Sunteți pe pagina 1din 22
Centrul Naţional de Studii şi Informare pentru Problemele Femeii „Parteneriat pentru Dezvoltare”
Centrul Naţional de Studii şi Informare
pentru Problemele Femeii
„Parteneriat pentru Dezvoltare”
Problemele Femeii „Parteneriat pentru Dezvoltare” MAME SI TATI PE NOTA “ 1 0 ” GHID PRACTIC

MAME SI TATI PE NOTA 10

„Parteneriat pentru Dezvoltare” MAME SI TATI PE NOTA “ 1 0 ” GHID PRACTIC PENTRU PĂRINŢI
„Parteneriat pentru Dezvoltare” MAME SI TATI PE NOTA “ 1 0 ” GHID PRACTIC PENTRU PĂRINŢI
„Parteneriat pentru Dezvoltare” MAME SI TATI PE NOTA “ 1 0 ” GHID PRACTIC PENTRU PĂRINŢI

GHID PRACTIC PENTRU PĂRINŢI

Chişinău , 2006

MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10” GHID PRACTIC PENTRU PĂRINŢI Ghidul practic a fost elaborat

MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10”GHID

PRACTIC PENTRU PĂRINŢI

Ghidul practic a fost elaborat în cadrul proiectului „Schimbînd atitudini faţă de munca copiilor”, realizat de Centrul Naţional de Studii şi Informare pentru Problemele Femeii„Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) cu sprijinul financiar al Kerkinactie/Global Ministries, Olanda.

Autor:

Lucia Maxim, psiholog Redactor stilizator:

Galina Precup Concepţie grafică, machetare computerizată:

2
2

Ion Axenti

Ilustraţii:

Ghidul conţine lucrări ale copiilor, participanţi la concursul

de desene cu genericul „Soluţia ta pentru eliminarea muncii copiilor“, organizat în parteneriat de către CNPAC, Confederaţia Sindicatelor Libere „Solidaritate“ şi IPEC Moldova, 2005.

Coordonator editorial:

Alona Dorosh

Centrul Naţional de Studii şi Informare pentru Problemele Femeii „Parteneriat pentru Dezvoltare”, str. Armenească, 13, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova; tel./fax: (+373 22) 24 13 93; tel.: 23 70 89 e-mail: cpd@progen.md

© CPD

© Casa editorial-poligrafică„Bons Offices”

© Ion Axenti

22) 24 13 93; tel.: 23 70 89 e-mail: cpd@progen.md © CPD © Casa editorial-poligrafică„Bons Offices”
22) 24 13 93; tel.: 23 70 89 e-mail: cpd@progen.md © CPD © Casa editorial-poligrafică„Bons Offices”
22) 24 13 93; tel.: 23 70 89 e-mail: cpd@progen.md © CPD © Casa editorial-poligrafică„Bons Offices”

MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10”GHID

PRACTIC PENTRU PĂRINŢI

MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10” GHID PRACTIC PENTRU PĂRINŢI CUVÎNT ÎNAINTE Discuţiile privind munca copilului
MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10” GHID PRACTIC PENTRU PĂRINŢI CUVÎNT ÎNAINTE Discuţiile privind munca copilului

CUVÎNT ÎNAINTE

Discuţiile privind munca copilului sînt foarte controversate:

de la ce vîrstă trebuie implicat în diverse munci pe lîngă gospodărie? Trebuie faptul dat calificat drept muncă prin care s-ar considera că un copil este exploatat sau acesta este un ajutor acordat familiei, contribuţia lui la bunăstarea căminului în care creşte? Ce sarcini ar putea încredinţa părinţii copilului, fără a-i pune în pericol sănătatea?

Nu e secret, că unii părinţi antrenează copiii în diverse munci efectuate în condiţii nefavorabile, care sînt departe de a avea efect pozitiv asupra vieţii lor, ba chiar constituie un impediment pentru creşterea şi dezvoltarea lor armonioasă. Se întîlnesc destul de frecvent cazuri cînd copiii sînt forţaţi să muncească peste puterile lor.

3
3

Cum să procedăm astfel, încît copilul să crească o persoană responsabilă, să-i placă să muncească, să dezvolte de mic anumite deprinderi, abilităţi şi totodată să se bucure de copilărie?

Sau… un copil trebuie strict doar să se joace, iar cînd mai creşte doar să înveţe?

Prin prezentul ghid, venim cu unele recomandări şi sfaturi practice pentru părinţi.

mai creşte doar să înveţe? Prin prezentul ghid, venim cu unele recomandări şi sfaturi practice pentru
mai creşte doar să înveţe? Prin prezentul ghid, venim cu unele recomandări şi sfaturi practice pentru
mai creşte doar să înveţe? Prin prezentul ghid, venim cu unele recomandări şi sfaturi practice pentru
MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10” GHID PRACTIC PENTRU PĂRINŢI 4 Orice părinte visează ca

MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10”GHID

PRACTIC PENTRU PĂRINŢI

4
4

Orice părinte visează ca odrasla lui să fie sănătoasă, împlinită şi satisfăcută. Suprema fericire şi bucurie care te cucereşte imediat ce marea minune doarme liniştită la tine în braţe este înlocuită curînd de mari griji şi responsabilităţi. Este în acelaşi timp şi uşor (din punctul de vedere al imenselor emoţii pozitive pe care ţi le provoacă), dar şi foarte greu şi complicat să creşti un copil care să fie sănătos, educat şi realizat. Un copil necesită mari investiţii morale, spirituale şi materiale.

Pentru a face faţă rigorilor, fiecare părinte are nevoie de anumite calităţi, pe care merită
Pentru a face faţă rigorilor, fiecare părinte are nevoie de
anumite calităţi, pe care merită şi trebuie să şi le cultive.
El trebuie să fie răbdător, înţelegător, atent la toate
necesităţile şi doleanţele copilului, trebuie să poată ierta,
proteja şi chiar să se jertfească în favoarea copilului său.
Şi desigur, este imposibil să creşti un copil fără bunătate,
dragoste şi dăruire de sine.

