Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Ilea Georgeta


Clasa: a IX-a C
Data: 16.03.2019
Durata lecţiei: 50 minute
Modulul: Economia întreprinderii
Unitatea de învăţare: U3 Organizarea structurală
Titlul lecţiei: Spațiile și fluxurile în unitățile economice
Tipul de lecţie: Lecție de recapitulare și sistematizare a cunoștințelor
Rezultatul învăţării: URÎ 4. Organizarea activității unității economice
Cunoștințe: 4.1.5. Descrierea spațiilor la nivelul unităților economice
4.1.6. Prezentarea fluxurilor de circulație într-o unitate economică
Abilități: 4.2.8. Identificarea spațiilor la nivel de unitate economică
4.2.9. Diferențierea fluxurilor de circulație într-o unitate economică
4.2.10. Aplicarea principiilor și proceselor matematice de bază în determinarea
spațiilor aflate la nivelul unei unități economice
Atitudini: 4.3.5. Implicarea activă în monitorizarea fluxurilor în cadrul unei unități economice

Obiective operaţionale:
La sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili:
1. Să identifice spațiile la nivel de depozit;
2. Să prezinte structura spațiului de contact cu clienții;
3. Să descrie fluxurile de circulație într-o unitate economică.
Mijloace didactice: videoproiector, flipchart, tablă, coli de hârtie, fișe de documentare, fişe de
lucru, portofolii.
Metode şi procedee: conversaţia, instructajul, cubul, exercițiul, expunerea, demonstrația.
Forma de organizare a activităţii: lucrul individual, lucrul pe grupe
BIBLIOGRAFIE:
- Economia întreprinderii, manual clasa a IX-a – Daniel Bădilă, Ed. Universității „Lucian Blaga”
DESFĂŞURAREA LECŢIEI:

Strategia de predare Strategii de învăţare Stiluri de învăţare


Timp Scopul predării Resurse
(activităţile profesorului) (activităţile elevilor) vizual auditiv practic
Elevii pregătesc
3 min 1.Moment Organizarea clasei: materialele necesare pentru Catalog
organizatoric Profesorul organizează clasa pentru lecţie. lecţie şi anunţă absenţii. X X
Face prezenţa.
Atenţionează elevii asupra modului de desfăşurare a
lecţiei

Exerciţiu de spargere e gheţei: întrebări surpriză în Elevii răspund la întrebări Ecusoane


power point... Power point
Anunţarea subiectului Tabla
2.Generarea Profesorul prezintă tema lecţiei „Spațiile și fluxurile în Elevii sunt atenţi la
10 entuziasmului şi unitățile economice” obiectivele operaţionale X X X Flipchart
min a interesului și Enunţarea obiectivelor lecţiei: prezentate de profesor
reactualizarea 1. Să identifice spațiile la nivel de depozit;
cunoștințelor 2. Să prezinte structura spațiului de contact cu
dobândite clienții;
anterior 3. Să descrie fluxurile de circulație într-o unitate
economică.
Profesorul adresează întrebări elevilor:
- cum putem define noțiunea de „depozit”?

Profesorul notează pe flipchart noțiunea de DEPOZIT,


iar elevii trebuie să enumere cauzele principale ale
depozitării. Elevii își formulează răspunsurile în gând,
iar cei nominalizați vor ieși să completeze ciorchinele
corespunză tor.

Profesorul solicită elevilor să prezinte succinct Fişe de


3. Dezvoltarea informaţiile teoretice necesare în derularea activităţilor Elevii vor avea de rezolvat lucru,
30 de abilităţi de practice şi dirijează discuţiile cu elevii. fişele propuse de profesor X X X Coli de
min comunicare și  Elevii sunt împărţiţi în 6 grupe. flipchart,
realizarea feed-  Fiecare din cele 6 grupe şi-a ales o anumită Fiecare grup va împărtăşi Portofoliul
back-ului culoare. celorlalţi colegi conţinutul
 Profesorul le prezintă elevilor un cub care are lucrărilor rezolvate.
pe fiecare latură o altă culoare, asociată cu verbele:
Fața 1, albastru - DESCRIE – Forma de organizare a
suprafeței totale
Fața 2, roșu - COMPARĂ – Fluxul mărfurilor cu fluxul
personalului
Fața 3, verde - ASOCIAZĂ – Categoriile de resurse ale
întreprinderii cu exemple concrete
Fața 4, galben - ANALIZEAZĂ – Formele recepției
mărfurilor
Fața 5, maro - APLICĂ – Cunoștințele învățate în
rezolvarea rebusului
Fața 6, portocaliu – ARGUMENTEAZĂ – Afirmația
„Timpul înseamnă bani”
Toate aceste operaţiuni elevii le vor face pe fişe, fiecare
echipă va primii o fişă conform culorii alese.
5 min 4. Realizarea Profesorul are în vedere buna desfăşurare a activităţii şi Elevii se concentrează și
feed-back-ului apreciază eforturile elevilor. caută să dea răspunsurile X X X
Profesorul trage concluzii cu privire la sarcinile corecte. Flipchart
prezentate și raportează cunoștințele elevilor la
obiectivele operaționale propuse.
Aprecierea prin laude reprezintă feed-back-ul pozitiv
care contribuie la motivarea elevilor
2 min Realizaţi un eseu liber cu tema „ Resursele unei societăți Elevii își notează tema și
5. Tema pentru economice” – făcând referire la tipuri de resurse. adresează eventuale întrebări
acasă profesorului în privinţa temei
pentru acasă. X X X
PLAN DE
RECAPITULARE

