Sunteți pe pagina 1din 5

OPERATOR ECONOMIC/INSTITUŢIE Pagina:1/5

FIŞA OBIECTIVULUI
OPERATORULUI ECONOMIC / INSTITUŢIEI

Aprobat
Primar
Ing, CADA IONICA

OPERATOR Camin Ingrijire Batrani


ECONOMIC /
INSTITUŢIE

ADMINISTRATOR / Sef Centru Cida Liviu Catalin


CONDUCĂTOR Telefon :0769047026

COORDONATE Adresă sediului: Strada Principala Nr.3 b , sat Valea-Arinilor


OPERATOR com. Magiresti
ECONOMIC /
INSTITUŢIE Tel: 0769047267
Fax.
E-mail Camin.ingrijire_batrani @yahoo.ro

COORDONATELE Adresă sediului


FILIALELOR Tel
/SUCURSALELOR
Fax
/PUNCTELOR DE
LUCRU E-mail

NUMĂR DE
ÎNREGISTARE DIN Institutie fara personalitate Juridica
REGISTRUL C.U.I 4353099
COMERŢULUI

CADRU TEHNIC CU Numele si prenumele: Cida Liviu-Constantin


ATRIBUŢII ÎN
DOEMNIUL APĂRĂRII
Telefon serviciu: 0768117050
ÎMPOTRIVA Certificat competenta:Cadru tehnic Psi
INCENDIILOR/INSPEC Seria L nr.00013432
TOR DE PROTECŢIE
OPERATOR ECONOMIC/INSTITUŢIE Pagina:2/5

CIVILĂ

1. Date generale privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă

1.1. ASPECTE GENERALE


Domeniul de activitate
Ingrijire Batrani

Anul de construire (punere în 2010


funcţiune)
Suprafaţa construită/desfăşurată Ac=368.74 m2 Ad=1127.9 M2

Număr niveluri (regim de înălţime)


D+P+1E

Clasificare construcţie
Cladire civila

Structura de rezistenţă a construcţiei


Cadre din beton armat, zidarie portan ta de caramida si bca cu grosime
de 35 cm. Pereti interiori neportanti din gips carton pe structura
metalica

Personal angajat
12

Utilizarea clădirii
Prezenta oamenilor in cladire: Permanent 21
Temporar 32
permanent / temporar

1.2.-Date referitoare la construcţie/instalaţie/amenajare


1.2.1. Clădirea X1…N
Date constructive
Stabilitatea la foc
(din proiect sau alte surse de documentare) Gradul II de rezistenta la foc

Compartimente de incendiu
Un singur compartiment de incendiu

Căi de acces, intervenţie, şi evacuare Cai de acces : demisol 2x1.80x2.40


Parter 1x1.60x2.40 1x1.00x2.10
Centrala termica 1x0.9 x 2.10
Cai de interventie = demisol 2x1.80x2.40

parter 1x1.60x2.40 1x1.00x2.10


Cai de evacuare: demisol = 2x180x2.40
1x0.9x210
Parter = 1x1.60x2.40
1x1.00 x2.10
ETaj 1= 1 scara interioara catre parter
OPERATOR ECONOMIC/INSTITUŢIE Pagina:3/5

In zona Nordica , catre exteriorul cladirii (latimea


trepteri 30 cm si inaltimea de 16.5 cm iar latimea
ramperi de 1.10 m
Case de scări (închise/deschise)
1x1.10 x2.10 -din beton armat inchisa

1x0.90x2.10 – metalica elicoidala inchisa


Ascensoare de intervenţie Nu exista
Date tehnice
Sistem de ventilaţie/climatizare
Trapa amplasata in pod accesata manual
Aer conditionat
Sistem de încălzire Centrala termica
Combustibil solid Lenm si Gaz G.P.L.

Instalaţii electrice De Forta


De iluminat
A doua sursa de energie electrica grup electrogen GEA
40 KVA

Instalaţie de alimentare cu gaze naturale/G.P.L. Butelie G.P.L. amplasata la intrare in curte cu capacitate
de 5000l

Iluminat de siguranţă Tip Alimentare 3b


20 lampi de urgenta

Sisteme şi instalaţii tehnologice


Nu exista

Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor


fierbinţi Nu exista

Sistem de detectare/semnalizare a incendiilor Centrala avertizare tip SMALTLIne

Sistem de alarmare/avertizare
OPTIC SI SONOR

Sisteme de limitare a propagării incendiilor


(uşi rezistente la foc, clapete antifoc, sisteme de 1 usa rezistenta la foc timp de 45 min
obturare, oprirea automată a sistemului de ventilare,
protecţii ale structurilor metalice/de beton/lemn etc.)
Sistem de detectare a gazelor
1 detector de gaz amplasat la bucatarie

Date tehnice
Instalaţie de stingere tip sprinkler/drencer/apă
pulverizată/ceaţă de apă Nu exista

Instalaţie de stingere cu gaze / aerosoli Nu exista


OPERATOR ECONOMIC/INSTITUŢIE Pagina:4/5

Alte instalaţii de stingere (pulbere, spumă etc.)