Viitorul copilului depinde de felul în care ne îndeplinim această sfîntă misiune de a fi părinte. Majoritatea părinţilor doresc, desigur, ca propriul copil să trăiască mai bine, să ajungă mai departe, să aibă mai multe succese decît au realizat ei. Dacă privim în urmă, observăm că noi, părinţii de astăzi, trăim mai bine în sensul nivelului de viaţă decît buneii sau părinţii noştri. Ei au muncit, au făcut tot ce au putut ca să-şi vadă copiii sănătoşi şi împliniţi. Dacă noi am reuşi să facem mai mult, e minunat! Va avea de cîştigat atît copilul, cît şi familia, şi societatea. Căci viitorul le aparţine lor, copiilor. De aceea cum vom avea grijă de ei astăzi aşa ne vor trata ei mîine.

Cu cît mai mult ne vom îngriji de sănătatea, educaţia, bunăstarea copilului, cu atît mai mult va reuşi el să realizeze în viaţă. Şi aceasta va fi cea mai mare răsplată

copilului, cu atît mai mult va reuşi el să realizeze în viaţă. Şi aceasta va fi
copilului, cu atît mai mult va reuşi el să realizeze în viaţă. Şi aceasta va fi
copilului, cu atît mai mult va reuşi el să realizeze în viaţă. Şi aceasta va fi
pentru eforturile depuse, cea mai mare reuşită şi victorie a vieţii noastre. Copilul, la orice
pentru eforturile depuse, cea mai mare reuşită şi victorie a vieţii noastre. Copilul, la orice

pentru eforturile depuse, cea mai mare reuşită şi victorie a vieţii noastre.

Copilul, la orice vîrstă, trebuie tratat cu respect, cu mare afecţiune şi căldură, de la
Copilul, la orice vîrstă, trebuie tratat cu respect, cu mare
afecţiune şi căldură, de la egal la egal. Deci, să avem grijă
cum vorbim cu el, cum ne purtăm, cît de mult îl înţelegem,
cît de multe poveri îi punem pe umerii lui firavi, cît de multe
cerinţe avem faţă de el, cît de severi sîntem cu el, de cîte ori
îl pedepsim, de cîte ori ne cerem scuze de la el cînd greşim,
de cîte ori îi spunem mulţumesc pentru ceea ce a făcut şi cît
de multă dragoste avem faţă de el chiar şi atunci cînd ni se
pare de nesuferit şi cînd ne creează mari probleme. În orice
împrejurare el rămîne a fi copilul nostru şi oglinda noastră.
De ce are nevoie un copil pentru
a fi sănătos fizic şi psihic?
5
El are nevoie de condiţii normale de viaţă şi de educaţie.
Şi anume:
Să fie iubit şi acceptat;
Să se alimenteze suficient şi calitativ;
Să respecte igiena corpului;
Să se odihnească;
Să doarmă în linişte numărul suficient de ore;
Să se joace;
Să comunice cu părinţii, cu rudele, cu prietenii,
colegii sau vecinii;
MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10”GHID
PRACTIC PENTRU PĂRINŢI

Să studieze ş.a.părinţii, cu rudele, cu prietenii, colegii sau vecinii; MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10”GHID PRACTIC PENTRU

cu prietenii, colegii sau vecinii; MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10”GHID PRACTIC PENTRU PĂRINŢI Să studieze
cu prietenii, colegii sau vecinii; MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10”GHID PRACTIC PENTRU PĂRINŢI Să studieze
cu prietenii, colegii sau vecinii; MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10”GHID PRACTIC PENTRU PĂRINŢI Să studieze
M A M E Ş I T A Ţ I P E N O T

MAME ŞI TAŢI PE NOTA 10GHID

PRACTIC PENTRU PĂRINŢI

Chişcăreni, clasa IV-”A”

Tutureanu Oxana,

6
6
H I D P R A C T I C P E N T R U
H I D P R A C T I C P E N T R U
H I D P R A C T I C P E N T R U

MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10”GHID

PRACTIC PENTRU PĂRINŢI

MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10” GHID PRACTIC PENTRU PĂRINŢI Un copil, pentru a se dezvolta
MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10” GHID PRACTIC PENTRU PĂRINŢI Un copil, pentru a se dezvolta

Un copil, pentru a se dezvolta multilateral şi armonios, are nevoie de mai multe activităţi importante şi anume:

activitatea de joc;are nevoie de mai multe activităţi importante şi anume: activitatea de studiere; activitatea de muncă. La

activitatea de studiere;multe activităţi importante şi anume: activitatea de joc; activitatea de muncă. La 6-7 ani copilul merge

activitatea de muncă.şi anume: activitatea de joc; activitatea de studiere; La 6-7 ani copilul merge la şcoală. E

La 6-7 ani copilul merge la şcoală. E o perioadă dificilă, pentru că în viaţa lui intervin mari transformări. Viaţa şcolară impune noi responsabilităţi, un comportament mai disciplinat. Dacă pînă la această vîrstă cel mai important lucru pe care îl efectua copilul era acumularea de noi cunoştinţe, abilităţi, priceperi prin intermediul jocului, prin imitarea adulţilor, acum survine o nouă etapă – procesul de studiere, învăţare dirijată, conform unui program destul de dificil. Timpul rezervat pentru joacă se reduce substanţial. De aceea trebuie să avem grijă ca el şi în continuare să dispună de timp suficient pentru a se juca, a comunica cu copiii de vîrsta sa şi a se relaxa, în acelaşi timp.

Şcoala reprezintă o etapă calitativ nouă, foarte importantă pentru copil. El trebuie să depună anumite eforturi atît fizice, cît şi psihice pentru a putea face faţă tuturor cerinţelor înaintate de învăţător la şcoală şi de părinţi acasă. Astfel acum, mai mult ca niciodată, copilul are nevoie de înţelegerea şi compasiunea părinţilor. Trebuie să fim mereu alături de copiii noştri pentru a-i ajuta să depăşească mulţimea de probleme ce îi aşteaptă.