Spațiile și fluxurile în unitățile economice


1. NOȚIUNEA DE DEPOZIT
- definiție;
- cauze;
- operații primare de primire a mărfurilor în depozit.

2. RECEPȚIA MĂRFURILOR
- definiție;
- etape: recepția cantitativă și recepția calitativă.

3. SPAȚIUL PRIVIND DEPOZITAREA, PĂSTRAREA, CONDIȚIONAREA


AMBALAȚELOR ȘI A STOCULUI DE MARFĂ
- suprafața totală;
- spațiul de depozitare;
- amenajarea interioară a depozitului;
- spațiul de contact cu clienții.

4. TIPURI DE RESURSE ALE ÎNTREPRINDERII


- resurse materiale;
- resurse financiare;
- resurse informaționale;
- resurse umane.
FIŞĂ DE LUCRU

Identificați principalele cauze ale depozitării.

DEPOZITAREA
FIŞĂ DE LUCRU

Identificați principalele cauze ale depozitării.

DEPOZITAREA

Cauze naturale Cauze


economice

Obiceiuri de
consum Sezonalitatea
producțiilor
agricole

Condiții
climatice și
meteorologice Sezonalitate
care afectează a cererii Reducerea
transferul pentru costurilor de
mărfurilor anumite transport
produse pentru
cantități mari

Acumulări de marfă în
scopuri speculative
FIŞĂ DE LUCRU
METODA CUBULUI

1.DESCRIE
Forma de organizare a
suprafeței totale
2.COMPARĂ
Fluxul mărfurilor cu
fluxul personalului

6.ARGUMENTEAZ
Ă
Afirmația „Timpul 3.ASOCIAZĂ
înseamnă bani” Categoriile de
resurse ale
întreprinderii cu
exemple concrete
5.APLICĂ
Cunoștințele învățate în 4.ANALIZEAZ
rezolvarea rebusului
Ă
Formele recepției
mărfurilor
Profesor: DUMITRESCU MARIA
Clasa: a IX-a
Modulul: Economia întreprinderii
Titlul lecţiei: Spațiile și fluxurile în unitățile economice
Elev:

FIŞA DE LUCRU NR. 1

DESCRIE forma de organizare a suprafeței totale.


Profesor: DUMITRESCU MARIA
Clasa: a IX-a
Modulul: Economia întreprinderii
Titlul lecţiei: Spațiile și fluxurile în unitățile economice
Elev:

FIŞA DE LUCRU NR. 2

COMPARĂ fluxul mărfurilor cu fluxul personalului.

Fluxul mărfurilor Fluxul personalului


Profesor: DUMITRESCU MARIA
Clasa: a IX-a
Modulul: Economia întreprinderii
Titlul lecţiei: Spațiile și fluxurile în unitățile economice
Elev:

FIŞA DE LUCRU NR. 3

ASOCIAZĂ categoriile de resurse ale întreprinderii cu exemple concrete.

Categorii de resurse Exemple


A. Resurse materiale

B. Resurse financiare

C. Resurse informaționale

D. Resurse umane
Profesor: DUMITRESCU MARIA
Clasa: a IX-a
Modulul: Economia întreprinderii
Titlul lecţiei: Spațiile și fluxurile în unitățile economice
Elev:

FIŞA DE LUCRU NR. 4

ANALIZEAZĂ formele recepției mărfurilor.


Profesor: DUMITRESCU MARIA
Clasa: a IX-a
Modulul: Economia întreprinderii
Titlul lecţiei: Spațiile și fluxurile în unitățile economice
Elev:

FIŞA DE LUCRU NR. 5

APLICĂ cunoștințele învățate în descoperirea termenului din coloana A a


următorului rebus.
A
1
2
3
4
5
6
7

1. etapa inițială a procesului tehnologic al unui depozit


2. factori externi care pot genera modificări asupra produselor în timpul păstrării
3. spațiu existent în magazin care asistă procesele de comerț, fără a urmări obiectul de activitate al
unității
4. sarcină de bază a unui depozit
5. flux generat de un obiectiv precis al clientului, a cărui intenție de cumpărare a fost stabilită înainte de
intrarea în magazin
6. resurse ale întreprinderii
7. zonă ușor neglijată de clienți datorită amplasării îndepărtate de punctul de interes maxim
Profesor: DUMITRESCU MARIA
Clasa: a IX-a
Modulul: Economia întreprinderii
Titlul lecţiei: Spațiile și fluxurile în unitățile economice
Elev:

FIŞA DE LUCRU NR. 6

ARGUMENTEAZĂ afirmația „Timpul înseamnă bani”.

S-ar putea să vă placă și