruirii periodice prevazute la art.98 nu va fi mai mica de 8 ore si se stabileste in


instructiuni proprii de catre conducatorul locului de munca respective, impreuna cu:

a) Angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca; sau
b) Lucaratorul de semnat; sau
c) Un lucrator al serviicului intern de protectie si prevenire; sau
d) Serviciul extern de protectie si prevenire

Art.100

Instruirea periodica prevazuta la art.98 se va efectua pe baza tematicii intocmite de catre


angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca/lucratorul
desemnat/serviciul intern de prevenire si protective/serviciul extern de prevenire si protective si
aprobate de catre angajator , care vor fi pastrate la persoana care efectueaza instruirea.

Continutul instructajului utilizat pentru instruirea personalului va fi consemnat in fisa individuala


de instruire

Instruirea periodica se efectueaza de catre conducatorul locului de munca in conformitate cu


prezenta tematica dupa cum urmeaza;

- Toate categoriile de lucratori;


 Periodicitatea- 6 Luni;
 Durata instruirii periodice- 2 ore
 VERIFICAREA INSTRUIRII PERIODICE se va face de catre administratorul
sau de reprezentantul serviciului extern de prevenire si protectie , cu
ocazia fiecarei instruiri periodice.
TEMATICA INSTRUIRII PERIODICE,

BUCATAR, PENTRU ANUL 2021

Periodicitatea- 6 luni;

Durata instruirii periodice-2 ore

VERIFICAREA INSTRUIRII PERIODICE se va face de catre angajator sau de persoana


desemnata , cu ocazia fiecarei instruirii periodice

Problemele ce se expun in cadrul Instruirii


introductiv - generale sunt :
1)Legislatia de securitate si sanatate in munca.
a)Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006:
-Dispozitii generale ;
-Domeniul de aplicare ;
-Obligatiile angajatorului;
-Obligatiile lucratorilor ;
-Accidente de munca si boli profesionale;
-Raspundere juridica.
b)HG 1425/2006 – Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr 319/2006:
-Organizarea activitatii de prevenire si protectie;
-Planul de prevenire si protectie;
-Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in
domeniul securitatii si sanatatii in munca
2) Consecintele necunoasterii si nerespectarii legislatiei
de securitate si sanatate in munca.
- Accidente de munca si imbolnaviri profesionale;
- Avarií tehnice;
- Sanctiuni contraventionale sau penale.
3) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala
specifice unitatii.
4) Masuri privind acordarea primului ajutor, stingerea
incendiilor si evacuarea lucratorilor.
5) Regulamentul intern.
Problemele ce se expun in cadrul Instruirii la locul de
munca sunt :
1) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala
specifice locului de munca.
2) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca
specifice locului de munca.
3) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate
in munca privind activitatea specifica locului de munca:
- HOTĂRÂRE nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de
securitate şi/sau de sănătate la locul de munca
- HOTĂRÂRE nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de
munca
- HOTĂRÂRE nr. 1.051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de
afecţiuni dorsolombare
- HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate pentru locul de munca
- HOTĂRÂRE nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
4) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului
ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor.
5) Demonstratii practice privind activitatea desfasurata
si exercitii practice privind utilizarea echipamentelor
individuale de protectie, a mijloacelor de alarmare,
interventie, evacuare si prim ajutor.
6) ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003
privind protecţia maternitatii la locurile de munca.
TEMATICA INSTRUIRII PERIODICE A LUCRATORILOR
IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA
BUCATAR, AJUTOR DE BUCATAR
PERIOADA CONTINUTUL DOCUMENTELOR DE INSTRUIRE SSM
LA 6 LUNI
SEMESTRUL 1) Legea 319/2006 – art. 22, 23 (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM; HG
1425/2006 – art. 74 – 100;
I
2) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca
. Masuri de prevenire si protectie.
3) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de
munca si activitatii desfasurate.
4) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind
activitatea specifica locului de munca: HG 971/2006, HG 1048/2006, HG
1051/2006, HG 1091/2006, HG 1146/2006 – extrase.
5) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului ajutor , stingerea
incendiilor si evacuarea lucratorilor
SEMESTRUL 1) Legea 319/2006 – art. 22, 23 (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM; HG
1425/2006 – art. 14 – 19;
II
2) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca
. Masuri de prevenire si protectie.
3) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de
munca si activitatii desfasurate.
4) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind
activitatea specifica locului de munca: HG 971/2006, HG 1048/2006, HG
1051/2006, HG 1091/2006, HG 1146/2006 – extrase.
5) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului ajutor , stingerea
incendiilor si evacuarea lucratorilor

Intocmit,
Sef Centru,
Cîdă Liviu-Cătălin
TEMATICA INSTRUIRII PERIODICE,

INGRIJITOR, PENTRU ANUL 2021

Periodicitatea- 6 luni;

Durata instruirii periodice-2 ore

VERIFICAREA INSTRUIRII PERIODICE se va face de catre angajator sau de persoana


desemnata , cu ocazia fiecarei instruirii periodice

Tematica abordata

Semestrul I 1) Legea 319/2006 – art. 22, 23 (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM; HG


1425/2006 – art. 74 – 100;
2) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind
activitatea specifica locului de munca: HG 971/2006, HG 1048/2006, HG
1051/2006, HG 1091/2006, HG 1146/2006 – extrase.
3) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca
. Masuri de prevenire si protectie
Instructiuni proprii de S.S.M pentru activitatea de intretinere si salubrizare a
spatiilor interioare / Exterioare cladirilor si a spatiilor aferente caminului
-masuri la nivelul locurilor de munca privind acordarea primului ajutor la locul
accidentului Cap.12 traumatisme ale muschilor , ligamentelor, articulatiilor,
stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor
Consecinte posibile ale necunoastereii, nerespectarea legislatiei de securitate si
sanatate in munca
Demonstratii practice privind activitatea ce o desfasoara, exercitii practice
privind utilizarea echipamentului individual de protectie, a mijloacelor de
alarmare , interventie , evacuare si acordarea primului ajutor in caz de
traumatisme ale muschilor , ligamentelor , articulatiilor.

Semestrul II 1) Legea 319/2006 – art. 22, 23 (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM; HG


1425/2006 – art. 74 – 100;
2) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind
activitatea specifica locului de munca: HG 971/2006, HG 1048/2006, HG
1051/2006, HG 1091/2006, HG 1146/2006 – extrase.
3) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca
. Masuri de prevenire si protectie
Instructiuni proprii de S.S.M pentru activitatea de intretinere si salubrizare a
spatiilor interioare / Exterioare cladirilor si a spatiilor aferente caminului
-masuri la nivelul locurilor de munca privind acordarea primului ajutor la locul
accidentului Cap.12 traumatisme ale muschilor , ligamentelor, articulatiilor,
stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor
Consecinte posibile ale necunoastereii, nerespectarea legislatiei de securitate si
sanatate in munca
Demonstratii practice privind activitatea ce o desfasoara, exercitii practice
privind utilizarea echipamentului individual de protectie, a mijloacelor de
alarmare , interventie , evacuare si acordarea primului ajutor in caz de arsuri

Intocmit,
Sef Centru,
Cîdă Liviu-Cătălin

S-ar putea să vă placă și