Sunteți pe pagina 1din 2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE BACOVIA”

Str. Stoian Militaru nr. 72, Sector 4


București

PROCES-VERBAL,

Încheiat azi, 19.07.2021, în cadrul ședintei Comisiei metodice a profesorilor de Religie-


cultul ortodox, de la ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE BACOVIA”.
Sunt prezenți: Negoiță Gheorghița, profesor titular, responsabil de comisie și
Luca Ion Florian, profesor suplinitor.

Ordinea de zi:
-analizarea ofertei de manuale pentru anul școlar 2021-2022 la disciplina Religie - cultul ortodox,
clasa a IV-a;
-alegerea, de către membrii Comisiei, a celei mai bune oferte .

În urma analizării ofertei de manual:


-EDITURA S.C. AKADEMOS ART S.R.L. - autori: Cristian Alexa și Mirela Șova,
-EDITURA S.C. CORINT BOOKS S.R.L. – autori: Marian Petrovici, Carmen Vasilița Crudu,
Lazăr Ciprian
-EDITURA S.C. CORINT LOGISTIC S.R.L. - autori: MihaelaAchim, Anișoara Daiu, Dragoș
Ioniță, Florentina Nicula,
-EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ S.A. - autori: Daniel-Marius Cergan, Radu Ungureanu
Elena Mariana Bălan, Daniela Iuliana Grigorcea, Florin Zărnescu.

pentru anul școlar 2021-2022, catedra de Religie – cultul ortodox, din cadrul ȘCOLII
GIMNAZIALE „GEORGE BACOVIA”, a ales în unanimitate de voturi manualul de la EDITURA
AKADEMOS ART - autori: Cristian Alexa şi Mirela Şova, deoarece:
- este atractiv, se impune printr-un design plăcut şi funcţional, original şi modern;
- corespunde particularităților de vârstă ale elevilor;
- răspunde competențelor cuprinse în programă;
- abordarea conţinuturilor este în concordanță cu programa școlară;
- continuturile sunt foarte bine organizate graphic, cuprinde hărți și imagini sugestive;
- este foarte bine documentat;
- are suport digital;
- calitatea hârtiei este foarte bună.

Drept urmare se încheie prezentul proces-verbal.

- Negoiță Gheorghița – profesor titular - responsabil comisie

- Luca Ion Florian – profesor suplinitor