Lecţiile de la şcoală şi pregătirea temelor pentru acasă îl obosesc mult pe copil. Pe parcursul anului şcolar el treptat se epuizează din cauza avalanşei de activităţi, obligaţii şi probleme zilnice cu care se confruntă.

7
7
el treptat se epuizează din cauza avalanşei de activităţi, obligaţii şi probleme zilnice cu care se
el treptat se epuizează din cauza avalanşei de activităţi, obligaţii şi probleme zilnice cu care se
el treptat se epuizează din cauza avalanşei de activităţi, obligaţii şi probleme zilnice cu care se
MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10” GHID PRACTIC PENTRU PĂRINŢI Fiţi atenţi! Dacă la finele

MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10”GHID

PRACTIC PENTRU PĂRINŢI

Fiţi atenţi! Dacă la finele anului de învăţămînt copilul este:

8
8

Supraobosit;Dacă la finele anului de învăţămînt copilul este: 8 Agitat; Tensionat; Neatent; Nervos. Dacă: Dimineaţa se

Agitat;anului de învăţămînt copilul este: 8 Supraobosit; Tensionat; Neatent; Nervos. Dacă: Dimineaţa se scoală cu

Tensionat;de învăţămînt copilul este: 8 Supraobosit; Agitat; Neatent; Nervos. Dacă: Dimineaţa se scoală cu mare greu;

Neatent;copilul este: 8 Supraobosit; Agitat; Tensionat; Nervos. Dacă: Dimineaţa se scoală cu mare greu; Nu ţine

Nervos.copilul este: 8 Supraobosit; Agitat; Tensionat; Neatent; Dacă: Dimineaţa se scoală cu mare greu; Nu ţine

Dacă:

Dimineaţa se scoală cu mare greu;8 Supraobosit; Agitat; Tensionat; Neatent; Nervos. Dacă: Nu ţine minte ce i-aţi zis cu cîteva minute

Nu ţine minte ce i-aţi zis cu cîteva minute în urmă;Neatent; Nervos. Dacă: Dimineaţa se scoală cu mare greu; Nu mai învaţă la fel de bine;

Nu mai învaţă la fel de bine;Nu ţine minte ce i-aţi zis cu cîteva minute în urmă; Lucrurile le face mai puţin

Lucrurile le face mai puţin calitativ;cîteva minute în urmă; Nu mai învaţă la fel de bine; Are dureri de cap, de

Are dureri de cap, de burtă ş.a.la fel de bine; Lucrurile le face mai puţin calitativ; înseamnă că el are nevoie de

înseamnă că el are nevoie de ajutorul părinţilor. Grija pentru confortul lui psihic şi fizic trebuie să sporească. În asemenea cazuri e necesar de limitat unele activităţi ale copilului ce ţin de ajutorul în gospodărie, ca el să reuşească să se odihnească şi să se recupereze după lecţii şi în zilele de odihnă.

Activitatea de muncă

Este foarte important ca minorul să aibă anumite sarcini prin gospodărie, pe care să le facă singur sau, şi mai bine, să ajute să facem ceva împreună. Datorită faptului că execută un lucru sau altul, el învaţă multe, gîndeşte, este atent, capătă diferite priceperi şi se mîndreşte cu ceea ce a realizat, devenind mai independent şi mai puternic.

atent, capătă diferite priceperi şi se mîndreşte cu ceea ce a realizat, devenind mai independent şi
atent, capătă diferite priceperi şi se mîndreşte cu ceea ce a realizat, devenind mai independent şi
atent, capătă diferite priceperi şi se mîndreşte cu ceea ce a realizat, devenind mai independent şi

Dreglea Marcela, Chişcăreni, clasa IV-”C”

Dreglea Marcela, Chişcăreni, clasa IV-”C”
Dreglea Marcela, Chişcăreni, clasa IV-”C”
Dreglea Marcela, Chişcăreni, clasa IV-”C”
MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10” GHID PRACTIC PENTRU PĂRINŢI Dar trebuie să ne gîndim

MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10”GHID

PRACTIC PENTRU PĂRINŢI

Dar trebuie să ne gîndim neapărat la următoarele lucruri:

cît munceşte (volumul de lucru executat trebuie să fie pe potriva vîrstei şi după puterile copilului); ce munceşte; cum şi în ce condiţii lucrează. Dacă nu vom ţine cont de aceste momente importante, s-ar putea să ne confruntăm mai tîrziu cu consecinţe grave pentru sănătatea şi starea psihologică a copilului.

Ce s-ar putea întîmpla dacă nu vom lua seama de cît timp, în ce condiţii şi ce munci îndeplineşte copilul nostru?

10
10

După cum am spus mai sus, şcoala necesită mari eforturi şi dacă nu vom ţine cont de aceasta şi îl vom încărca permanent pe copil cu treburi suplimentare, multe şi grele,

rezultatele ar putea fi dintre cele mai nefaste, în primul rînd, din punct de vedere psihologic, Astfel:

Nefiind în stare să facă faţă cerinţelor, copilul va fi permanent stresat, îi va apărea sentimentul de vinovăţie că nu îndeplineşte sarcina la nivelul cerut. Părinţii vor fi şi ei, la rîndul lor, nemulţumiţi de calitatea lucrului odraslei. Astfel, în relaţiile părinte – copil, pot apărea divergenţe, care mai tîrziu pot evolua în conflicte serioase.în primul rînd, din punct de vedere psihologic, Astfel: Scade capacitatea de muncă a copilului, în

Scade capacitatea de muncă a copilului, în schimb creşte starea de nervozitate.care mai tîrziu pot evolua în conflicte serioase. Copilul poate deveni agresiv (răspunde urît, îşi permite

