Sunteți pe pagina 1din 5

Anexa 4

La regulament

FISA OBIECTIVULUI( Operator economic/institutia)

Dennumirea operatorului economic/institutiei Camin Ingrijire Batrani

Administrator/conducator Date de identificare : Cida Liviu- Catalin,


Sef Centru
Telefon de serviciu : 0769047026
Telefon de domiciliu: 0769047026
Coordonatele operatorului economic/ institutiei Adresa sediului unde se afla operatorul
economic/institutia : Strada Principala Nr.3 b ,
sat Valea-Arinilor com. Magiresti
Telefon: 0769047027
Fax: -
Email: camin.ingrjire_batrani@yahoo.ro
Coordonatele filialelor/sucursalelor/punctelor Adresa , telefon, fax, email pentru fiecare
de lucru(daca este cazul
Numar de inregistrare registrul comertului Caminul este fara personalitate juridical si
registrul
Cadrul ethnic cu atributii in domeniul apararii Nume si prenume Cida Constantin Liviu
impotriva incendiilor/ Inspector de protective Telefon serviciu: 0768117050
civila Telefon domiciliu: 0768117050
Certificate de competenta : Cadru tehnic Psi ,
Seria L nr. 00013432

1. Date generale privind apararea impotriva incendiilor si protectia civila

1.1. Aspect generale


Domeniul de activitate Camin Ingrijire Batrani
Anul constructiei(punere in functiune) 2010
Suprafata de construire/ desfasurata Ac=368.74 Ad=1127.9
Numar niveluri( regim de inaltime) D+P+1E
Clasificare constructive(civila, de productie, Cladire Civila
de depozitare , cu functiuni mixte)
Structura de rezistenta a constructiei Cadre din beton armat, zidarie portata de
(structura, metalica, beton armat, caramida si bca cu grosime de 35cm
zidarie,lemn, mixta etc.) Pereti interior neporatanti din gips carton
pe structura metalica
Personal angajat 12
Numar estimative
Utilizarea cladirii Ingrijire Batrani
Prezenta oamenilor in cladire :permanent / Permanent=21
temporar Temporar 32
Date referitoare la constuctie/instalatie/amenajarare
Cladirea x_(1…..N)

Date constructive

Stabilirea la foc Gradul II de rezistenta la foc


Din proiect sau documente tehnice

Compartimente de incendiu Un singur compartiment de incendiu


Cai de acces , interventie si evacuare Cai de acces : demisol 2x1.80x2.40
Numar, gabarit, marcare, semnalizare Parter 1x1.60x2.40 1x1.00x2.10
Centrala termica 1x0.9 x 2.10
Cai de interventie = demisol 2x1.80x2.40

parter 1x1.60x2.40 1x1.00x2.10


Cai de evacuare: demisol = 2x180x2.40
1x0.9x210
Parter = 1x1.60x2.40
1x1.00 x2.10
ETaj 1= 1 scara interioara
catre parter In zona Nordica , catre
exteriorul cladirii (latimea trepteri 30 cm si
inaltimea de 16.5 cm iar latimea ramperi de
1.10 m
case de scari (inchise, deschise) 1x1.10 x2.10 -din beton armat
Numar, gabarit, alcatuire constructive 1x0.90x2.10 – metalica elicoidala
Ascensoare de interventie Nu exista
Potrivit reglementarii
Date tehnice
Sistem de ventilatie/climatizare Nu exista

Sisteme de incalzire Centrala termica


Combustibil solid Lemn si gaz GPL
Instalatii electrice Instalatii de iluminat interior si exterior
Instalatie de alimentare cu gaze natural/ Butelie G.P.L. amplasata intrare in curte cu
G.P.L. capacitate de 5000 L

Iluminat de siguranta Tip Alimentare 3 B


A doua sursa de energie electrica grup
electrogen GEA 40KVA

Sisteme si instalatii tehnologice


Sisteme de detectarea a incentiilor Centrala avertizare tip SMALTLINE
Sisteme de alarmare/ avertizare Optic si Sonor
Sisteme de limitarea a propagarii incentiilor 1 usa rezistenta la foc timp de 45 de min
Usi rezistente la foc , clapete antifoc, sisteme
de obturare, oprirea automata a sistemului de
ventilare , protectii ale structurilor metalice/
de beton/lemn etc.

