Sunteți pe pagina 1din 12

COROANA MIXTĂ

COMPONENTĂ METALICĂ
Topire și turnare
SLS/SLM
Sinterizare
CAD-CAM-CAE
Galvanoformare
Ambutisare

COMPONENTĂ FIZIONOMICĂ
POLIMERI
RDC
MASĂ CERAMICĂ
ETAPE CLINICO-TEHNICE DE REALIZARE A
COROANEI MIXTE

1. Examen clinic, diagnostic,


2. Preparare dinți
3. Amprentarea câmpului protetic
4. RIM
5. Realizarea modelului cu bonturi mobilizabile
6. Montarea modelelor în simulator
7. Pregătirea bonturilor pentru machetare
8. Realizarea COMPONENTEI METALICE
CMMP/ CMMC
9. Realizarea COMPONENTEI FIZIONOMICE
CMMP/ CMMC
10. Prelucrarea coroanei
11. Fixare provizorieîn cavitate bucală
 Realizarea modelului prin procedeu Pindex
Realizarea COMPONENTEI METALICE CMMP
Realizarea machetei protezei fixe

ASIGURAREA MACRORETENȚIEI

RAMĂ OCLUZALĂ. COLERETĂ CERVICALĂ


Realizarea COMPONENTEI METALICE CMMP
MACRORETENȚII
POZITIVE
PERLE DE RETENȚIE
ANSE DE RETENȚIE
BUTONI
SOLZI DE PEȘTE

NEGATIVE
CRISTALE SOLUBILE
Realizarea COMPONENTEI METALICE CMMP
1. Pregatire pentru ambalare
2. Ambalarea
3. Tiparul
4. Dezambalarea turnăturii
5. Prelucrarea scheletului metalic
6. SABLAREA
Realizarea COMPONENTEI METALICE CMMP

SBALREA MICRORETENȚIE
APLICAREA BONDINGULUI CONDIȚIONARE CHIMICĂ
APLICAREA OPAQ
Realizarea COMPONENTEI METALICE CMMC

CONTRAINDICATE MACRORETENȚILE
Realizarea COMPONENTEI METALICE CMMC

DEZAMBALARE, SABLARE, SECȚIONARE TIJE

CURĂȚARE, OXIDARE, OPAQ


Realizarea COMPONENTEI FIZIONOMICE
CMMP/ CMMC