Copilul poate deveni agresiv (răspunde urît, îşi permite să lovească în fraţii mai mici, e mereu pus pe ceartă, se supără, se irită, face nervi. Agresivitatea pentru el se transformă într-o formă de apărare.pot evolua în conflicte serioase. Scade capacitatea de muncă a copilului, în schimb creşte starea de

pus pe ceartă, se supără, se irită, face nervi. Agresivitatea pentru el se transformă într-o formă
pus pe ceartă, se supără, se irită, face nervi. Agresivitatea pentru el se transformă într-o formă
pus pe ceartă, se supără, se irită, face nervi. Agresivitatea pentru el se transformă într-o formă

MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10”GHID

PRACTIC PENTRU PĂRINŢI

MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10” GHID PRACTIC PENTRU PĂRINŢI Din lipsă de timp şi din
MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10” GHID PRACTIC PENTRU PĂRINŢI Din lipsă de timp şi din

Din lipsă de timp şi din cauza oboselii fizice şi psihice copilul nu va fi în stare să facă faţă exigenţelor şcolii, ceea ce îl va afecta moral. Drept rezultat, apare riscul ca el să devină indiferent, pasiv, lipsit de iniţiativă; posibil să piardă încrederea în sine, interesul pentru şcoală şi obţinerea performanţelor la învăţătură.MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10” GHID PRACTIC PENTRU PĂRINŢI Copilul presat permanent se dezvoltă mai

Copilul presat permanent se dezvoltă mai încet din punct de vedere fizic. Astfel, eforturile fizice nemoderate i-ar putea afecta ţinuta, poziţia corpului (el poate fi„gîrbovit”, încovoiat, pipernicit, eventual poate căpăta dereglări a coloanei vertebrale).şcoală şi obţinerea performanţelor la învăţătură. Un astfel de copil se ciocneşte cu probleme de comunicare,

Un astfel de copil se ciocneşte cu probleme de comunicare, fiind mai timid, mai puţin vorbăreţ. El va avea mai multe probleme cu colegii, va fi mai izolat.eventual poate căpăta dereglări a coloanei vertebrale). Munca peste puteri, surmenajul zilnic însoţite de

Munca peste puteri, surmenajul zilnic însoţite de condiţii nocive pentru copil (frig, zăpuşeală, zgomote excesive, aer poluat ş.a.) îi pot afecta sănătatea.El va avea mai multe probleme cu colegii, va fi mai izolat. 11 La un moment

11
11

La un moment s-ar părea că tragem mari foloase din munca ce o îndeplineşte copilul, peste cîtva timp, însă, am putea să ne convingem că am cîştigat prea puţin.

Evident, copilul trebuie obişnuit cu munca, el trebuie să ajute părinţii, dar dozat şi fără a-i impune munci grele şi nepotrivite pentru el. Descendentul nostru are doar cîţiva ani să se bucure de această perioadă minunată care este copilăria. Să-i oferim acum şansa de a se juca suficient, a alerga, a se zbengui fără griji. Să nu-l împovărăm cu prea multe treburi, scurtîndu-i copilăria. Foarte curînd copilul de azi se va pomeni adolescent cu multe planuri de realizat şi probleme de rezolvat. Să-i permitem să acumuleze forţe şi energie pentru viitor.

cu multe planuri de realizat şi probleme de rezolvat. Să-i permitem să acumuleze forţe şi energie
cu multe planuri de realizat şi probleme de rezolvat. Să-i permitem să acumuleze forţe şi energie
cu multe planuri de realizat şi probleme de rezolvat. Să-i permitem să acumuleze forţe şi energie
MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10” GHID PRACTIC PENTRU PĂRINŢI Să fim îngăduitori cu propriii

MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10”GHID

PRACTIC PENTRU PĂRINŢI

Să fim îngăduitori cu propriii copii. Să ne îngrijim de sănătatea lor fizică şi psihică.

Sfaturi şi recomandări pentru părinţi

12
12

E important să ştiţi că:

Copilul are obligaţii, dar şi drepturi;pentru părinţi 12 E important să ştiţi că: Corpul şi creierul copilului au nevoie de odihnă;

Corpul şi creierul copilului au nevoie de odihnă; e necesară restabilirea forţelor fizice şi intelectuale, deoarece atenţia şi concentrarea de lungă durată îl istoveşte;să ştiţi că: Copilul are obligaţii, dar şi drepturi; Fiecare copil este unic şi de aceea

Fiecare copil este unic şi de aceea are felul său de a fi şi, respectiv, ritmul său.atenţia şi concentrarea de lungă durată îl istoveşte; Există copii lenţi, flegmatici. Ei fac lucrurile mai

Există copii lenţi, flegmatici. Ei fac lucrurile mai încet decît

semenii lor. Astfel, sarcinile trebuie alese ţinînd cont de temperamentul minorului.

Pentru a se simţi bine şi a putea să poată face faţă tuturor sarcinilor, elevul din clasele primare trebuie să doarmă 9-10 ore.trebuie alese ţinînd cont de temperamentul minorului. Un copil cu vîrsta cuprinsă între 7-9 ani nu

Un copil cu vîrsta cuprinsă între 7-9 ani nu poate să-şi concentreze atenţia asupra efectuării unui lucru decît 15-20 de minute neîntrerupt.elevul din clasele primare trebuie să doarmă 9-10 ore. Ca să realizeze o muncă şi să

Ca să realizeze o muncă şi să o ducă la bun sfîrşit avem nevoie de voinţă. Însă la copii ea este mai slab dezvoltată, fiind total diferită de cea a maturilor. Misiunile încredinţate care îi depăşesc nu contribuie la educarea voinţei, ci dimpotrivă.efectuării unui lucru decît 15-20 de minute neîntrerupt. Muncile monotone, adică de acelaşi fel, îl obosesc

Muncile monotone, adică de acelaşi fel, îl obosesc foarte repede pe copil. Printre acestea am putea numi: plivitulde cea a maturilor. Misiunile încredinţate care îi depăşesc nu contribuie la educarea voinţei, ci dimpotrivă.