Sisteme de detectarea gazelor 1 detector de gaze


Instalatii special de stingere cu apa Nu exista
Tip (sprinklere, apa pulverizata etc) zone
protejate , numar capete de refulare etc.
Instalatii de stingere cu gaze/ aerosoli Nu exista
Tip , zone protejate, numar capete de refulare
etc.
Alte instalatii de stingere(pulbere, spuma) Nu exista
Instalatii de protectie impotriva traznetului Dotat cu protectie impotriva traznetului
Stingatoare pe tipodimensiuni 17 stingatoare tip P6
Hidranti interior /coloane uscate 3 hidranti interiori
Hidranti exterior 2 hidranti exterior
Alimentare cu apa pentru stingerea Reteaua de alimentare cu apa comunei
incendiilor (rezerva de apa, pompe) Magiresti
Utilaje si autospeciale de interventie din Nu exista
dotare serviciu privat pentru situatii de
urgenta
Stocuri de produse de stingere./ neutralizatori Rezerva 3000 l de apa amplasate la
spalatorie
Echipamente de protective ale personalului Cizme din cauciuc , masti contra fumului ,
de interventie in functie de riscurile existente costume anticalorice
si de efectele negative ale incendiilor specifice

2. Date privind substante periculoase folosite(sursa de risc)

Denumirea substantelor periculoase folosite Mobilier din lemn


Clasificare Textile
In conformitate cu sistemul international de Carti , birotica
clasificare al substantelor periculoase , fraze
de risc associate

Cantitate existent in unitate Mobilier din lemn 90 buc


Pentru fiecare substanta in parte
Loc de depozitare
Instalatie, echipamente de process, sistem
de stocare , sistem de compresie , conducte
etc.
Mod de operare
3. Organizarea apararii impotriva incendiilor / activitatii de protective civila

Organizarea alarmarii Conform art.25 din norme generale de


aparare impotriva incendiilor emise de MAI
cu ordinal Nr.163/2007
Instruirea personalului Conform Ordin Mai 712/2005
Daca este executat periodic , de catre cine ,
daca este persoana atestata
Controluul intern de prevenire Conform Art.148-153 din Norme generale
Daca se executa, de catre cine de aparare impotriva incendiilor emise de
MAI cu Ordinul Nr.163/2007
Serviciul privat pentru situatii de urgenta Nu exista
Daca exista sau este incheiat contract
Planuri/exercitii de evacuare din cladire Conform art.28-30 si 144-147 din Norme
Cand s-a executat ultima oara , ce probleme generale de aparare impotriva incendiilor
deosebite au fost constatate pe timpul emise de MAI cu Ordinul Nr.163/2007
exercitiului.
Afisarea instructiuni specific Conform art.33-35 din Normele generale de
aparare impotriva incendiilor emise de MAI
cu Ordinul Nr.163/207
Obligatiile administratorului/conducerii Conform Art. 17-18 din Normele generale
de aparare impotriva incendiilor emise de
MAI cu Ordinul 163/2007
Conform art.19 din Legea Nr.307/2006
Obligatiile cadrului ethnic/inspectorului/ Conform Art.27 din Legea Nr.307/2006
personalului din structura cu atributii de
aparare impotriva incendiilor / de protective
civila
Ordinea interioara Conform art. 80-96 din Normele generale
Reglementari pentru lucrul cu foc deschis , de aparare impotriva incendiilor emise de
fumatul, depozitarea si evacuarea deseurilor MAI cu Ordinul nr. 163/2007
si rezidurii combustibile,lucrari
premergatoare si pe timpul sezonului rece,
perioadelor caniculare si secetoase , sunt
asigurate cai de acces , de evacuare si de
interventie
Documente specific de aparare impotriva Conform Art.17-18 din Normele generale
incendiilor de aparare impotriva incendiilor emise de
Potrivit reglementarilor in domeniu MAI cu Ordinul nr.163/2007
Documente specific de protective civila Nu este cazul Conform Legii Nr.481/2004 si
Potrivit reglementarilor in domeniu HG 560 din 15 iunie 2005
Reglementarea modului de intretinere , Conform REgulamentului (CE) nr. 304/2008
verificare , reparare a mijloacelor tehnice de al Comunitatii Europene din 02.04.2008
aparare impotriva incendiilor Conform art.19 , litera l si 51 din Legea
Persoana juridica atestata Nr.307/2006
Evidenta incendiilor de la punerea in Conform art.19, litera p din Legea
functiune a operatorului economic/institutiei Nr.307/2006
(pe fiecare cladire in parte )
Se vor preciza cauzele de incendiu