Nu exista

Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului


Dotat cu protectie impotriva traznetului

Stingătoare 17 stingatoare tip P6

Hidranţi interiori/coloane uscate


3 hidranti interiori

Hidranţi exteriori 2 hidranti exteriori

Alimentarea cu apă pentru stingerea Reteaua de alimentare cu apa a comunei Magiresti


incendiilor (rezerva de apă pompe)

Utilaje şi autospeciale de intervenţie din dotarea Nu exista


serviciului privat pentru situaţii de urgenţă
Stocuri de produse de stingere/neutralizatori 3 rezervoare cu apa de 1000 l

Echipament de protecţie al personalului de Obiectivul nu dispune de echipament de protectie


intervenţie în funcţie de riscurile existente şi de
efectele negative ale incendiilor specifice

2. Date privind substanţele periculoase folosite (sursa de risc)

Denumirea substanţelor periculoase folosite,


clasificare* Nu exista
* în conformitate cu Sistemul Internaţional de
clasificare al substanţelor periculoase, fraze de risc
asociate
Cantitatea existentă în unitate* Nu exista
* pentru fiecare substanţă în parte
Loc de depozitare* Nu exista
* instalaţie, echipament de proces, sistem de
stocare, sistem de compresie, conducte etc.
Mod de operare Nu exista

3. Analiza apărării împotriva incendiilor


2.1. Date organizatorice
Organizarea alarmării Conform art.25 din Norme generale de aparare
impotriva incendiilor emise de MAI cu ordinul
nr.163/2007

Instruirea personalului Conform Ordin MAI 712/2005


Daca este executat periodic , de catre cine, Executat odata la 3 luni de catre sef centru
daca este persoana atestata

Control intern de prevenire Conform Art.148-153 din Norme generale de


Daca se executa , de catre cine aparare impotriva incendiilor emise de MAI cu
Ordinul nr.163/2007
Executat de Cadru tehinic PSI
Serviciu privat pentru situaţii de urgenţă Nu exista
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire Conform Art.28-30 Norme generale de aparare
Cand s-a executat ultima oara , ce probleme impotriva incendiilor emise de MAI cu Ordinul
deosebite au fost constatate pe timpul
OPERATOR ECONOMIC/INSTITUŢIE Pagina:5/5

exercitiului Nr.163/2007
Probleme deosebite Inexistente ,
Exercitii de evacuare din cladire executate
semestrial
Afişare instrucţiuni specifice Conform art. 33-35 din Normele generale de
aparare impotriva incendiilor emise de MAI cu
Ordinul Nr.163/2007
Obligaţiile administratorului/conducerii Conform Art 17-18 din Normele generale de aparare
impotriva incendiilor emise de MAI cu Ordinul nr. 163/2007

Obligaţiile cadrului tehnic/inspectorului/


personalului din structura cu atribuţii de Conform Art.27 din Legea 307/2006
apărare împotriva incendiilor/de protecţie
civilă

Ordinea interioară*
* reglementarea lucrului cu foc deschis,
fumatului, depozitării şi evacuării deşeurilor şi Conform Art.80-96 din Normele generale de
reziduurilor combustibile, lucrărilor
premergătoare şi pe timpul sezonului rece,
aparare impotriva incendiilor emise de MAI cu
perioadelor caniculare şi secetoase, sunt asigurate Ordinul 163/2007
căi de acces, de evacuare şi de intervenţie
Documente specifice de apărare împotriva Conform art. 17-18 din Normele Generale de
incendiilor aparare impotriva incendiilor emise de MAI cu
Potrivit reglementarilor in domeniu Ordinul 163/2007

Documente specifice de protecţie civilă Nu este cazul conform Legii nr.481/2004 si Hg 560
Potrivit reglementarilor in domeniu din 15 iunie 2005

Reglementarea modului de întreţinere,


verificare, reparare a mijloacelor tehnice de Conform Regulamentului (CE) Nr. 304/2008 al
apărare împotriva incendiilor* Comunitatii Europene din 02.04.2008 conform art.
* persoana juridică atestată 19 litera l si 51 din legea 307/2006

Evidenţa incendiilor de la punerea în


funcţiune a operatorului economic/instituţiei Conform Art 19 , litera p din legea 307/2006
* (pe fiecare clădire în parte)
* se vor preciza cauzele de incendiu

Intocmit , Intocmit,

Cadru tehnic Psi Sef Centru

Cida Constantin Liviu Cida Liviu-Catalin