Muncile monotone, adică de acelaşi fel, îl obosesc foarte repede pe copil. Printre acestea am putea
Muncile monotone, adică de acelaşi fel, îl obosesc foarte repede pe copil. Printre acestea am putea
Muncile monotone, adică de acelaşi fel, îl obosesc foarte repede pe copil. Printre acestea am putea
Muncile monotone, adică de acelaşi fel, îl obosesc foarte repede pe copil. Printre acestea am putea

Socolovscaia Carolina, 14 ani, Centrul Amicul

Purcel Ana, 14 ani, Centrul Amicul

Socolovscaia Carolina, 14 ani, Centrul Amicul Purcel Ana, 14 ani, Centrul Amicul
Socolovscaia Carolina, 14 ani, Centrul Amicul Purcel Ana, 14 ani, Centrul Amicul
Socolovscaia Carolina, 14 ani, Centrul Amicul Purcel Ana, 14 ani, Centrul Amicul
MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10” GHID PRACTIC PENTRU PĂRINŢI plantelor, alegerea boabelor (fasole, orez),

MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10”GHID

PRACTIC PENTRU PĂRINŢI

plantelor, alegerea boabelor (fasole, orez), scoaterea sîmburilor de cireşe, vişine, spargerea nucilor, curăţatul porumbului. Dimpotrivă, copilului trebuie să i se încredinţeze munci care necesită mişcare şi care nu îi cer o mare concentrare de atenţie.

Spre deosebire de maturi, la copii scopurile nu sînt atît de bine formulate, de aceea ei uneori nu înţeleg ce rost are să facă un lucru sau altul. Înainte de a-i încredinţa o misiune este bine să-i explicaţi ce trebuie să facă şi pentru ce este necesar aceasta. O motivaţie bună trezeşte curiozitateamişcare şi care nu îi cer o mare concentrare de atenţie. şi îl face pe copil

şi îl face pe copil să se simtă important, fapt ce îl ajută să

execute însărcinarea mai uşor şi mai cu tragere de inimă.

14
14

Între 11-14 ani copiii cresc intens. Procesul necesită multă energie şi forţă, astfel după orice efort fizic, survine oînsărcinarea mai uşor şi mai cu tragere de inimă. 14 oboseală bruscă. În această perioadă rezistenţa

oboseală bruscă. În această perioadă rezistenţa copiilor la munci scade.

Recomandări pentru a uşura munca copilului

bine ca copilul să ştie care sînt sarcinile sale în gospodărie.la munci scade. Recomandări pentru a uşura munca copilului Dacă aveţi ceva de lucru pentru el,

Dacă aveţi ceva de lucru pentru el, anunţaţi-l din timp că va fi ocupat, explicaţi-i pentru ce trebuie să facă lucrul dat, ca el să se pregătească moral pentru aceasta.copilul să ştie care sînt sarcinile sale în gospodărie. Repartizaţi treburile gospodăreşti în mod egal între

Repartizaţi treburile gospodăreşti în mod egal între copiii dvs., ţinînd cont de vîrstă, constituţie şi puterile lor.lucrul dat, ca el să se pregătească moral pentru aceasta. Fiţi atenţi la condiţiile în care

Fiţi atenţi la condiţiile în care lucrează copilul, ca acestea să nu-i dăuneze sănătăţii şi să nu-i pună viaţa în pericol.ţinînd cont de vîrstă, constituţie şi puterile lor. Găsiţi timp pentru a lucra împreună cu el,

Găsiţi timp pentru a lucra împreună cu el, ca să observe şi să înţeleagă cum trebuie făcute muncile în gospodărie.condiţiile în care lucrează copilul, ca acestea să nu-i dăuneze sănătăţii şi să nu-i pună viaţa

timp pentru a lucra împreună cu el, ca să observe şi să înţeleagă cum trebuie făcute
timp pentru a lucra împreună cu el, ca să observe şi să înţeleagă cum trebuie făcute
timp pentru a lucra împreună cu el, ca să observe şi să înţeleagă cum trebuie făcute

MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10”GHID

PRACTIC PENTRU PĂRINŢI

MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10” GHID PRACTIC PENTRU PĂRINŢI În timpul activităţii în comun explicaţi-i
MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10” GHID PRACTIC PENTRU PĂRINŢI În timpul activităţii în comun explicaţi-i

În timpul activităţii în comun explicaţi-i pas cu pas procesul şi modalitatea de lucru, răspundeţi-i la întrebările pe care vi le pune.MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10” GHID PRACTIC PENTRU PĂRINŢI Vorbiţi calm şi binevoitor cînd îi

Vorbiţi calm şi binevoitor cînd îi explicaţi sarcina; tonul ridicat şi poruncitor poate să-i provoace disconfort, nemulţumire, poate să-i strice dispoziţia şi în asemenea caz lucrul nu sporeşte.lucru, răspundeţi-i la întrebările pe care vi le pune. Oferiţi-i copilului posibilitatea să aleagă singur ceea

Oferiţi-i copilului posibilitatea să aleagă singur ceea ce îi place să facă prin gospodărie.strice dispoziţia şi în asemenea caz lucrul nu sporeşte. Stabiliţi împreună timpul de îndeplinire a sarcinilor.

Stabiliţi împreună timpul de îndeplinire a sarcinilor.aleagă singur ceea ce îi place să facă prin gospodărie. Alternaţi-i activităţile. Executarea uneia şi aceleaşi

Alternaţi-i activităţile. Executarea uneia şi aceleaşi activităţi îl va plictisi şi el îşi va pierde interesul. Copiilor le place să facă mereu ceva nou.Stabiliţi împreună timpul de îndeplinire a sarcinilor. Interesaţi-vă cum se simte, cîte teme are de făcut

Interesaţi-vă cum se simte, cîte teme are de făcut pentru a doua zi la şcoală, înainte de a-l ruga să va ajute sau să execute un lucru oarecare.interesul. Copiilor le place să facă mereu ceva nou. Nu aşteptaţi să facă lucrul la fel

Nu aşteptaţi să facă lucrul la fel de bine ca şi dvs., trebuie să înţelegeţi că el nu este decît un copil.de a-l ruga să va ajute sau să execute un lucru oarecare. Preţuiţi şi apreciaţi tot

Preţuiţi şi apreciaţi tot ce face copilul. Respectaţi-i munca. Lăudaţi-l după ce a terminat de executat sarcina, asta îl va încuraja să facă şi alte lucruri prin casă sau curte.trebuie să înţelegeţi că el nu este decît un copil. Dacă copilul manifestă dorinţă de a

Dacă copilul manifestă dorinţă de a îndeplini un lucru, permiteţi-i, explicîndu-i cum trebuie să acţioneze şi, dacă puteţi, fiţi alături de el.după ce a terminat de executat sarcina, asta îl va încuraja să facă şi alte lucruri

15
15
îndeplini un lucru, permiteţi-i, explicîndu-i cum trebuie să acţioneze şi, dacă puteţi, fiţi alături de el.
îndeplini un lucru, permiteţi-i, explicîndu-i cum trebuie să acţioneze şi, dacă puteţi, fiţi alături de el.
îndeplini un lucru, permiteţi-i, explicîndu-i cum trebuie să acţioneze şi, dacă puteţi, fiţi alături de el.

Gonta Mircea, clasa VII-a “A“ Liceul “Spiru Haret“

MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10”GHID

PRACTIC PENTRU PĂRINŢI

Gonta Mircea, clasa VII-a “A“ Liceul “Spiru Haret“ MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10” GHID PRACTIC
16
16
Gonta Mircea, clasa VII-a “A“ Liceul “Spiru Haret“ MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10” GHID PRACTIC
Gonta Mircea, clasa VII-a “A“ Liceul “Spiru Haret“ MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10” GHID PRACTIC
Gonta Mircea, clasa VII-a “A“ Liceul “Spiru Haret“ MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10” GHID PRACTIC

MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10”GHID

PRACTIC PENTRU PĂRINŢI

MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10” GHID PRACTIC PENTRU PĂRINŢI Faceţi mici întreruperi între sarcinile indicate,
MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10” GHID PRACTIC PENTRU PĂRINŢI Faceţi mici întreruperi între sarcinile indicate,

Faceţi mici întreruperi între sarcinile indicate, copilul nu este în stare să lucreze mult timp fără pauze, avînd nevoie de odihnă. Astfel, el va munci cu mai multă plăcere şi vă va fi mai uşor să-l convingeţi să execute ceva.MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10” GHID PRACTIC PENTRU PĂRINŢI Aveţi grijă ca să-i rămînă timp

Aveţi grijă ca să-i rămînă timp şi pentru a-şi pregăti temele, a se juca şi a se odihni.şi vă va fi mai uşor să-l convingeţi să execute ceva. Gîndiţi-vă la modul cum aţi

Gîndiţi-vă la modul cum aţi putea să transformaţi munca lui într-o activitate plăcută şi neobositoare.şi pentru a-şi pregăti temele, a se juca şi a se odihni. Nu transformaţi zilele de

Nu transformaţi zilele de odihnă şi vacanţele copiilor în zile lungi de lucru.munca lui într-o activitate plăcută şi neobositoare. Divizaţi o sarcină grea şi voluminoasă în cîteva

Divizaţi o sarcină grea şi voluminoasă în cîteva activităţi mai mici. Astfel, copilul nu se va speria că are mult de lucru.de odihnă şi vacanţele copiilor în zile lungi de lucru. Atunci cînd nu a făcut ceea

Atunci cînd nu a făcut ceea ce i-aţi cerut, întrebaţi-l ce s-a întîmplat şi ascultaţi-i explicaţiile.mici. Astfel, copilul nu se va speria că are mult de lucru. Dacă observaţi că are

Dacă observaţi că are succese în anumite domenii (pictură, sport, dans, muzică etc.) lăsaţi-i timp să se ocupe de aceste pasiuni.ce s-a întîmplat şi ascultaţi-i explicaţiile. Nu uitaţi că sînteţi model pentru copil (el este atent

Nu uitaţi că sînteţi model pentru copil (el este atent la tot ce faceţi, la felul cum procedaţi, cum vă comportaţi sau vorbiţi). El îşi imită părinţii în toate.etc.) lăsaţi-i timp să se ocupe de aceste pasiuni. Pentru a vă asigura că un copil

Pentru a vă asigura că un copil de 7-10 ani va îndeplini bine însărcinarea dată, ţineţi cont de două lucruri:sau vorbiţi). El îşi imită părinţii în toate. 17 1. el trebuie să repete ce aţi

17
17

1. el trebuie să repete ce aţi spus, astfel va înţelege mai bine şi nu va uita;

2. el urmează să-şi planifice acţiunile, adică să hotărască ce paşi va întreprinde, în ce ordine şi cînd va termina. Aveţi grijă ca el să respecte ordinea acţiunilor.

ce paşi va întreprinde, în ce ordine şi cînd va termina. Aveţi grijă ca el să
ce paşi va întreprinde, în ce ordine şi cînd va termina. Aveţi grijă ca el să
ce paşi va întreprinde, în ce ordine şi cînd va termina. Aveţi grijă ca el să
MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10” GHID PRACTIC PENTRU PĂRINŢI Dacă nu sînteţi sigur de

MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10”GHID

PRACTIC PENTRU PĂRINŢI

Dacă nu sînteţi sigur de ceea ce puteţi să-i permiteţi să facă copilul la vîrsta pe care o are, vă sugerăm unele idei. Bineînţeles, nu uitaţi să luaţi în vedere posibilităţile şi capacităţile copilului dvs.

1. Un copil de 6 ani poate:

18
18

Să ude florile;capacităţile copilului dvs. 1. Un copil de 6 ani poate: 18 Să cureţe legume; Să ajute

Să cureţe legume;dvs. 1. Un copil de 6 ani poate: 18 Să ude florile; Să ajute la întinsul

Să ajute la întinsul rufelor;de 6 ani poate: 18 Să ude florile; Să cureţe legume; Să-şi aranjeze hainele în dulap;

Să-şi aranjeze hainele în dulap;Să cureţe legume; Să ajute la întinsul rufelor; Să-şi lege şireturile la papuci; Să aranjeze masa;

Să-şi lege şireturile la papuci;la întinsul rufelor; Să-şi aranjeze hainele în dulap; Să aranjeze masa; Să şteargă praful; Să spele

Să aranjeze masa;hainele în dulap; Să-şi lege şireturile la papuci; Să şteargă praful; Să spele vesela după sine;

Să şteargă praful;Să-şi lege şireturile la papuci; Să aranjeze masa; Să spele vesela după sine; Să facă ordine

Să spele vesela după sine;la papuci; Să aranjeze masa; Să şteargă praful; Să facă ordine în lucrurile sale. 2. Un

Să facă ordine în lucrurile sale.masa; Să şteargă praful; Să spele vesela după sine; 2. Un copil de 7 ani poate:

2. Un copil de 7 ani poate:

Să măture prin curte;facă ordine în lucrurile sale. 2. Un copil de 7 ani poate: Să ude plantele în

Să ude plantele în grădină;sale. 2. Un copil de 7 ani poate: Să măture prin curte; Să meargă la magazin

Să meargă la magazin (dacă este prin vecinătate);Să măture prin curte; Să ude plantele în grădină; Să se trezească de unul singur dimineaţa;

Să se trezească de unul singur dimineaţa;Să meargă la magazin (dacă este prin vecinătate); Să facă ordine în urma sa; Să spele

Să facă ordine în urma sa;vecinătate); Să se trezească de unul singur dimineaţa; Să spele podelele; Să plivească plantele; Să aducă

Să spele podelele;de unul singur dimineaţa; Să facă ordine în urma sa; Să plivească plantele; Să aducă iarbă

Să plivească plantele;Să facă ordine în urma sa; Să spele podelele; Să aducă iarbă la animale; Să aibă

Să aducă iarbă la animale;dimineaţa; Să facă ordine în urma sa; Să spele podelele; Să plivească plantele; Să aibă grijă

Să aibă grijă de cei mai mici.dimineaţa; Să facă ordine în urma sa; Să spele podelele; Să plivească plantele; Să aducă iarbă

în urma sa; Să spele podelele; Să plivească plantele; Să aducă iarbă la animale; Să aibă
în urma sa; Să spele podelele; Să plivească plantele; Să aducă iarbă la animale; Să aibă
în urma sa; Să spele podelele; Să plivească plantele; Să aducă iarbă la animale; Să aibă

MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10”GHID

PRACTIC PENTRU PĂRINŢI

Berezina Tamara, clasa a IV-a “A“ Liceul “A.Cantemir“
Berezina Tamara, clasa a IV-a “A“
Liceul “A.Cantemir“
ŞI TAŢI PE NOTA “10” GHID PRACTIC PENTRU PĂRINŢI Berezina Tamara, clasa a IV-a “A“ Liceul
19
19
ŞI TAŢI PE NOTA “10” GHID PRACTIC PENTRU PĂRINŢI Berezina Tamara, clasa a IV-a “A“ Liceul
ŞI TAŢI PE NOTA “10” GHID PRACTIC PENTRU PĂRINŢI Berezina Tamara, clasa a IV-a “A“ Liceul
ŞI TAŢI PE NOTA “10” GHID PRACTIC PENTRU PĂRINŢI Berezina Tamara, clasa a IV-a “A“ Liceul
MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10” GHID PRACTIC PENTRU PĂRINŢI 20 3. Un copil de

MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10”GHID

PRACTIC PENTRU PĂRINŢI

20
20

3. Un copil de 8-9 ani poate:

Să aranjeze tacîmurile pe masă;PRACTIC PENTRU PĂRINŢI 20 3. Un copil de 8-9 ani poate: Să spele vesela; Să spele

Să spele vesela;copil de 8-9 ani poate: Să aranjeze tacîmurile pe masă; Să spele şi să măture podeaua;

Să spele şi să măture podeaua;poate: Să aranjeze tacîmurile pe masă; Să spele vesela; Să-i ajute pe ceilalţi membri ai familiei

Să-i ajute pe ceilalţi membri ai familiei la lucru;masă; Să spele vesela; Să spele şi să măture podeaua; Să-şi facă ordine în dulap; Să

Să-şi facă ordine în dulap;Să-i ajute pe ceilalţi membri ai familiei la lucru; Să aranjeze patul; Să-şi coase nasturii; Să-şi

Să aranjeze patul;membri ai familiei la lucru; Să-şi facă ordine în dulap; Să-şi coase nasturii; Să-şi schimbe de

Să-şi coase nasturii;lucru; Să-şi facă ordine în dulap; Să aranjeze patul; Să-şi schimbe de unul singur hainele murdare;

Să-şi schimbe de unul singur hainele murdare;în dulap; Să aranjeze patul; Să-şi coase nasturii; Să culeagă fructe; Să ajute la menaj; Să

Să culeagă fructe;nasturii; Să-şi schimbe de unul singur hainele murdare; Să ajute la menaj; Să hrănească pe fratele

Să ajute la menaj;schimbe de unul singur hainele murdare; Să culeagă fructe; Să hrănească pe fratele sau sora mai

Să hrănească pe fratele sau sora mai mică;hainele murdare; Să culeagă fructe; Să ajute la menaj; Să ajute la scăldatul fratelui mai mic;

Să ajute la scăldatul fratelui mai mic;la menaj; Să hrănească pe fratele sau sora mai mică; Să facă ordine în curte; Să-şi

Să facă ordine în curte;sora mai mică; Să ajute la scăldatul fratelui mai mic; Să-şi spele lucruri personale. 4. Un

Să-şi spele lucruri personale.la scăldatul fratelui mai mic; Să facă ordine în curte; 4. Un copil de 9-10 ani

4. Un copil de 9-10 ani poate:

Să-şi facă ordine în camera sa;spele lucruri personale. 4. Un copil de 9-10 ani poate: Să cumpere produse după listă; Să

Să cumpere produse după listă;copil de 9-10 ani poate: Să-şi facă ordine în camera sa; Să pregătească mîncăruri simple; Să

Să pregătească mîncăruri simple;ordine în camera sa; Să cumpere produse după listă; Să ajute la lucrul în grădină; Să

Să ajute la lucrul în grădină;cumpere produse după listă; Să pregătească mîncăruri simple; Să pască gîştele; Să ducă vitele la cireadă.

Să pască gîştele;după listă; Să pregătească mîncăruri simple; Să ajute la lucrul în grădină; Să ducă vitele la

Să ducă vitele la cireadă.produse după listă; Să pregătească mîncăruri simple; Să ajute la lucrul în grădină; Să pască gîştele;

pregătească mîncăruri simple; Să ajute la lucrul în grădină; Să pască gîştele; Să ducă vitele la
pregătească mîncăruri simple; Să ajute la lucrul în grădină; Să pască gîştele; Să ducă vitele la
pregătească mîncăruri simple; Să ajute la lucrul în grădină; Să pască gîştele; Să ducă vitele la

MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10”GHID

PRACTIC PENTRU PĂRINŢI

MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10” GHID PRACTIC PENTRU PĂRINŢI 5. Un copil de 10-11 ani
MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10” GHID PRACTIC PENTRU PĂRINŢI 5. Un copil de 10-11 ani

5. Un copil de 10-11 ani poate:

Să meargă cu autobuzul într-o localitate vecină;PRACTIC PENTRU PĂRINŢI 5. Un copil de 10-11 ani poate: Să ajute la sădit în grădină;

Să ajute la sădit în grădină;poate: Să meargă cu autobuzul într-o localitate vecină; Să ajute la strîns roada; Să calce lucruri

Să ajute la strîns roada;localitate vecină; Să ajute la sădit în grădină; Să calce lucruri simple. 6. Un copil de

Să calce lucruri simple.ajute la sădit în grădină; Să ajute la strîns roada; 6. Un copil de 11-12 ani

6. Un copil de 11-12 ani poate:

Să ducă la culcare şi să adoramă fraţii mai mici;Să calce lucruri simple. 6. Un copil de 11-12 ani poate: Să-şi facă independent treburile sale;

Să-şi facă independent treburile sale;Să ducă la culcare şi să adoramă fraţii mai mici; Să ajute tatălui la construcţii uşoare;

Să ajute tatălui la construcţii uşoare;fraţii mai mici; Să-şi facă independent treburile sale; Să repare unele obiecte; Să cureţe aragazul; Să

Să repare unele obiecte;treburile sale; Să ajute tatălui la construcţii uşoare; Să cureţe aragazul; Să calce rufe; Să facă

Să cureţe aragazul;tatălui la construcţii uşoare; Să repare unele obiecte; Să calce rufe; Să facă ordine în casă.

Să calce rufe;uşoare; Să repare unele obiecte; Să cureţe aragazul; Să facă ordine în casă. 21 7. Un

Să facă ordine în casă.repare unele obiecte; Să cureţe aragazul; Să calce rufe; 21 7. Un preadolescent (12-15 ani) poate:

21
21

7. Un preadolescent (12-15 ani) poate:

Să-şi asume responsabilitatea de a prepara bucate pentru întreaga familie;ordine în casă. 21 7. Un preadolescent (12-15 ani) poate: Să facă ordine în casă, curte;

Să facă ordine în casă, curte;de a prepara bucate pentru întreaga familie; Să lucreze în grădină; Să hrănească păsările,

Să lucreze în grădină;pentru întreaga familie; Să facă ordine în casă, curte; Să hrănească păsările, animalele; Să participe la

Să hrănească păsările, animalele;facă ordine în casă, curte; Să lucreze în grădină; Să participe la strînsul roadei; Să aibă

Să participe la strînsul roadei;în grădină; Să hrănească păsările, animalele; Să aibă grijă de fraţii sau surorile mai mici; Să

Să aibă grijă de fraţii sau surorile mai mici;Să lucreze în grădină; Să hrănească păsările, animalele; Să participe la strînsul roadei; Să spele rufe.

Să spele rufe.hrănească păsările, animalele; Să participe la strînsul roadei; Să aibă grijă de fraţii sau surorile mai

animalele; Să participe la strînsul roadei; Să aibă grijă de fraţii sau surorile mai mici; Să
animalele; Să participe la strînsul roadei; Să aibă grijă de fraţii sau surorile mai mici; Să
animalele; Să participe la strînsul roadei; Să aibă grijă de fraţii sau surorile mai mici; Să
MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10” GHID PRACTIC PENTRU PĂRINŢI Sarcinile ce i le veţi

MAME ŞI TAŢI PE NOTA “10”GHID

PRACTIC PENTRU PĂRINŢI

Sarcinile ce i le veţi încredinţa copilului, după cum am mai accentuat, trebuie să fie pe potriva puterilor sale, să nu îi răpească tot timpul liber, să fie alternate, deoarece unul şi acelaşi lucru făcut în permanenţă oboseşte foarte mult. Şi nu uitaţi să-i apreciaţi eforturile şi să-i mulţumiţi pentru munca efectuată: asta îl va încuraja, îl va motiva să lucreze cu mai mult interes şi plăcere, în plus se va obişnui să preţuiască, la rîndul său, şi munca altora.

22
22
lucreze cu mai mult interes şi plăcere, în plus se va obişnui să preţuiască, la rîndul
lucreze cu mai mult interes şi plăcere, în plus se va obişnui să preţuiască, la rîndul
lucreze cu mai mult interes şi plăcere, în plus se va obişnui să preţuiască, la rîndul
lucreze cu mai mult interes şi plăcere, în plus se va obişnui să preţuiască, la rîndul